Navigácia

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Nedeľa 7. 6. 2020

VITAJTE U NÁS!

 • Koncom roka 2019 prebehla projektová súťaž v našej diecéze a v rámci tejto súťaže sa nám ako škole podarilo získať grant na projekt "Čo sa deje vo farnosti?". Prinášame vám prvú aktivitu, ktorú sa nám podarilo vytvoriť v spolupráci s farnosťou Martin Sever. Nech sa páči.https://www.youtube.com/watch?v=vxuIJ0jr6f0&feature=youtu.be

 • Žiadame všetkých rodičov, ktorých dieťa navštevovalo a navštevuje v školskom roku 2019/2020 ŠKD na 1. stupni, aby si skontrolovali poplatky v ŠKD a uhradili svoje nedoplatky.

  Zaplatenie, prípadne nezaplatenie poplatkov bude určovať prijatie, prípadne neprijatie žiaka do ŠKD v budúcom školskom roku.

  Poplatky je potrebné uhradiť do 15.6.2020 v nasledovnej výške:

  september 2019 – január 2020 15 €/mesiac

  február 2020 20 €

  marec 2020 10 €

  apríl, máj 2020 0 €

 • Milí rodičia,

  Na základe odporúčaní MŠVVaŠ, po dohode so zriaďovateľom a z dôvodu epidemiologickej situácie sa pán riaditeľ rozhodol, napriek obnoveniu prevádzky ŠKD neobnoviť činnosť záujmových útvarov (krúžkov). Z rovnakých dôvodov sa tento školský rok neuskutoční Denný letný tábor.

  Ďakujeme vám za pochopenie.

  Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

 • Milí rodičia žiakov 1. stupňa a 5. ročníka,

  na základe usmernení MŠVVaŠ a po dohode so zriaďovateľom od 1.6. 2020 znovu otvárame školu na prezenčnú výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov prípravného ročníka a 1.- 5. ročníka. Nástup na prezenčnú výučbu je dobrovoľný.

  Vo organizácii a vnútornom režime školy sa riadime pokynmi a odporúčaniami podľa https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol a ÚVZ SR pri zohľadnení našich personálnych a priestorových možností.

  Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať formou vyučovania a ŠKD.

 • Vážení rodičia.

  Podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 1. 6. 2020 plánujeme obnoviť prezenčnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZŠ v prípravnom ročníku a 1. - 5. ročníku a v školských zariadeniach – v MŠ a ŠKD.

  Pre organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti je pre nás potrebné zistiť váš záujem o nástup vášho dieťaťa do školy a školského zariadenia. Preto vás všetkých žiadame o vyplnenie dotazníka, ktorý sme zverejnili prostredníctvom edupage. Vyplňte, prosíme, dotazník, ak máte záujem o nástup dieťaťa do MŠ a ZŠ, aj keď nemáte záujem o nástup dieťaťa alebo ste to už vyjadrili inou formou. Ďakujeme.

 • Link na kritériá celkového (záverečného) hodnotenia na 2. stupni ZŠ počas mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 tu:

  Kritériá celkového hodnotenia 2

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria