Rada školy

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Ján Chabada CHAJ Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Marta Dubovcová DUB Zástupkyňa RŠ pre MŠ
Triedna učiteľka: MŠ D
 
 
Mgr. Danka Kubičková KUB Rozvrh
Zástupkyňa RŠ pre II. stupeň
 
 
PaedDr. Monika Ševčíková ŠEV Rozvrh
Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň
 
 
Ľubomíra Balážová BAL Triedna učiteľka: MŠ A
 
 
Mgr. Monika Barabášová BAR Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Ing. Martina Beláková BEL Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Jana Buchláková BUCH Vychovávateľka
 
 
Katarína Cigániková CIG Triedna učiteľka: MŠ B
 
 
Ing. Andrea Čechová ČECH Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová ĎUR Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Slavomíra Gajňáková GAJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
PaedDr. Andrea Gírethová GIR Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Matúš Grigliak GRI Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Grigliaková GRIK Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ D
 
 
Bc. Kristína Hanulová HANK Triedna učiteľka: MŠ C
 
 
Mgr. Dagmar Hanzelová HAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Mária Haverlová HAV Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Anna Hunčíková HUN Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Ing. Iveta Chabadová CHAI Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Milan Chochula CHO Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.A
 
 
Bc. Jana Jirků JIR Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Mária Romana Jurková JUR Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dagmar Kapustová KAP Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Barbora Kišová KIŠ Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Klimeková KLIMA Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Monika Klimeková KLIMO Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Jana Krištofíková KRIJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
PhDr. Viera Krištofíková KRIV Špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Zuzana Lobozová LOB Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Ľudmila Mihaliková MIH Vychovávateľka
 
 
Ing. Viera Mužilová MUŽ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Michaela Olbertová OLB Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Pavol Pečko PEC Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing., Mgr. Renáta Petrášová PET Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ A
 
 
Mgr. Andrea Pindurová PIN Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ B
 
 
Katarína Rybárová RYB Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Rypáková RYP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Stančík STA Vychovávateľ
 
 
Miloslava Stašáková STA Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ C
 
 
Bc. Janka Sygulová SYG Rozvrh
Triedna učiteľka: PRR
 
 
Mgr. Soňa Sýkorová SYK Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Mária Šmehýlová ŠME Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Katarína Šugárová ŠUG Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Barbora Švecová ŠVE Učiteľka
 
 
Mgr. Barbora Švecová ŠVE Rozvrh
Špeciálny pedagóg
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Ľuboslava Vencelová VEN Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michal Žiaran ŽIA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Matúš Grigliak GRI Rozvrh
Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Barbora Kišová KIŠ Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Andrea Kozmanová KOZ Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zora Tóthová Petrovičová TOTH Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2019

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria