Navigácia

Ag TESTOVANIE

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Nedeľa 11. 4. 2021

Navigácia

  ZÁPIS do 1.ročníka 2018

  VITAJTE U NÁS!

  • Vážení rodičia, zamestnanci a žiaci.

   Od soboty 17.4.2021 bude možnosť Ag-testovania v telocvični našej školy. Budú upravené pravidlá pre testovanie.Testovania sa môžu zúčastniť zamestnanci, žiaci a zákonní zástupcovia detí a žiakov našej KZŠ s MŠ a ďalej aj zamestnanci a žiaci iných ZŠ ,SŠ, VŠ a školských zariadení .Prihlasovanie bude spustené od pondelka 12.4.2021 na stránke školy tak, ako doteraz.

  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám,

   že od pondelka 12.4.2021 pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ už pre všetky deti a žiakov za takých istých podmienok ako v týždni od 7.4.2021.

   Školy a školské zariadenia prechádzajú na prezenčnú formu a riadia sa podľa „Covid školského semaforu“ – uvedeného v manuáloch pre jednotlivé typy škôl, zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia.

   Fungovanie:

  • Milí rodičia, milí žiaci prihlásení v šachovom krúžku,


   v mene Slovenského šachové zväzu by sme radi pozvali Vašu školu/žiakov na historicky prvé ONLINE Majstrovstvá Slovenska družstiev základných škôl v šachu, ktoré sa uskutočnia 18.4.2021 (nedeľa, 17:00 – 19:00).

   Prihlásenie je jednoduché, každý žiak/žiačka sa prihlasuje samostatne, prostredníctvom formulára:

   Formulár základné školy


   V prílohe prikladáme aj podrobné propozície podujatia, webstránka podujatia je MSR ZŠ družstiev 2021.


   V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od stredy 7.4.2021 pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ pre všetky triedy za takých istých podmienok ako v týždni od 29.3.2021, okrem tried 1.B a 3.A, ktoré ostávajú v karanténe do piatku 9.4.2021.

   Popoludňajšia ŠKD bude fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 hod do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole.

   Príloha č.11a - Čestné vyhlásenie.docx

  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis sa uskutoční:

   1. Elektronicky - elektronická prihláška (22.3.2021 – 31.3.2021)

   2. Osobný zápis v škole (v druhej polovici apríla 2021). V prípade, že osobný zápis v škole nebude možné zrealizovať z dôvodu epidemiologických opatrení, zápis prebehne ONLINE formou.

   Forma zápisu na KZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine môže byť upravená na základe budúcich usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

   Podrobné informácie nájdete na stránke školy – horná lišta 1. stupeň podstránka Zápis do 1. a prípravného ročníka.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268
   web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
   e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk  Fotogaléria