Navigácia

Vitajte v našej škole

ZÁPIS do 1.ročníka 2018

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

 

 

 

Streda 19. 9. 2018

VITAJTE U NÁS!

 • Vážení rodičia, Milí žiaci,

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov sa nebudú otvárať tieto krúžky: Dramatický krúžok, Hravé hry pod basketbalovým košom, Fitness- zdravá výživa dievčatá, Futbal- dievčatá a chlapci, Paličkovaná čipka, Tancuj v rytme spoločenských tancov, Chceš vedieť nemecky?, Západní Slovania.

 • Vážení rodičia,

  Žiaci, ktorým chýbajú tlačivá- prihláška do klubovej činnosti, na krúžky a čestné prehlásenie, nájdete ich v priečinku CVČ JM Centrum- Aktuality. Čestné prehlásenie je súčasťou tlačiva prihláška do Z.Ú., ktoré musí odovzdať každý žiak školy, aj keď žiadne krúžky nenavštevuje. Prosíme o ich odovzdanie !

 • Pozvánka

  • Triedne rodičovské združenie (rodičia žiakov 4. až 9. ročníka)
  • Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva (rodičia všetkých žiakov prípravného až 9. ročníka)

  Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie s triednym učiteľom dňa 10.9.2018 (pondelok) o 16.00 hod v triedach. Po ich skončení sa uskutoční Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva pri KZŠ s MŠ A. Bernoláka o 16.30 hod v CVČ JM Centrum. Účasť všetkých rodičov je nutná. Prejednávať a schvaľovať sa bude plán činnosti, výška poplatku a rozpočet Rodičovského spoločenstva na školský rok 2018/2019.

 • Vážení rodičia, dnes donesie Vaše dieťa domov tieto dokumenty:

  - dotazník o osobných údajoch
  - zápisný lístok do ŠKD (žiaci PRR, 1. - 5. ročníka)
  - ponuku ZÚ CVČ JM Centrum
  - oznam o poplatkoch za ZÚ
  - prihlášky do ZÚ
  - čestné vyhlásenie
  - prihlášku za člena klubu

  Prosíme dodržať termíny návratu dokumentov do školy.

 • Oznamujeme rodičom prípravného ročníka a 1. ročníka, že v utorok (4.9.2018) až piatok (7.9.2018) končia žiaci vyučovanie o 10.40 hod.

  Žiaci 2., 3. a 4. ročníka končia vyučovanie v utorok (4.9.2018) o 11.35 hod. Od stredy (5.9.2018) sa učia už podľa rozvrhu.

 • Milí rodičia, milí žiaci,

  Ponúkame Vám Zoznam krúžkov na školský rok 2018/2019. Máte možnosť vybrať si z rôznych oblastí napr. športových, kultúrnych, tvorivých, prírodovedno-environmentálnych, vedomostných a iných. Niektoré dni a časy kúžkov budú upresnené tak, ako to je uvedené v ponuke t.j. "po dohode" s prihlásenými žiakmi.

  Ponuku krúžkov nájdete v prílohe tohto príspevku :)

  Ponuka_zaujmovych_kruzkov_2018-2019(1).docx

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria