Rada školy

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Ján Chabada CHAJ Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Marta Dubovcová DUB Zástupkyňa RŠ pre MŠ
Triedna učiteľka: MŠ C
 
 
Mgr. Danka Kubičková KUB Rozvrh
Zástupkyňa RŠ pre II. stupeň
 
 
PaedDr. Monika Ševčíková ŚEV Rozvrh
Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň
Triedna učiteľka: 4. A
 
 
Ľubomíra Balážová BAL Triedna učiteľka: MŠ B
 
 
Mgr. Monika Barabášová BAR Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 6. A
 
 
Ing. Martina Beláková BEL Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
 
 
Mgr. Jana Buchláková BUCH Vychovávateľka
 
 
Katarína Cigániková CIG Triedna učiteľka: MŠ A
 
 
Ing. Andrea Čechová ČECH Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. B
 
 
Bc. Katarína Dibalová DIB Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ B
 
 
PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová ĎUR Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. B
 
 
Mgr. Slavomíra Gajňáková GAJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. A
 
 
PaedDr. Andrea Gírethová GIR Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. A
Zástupca v triede: 3. B
 
 
Bc. Kristína Hanulová HANK Triedna učiteľka: MŠ D
 
 
Mgr. Dagmar Hanzelová HAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. B
Zástupca v triede: 1. A
 
 
Mgr. Mária Haštová HAŠ Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Haverlová HAV Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. B
 
 
Ing. Anna Hlúbiková HLU Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Hunčíková HUN Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. B
 
 
Ing. Iveta Chabadová CHAI Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Milan Chochula CHO Rozvrh
Triedny učiteľ: 8. A
 
 
Bc. Mária Romana Jurková JUR Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dagmar Kapustová KAP Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Klimeková KLIMA Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. A
 
 
PaedDr. Monika Klimeková KLIMO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. A
Zástupca v triede: 1. B
 
 
Mgr. Jana Krištofíková KRIJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. B
Zástupca v triede: 3. A
 
 
Mgr. Viera Krištofíková KRIV Špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Zuzana Lobozová LOB Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. B
 
 
Ľudmila Mihaliková MIH Vychovávateľka
 
 
Ing. Viera Mužilová MUŽ Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. A
 
 
Michaela Olbertová OLB Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dušan Pecko PEC Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing., Mgr. Renáta Petrášová PET Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ D
 
 
Mgr. Andrea Pindurová PIN Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ A
 
 
Mgr. Viera Puchelová PUCH Školský psychológ
 
 
Katarína Rybárová RYB Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Rypáková RYP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Stančík STA Vychovávateľ
 
 
Miloslava Stašáková STA Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ C
 
 
Bc. Janka Sygulová SYG Rozvrh
Triedna učiteľka: PRR
 
 
Mgr. Soňa Sýkorová SYK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Šmehýlová ŠME Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. B
 
 
Antónia Štefanovičová Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Šugárová ŠUG Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. B
 
 
ICLic. Štefan Vančo VAN Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ľuboslava Vencelová VEN Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michal Žiaran ŽIA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Matúš Grigliak GRI Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Barbora Švecová ŠVE Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zora Tóthová Petrovičová TOTH Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria