Navigácia

Vitajte v našej škole

ZÁPIS do 1.ročníka 2018

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

 

 

 

Pondelok 10. 12. 2018

VITAJTE U NÁS!

 • Stalo sa už dobrým zvykom, že deti z Katolíckej základnej školy chodievajú so svojím programom pozdraviť našich starších do Klubu kresťanských dôchodcov. Rovnako to bolo i 27.novembra 2018. Dievčatá Alexandra Kočanová, Natália Jurčíková, Klára Šenkárová a Barbora Tkáčová z 8.A triedy a Jakub Veloch zo 6.B sa predstavili spoločným spevom aj sólovými piesňami. Zaspievali a zaspomínali si s dôchodcami na významné dni spred 100 rokov a osobnosti s nimi spojené. Spomienky sa krútili aj okolo Závodov ťažkého strojárenstva, ktoré mnohých obyvateľov susedných regiónov do Turca priviedli ponukou práce. Na záver sme si spoločne zaspievali starú turčiansku pieseň Letí, letí roj. Ďakujeme našim spevákom, ktorí program s p. učiteľkou Barabášovou pripravili a našu školu zase raz dobre reprezentovali.

 • Pri príležitosti adventu si 30. novembra 2018 žiaci 8. B triedy pripravili pre svojich rodičov, priateľov a učiteľov program „Najväčší dar“ – adventné čítanie, spev a ozdobovanie Jesseho stromu. Stromu, pri ktorom možno čakať na Ježišov príchod a približovať sa k Vianociam prostredníctvom Jeho rodokmeňa.

  Advent je čas, kedy sa treba zastaviť, stíšiť, porozmýšľať a čakať. Vo svojom programe žiaci odovzdali všetkým prítomným nasledovné posolstvo: „Počas každého dňa adventu dostávame dar času, takže máme príležitosť stíšiť sa a čakať. Čakať na Boha, ktorý prichádza do maštale a pretvára sa na chlieb, po akom prahneme. Na Spasiteľa, ktorý nám, poškvrneným, prináša rúcho spásy.

 • Sväté omše v Kaplnke bl. sestry Zdenky v stredu počas adventu NEBUDÚ.

  Školské sväté omše:

  v piatok 7.12.2018 o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe;

  v piatok 14.12.2018 o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe;

  v piatok 21.12.2018 o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe;

  v nedeľu 16.12.2017 o 10.30 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe.

  Dobrovoľné rorátne sväté omše každý utorok a stredu o 6.30 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe

 • Aj počas tohto ADVENTU by sme sa chceli podeliť s deťmi na Ukrajine. Od dnes do 13.12. je možné priniesť TRVANLIVÉ MŇAMKÁ ;-) a odovzdať ich do pripravených krabíc na 1. a 2.stupni a tiež aj v MŠ. Za našu štedrosť nám už vopred ĎAKUJE pán farár Oleh Hryhoryk z Ukrajiny.

 • V utorok 20. 11. sa konal v poradí už 18. ročník okresnej dejepisnej súťaže „Viem, čo viem?“. Na tejto súťaži nechýbali ani naši žiaci z ôsmeho a deviateho ročníka. Tento rok nás reprezentovali dve družstvá – chlapčenské a dievčenské.

  Za chlapcov súťažili z 8. B Jakub Hanzel a Jakub Švento a z 9. B to bol Tobiáš Kozman. Za dievčatá súťažili z 8. B Klára Kaššová, z 9. A Slávka Holubjaková a z 9.B Marta Veselková.

  Súťaž pozostávala zo siedmich kôl, ktoré preverili ich vedomosti z histórie mesta Martin a regiónu Turiec. Niektoré súťažné kolá boli zamerané i na vedomosti z geografie, biológie a literatúry. Jedno špeciálne kolo sa venovalo udalostiam osmičkových rokov, ktoré si tento rok pripomíname.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria