Navigácia

Vitajte v našej škole

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

 

 

 

Streda 24. 4. 2019

VITAJTE U NÁS!

 • Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

  dňa 24. apríla 2019 (streda)

  riaditeľské voľno žiakom základnej školy a deťom materskej školy.

 • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil aktuálny rebríček škôl, ktorý zohľadňuje hlavne výsledky žiakov. Odborníci sa zamerali na základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá.

  Naša škola v rámci svojich kategórií patrí medzi školy s najlepšími výsledkami žiakov:

  • V rámci okresu Martin sme obsadili 1. miesto
  • V rámci cirkevných škôl Žilinskej diecézy 1. miesto
  • V rámci Žilinského kraja sme dosiahli 2. miesto
  • V rámci SR sme dosiahli 10. miesto

  Podobne vynikajúce výsledky sme dosiahli aj v predchádzajúcich dvoch rokoch.

 • Krúžok Fitness ponúkol pre svojich členov, ale aj žiakom II.stupňa (7.-9. roč.) zaujímavú súťaž. Zúčastnení si zmerali fyzické sily v dvoch disciplínach.

  1. disciplína - tlak na lavičke s činkou

  2. disciplína - zhyb na hrazde nadhmatom

  Obidve disciplíny boli hodnotené podľa počtu opakovaní. Chlapci prezentovali svoje silové schopnosti, ktoré získali počas pravidelnej účasti na hodinách krúžku, ale aj mimo neho. Výsledky naznačili, že popri vzdelávaní sa dajú zvládnuť aj aktivity, ktoré prispievajú nášmu zdraviu.

 • Zápis do 1. ročníka - poďakovanie

  V dňoch 5. a 6. apríla 2019 sa v našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020. Zápisom deti sprevádzala Spievanka a Zahrajko zo Spievankova. Deti plnili rôzne úlohy, ukázali svoju šikovnosť a usilovnosť, za ktorú získali malú odmenu. Zápisu sa zúčastnilo 66 detí. V budúcom školskom roku budeme mať 3 triedy prváčikov.

  Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru, a rozhodli sa zapísať svoje dieťa na našu školu. Už teraz sa tešíme na budúcich prvákov.

 • Do tejto stredy 17.apríla môžeme priniesť trvanlivé potraviny do pripravených krabíc pri zborovniach na 1. a 2. stupni. Zbierka je pre ľudí, ktorí žijú v sociálnom zariadení DOBRÝ PASTIER v Kláštore pod Znievom, o ktorých sa stará pán farár Vladimír Maslák. ZA VAŠU ŠTEDROSŤ VÁM ĎAKUJEME ;-).

 • Milí rodičia, milí žiaci,

  Srdečne Vás pozývame na tvorivé dielne s Jitkou Novákovou, ktoré sa uskutočnia zajtra, 16.4.2019 o 14:00 v JM Centre. Môžete si vyrobiť veľkonočné dekorácie či už na stôl, alebo venček na dvere (čokoľvek, čo súvisí s Veľkou Nocou).Treba si priniesť peniažky za materiál, ktorý použijete na daný výrobok. Dekoráciu Vám môže vyrobiť aj pani Nováková, ak si netrúfate sami. Tešíme sa na Vás.

  Pracovníci centra :)

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria