Navigácia

Vitajte v našej škole

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

 

 

 

Utorok 22. 10. 2019

VITAJTE U NÁS!

 • Milí rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že florbalový krúžok nebude prebiehať pravidelne, z dôvodu práce neschopnosti pána učiteľa Ing. Milana Chochulu. Zastupovať ho bude Rudolf Kralovanský - spolutréner vo florbale.

  Termíny, kedy krúžok nebude:

  17.10.- (štvrtok)- 7.- 9. ročník

  25.10.- (piatok)- 5.- 6. ročník

  29.10.- (utorok)- 1. - 2. a 3. - 4. ročník

  31.10.- (štvrtok)- 7.- 9. ročník - PRÁZDNINY

  1.11.- (piatok)- 5. - 6. ročník - PRÁZDNINY

  14.11.- (štvrtok)- 7. - 9. ročník

  22.11.- (piatok)- 5. -6. ročník

 • V utorok 1. októbra záujmový krúžok TV Berny navštívil TV Turiec. MIestni redaktori, kameramani a technici žiakom ukázali ich prácu, naučili ich mnoho nových vecí a zároveň si žiaci mohli vyskúšať samotnú kameru a moderovanie správ. O týždeň neskôr prišla TV Turiec do školy na návštevu a vyrobili krásnu reportáž o našej školskej televízii. V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť celú reportáž.

 • Pod týmto názvom učitelia cudzích jazykov so svojimi žiakmi pripravili program o cudzích jazykoch. Rodičia a všetci tí, ktorí prijali pozvanie si pozreli známe kreslené filmy v ruskom jazyku, naučili sa modlitbu Otče náš v angličtine, zistili, čo všetko vedia alebo aj nevedia o anglicky hovoriacich krajinách a či rozpoznajú jazyk v rôznych pesničkách, videli rozprávku o Červenej Čiapočke a boli aj na narodeninovej oslave. Tí, ktorí si chceli preveriť svoju slovnú zásobu, mali možnosť zahrať si Scrabble. Ponúkalo sa chutné občerstvenie, ktoré uvarili a upiekli žiaci na hodinách techniky. Ďakujeme všetkým, ktorí si 25. septembra 2019 našli čas a prišli sa presvedčiť, že štúdium jazykov - hoci si vyžaduje veľa námahy - nie je len drina, ale možno sa pri tom zabaviť a stráviť príjemné chvíle.

 • Oznamujeme rodičom a žiakom, že ranná svätá omša v Kaplnke bl. sestry Zdenky dňa 9.10.2019 o 7.15 hod NEBUDE.

 • 30.september – 2. október 2019. Charitný dom v Dolnom Smokovci. Svätá omša. Sviatosť zmierenia. Odpustenie. Povolanie. Podobenstvo o márnotratnom synovi. The Freedom Writers. Starý Smokovec. Hrebienok. Zamkovského Chata. Žmurkaná. Rehoľné sestričky. Pán kaplán Miroslav. Pani učiteľky triedne. Ďakujeme.

 • 26. a 27. septembra 2019 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a na jazykový festival Lingvafest v Bratislave. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o anglickom a ruskom jazyku, mali možnosť absolvovať rýchlokurzy rôznych európskych jazykov, vypočuli si prednášky o tom, ako čo najlepšie a najrýchlejšie zvládnuť cudzí jazyk a vedieť ho používať v praxi, ako a či sa treba učiť slovíčka a gramatiku, naučili sa piesne, pozreli si filmy a aktívne sa zapojili do workshopov, ktoré pre nich organizátori pripravili. Naučiť sa cudzí jazyk nie je jednoduché, ale vďaka nemu sa v cudzine nemusíme cítiť stratení a bezradne, pretože s jazykmi sme doma všade.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria