Navigácia

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Nedeľa 29. 11. 2020

VITAJTE U NÁS!

 • Oznamujeme vám, že z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov detí v MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ o celoškolské testovanie PCR testami sa toto testovanie, plánované v tomto týždni, ruší.

  Žiaci z tried MŠ a 1. stupňa ZŠ, v ktorých bol pozitívne testovaný žiak, budú RÚVZ Martin vyzvaní na pretestovanie.

  Karanténa v materskej škole a na 1. stupni ZŠ sa končí 29.11.2020. Nástup na prezenčnú výučbu detí v MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ je v pondelok 30.11.2020. Žiak je povinný doniesť pred nástupom Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Vyhlasenie_-_rodic(1).pdf

 • Milí rodičia,

  ďakujeme všetkým rodičom, ktorí zaplatili poplatky za klubovú činnosť a krúžky v tomto šk.r. 2020/2021. Vzhľadom k situácií, ktorá nastala v súvislosti s COVID19 (JMC nezačalo svoju činnosť), Vás budeme priebežne informovať o ďalšom vývoji činnosti a platbách v JMC.

  Oznamujeme rodičom, ktorí doteraz neuhradili poplatky za šk.r. 2020/2021, aby tak zatiaľ nerobili, pokiaľ sa nezačne činnosť CVČ JMC.

  Žiadame rodičov, ktorí majú nedoplatky za šk.r. 2019/2020, aby ich uhradili do konca kalendárneho roka 2020. Informovať sa môžete u vedúcej CVČ JMC Vencelovej na tel.č. 0948 143 966 v čase od 13:00 - 17:00.

 • Vážení rodičia,

  stále nemáme vyjadrenie RÚVZ Martin ohľadom dátumu, dokedy bude nariadená karanténu pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ. Podľa toho sa rozhodne o dátume testovania pre detí a žiakov našej školy. Keď sa dozvieme stanovisko hygieny, ihneď Vás budeme informovať.

  Ďakujeme za trpezlivosť.

  Ing. Ján Chabada, riaditeľ

 • Na základe pozitívnych žiakov a pracovnikov Školskej jedálne RÚVZ rohodol o uzavretí školy od utorka 24.11. do nedele 29.11.2020. Rodičia prihlásených žiakov na testovanie dostanú bližšie informácie v utorok 24.11.2020. ing. Ján Chabada, riaditeľ.

 • Vážení rodičia,
  vzhľadom na to, že situácia ohľadne COVID-19 je na našej škole stále veľmi zlá, dohodli sme sa s RÚVZ Martin, že by bolo potrebné pretestovať všetkých žiakov a zamestnancov našej KZŠ s MŠ A. Bernoláka (PCR testy). Testovanie 1. stupňa ZŠ a MŠ by bolo v priestoroch našej školy na budúci týždeň v dňoch 25. a 26.11.2020. K testovaniu je potrebný súhlas zákonného zástupcu s testovaním dieťaťa. Žiadame žiakov 1. stupňa, aby súhlas zákonného zástupcu priniesli do školy v pondelok 23.11.2020. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ prinesie súhlas spolu s dieťaťom na testovanie. Predbežný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa MŠ zistia triedne učiteľky. Testovanie sa týka len detí, ktoré boli tento týždeň v materskej škole.
  V piatok 20.11.2020 budú všetky priestory MŠ, 1. stupňa ZŠ a školskej jedálne dezinfikované Dobrovoľným hasičským zborom Martin.

  Ing. Ján Chabada, riaditeľ

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria