Navigácia

Vitajte v našej škole

ZÁPIS do 1.ročníka 2018

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

 

 

 

Štvrtok 18. 10. 2018

VITAJTE U NÁS!

 • Na tejto súťaži je dobré to, že si žiaci rozširujú všeobecný prehľad a v deň súťaže si môžu vybrať 2 témy z ponúkaných.

  Súťaž sa bude konať vo štvrtok až 29. novembra dopoludnia na našej škole, zúčastnia sa jej prihlásení žiaci.

  POZOR: Prihlásiť sa treba do budúceho piatku 26.októbra 2018 u pani učiteľky Hlúbikovej, školskej koordinátorky pre súťaž EXPERT a to spolu so štartovným 4 Eurá.

  Pre piatakov a šiestakov, ktorí doteraz riešili Všetkovedka sú ponúkané 2 témy z oblastí prírodovedy, geografie, biológie, matematiky, slovenského jazyka, dejepisu, výtvarnej a hudobnej výchovy.

 • Naša katolícka škola má svoje pevné základy, tradície i svoj program. V ňom majú pevné miesto duchovné cvičenia žiakov deviateho ročníka. Aj teraz sa obe deviatacké triedy so svojimi triednymi vybrali na „ducháče“. Ich miestom boli chaty na Malinom Brde. V tomto eldoráde zimných športov sme počas vrcholiaceho babieho leta, strávili tri dni a dve noci. Cestovali sme v piatok ráno vlakom do Ružomberka, odtiaľ sme prešli peši do Hrabova. Tam sme nastúpili do osemmiestnej lanovky, ktorá nás vyviezla do lyžiarskeho strediska. Spolu s nami cestovali aj deviataci z Katolíckej školy Dobrého Pastiera zo žilinského sídliska Solinky. Obe školy boli ubytované v dvoch neďalekých chatách. Duchovnú obnovu viedol Dušan Pecko – farár farnosti na Solinkách. Bývalý martinský kaplán spustil pilotný projekt duchovnej obnovy dvoch katolíckych škôl. Z Martina a zo Žiliny. Sám bol zvedavý, ako to celé dopadne. Cvičenia boli pod drobnohľadom aj nášho diecézneho biskupa Tomáša Galisa. „ Otcovi biskupovi sa veľmi páčila táto myšlienka a túto snahu požehnal. Povedal, že sa bude za nás všetkých modliť,“ hovoril Dušan Pecko, ktorý ocenil priateľskú atmosféru medzi oboma školami počas duchovnej obnovy. „ Žiaci boli počas programu pozorní a veľmi ich obohatila v sobotu večer modlitba príhovoru,“ poznamenal duchovný vodca podujatia. Naozaj, v šere útulnej miestnosti, zazneli v intímnej chvíli slová povzbudenia od mladých animátorov. Mnohých žiakov zasiahli až tak, že sa po ich tvárach kotúľali nefalšované s

 • Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

  dňa 19. októbra 2018 (piatok)

  riaditeľské voľno

  žiakom 1. stupňa ZŠ

 • ... a navyše prekročí svoju komfortnú zónu, pretože sa na hodine prihlási, učiteľ ho veľmi rád vyvolá, odvážny žiak dostane jednotku a obe zúčastnené strany sú spokojné. Takto nejako to vyzeralo – hoci niektorí predsa len potrebovali povzbudenie – na našich prvých tohtoročných prezentáciách. Piataci po prvýkrát na druhom stupni hovorili o sebe a svojich obľúbených veciach, šiestaci počas birthday party rozprávali o tom, ako slávia narodeniny a meniny, ôsmaci predstavovali svoje modely na módnej prehliadke a deviataci diskutovali na vážnejšiu tému šikanovania. Udialo sa to na hodine anglického jazyka a všetci to zvládli naozaj výborne. Povzbudzujeme preto všetkých viac i menej ustráchaných, aby prekonali všetko, čo im bráni v sebarealizácii. Vaše úsilie bude určite korunované úspechom. Good luck!

 • Dňa 26. a 28. októbra sme sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zúčastnili exkurzie do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a jazykového festivalu Lingvafest v Bratislave. Vďaka lektorom z mnohých krajín sme sa „zoznámili“ s rôznymi jazykmi, niektorí z nás absolvovali aj rýchlokurz jazyka podľa vlastného výberu, zahrali sme sa rôzne jazykové hry, ale predovšetkým sme sa presvedčili, že zámer Rady Európy sláviť tento deň je dobrý. Jazyk je prostriedok na dorozumievanie, vymieňanie si skúseností, získavanie nových poznatkov v oblasti kultúry, vedy a techniky a vďaka nemu môžeme ľahšie spoznať nových priateľov a porozprávať sa s nimi.

 • Milí rodičia,

  V prílohe tohto príspevku Vám poskytujeme doplňujúce informácie o jesenných trhoch. Prosíme Vás, aby ste si prečítali prílohu.

  Ďakujeme.

  oznam_trhy_1(2).docx​​​​​​​

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria