Navigácia

Potvrdenia o návšteve školy aj cez Edupage

Návodu, ako si vytlačiť potvrdenie, nájdete na tomto odkaze:

https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Pondelok 25. 10. 2021

Navigácia

  ZÁPIS do 1.ročníka 2018

  VITAJTE U NÁS!

  • Ďakujeme za všetky vaše doterajšie hlasy za Akadémiu Mateja Tótha. Hlasuje sa KAŽDÝ DEŇ! Teraz je možnosť získať 2-násobný počet bodov. Na nasledujúci link je potrebné kliknúť, posunúť sa na koniec článku a stlačiť VYUŽIŤ BONUSOVÝ HLAS.

   https://soda.o2.sk/pribehy/ucitelka-a-trenerka-deti-sa-na-hodine-lepsie-sustreduju-ak-si-na-zaciatku-tri-minuty-zacvicime/

   Zatiaľ sme 1. v našom kraji, dúfame, že až do konca to takto zostane. Preto vás veľmi potrebujeme! ĎAKUJEME!

  • Žiadame všetkých rodičov, aby boli súčinní pri ochrane zdravia našich žiakov, pri zachovaní prezenčného vzdelávania a pravidelne škole predkladali PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (najlepšie cez Edupage) každý pondelok a v prípade prerušenia návštevy školy na viac ako 3 dni (vrátane víkendu).

   Taktiež žiadame, aby zabezpečili pre svoje dieťa denne 2 rúška, ktoré je žiak povinný nosiť všade v priestoroch školy okrem svojej triedy. Ďakujeme.

  • Športovec sa dokáže výraznejšie uplatniť v disciplínach, v ktorých môže uplatniť vrodené predpoklady.

   K tomu prispieva projekt národného testovania pohybovej výkonnosti detí v SR, do ktorého sme sa zapojili.

   Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov (január 2022) obdržia testovaní prváci a tretiaci certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.

  • Dňa 15.10. 2021 sa Simonka Medlová zo 6.B zúčastnila vyhodnotenia 30. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Škultétyho rečňovanky, v ktorej súťažila so svojou rozprávkou Najkrajší obraz na svete.

   Rozprávka sa porote tak zapáčila, že Simonke udelila 3. miesto v 2. kategórii žiakov 5. a 6. ročníka.

   Ďakujeme Simonke za krásnu reprezentáciu a za to, že prejavuje svoj literárny talent a mimoriadnu tvorivosť v škole aj v mimoškolskej činnosti. Želáme jej ďalšie tvorivé nápady.

  • Naša základná škola je zapojená do CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke http://akademia.o2.sk.Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša škola. Hlasovanie začalo dnes 19.10.2021 a trvá do 19.12.2021. Hlasovať môžete každý deň.

   V mene nás učiteľov a detí vám ďakujeme.

  • „Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie.“

   Na hodinách biológie sme sa učili, ako možno pozorovať a skúmať prírodu. Pracovali sme aj s mikroskopom. Piataci si veľmi rýchlo obľúbili tento zložitý prístroj určený na pozorovanie predmetov veľmi malých rozmerov. Naučili sme sa, ako si pripraviť mikroskopický preparát a pozorovali sme napríklad bunky cibule alebo prieduchy medzi bunkami pokožky listov. Taktiež sme spoznávali lesné dreviny. Žiaci doniesli ukážky častí listnatých a ihličnatých stromov a krov, aby ich mohli spoznávať lupou či voľným okom. Okrem zraku mohli zapojiť aj ostatné zmysly, a to hmat či čuch a pri jedlých plodoch aj chuť. Vytvorili aj rôzne potravové reťazce alebo vrstvy lesa. Rozprávali sme sa o význame lesa a pripomenuli sme si dôležitosť jeho ochrany. Na získané teoretické vedomosti sme nadviazali praktickými zručnosťami, k čomu nám pomohla aj environmentálna výchova. Tento školský rok sme ju absolvovali na pôde našej školy, najprv v podobe rôznych súťažných úloh v triede a potom žiaci v skupinách pokračovali spoznávaním konkrétnych stromov a krov, ktoré sa nachádzajú v areáli školy. Podarilo sa im objaviť napríklad lipu, jaseň, hloh, smrekovec, javor, bazu. Na záver hľadali a správne určovali stopy lesných zvierat. Aj takto zaujímavo môžu vyzerať hodiny biológie...

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk  Fotogaléria