Navigácia

Vitajte v našej škole

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

 

 

 

Nedeľa 18. 3. 2018

VITAJTE U NÁS!

 • Hravo ži zdravo. Jednoducho sa to prečíta, oveľa ťažšie v praxi realizuje. To vieme všetci. Zdravý životný štýl prišiel ako ponuka pre žiakov základných škôl. Presnejšie internetový kurz o zdravom životnom štýle „ Hravo, ži zdravo“. V rámci predmetov biológia a informatika sme sa s piatakmi zapojili do tohto zaujímavého projektu. Jeho cieľom je vzdelávať žiakov základných škôl v oblasti zdravého životného štýlu a odovzdávať účastníkom teoretické aj praktické poznatky z oblasti výživy, pitného režimu aj duševnej hygieny a pracovať na zmene stravovacích zvykov s dôrazom na správnu skladbu jedálnička a správny stravovací režim. Kurz sleduje okrem iného aj pohybovú aktivitu detí a snaží sa ich motivovať k zníženiu času stráveného sledovaním televízie alebo hraním počítačových hier. Súťažiaci žiaci plnili úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách zdravého životného štýlu. Za test v každej lekcii mohli získať pre svoju triedu body podľa úrovne svojich vedomostí. Na konci každej lekcie bol pre všetkých účastníkov pripravený test, ktorý preveril znalosti získané v absolvovanom kole kurzu a žiakom umožnil získať cenné body. V rámci Žilinského kraja skončila 5.B na prvom a 5.A na piatom mieste. http://www.hravozizdravo.sk/vysledky-tridy.php

 • V utorok (13. 3.) a v stredu (14. 3.) sa zišli všetci matematiky chtiví žiaci na okresnom kole Pytagoriády. V utorok bojovali žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Nakoľko sa ich do okresného kola prebojovalo cca. 180 žiakov z okresu, tak sa toto kolo konalo v priestoroch Mestského úradu vo Veľkej zasadačke. V stredu si zmerali sily žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. Zišlo sa ich cca. 60, tak sa táto súťaž konala v priestoroch ŠJ pri ZŠ P. Mudroňa. Úspešným riešiteľom sa stal ten žiak, ktorý správne vypočítal z 15-tich príkladov aspoň 10. Ak boli dostatočne rýchli, mohli získať aj body za čas (za každé ušetrené 4 minúty mohli získať 1 bod). Aj naša škola sa do tejto súťaže zapojila a máme tu týchto úspešných „Pytagorejcov“. Vo 4. ročníku je to Miriam Šichtová, ktorá správne vypočítala 11 príkladov a ešte získala 8 bodov za čas, takže vcelku mala 19 bodov. V piatom ročníku je to: Anna Jurečeková, ktorá správne vypočítala 14 príkladov a za čas získala 10 bodov – celkovo získala 24 bodov; Karolína Hanzelová, ktorá správne vypočítala všetkých 15 príkladov a navyše za čas získala 7 bodov, takže spolu dosiahla 22 bodov; Jakub Veloch, ktorý správne vypočítal 11 príkladov a za čas získal 7 bodov, takže celkovo dosiahol počet bodov 18; Ema Vengrínová, ktorá správne vypočítala 10 príkladov a za ušetrený čas získala 8 bodov – celkovo jej počet bodov je 18 a ešte máme úspešného riešiteľa Tomáša Ovsianku, ktorý správne vypočítal 13 príkladov a za čas nazbieral 4 body, takže

 • V doline v obci Kunerád, leží penzión Paradise. Ten sa stal prechodným domovom učiteľom a zamestnancom Katolíckej školy s materskou školou Antona Bernoláka počas duchovných cvičení. Tak, ako pred rokom aj teraz ich viedol neopakovateľným spôsobom duchovný – páter Leopold. Duchovné slovo popretkávané silenciom, adoráciou i modlitbou posilnilo všetkých prítomných. Všetci načerpali duchovné „palivo“, ktoré určite zužitkujú vo svojej práci i vo svojich rodinách.

  -mil-

 • 15. februára 2018 sa v priestoroch CVČ Kamarát konal v poradí už 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Tematicky bola olympiáda zameraná na dejiny starovekého Grécka (6. – 7. ročník) a Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami (8. – 9. ročník). Naši žiaci opäť dokázali, že sa v dejinách vyznajú. Medzi školami martinského okresu obstáli veľmi dobre.

  Kategória F (6. roč.): J. Mazúch - 2. miesto

  J. Orlický - ÚR

  Kategória E (7. roč.): Š. Veselický - ÚR

  Kategória D (8. roč.): M. Loboz - 2. miesto - postup do KK

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria