Navigácia

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Pondelok 6. 4. 2020

VITAJTE U NÁS!

 • Milí rodičia,

  tento rok sa zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/21 neuskutoční v daný termín 3. a 4. apríla 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude zápis prebiehať mimoriadne bez prítomnosti dieťaťa a zákonného zástupcu len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Viac informácií k zápisu a aktuálne tlačivá nájdete na hornej lište hlavnej stránky školy pod názvom ZŠ – ZÁPIS a TLAČIVÁ.

  Môžete tak urobiť do 28. apríla 2020. Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované.

  Zápis do materskej školy sa uskutoční mimoriadne bez prítomnosti zákonného zástupcu len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Viac informácií k zápisu a aktuálne tlačivá nájdete na hornej lište hlavnej stránky školy pod názvom MŠ – ZÁPIS a ŽIADOSTI.

 • Oznamujeme rodičom, že poplatok za MŠ a ŠKD za mesiac apríl 2020 netreba platiť.

  Kto už zaplatil, poplatok sa mu započíta do ďalšieho obdobia.

  Nové informácie o poplatkoch uverejníme po rozhodnutí mesta Martin, ktoré má stanoviť novú výšku normatívu na MŠ a ŠKD počas obdobia uzatvorenia škôl a školských zariadení.

  Ďakujeme za dôveru a pochopenie.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Keďže karanténne opatrenia vedúce k prerušeniu vyučovania v škole pokračujú do odvolania, výučba ďalej prebieha v domácom prostredí.

  Uvedomujeme si, aké náročné obdobie všetci prežívame.

  Uvedomujeme si, že vy rodičia máte svoje povinnosti v práci i v domácnosti a k tomu vám pribudli aj starosti s vyučovaním – čo je predovšetkým naša úloha. A rovnako aj vaše deti musia čeliť novým skutočnostiam, skúsenostiam a záťaži.

  Uvedomujeme si, že domáca výučba je odkázaná na zariadenia v on-line režime, ktoré nie všetci máme v dostatočnom technickom vybavení a musíme sa prispôsobiť ich možnostiam.

 • Milí rodičia, kolegovia, žiaci a priatelia školy.


  Chcem Vás všetkých pozdraviť a povedať sebe i Vám spolu so sv. Jánom Pavlom II. : „Nebojte sa!“ Cítim potrebu prihovoriť sa k Vám v týchto pre nás všetkých zvláštnych a nepoznaných časoch. Boh vstúpil do našich životov iným, zvláštnym spôsobom. On vlastne väčšinou takto navštevuje človeka, ale teraz je to viac vidieť. Je to bolestná a náročná skúsenosť. Pre nás všetkých.
  Ale je tu aj možnosť, ako naplniť pozvanie otcov biskupov Slovenska, ktorí vyhlásili v 1. adventnú nedeľu rok 2020 za rok Božieho Slova. A táto možnosť sa nám teraz priam ponúka. Akú zvláštnu pedagogiku má Boh pripravenú pre človeka...

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 • Milí rodičia,prežívame obdobie, keď sme všetci vystavení nezvyčajnej situácii spojenej s určitým napätím, frustráciou, či strachom. Pocity, ktoré sú pre nás nepríjemné, rovnako alebo intenzívnejšie prežívajú aj naše deti. Táto nová situácia nás prinútila zmeniť zaužívané žitie, prehodnotiť priority, zamyslieť sa......Prinútila nás spomaliť a priniesla nám čas......čas, ktorý môžeme venovať rodine i Bohu. Deti v týchto dňoch potrebujú vo väčšej miere pocit prijatia, otvorený rozhovor primeraný veku, bezprostrednú pozornosť a hru s rodičmi. Potrebujú istotu, pocit bezpečia a nádej.Každá epidémia raz skončí. Koronavírus pre väčšinu populácie neznamená ohrozenie života.Je potrebné prispôsobiť sa situácii a dodržiavať zdravotníkmi odporúčané opatrenia.Zároveň je potrebné oslobodiť sa od strachu a naladiť sa optimisticky. Strach a úzkosť oslabujú imunitu.Vo Svätom písme nachádzame 365 krát slová „Nebojte sa!“ Sme milovanými Božími deťmi. Verme prisľúbeniu, ktoré nám dal Pán Ježiš – „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“A na záver by som chcela na povzbudenie pripojiť príspevok o. Ľuboša Václavka:“Jedno osemročné dievčatko vstúpi do lietadla, ukáže cestovný lístok a usadí sa na svoje miesto.Vyzerá si istá, inteligentná, a v istom momente vytiahne omaľovánku.Let nie je moc pokojný, je veľmi silný vietor a turbulencia... až v istom momente nastane silný otras a všetci cestujúci sa vystrašia a znervóznia. Dievčatko spokojne pokračuje v maľovaní v úplnom pokoji. Žen

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria