Navigácia

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

  

 

 

Nedeľa 26. 1. 2020

VITAJTE U NÁS!

 • Krúžok TV Berny sa môže pochváliť ďalšími správami. https://www.youtube.com/watch?v=3mguadL1UR0 Snáď sa vám budú páčiť a pomôžete nám k vyššej sledovanosti nášho youtube kanálu školy.

 • Vážení rodičia!

  Mesto Martin schválilo v decembri 2019 (s platnosťou od 1.1.2020) príspevok mesta na každého žiaka navštevujúceho školské zariadenie v meste Martin, ktorý je znížený oproti minulému roku v našom prípade v ŠKD o 5% a v CVČ JMC o 9%.

  Súčasne so znížením príspevku od mesta zvýšilo v mestských školských zariadeniach poplatok od rodičov (napr. v ŠKD o 5 €/žiak na mesiac).

  Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu zachovania plynulého fungovania našich školských zariadení sme aj my nútení pristúpiť od 1.2.2020 k zvýšeniu poplatku od rodičov a to nasledovným spôsobom:

 • 2020

  Požehnaný celý rok 2020 každému z vás.

  Milé deti a žiaci, tešíme sa na vás 8. januára 2020 (streda), kedy začne riadne vyučovanie po prázdninách v materskej i základnej škole. Pred vyučovaním bude tradičná svätá omša v Kaplnke bl. sestry Zdenky o 7.15 hod.

 • Ajhľa, Spasiteľ príde a jeho svätí všetci s ním. A bude veľké svetlo v jeho dňoch, aleluja.

  Požehnaný vianočný čas,

  pokoj a radosť

  Vám zo srdca prajú zamestnanci a žiaci KZŠ s MŠ A. Bernoláka

 • Prichádza čas Vianoc, na ktoré už všetci netrpezlivo čakáme. V tento predvianočný čas je dobrým zvykom na našej škole pripraviť vianočné besiedky. Žiaci 7. A nacvičili rozprávku o Perinbabe. Je to príbeh o boji dobra so zlom, ktorý je jedným zo symbolov Vianoc. Na začiatku zachráni Perinbaba malého Jakubka zo spáru smrti, lebo sa jej páči, že sa nebál ani samotnej Zubatej. Vezme ho k sebe, aby jej pomáhal natriasať veľkú perinu, ktorá robí na zemi sneh. Napriek šibalstvám, ktoré chlapec spôsobuje, má čarovná Perinbaba Jakuba rada a pomáha mu i potom, čo opustí jej sídlo a vydá sa medzi ľudí, kam ho ťahá láska ku krásnej Alžbetke. Než však budú môcť vystrojiť svadbu, čaká Jakuba a Alžbetku ešte nejedno trápenie so zlou Macochou a jej dcérou Dorou, a tiež so Zubatou, ktorá po Jakubovi stále „ide“. Rozprávkou sme potešili rodičov i starých rodičov, súrodencov, učiteľov, ale aj dôchodcov z Klubu Seniorov v Martine. Želáme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky, pohodu v kruhu svojich najbližších a do nového roka veľa zdravia, šťastia, pokoja a Božieho požehnania.

 • Počas Adventu si každá trieda pod vedením triednych učiteľov pripravila pre rodičov vianočný program, divadelné predstavenie alebo krátke pásmo o Vianociach a o ich skutočnom zmysle. Deti predviedli svoje talenty a spoločne sa im podarilo vytvoriť krásne dielo. Bola to pre deti a rodičov výborná príležitosť na spoločné stretnutie a radosť, ktorú nám blížiace sa Vianoce prinášajú.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria