Navigácia

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Štvrtok 4. 6. 2020

VITAJTE U NÁS!

 • Milí rodičia,

  Na základe odporúčaní MŠVVaŠ, po dohode so zriaďovateľom a z dôvodu epidemiologickej situácie sa pán riaditeľ rozhodol, napriek obnoveniu prevádzky ŠKD neobnoviť činnosť záujmových útvarov (krúžkov). Z rovnakých dôvodov sa tento školský rok neuskutoční Denný letný tábor.

  Ďakujeme vám za pochopenie.

  Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

 • Milí rodičia žiakov 1. stupňa a 5. ročníka,

  na základe usmernení MŠVVaŠ a po dohode so zriaďovateľom od 1.6. 2020 znovu otvárame školu na prezenčnú výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov prípravného ročníka a 1.- 5. ročníka. Nástup na prezenčnú výučbu je dobrovoľný.

  Vo organizácii a vnútornom režime školy sa riadime pokynmi a odporúčaniami podľa https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol a ÚVZ SR pri zohľadnení našich personálnych a priestorových možností.

  Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať formou vyučovania a ŠKD.

 • Vážení rodičia.

  Podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 1. 6. 2020 plánujeme obnoviť prezenčnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZŠ v prípravnom ročníku a 1. - 5. ročníku a v školských zariadeniach – v MŠ a ŠKD.

  Pre organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti je pre nás potrebné zistiť váš záujem o nástup vášho dieťaťa do školy a školského zariadenia. Preto vás všetkých žiadame o vyplnenie dotazníka, ktorý sme zverejnili prostredníctvom edupage. Vyplňte, prosíme, dotazník, ak máte záujem o nástup dieťaťa do MŠ a ZŠ, aj keď nemáte záujem o nástup dieťaťa alebo ste to už vyjadrili inou formou. Ďakujeme.

 • Link na kritériá celkového (záverečného) hodnotenia na 2. stupni ZŠ počas mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 tu:

  Kritériá celkového hodnotenia 2

 • Milí rodičia, počas zápisu prebiehajúceho v apríli, sme zaevidovali 81 elektronických žiadostí. Vzhľadom na priestorové a personálne podmienky našej školy v školskom roku 2020/2021 prijímame do prvých ročníkov a prípravného ročníka 65 detí.
  V priebehu najbližších dní Vám bude doručené písomné rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do školy.

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri zápise Vašich detí do 1.a prípravného ročníka na našej katolíckej škole.

  Bližšie informácie o organizácii školského roka dostanete na 1. rodičovskom združení v septembri, prípadne na webovej stránke školy.

 • Cirkevné školy našej diecézy dostali výzvu zapojiť sa do súťaže o výtvarné spracovanie architektonického objektu žilinskej Katedrály Najsvätejšej Trojice.

  Súťaž bola vyhlásená koncom februára a súvisí s významnou udalosťou - celkovou obnovou a reštaurovaním žilinskej katedrály. Veľkou pomôckou pre deti bol krásne pripravený farebný bulletin, s panorámami aj detailmi chrámu. Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa už chystali pustiť do práce a vtom prišla radikálne zmena - epidémia, ktorá zasiahla život celej spoločnosti. Oslovili sme preto našich žiakov, aby to skúsili sami doma a výsledky nám poslali prefotené. Maličkí škôlkari sa pasovali s maľovánkou a tí väčší samostatní „druhostupniari“, kreslili, maľovali, lepili a svoje dielka nám mnohí aj poslali. Podľa pravidiel súťaže, sme vybrali tri práce a jednu sme ponúkli naviac. Vybrať len tri práce nebolo ľahké. Mnohé boli vydarené a preto by sme rady všetkým, ktorí sa zapojili, poďakovali.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria