Navigácia

 • Okresné kolo dejepisnej olympiády

  Okresné kolo dejepisnej olympiády sa konalo 14. februára 2020 a naši žiaci opäť ukázali, že ich  história baví. Aktuálny 12. ročník bol v kategóriách F, E zameraný na osobnosť M. R. Štefánika - vojak, vedec, politik. Kategórie C, D museli zvládnuť tému Česi a Slováci v období  prvej svetovej vojny s dôrazom na osobnosť M. R. Štefánika. Ďalšie úlohy sa týkali učiva z daného ročníka a regionálnej histórie. S danými témami sa statočne popasovali a vo všetkých kategóriách obsadili 1. – 3. miesto.

  Výsledky našich žiakov:

  Kat. F              B. Loboz (6.B) - 1. miesto

                          M. Hrabě (6.B) - 3. miesto

  Kat. E              O. Korbeľ (7.A) - 1. miesto (postup do KK)

                          T. Ovsianka (7.B) - 2. miesto (postup do KK)

  Kat. D             J. Orlický (8.B) - ÚR

  Kat. C              Š. Veselický (9.A) - 2. miesto (postup do KK)

                          K. Kaššová (9.B) - 3. miesto  

  Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa síl  a úspechov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 24. marca 2020.

 • Dôležitý oznam

  Vzhľadom na uzatvorenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin oznamujeme rodičom, že zajtra, t. j. 10.3.2020 sa v našej škole vyučuje a materská škola a ŠKD sú v prevádzke. Deti a žiaci, ktorých rodičia nechajú doma, budú ospravedlnení.

  Škola bude s najväčšou pravdepodobnosťou od stredy 11.3.2020 uzatvorená. Presné informácie o ďalšom postupe dostanete po porade so zriaďovateľom. 

 • Oznam zriaďovateľa školskej jedálne

  V súvislosti so šírením „ koronavírusu“ zakazujem vstup do areálu  ZŠ, budovy a priestorov školskej jedálne na Ul. Tomášikovej 1 v Martine

  všetkým chorým osobám na chrípku, s chorobou  dýchacích ciest a chorobami s príznakmi podobnými chrípke.

  V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) odporúčame postupovať podľa nariadenia hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234.

   

  V Martine  9.3.2020     

                                                                                 Tomáš Jedinák                                                                                                                                                 zriaďovateľ školskej jedálne

                                                                           Tomášikova 1, Martin

 • Oznam

  Z dôvodu pohrebu našej bývalej zamestnankyne Kamilky Šmehýlovej sa zajtrajšie vyučovanie t.j. v utorok 10.3.2020 končí:

  PRR, 1. a 2. ročník - 4. vyučovanou hodinou o 11.35 hod

  3. a 4. ročník   o 12.15 hod

  5. až 9. ročník o 13.00 hod

  Činnosť ŠKD aj CVČ JM Centra je zabezpečená bez obmedzenia.

  Za pochopenie ďakujeme. Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

 • 2%

   Milí rodičia.

  Aj tento rok máte možnosť poukázať 2% (prípadne i 3% za predpokladu predloženia potvrdenia o vykonaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych prác v roku 2019) z Vašich daní na podporu našej školy  a aktivít rodičovského spoločenstva. Aj v budúcom roku by sme radi podporili naše pravidelné aktivity ako brigády, vianočné besiedky, karneval, Bernolácka olympiáda ako aj podporili vzdelávacie a športové aktivity našich detí. Budúci rok naša škola oslávi 30. výročie založenia a aj týmto spôsobom by sme chceli pomôcť pri financovaní organizácie sprievodných aktivít.

  Predvyplnené tlačivo Vám poskytneme a zašleme, prípadne si ho môžete stiahnuť zo stránky rodičovského spoločenstva –  Rodičovské spoločenstvo

  Ďakujeme

 • DOD 18.marca

  Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí k nám do školy už 18. marca 2020 od 8.00 do 13.30 hod. Ponúkame vám video pozvánku a budeme sa tešiť, ak sa stanete našim odberateľom školského yotube kanálu. Ďakujeme https://www.youtube.com/watch?v=9NBHnDVot9E&feature=youtu.be

  Tešíme sa na vás!

 • Vyhodnotenie Karnevalu II.stupňa

  Dňa 20. a 21.2. 2020 sa uskutočnil karneval 2.stupňa. Žiaci sa stretli v JMC na ľubovoľnú tému, ale podmienkou bola vlastnoručne vyrobená škraboška. Všetci žiaci túto podmienku splnili a mohli sa zúčastniť karnevalu. Ďakujeme naším deviatakom a triednym učiteľkám za zorganizovanie a prípravu programu. Žiaci z 9.B. triedny si pripravili špeciálny program- nacvičili si spoločenské tance, ktoré predviedli ostatným. Okrem toho na začiatku karnevalu žiakom ukázali, ako prežívali fašiangové obdobie ľudia v minulosti na dedinách. Tieto ľudové zvyky mali možnosť vidieť aj deti z MŠ, žiaci I. a  II.stupňa. Žiaci z 9.A. vytvorili perfektnú atmosféru a zapojili do tanečných kôl všetkých žiakov a učiteľky. Medzi tanečnými kolami sa mohli žiaci naučiť Belgický, Írsky tanec a Chivavu. Odvážlivci boli aj odmenení. Myslíme si, že žiaci sa perfektne bavili, čoho dôkazom bol úsmev na tvárach žiakov a spotené čelá. Tak ako každý rok, aj tento rok nám pán Jedinák zabezpečil výborné šišky, začo mu srdečne ďakujeme. Vyhodnotili sa tie najkrajšie a najzaujímavejšie masky. Individuálne - z každej triedy jeden žiak a najaktívnejšiu triedu, ktorá sa spoločne zabávala a dokonca mali aj spoločnú masku- "Piráti z Karibiku". Všetkým výhercom a zúčastneným srdečne Ďakujeme.

  Pracovníčky JMC.

 • Upozornenie na koronavírus

  V súvislosti so šírením koronavírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre všetky školy a školské zariadenia:

   

  V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

  V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia  symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi;
  • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí  byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie;
  • v prípade, že symptóny nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
  • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.
 • Školský šachový turnaj začiatočníkov "Učíme sa hrať šach"

  Dňa 14.2.2020 sa v JM Centre konal školský šachový turnaj začiatočníkov, ktoré organizovalo Turčianske šachové centrum v Martine pod vedením vedúceho šachového krúžku na našej škole Ing. Jozefom Hlaváčikom. Tohto turnaja sa zúčastnili okrem žiakov našej školy aj žiaci z iných škól a to žiaci zo ZŠ Alexandra Dubčeka a SŠ Evanielickej.. Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách v troch kategóriách. V kategórií starší žiaci, mladší žiaci a dievčatá. Naším žiakom sa podarilo obsadiť všetky  tri miesta. Výhercom srdečne blahoželáme.

  1.miesto v kategórií mladších žiakov získali títo žiaci:

   - Ján Koniar 1.B.

  -Václav Benko 3.A.

  -Rudolf Kadučák 3.A.

   

  2.miesto v kategórií starších žiakov získali títo žiaci:

  - Tomáš Danko 5.B.

  - Jakub Olejár 5.B.

  - Ján Brincka 5.B.

   

  3.miesto v kategórií mladších žiakov získali títo žiaci:

  - Lukáš Huraj 2.A.

  - Matej Sakmár 2.B.

  - Lukáš Hanzel 4.A.

   

  Žiak s najväčším počtom získaných bodov v kategórií mladších žiakov bol Rudolf Kadučák z 3.A. V kategórií dievčat, ktoré súťažili ako jednotlivci sa Janka Hanakovičová z 2.A. umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili a ukázali svoje schopnosti, ktoré nadobudli na šachovom krúžku. Veríme, že tieto schopnosti budú rozvíjať aj naďalej :)

 • Maľovanie u štvrtákov

  Od 21. do 24. februára sa robila menšia rekonštrukcia štvrtáckych tried a to konkrétne maľovanie stien v obidvoch triedach 4.A a 4.B. Zúčastnilo sa ho množstvo rodičov a žiakov, ktorí sa pričinili o revitalizáciu a vynovenie stien a celkovo celej triedy. Pomohli nám vysťahovať a následne upratať veci naspäť na svoje miesto, umyli okná a triedy pripravili tak, aby sa žiaci po prázdninách mohli vrátiť do čistých tried. Touto cestou by sme im chceli vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať za ich čas, námahu, pomoc a ochotu. Ďakujeme!

 • Hviezdoslavov Kubín 2020 2. stupeň

  Knihy nás sprevádzajú odmalička  a v škole sa učíme lepšie odhaľovať ich tajomstvá. Každý deň čítame aj realitu okolo seba, znaky, šifry, kódy, smajlíky, čítame tváre, mimiku, gestá, čítame krajinu, ulice, náladu... Čítaním prosto poznávame svet.

  Porozumieť čítanému nám pomáha aj umelecký prednes prečítaného textu.

  O tom je súťaž v  umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá na počesť významného slovenského básnika nesie názov  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

  Dňa 19. 2. 2020 sa na 2. stupni uskutočnilo školské kolo tejto postupovej súťaže, ktorého  sa zúčastnilo tridsať súťažiacich.

   

  Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

  2. kategória: 5. -  6. ročník

  poézia                                                       próza

  1. neudelené                                            1.  Laura Pindurová

  2. Kristína  Gaššová                                2. Lucia Mazúchová        

  3. Katarína Kureková                               3. Samuel Gajdoš

  3. Tomáš Klenec  

                                    

  3. kategória: 7. -  9. ročník

  poézia                                                       próza

  1. Jakub  Mazúch                                     1. Alexandra Kočanová

  2. Jakub Veloch                                        2. Tomáš Ovsianka

  2. Dávid Janči                                           3. Andrea  Cuľ bová  

  3. Anna Jurečeková                                 3. Adriana Cincíková                              

   

  Blahoželáme k výborným výkonom a víťazom oboch kategórií držíme palce v ďalších kolách súťaže.

   

 • Svätý Valentín

  14. február patrí každoročne všetkým ľuďom milujúceho srdca naplneného vrúcnou a nezištnou láskou. Je to deň sv. Valentína. A vieme vlastne, kto to bol? Svätý Valentín bol mučeník. Cisár Klaudius vydal nariadenie, v ktorom sa písalo, že chlapci – vojaci sa nesmú oženiť, lebo podľa neho iba slobodní muži môžu byť dobrí vojaci. No svätý Valentín bol známy svojim láskavým prístupom k ľuďom, a aj napriek zákazu neprestal sobášiť mladých vojakov. Keď sa na to prišlo, tak ho uväznili a neskôr ho skrátili o hlavu.

  Istá legenda hovorí, že raz jeden rímsky rečník požiadal svätého Valentína, aby mu uzdravil syna, ktorý bol viac rokov chorý. Valentín teda prišiel do Ríma a chlapca uzdravil. Neskôr on a celá jeho rodina prijala krst a všetci sa stali kresťanmi.

  Iná legenda hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a iné voňavé kvety. Nimi potom obdarovával snúbencov a prial im šťastný život. Odvtedy si ho ľudia vážili a videli v ňom ochrancu všetkých zaľúbených.

  Deň Svätého Valentína prežíva každý po svojom. Aj my sme si urobili taký spoločný ,,Valentins day“. Náš outfit sme spestrili červenou farbou. Prečo práve červenou? Je to farba vážnosti a majestátnosti. Táto farba sa spája so srdcom ako centrom našich citov a to lásky, či priateľstva. No červená má svoje miesto aj v našej Cirkvi. Je to farba krvi i utrpenia. Pri svätej omši sa používa v rámci sviatku, či spomienky na svätých mučeníkov. Vtedy má kňaz liturgické rúcho červenej farby. Okrem toho červená farba je farbou energie, života a pozitívnych emócií. Vyžaruje aktivitu, dodáva pocit tepla a pôsobí proti únave. A tak sme sa aj my pomocou nášho oblečenia naladili o niečo pozitívnejšie.  Náš odev sme obohatili červeným tričkom, nohavicami, sukňou či šatami alebo aspoň červenou šatkou.

  A.R

 • KARNEVAL

  Milí rodičia,opäť tu máme fašiangy a tak Vás srdečne pozývame na rodinný karneval pre deti prvého stupňa,ich rodičov a súrodencov dňa 20.2.2020 o 16,00 v telocvični.Príďte sa zabaviť spolu s nami a vašimi deťmi,rodinná maska nie je podmienka.Veľa zábavy,súťaží,tombola.Tešíme sa na vás.

 • Medzinárodný florbalový turnaj

  Tradičný decembrový termín diecézneho florbalového turnaja sa teraz presunul na začiatok februára. To preto, lebo po prvýkrát sa ho zúčastnila aj cirkevná škola mimo Žilinskej diecézy. Až spoza rieky Moravy k nám pricestovala početná výprava zo Zlína. „V rámci projektu Fondu malých projektov zo Źilinského samosprávneho kraja sme získali projekt cezhraničnej spolupráce. Sme radi, že si mohli školy z našej diecézy zmerať sily vo florbale  aj s florbalistami z Česka. Išlo nám predovšetkým o to, aby sa deti pohybovali a športom sa zabávali,“ uviedol riaditeľ KZŠ s MŠ A. Bernoláka Ján Chabada. Na turnaji, ktorý mal vysokú florbalovú úroveň hralo až 8 mužstiev. Dva najlepšie tímy sa stretli vo finále. Vyzývateľom domácich florbalistov boli chlapci z Gymnázia sv. Františka zo Žiliny. V dramatickom zápase rozhodovali o prvenstve  florbalových virtuózov s plastovými hokejkami z „Bernoláčky“ až samostatné nájazdy. Po poslednom nájazde, ktorý súperovi zneškodnila brankárka Lívia Nogová prepukla v telocvični obrovská radosť. Následné vyhlásenie víťazov a fotenie umiestnených mužstiev dalo bodku za vydareným športovým podujatím.

  Konečné poradie:

  1. KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin

  2. Gymnázium sv. Františka Žilina

  3. CZŠ R. Zaymusa Žilina

  4. SŠ Kráľovnej pokoja Žilina

  5. CZŠ s MŠ Zlín

  6. KSŠ Rajec

  7. CZŠ Ž. Bosniakovej Teplička/Váhom

  8. CZŠ sv. Augustína Považská Bystrica

  Najužitočnejší hráč: Daniel Chochula (Martin)

  Najlepší strelec: Alex Pokorný ( Zaymusa Žilina) 11 gólov

                               Daniel Chochula (Martin)   11 gólov

  Najlepší brankár: Michal Mišút (KP Žilina)

  All stars : Michal Mišút – Pavol Jonek (GSF Žilina), Daniel Chochula, Alex Pokorný, Tomáš         Púpava ( Martin)

                                                                                                                -mil-

 • OZNAM O ZMENE POPLATKOV V ŠKD A CVČ JM CENTRUM

  Vážení rodičia!

  Mesto Martin schválilo v decembri 2019 (s platnosťou od 1.1.2020) príspevok mesta na každého žiaka navštevujúceho školské zariadenie v meste Martin, ktorý je znížený oproti minulému roku v našom prípade v ŠKD o 5% a v CVČ JMC o 9%.

  Súčasne so znížením príspevku od mesta zvýšilo v mestských školských zariadeniach poplatok od rodičov (napr. v ŠKD o 5 €/žiak na mesiac).

  Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu zachovania plynulého fungovania našich školských zariadení sme aj my nútení pristúpiť od 1.2.2020 k zvýšeniu poplatku od rodičov a to nasledovným spôsobom:

   

  ŠKD 1. stupeň – 20 €/žiak na mesiac

  ŠKD 2. stupeň –  7 €/žiak na mesiac

  Číslo účtu pre poplatky ŠKD:  IBAN  SK55 0900 0000 0050 3731

  Klubová činnosť CVČ JMC – 15 €/žiak 2. polrok

  Krúžky – poplatok stanovený na začiatku školského roka je potrebné zaplatiť v rovnakej výške aj v 2. polroku.

  O presnej výške poplatku v CVČ JM Centre sa môžete informovať u vedúcej CVČ JM Centrum.

  Číslo účtu pre poplatky CVČ JM Centrm:  IBAN SK55 0900 0000 0050 3776 2204

  Pre plnohodnotné a plynulé fungovanie našich školských zariadení boli aj v minulosti stanovené príspevky od mesta a poplatky od rodičov na hranici udržateľnosti, ale za daných okolností by sme bez zmeny poplatkov plynulý chod školských zariadení nevedeli zabezpečiť.

  Ak by bol príspevok od mesta vyšší (rozhoduje o ňom mestské zastupiteľstvo), neboli by sme nútení chýbajúce prostriedky pýtať od  rodičov.

  Veríme, že uvedené opatrenia prijmete s pochopením. Ďakujeme.

                                                                                                                         Ing. Ján Chabada, riaditeľ

 • Výsledky Testovania 5-2019

  Aj v tomto školskom roku prebehlo v novembri vo všetkých základných školách celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka, ktoré je známe pod názvom Testovanie 5. Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň (testujú sa teda vedomosti z primárneho vzdelávania – 1. stupeň ZŠ).   Testové úlohy boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností či aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach.

  Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Testovanie 5-2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na všetkých  základných školách. Testy písali všetci piataci  z celého Slovenska.

  Naši žiaci v tomto certifikovanom celoslovenskom testovaní obstáli nasledovne:

  Matematika

  Priemerná úspešnosť žiakov v SR – národný priemer                               63,4% .

  Priemerná úspešnosť žiakov  našej školy                                          76,1%

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru           + 12,7%

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  Priemerná úspešnosť žiakov v SR                                                                64,4%

  Priemerná úspešnosť žiakov našej školy                                              73,4%

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru                + 8,6%

   

  Viac informácií nájdete na 

  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2019-2020

 • Aktuálny rebríček škôl podľa INEKO Školský rok 2018/19

   

  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)  zverejnil aktuálny rebríček škôl, ktorý zohľadňuje hlavne výsledky žiakov. Odborníci sa zamerali na základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá.

  Naša škola  v rámci svojich kategórií patrí medzi školy s najlepšími výsledkami žiakov:

  • V rámci okresu Martin sme obsadili 2. miesto
  • V rámci cirkevných škôl Žilinskej diecézy 1. miesto
  • V rámci Žilinského kraja sme dosiahli  3. miesto
  • V rámci SR sme dosiahli 16. miesto

  Podobne vynikajúce  výsledky sme dosiahli  aj v predchádzajúcich dvoch rokoch.

  Viac si pozrite  na:

  skoly.ineko.sk

 • Školské kolo Biblickej olympiády

  V stredu, 5. februára,  sme si trápili hlavičky biblickými knihami. Študovali sme knihu Exodus, Jonáša a Jánovo Evanjelium. Svoje vedomosti  sme si overili v testoch a v biblickej plastike – obraz z citátu Sv. písma. Súperili silné družstvá, o čom svedčia tesné bodové rozdiely na prvých miestach.

  A ako sme skončili?

  1. miesto – 9.B -  A. Baľová, M. Chlupová, K. Kaššová

  2. miesto – 7.A – K. Hanzelová, O. Korbeľ, M. Orlický

  3. miesto – 7.B -  M. Belan, T. Ovsianka, J. Šenkár

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dekanátnom kole.

 • Lyžiarsky výcvik siedmakov

  Lyžiarsky výcvik siedmakov

  Minulý týždeň sme absolvovali dlho-očakávaný lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. Žiaci sa v prvom rade tešili na to, že si spolu zalyžujú a zdokonalia svoje nadobudnuté lyžiarske zručnosti alebo sa naučia lyžovať, no aj na týždeň bez školy a učenia. Na počudovanie sa nám na začiatku prihlásilo viac nelyžiarov ako ich v skutočnosti bolo. Po ukážke svojej prvej jazdy sme spoločne zhodnotili, že žiaci zvládnu ísť na vlek hneď v prvý deň. Rozdelili sme ich do 4 družstiev, ktoré sa v priebehu 5 dní riadili našimi pokynmi. Ako jedna z inštruktoriek, môžem po skončení lyžiarskeho výcviku skonštatovať, že naši lyžiari boli naozaj poslušní. Niekedy dokonca viac ako na vyučovaní, čo je však prirodzené, vďaka okysličenému mozgu a celému telu. Čerstvého vzduchu sme sa mohli nadýchať dosýta. Počas vysvetľovania základného zjazdového postoja pri lyžovaní žiaci využili aj svoje nedávno získané vedomosti z biológie, z opornej sústavy. Nebolo potrebné im ukazovať, kde sa nachádza napríklad bedrový, kolenný a členkový kĺb, či oblasť panvy a lakeť. Na margo toho som počula výstižnú poznámku: „Pani učiteľka, teraz predsa nie sme na biológií...“ Počasie nám celkom prialo, i keď sme zažili sneženie, hmlu v kombinácií s dažďom, ale aj slnko. Napriek tomu, že v posledný deň nám počasie úplne nevyšlo, ani to nás neodradilo od absolvovania pretekov. Žiaci sa na preteky veľmi tešili a na svahu ukázali svoje lyžiarske umenie, keď sa spúšťali pomedzi slalomové bránky. Ako to pri športoch býva, nevyhli sme sa ani pádom, z ktorých našťastie nevznikli vážnejšie zranenia. Poďakovanie za trpezlivú prácu so žiakmi a odhodlanie na svahu patrí pani učiteľkám - inštruktorkám (Vierka Mužilová, Anička Hunčíková, Majka Haverlová, Maťka Beláková), ktoré sa snažili zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku.

  A na záver ešte najlepšie umiestnení žiaci s najlepšími časmi:

   

  1. družstvo:

  1.M. Orliclý – 27,58 s

  2. K. Sýkorová – 28,30 s

  3. M. Belan – 28,41 s

   

  2. družstvo:

  1. J. Veloch – 32,41 s

  2. S. Haverlová – 36,10 s

  3. E. Mališáková – 37,26 s

  3. družstvo:

  1. M. Minarovič­ - 36,63 s

  2. A. Jurečeková – 37,11 s

  3. J. Šenkár – 37,60 s

   

  4. družstvo:

  1. N. Zajasenská – 40,28 s

  2. E. Vargová – 41,4 s

  3. F. Fojtík – 42,35 s

   

                                                                                                                                   -bel-

 • Pečieme s Tinou

  Aj tento školský rok sme na škole rozbehli krúžok pečenia. V priebehu prvého polroka sme vyskúšali mnoho receptov na rôzne sladké či slané pochúťky ako napríklad hrnčekové muffiny, čokoládový chlebík s pomarančom, syrové pagáče, jablkové kocky, škoricové, kakaové a lekvárové osie hniezda alebo vianočné medovníčky. Dievčatá ukázali, že sú zručné aj pri príprave kysnutého cesta, palaciniek či donutiek. I keď nebolo vždy všetko dokonalé, už teraz je isté, že z nich budú skutočne šikovné pekárky. V druhom polroku budeme pokračovať, zdokonaľovať svoje zručnosti a vyskúšame ešte veľa zaujímavých receptov, z ktorých sa pokúsime vyčarovať ďalšie delikatesy.  

                                                                                                                                       -bel-

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria