Navigácia

Ag TESTOVANIE

 

PRIHLASOVANIE

 

 

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Štvrtok 6. 5. 2021

Navigácia

  ZÁPIS do 1.ročníka 2018

  VITAJTE U NÁS!

  • Riaditeľstvo Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na budúci školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

   26.5.2021 – 27.5.2021

   od 14.00 hod do 16.30 hod

   v priestoroch CVČ JM CENTRUM.

   Žiadosti na prijatie detí do materskej školy sa budú prijímať priamo v materskej škole alebo ju môžete poslať (riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od lekára) elektronicky na adresu: skola@bernolaka.sk. Na zápis je možné prísť aj s dieťaťom.

   Zákonný zástupca dieťaťa predloží k žiadosti aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o očkovaní dieťaťa a jeho spôsobilosti navštevovať materskú školu.

  • Milí rodičia, keďže stále čelíme mimoriadnej situácii, nevieme, kto má záujem o stravovanie v našej ŠJ. PROSÍME VÁS O PRIHLÁSENIE VAŠICH DETÍ NA OBEDY.

   Prihlasovanie stále prebieha štandardným spôsobom:

   cez náš web portál Školskej jedálne

   príp. telefonicky či SMS (0940 748 268; 0905 243 508)

   alebo e-mailom (sj.mito@marticonet.sk).

   Prosím, čítajte a prezerajte si našu webovú stránku sjtomašikova1.sk, najdete tam všetky informácie ohľadne stravovania žiakov.

  • Vážení rodičia a žiaci.

   Oznamujeme vám, že v zmysle rozhodnutí ministerstva školstva a školského covid automatu bude výchovno-vzdelávacia činnosť v škole v týždni od 3. 5. 2021 do 7.5 .2021 prebiehať nasledovne:

   Materská škola a 1. stupeň ZŠ - pokračuje prezenčná forma vzdelávania a prevádzka za takých istých podmienok ako doteraz.

   Triedy 2.A a 2.C ostávajú v povinnej karanténe do 7.5.2021.

   Žiaci 8.–9. ročníka ZŠ – pokračujú v prezenčnej forme vyučovania podľa upraveného rozvrhu. (Rozvrh dostanú od triednych učiteľov.)

  • Milí deviataci, ôsmaci a piataci ! Všetci, čo v týchto dňoch idete na prijímacie skúšky na stredné školy, prijmite pár organizačných pokynov a pár dobrých rád!

   V deň konania skúšky budú od vás, na vami vybratej škole požadovať, aby ste sa preukázali buď občianskym preukazom a pokiaľ ho ešte nemáte, tak preukazom poistenca, alebo pasom, či rodným listom. V niektorých pozvánkach na skúšky to máte presne určené. Druhá vec, ktorú budú požadovať je čestné prehlásenie, že ste covid – negatívni. Ak vaša pozvánka neurčuje bližšie spôsob, tak sa preukážte tak, ako robíte každý pondelok ráno v škole. (Stále patríme medzi “bordové“ okresy a vy idete medzi množstvo iných detí do cudzej školskej budovy.) V televízii sa síce objavila správa, že odo dnešného dňa 29.4.2021 sa nemusíte preukazovať, ale riaditelia stredných škôl nám telefonicky potvrdili, že to budú požadovať, lebo pri zhromažďovaní toľkých osôb ide o pandemicky nebezpečnú situáciu.

  • Konečne prišiel čas, keď sa žiaci 8. a 9 ročníka mohli vrátiť späť do školy, do svojich tried a po dlhom období opäť zasadnúť do školských lavíc. Celý týždeň prebiehal trochu inak ako obvykle prebieha v škole. Bol to adaptačný týždeň, počas ktorého žiaci okrem vyučovacích hodín absolvovali každý deň aj triednické hodiny, kde robili zaujímavé aktivity s triednymi učiteľkami v spolupráci so sociálnou pedagogičkou a psychologičkou. Cieľom jednotlivých aktivít bolo budovanie vzájomných vzťahov v triede a rozvoj komunikácie. Žiaci sa mohli porozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, udalostiach, ktoré prežili počas náročného obdobia, kedy nechodili do školy. V rámci aktivít mali možnosť napríklad napísať odkaz vďačnosti či list hrdinom týchto čias. I napriek tomu, že sa tešili do školy a na svojich spolužiakov, niektorí na začiatku týždňa pociťovali aj obavy z toho, ako to bude v škole prebiehať. Nakoniec i vďaka možnosti zúčastniť sa adaptačných aktivít to zvládli veľmi dobre a na konci týždňa odchádzali zo školy spokojní. Veríme, že budúci týždeň sa k nám budú môcť pridať aj žiaci 5. – 7. ročníka.

  • Vážení rodičia a žiaci.

   Oznamujeme vám, že v zmysle rozhodnutí ministerstva školstva a školského covid automatu bude výchovno-vzdelávacia činnosť v škole v týždni od 26.4. 2021 do 30.4.2021 prebiehať nasledovne:

   Materská škola a 1. stupeň ZŠ – pokračuje prezenčná forma vzdelávania a prevádzka za takých istých podmienok ako v týždni od 19.4.2021. 30.4.2021.

   Žiaci 1.A ostávajú v karanténe do 30.4.2021.

   Žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ – pokračujú v prezenčnej forme vyučovania podľa upraveného rozvrhu.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268
   web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
   e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk  Fotogaléria