Navigácia

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Streda 21. 10. 2020

VITAJTE U NÁS!

  1. Žiaci 2. stupňa sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu s novou časovou dotáciou pre všetky predmety. upraveny_rozvrh_od_19.10..pdf​​​​​​​
  2. Vzdelávanie bude prebiehať hlavne prostredníctvom edupage (výklad, zadanie, pracovný list, test, kontrolné otázky, komunikácia, informácie o hodnotení a klasifikácii žiaka).
  3. Pre videohodiny hodiny budú učitelia využívať aplikáciu ZOOM, prípadne Teams. Každý žiak školy má prístup ešte na testy ALF a na www.bezkriedy.sk
  4. Hodina v rozvrhu znamená, že v deň, v
 • Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že z dôvodu viacerých pozitívne testovaných žiakov a zamestnancov školy na Covid-19 a po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine, v snahe predísť rozšíreniu prenosu ochorenia a z dôvodu ochrany zdravia našich žiakov a zamestnancov

  predlžujem dištančnú formu vzdelávania pre základnú školu a materskú školu

  do 30.10.2020.

  Vyučovanie bude pre žiakov ZŠ prebiehať prostredníctvom edupage a podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich (bude k tomu pripravený samostatný oznam).

 • Každoročne 18. októbra sa naša škola pripája k modlitbovej iniciatíve pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi: Milión detí sa modlí ruženec. Táto aktivita slúži na to, aby sme hlbšie pochopili, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi národmi a na celom svete. Ruženec je modlitbou zameranou na pokoj a dáva nám nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj (vo svete, v rodinách i v našich srdciach).

 • Pre početné ohlasy TV LUX zaraďuje opätovne do svojho vysielania dokument o blahoslavenom Carlovi Acutisovi.

  Pozrieť si ho môžete v nasledujúcich časoch:

  17.10 o 10:50

  18.10 o 21:45

  19.10 o 10:25

 • Vyučovanie bude pre žiakov pokračovať dištančnou formou prostredníctvom edupage.

  1. V utorok 13.10. sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich jednotlivých predmetov.
  2. Od stredy 14.10. do piatku 16.10. sa žiaci 2. stupňa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu s novou časovou dotáciou pre jednotlivé predmety. Rozvrh_hodin_2._st._do_16.10..pdf
  3. V tomto rozvrhu nie sú zahrnuté výchovy (VYV, HUV, TSV, THD) a katolícke náboženstvo (KNB). V týchto predmetoch nech sa žiaci riadia aktuálnymi pokynmi s
 • Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že z dôvodu pozitívne testovaných pedagogických zamestnancov na Covid-19 bola Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine od 13.10.2020 našej základnej škole a materskej škole nariadená karanténa, t. j. prerušenie prezenčného vzdelávania predbežne do 18.10.2020.

  Všetci žiaci školy sa v dňoch 13.10. –16.10. nezúčastnia vyučovania v škole. Vyučovanie bude pre nich pokračovať dištančnou formou prostredníctvom edupage.

  Karanténne opatrenia pre žiakov trvajú do 18.10.2020 (nedeľa). V pondelok 19.10. 2020 žiaci môžu nastúpiť do školy na prezenčné vzdelávanie a musia doniesť rodičmi podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (dostupné na stránke školy).

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria