Navigácia

Vitajte v našej škole

ZÁPIS do 1.ročníka 2018

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

 

 

 

Sobota 15. 12. 2018

VITAJTE U NÁS!

 • Pozvánka - 3. adventná nedeľa

  Srdečne pozývame rodičov a celú našu školskú rodinu na svätú omšu v 3. adventnú nedeľu 16.12.2018 o 10.30 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe, na ktorej budú asistovať učitelia a žiaci našej školy.

 • Milí rodičia! Chceme Vám ponúknuť, možnosť DAROVAŤ VIANOCE deťom z chudobných rodín na Ukrajine, o ktoré sa stará grekokatolícky p. farár Oleh Hryhoryk so svojou manželkou.

  Deti nám poslali listy, v ktorých vyjadrili svoje túžby. Ak by ste chceli potešiť ukrajinské dieťa, môžete si vziať niektorý z listov na nástenke pri zborovni na 1.stupni. Zabalený vianočný balík, označený príslušným číslom, je potrebné priniesť do piatku 21.12.2018 na 1. stupeň. Ak si dieťa želá viac vecí, Vy sa rozhodnite, čo z toho mu splníte.

 • Aj tento školský rok sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v organizovaní podujatia Ročník poznáva ročník. Ako prví mali možnosť spojiť sily ôsmaci a predsviesť svoj talent siedmakom. Napriek všetkým prekážkám to dokázali a nacvičili program, ktorí pozostával z rôznych čísel, no najväčším prekvapením boli chlapci s folklórnym vystúpením. Na ukážku Vám prikladáme zopár záberov.

 • Stalo sa už dobrým zvykom, že deti z Katolíckej základnej školy chodievajú so svojím programom pozdraviť našich starších do Klubu kresťanských dôchodcov. Rovnako to bolo i 27.novembra 2018. Dievčatá Alexandra Kočanová, Natália Jurčíková, Klára Šenkárová a Barbora Tkáčová z 8.A triedy a Jakub Veloch zo 6.B sa predstavili spoločným spevom aj sólovými piesňami. Zaspievali a zaspomínali si s dôchodcami na významné dni spred 100 rokov a osobnosti s nimi spojené. Spomienky sa krútili aj okolo Závodov ťažkého strojárenstva, ktoré mnohých obyvateľov susedných regiónov do Turca priviedli ponukou práce. Na záver sme si spoločne zaspievali starú turčiansku pieseň Letí, letí roj. Ďakujeme našim spevákom, ktorí program s p. učiteľkou Barabášovou pripravili a našu školu zase raz dobre reprezentovali.

 • Pri príležitosti adventu si 30. novembra 2018 žiaci 8. B triedy pripravili pre svojich rodičov, priateľov a učiteľov program „Najväčší dar“ – adventné čítanie, spev a ozdobovanie Jesseho stromu. Stromu, pri ktorom možno čakať na Ježišov príchod a približovať sa k Vianociam prostredníctvom Jeho rodokmeňa.

  Advent je čas, kedy sa treba zastaviť, stíšiť, porozmýšľať a čakať. Vo svojom programe žiaci odovzdali všetkým prítomným nasledovné posolstvo: „Počas každého dňa adventu dostávame dar času, takže máme príležitosť stíšiť sa a čakať. Čakať na Boha, ktorý prichádza do maštale a pretvára sa na chlieb, po akom prahneme. Na Spasiteľa, ktorý nám, poškvrneným, prináša rúcho spásy.

 • Sväté omše v Kaplnke bl. sestry Zdenky v stredu počas adventu NEBUDÚ.

  Školské sväté omše:

  v piatok 7.12.2018 o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe;

  v piatok 14.12.2018 o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe;

  v piatok 21.12.2018 o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe;

  v nedeľu 16.12.2017 o 10.30 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe.

  Dobrovoľné rorátne sväté omše každý utorok a stredu o 6.30 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria