Navigácia

AG-TESTOVANIE - registrácia

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Štvrtok 4. 3. 2021

Navigácia

  ZÁPIS do 1.ročníka 2018

  VITAJTE U NÁS!

  • Vážení rodičia,

   oznamujeme Vám, že od pondelka 1.3.2021

   pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ

   ako v uplynulom týždni, za obvyklých podmienok - testovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu dieťaťa a predloženie čestného vyhlásenia s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.

   Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovanim údajov.docx

   Dve triedy 1. stupňa – PRR a 4.A – v ktorých bol pozitívne testovaný žiak, budú od piatku 26.2.2021 v 14-dňovej karanténe. Triedni učitelia z týchto tried dajú rodičom ďalšie pokyny a informácie. Na RÚVZ Martin posiela škola zoznamy žiakov z týchto tried.

  • Vážení rodičia,

   oznamujeme Vám, že po konzultácii so zriaďovateľom a s RÚVZ v Martine sme sa rozhodli

   od pondelka 22.2.2021 otvoriť prevádzku materskej školy a

   prezenčnú formu vzdelávania na 1. stupni ZŠ

   za obvyklých podmienok - testovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu dieťaťa a predloženie čestného vyhlásenia s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.

   Odôvodnenie:

   Od 22.2.2021 je okres Martin v čiernej zóne – IV. stupeň varovania. COVID automat odporúča mať zatvorené školy. Ide o odporúčanie v súvislosti s rizikom šírenia sa nového kmeňa koronavírusu na Slovensku. Súčasne COVID automat v prípade čiernych okresov povoľuje otvorenie materských škôl, základných škôl 1. stupňa prezenčne. Práve kvôli otvoreniu škôl aj v IV. stupni varovania Ministerstvo zdravotníctva SR pristúpilo k úprave očkovacej stratégie a priorizovalo učiteľov.

  • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci školy.

   Oznamujeme Vám, že testovanie AG testami sa uskutoční v sobotu 20.2.2021 opäť v priestoroch telocvične našej školy od 8.00 do 14.00 hod.

   Takáto frekvencia testovania bude poskytovaná každú sobotu (pokiaľ to epidemická situácia bude vyžadovať).

   Na testovanie sa môžete prihlásiť cez odkaz „AG TESTOVANIE – registrácia“ na pravej lište hlavnej stránky školy. Po registrácii vám príde na e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii.

   Do testovania sa môžete prihlásiť zamestnanci školy a ich rodinní príslušníci, žiaci 2. stupňa, zákonní zástupcovia žiakov našej školy a ich rodinní príslušníci, priatelia a sponzori školy.

  • Milí priatelia,

   zajtra nám začína obdobie pôstu.

   Ponúkame vám obrázok pôstneho kalendára, ako inšpiráciu, ktorá môže deťom – i nám priblížiť toto obdobie a pomôcť ho zmysluplne prežiť.

   Každý deň tohto putovania – cesty od Popolcovej stredy až po veľkonočné Aleluja má v kalendári svoje okienko. Môžete si ich vyfarbiť, nalepiť nálepku. Sú tam vyznačené nedele, môžete pridať a označiť aj iné dni – sv. Patrika, sv. Jozefa, slávnosť Zvestovania Pána, začiatok jari, či narodeniny a meniny svojich blízkych.

  • Režim fungovania školy počas jarných prázdnin od 15.2.2021 – 19.2.2021.

   Milí rodičia,

   MATERSKÁ ŠKOLA bude v čase jarných prázdnin OTVORENÁ pre prihlásené deti v čase od 6.30 do 16.00 hod.

   Rodičia MŠ predkladajú tlačivá:

   Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti Čestné vyhlásenie o dezinfekčnosti- príloha 11a

   Informácie pre dotknutej osoby Informácie pre dotknuté osoby

   Žiaci 1. a 2. stupňa majú v tom čase JARNÉ PRÁZDNINY.

   Prezenčná forma vyučovania pre žiakov 1. stupni ZŠ začne po jarných prázdninách v pondelok 22.2.2021. (Ak to epidemická situácia a pokyny z ministerstva školstva, resp. RÚVZ nezmenia.)

  • Zima má svoje čaro. Prechádzka zasneženou prírodou, mrazivé počasie, vŕzgajúci sneh pod nohami, stopy zvierat v snehu, slnko predierajúce sa pomedzi stromy, ligotavé vločky pokrývajúce ich konáre. Príroda odpočíva pod snehovou perinou a všetko v nej je ako v rozprávke. Zurčiaci potôčik zamrzol a vytvoril zopár ľadových zvončekov. To všetko sa snažili zachytiť žiaci z 8.A v úlohe fotografov na potulkách zimnou krajinou. Vyhodnotiť súťaž v rámci techniky o najkrajšiu fotku nebolo vôbec jednoduché. Všetky zábery boli niečím zaujímavé.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268
   web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
   e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk  Fotogaléria