Rada školy

Navigácia

 • Druháci v Turčianskom Petre

  My druháci sme boli v utorok a v stredu v Turčianskom Petre u pána rezbára Šimona na environmentálnej výchove. Učili sme sa o domácich zvieratkách. Ukázali nám opasok z bravčovej kože. Mohli sme si ho aj chytiť. Potom nám ukázali husie perie a krídlo. Mali sme tiez krásne divadlo. Bolo o Pitipalkovi a domácich zvieratkách. Na záver sme si mohli kúpiť výrobky, ktoré vyrobil pan rezbár. BOLO NAM SUPÉÉÉR ;-)!!! Za druhákov napísali Eliška Fandáková, Aďka Šichtová a Simonka Medlová.

 • Cesta slovanskou históriou

  Cesta slovanskou históriou – od Sama po Štefana -  tak sa nazýval 45-minútový divadelno-šermiarsky program, v ktorom nás slovanský žrec zobral na pomyselný výlet do obdobia avarských vpádov, franského útlaku, ale aj veľkomoravského rozkvetu a začiatkov uhorského kráľovstva.  Predstavenie na naše pozvanie realizovali členovia  šermiarsko-divadelnej  kumpánie  VIA HISTORICA, ktorá priblížila žiakom spomínané historické obdobia  veľmi zaujímavo, vtipne aj vážne.  Hodina dejepisu s témou slovanských dejín ubehla rýchlejšie, ako by si žiaci želali.

 • Jarná brigáda

  V sobotu sa rodičia našej školy opäť stretli pri úprave okolia vonkajších priestorov . Nechýbalo ani občerstvenie a chutný guláš.

 • MŠ - Naša materská škola

  Ukážka priestorov našej materskej školy, ktorú sme opäť zveľadili.

  Vstupná chodba a schody

 • Deň narcisov

  Každoročne je mesiac apríl spojený s verejno-prospešnou zbierkou Ligy proti rakovine, ktorej názov je Deň narcisov. Tento rok sa konal po 22. Ročník. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich problémoch, situáciách a výzvach. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Nezabudli sme na nich ani tento rok. Naši bývalí žiaci oblečení v skautskom odeve zavítali medzi nás a ponúkli nám žlté narcisy. Každý z nás podporil túto myšlienku spolupatričnosti finančne alebo modlitbou. No nielen to. Zaodeli sme sa do „narcisových“ farieb a na našom odeve prevládala žltá či zelená farba.

  AR

 • Zápis do materskej školy

 • Zápis do 1. ročníka - poďakovanie

  V dňoch 6. a 7. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnil  zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019. Zápisom deti sprevádzala Spievanka a Zahrajko zo Spievankova. Deti plnili rôzne úlohy,  ukázali svoju  šikovnosť a usilovnosť, za ktorú  získali malú odmenu.  Zápisu sa zúčastnilo 57 detí.

  Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru, a  rozhodli sa zapísať svoje dieťa na našu školu. Už teraz sa tešíme na budúcich prvákov.

   

 • MŠ - Hráme sa na školskom dvore

  Malí Chrobáčikovia (najmenšie deti) sa hrajú na školskom dvore.

 • Volejbal žiačok ZŠ

  Naše volejbalistky 5.apríla 2018 reprezentovali školu na okresnej volejbalovej súťaži a vybojovali si krásne 1.miesto. Zároveň tak získali vytúžený postup do krajského kola. 

 • Zápis do 1.ročníka

  V dňoch 6. - 7. apríla 2018 sa konal zápis prváčikov do našej školy. O veselý a pokojný priebeh sa starali Spievanka a Zahrajko. Spolu prišlo 57 detí. Okrem prváckych tried bude otvorený aj prípravný ročník. Deti boli veľmi šikovné a pripravené. Novinkou tohto roku bol deň zápisu - sobota, ktorý si pochvaľovali nielen rodičia, ale aj samotné pani učiteľky. O občerstvenie sa postaral vedúci našej jedálne pán Jedinák, za čo by sme mu chceli veľmi poďakovať. Veľké ďakujem patrí všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a dali si zapísať svoje ratolesti k nám do školy. Už teraz sa na nich veľmi tešíme.

 • ZÁPIS do 1. ročníka

 • Ocenenie od otca biskupa

  Pri príležitosti 10. výročia zriadenia Žilinskej diecézy a z príležitosti Dňa katolíckych učiteľov udeľoval otec biskup Tomaš Galis  dňa 4.4.2018 ocenenia pedagógom a vychovávateľom z katolíckych škôl žilinskej diecézy, ktorí sa významnou mierou pričinili o ich rozvoj.

  Za našu školu bol Cenou sv. Cyrila a Metoda ocenený pán riaditeľ Ing. Ján Chabada – za prínos v rozvoji katolíckeho školstva v Žilinskej diecéze.

  Srdečne blahoželáme!

 • Najzdatnejšia škola

  Mesto Martin v spolupráci so zástupcami základných škôl vytvorilo kritériá na hodnotenie telesnej zdatnosti žiakov základných škôl zriadených na území mesta Martin. Na hodinách telesnej výchovy sa  testovali žiaci v športových disciplínach: skok z miesta, sed-ľah (60 sek.), 60m beh, 800m beh a výdrž v zhybe podhmatom. Sledovať sa bude každý rok tá istá trieda a porovnávať sa budú výsledky medzi jednotlivými školami navzájom. V našej škole sa minulý rok testovania zúčastnili žiaci terajšieho 7. ročníka a ich výsledky v porovnaní s rovesníkmi z iných škôl im vyniesli 3. miesto.

  Vyhodnotenie najzdatnejšej školy za školský rok 2016/2017 sa uskutočnilo v marci 2018.

  Na 1. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Ul. Dolinského, na 2. mieste ZŠ s MŠ Ul. Gorkého a na 3. mieste Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka.

  Ocenenie odovzdal poslanec mestského zastupiteľstva a predseda Komisie športu a mládeže Ľubomír Vaňko spolu s vedúcou oddelenia školstva, mládeže a športu Mgr. Alenou Schimíkovou. Súčasťou výhry bola aj finančná odmena 200 €, ktorú môže škola využiť na zakúpenie pomôcok na športové aktivity.

  Do testovania sa zapojíme aj v tomto roku.

 • Návšteva Banskej Štiavnice

  Turisti na svojich potulkách navštívili jedno z najkrajších miest na Slovensku - Banskú Štiavnicu. Prezreli si centrum mesta, navštívili fantastické interaktívne múzeum TERRA PERMONIA a pomodlili sa krížovú cestu na Banskoštiavnickej Kalvárii.

  https://www.youtube.com/watch?v=k0Cds2_afiE&feature=youtu.be


 • Muži nám čítajú

  V týždni od 12. do 16. marca prišli medzi našich druhákov 3 muži, ktorí pôsobia na našej škole, aby im predstavili svoju najobľúbenejšiu knihu z detstva. Pán riaditeľ školy Ján Chabada im predstavil knihu od J.C.Hronského SMELÝ ZAJKO V AFRIKE, pán farár Štefan Vančo k nim prišiel s knihou O PSÍČKOVI A MAČIČKE od Jozefa Čapka a pán učiteľ Matúš Grigliak ich pobavil s knihou OPICE Z NAŠEJ POLICE od Kristy Bendovej. Strávili sme spolu veľmi veselé a inšpirujúce chvíle.

 • Veľkonočná výzdoba na námestí

  Na výzvu poslancov za mestskú časť Martin Sever vytvorili naše pani učiteľky 1. stupňa veľkonočnú výzdobu, ktorá bude týždeň pred Veľkou nocou vystavená na námestí na Severe. Ak budete mať cestu okolo, potešte ňou svoje oči. Pretože výzdobu robili aj iné školy, všimnite si tú, ktorá je označená naším názvom.

  ŽELÁME POŽEHNANÚ VEĽKÚ NOC.

 • Zbierka pre krízové zariadenie

  V tomto týždni organizujeme ZBIERKU na pomoc mamičkám a deťom zo ZARIADENIA KRÍZOVÉHO BÝVANIA SLNIEČKO v Martine. Do piatka 23. marca môžete priniesť ku zborovniam na 1. a 2. stupni TRVANLIVÉ POTRAVINY, HYGIENICKÉ POTREBY A JEDNORÁZOVÉ PLIENKY. ĎAKUJEME za Vašu štedrosť ❤.

   

 • Hravo ži zdravo

  Hravo ži zdravo. Jednoducho sa to prečíta, oveľa ťažšie v praxi realizuje. To vieme všetci. Zdravý životný štýl prišiel ako ponuka pre žiakov základných škôl. Presnejšie internetový kurz o zdravom životnom štýle „ Hravo ži zdravo“. V rámci predmetov biológia a informatika sme sa s piatakmi zapojili do tohto zaujímavého projektu. Jeho cieľom je vzdelávať žiakov základných škôl v oblasti zdravého životného štýlu a odovzdávať účastníkom teoretické aj praktické poznatky z oblasti výživy, pitného režimu aj duševnej hygieny a pracovať na zmene stravovacích zvykov s dôrazom na správnu skladbu jedálnička a správny stravovací režim. Kurz sleduje okrem iného aj pohybovú aktivitu detí a snaží sa ich motivovať k zníženiu času stráveného sledovaním televízie alebo hraním počítačových hier. Súťažiaci žiaci plnili úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách zdravého životného štýlu. Za test v každej lekcii mohli získať pre svoju triedu body podľa úrovne svojich vedomostí. Na konci každej lekcie bol pre všetkých účastníkov pripravený test, ktorý preveril znalosti získané v absolvovanom kole kurzu a žiakom umožnil získať cenné body. V rámci Žilinského kraja skončila 5.B na prvom a 5.A na piatom mieste. http://www.hravozizdravo.sk/vysledky-tridy.php

   Potravinárska komora Slovenska, ktorá je organizátorom internetového kurzu, vyhlásila aj v tomto ročníku súťaž  o najlepšie video triedy. Podmienkami súťaže bolo natočiť reklamný spot na tému "Naša trieda žije zdravo" o zdravom životnom štýle triedy s dĺžkou najviac 60 sekúnd. S obidvoma triedami sme natočili videá. Zistili sme, že natočiť video a zostrihať ho do jednej minúty nie je vôbec jednoduché. Obidve triedy sa úloh zhostili bravúrne, o čom svedčí aj umiestnenie. Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom ukončení kurzu. Tešíme sa z dosiahnutého úspechu triedy 5.B, s ktorou sme vyhrali súťaž o najlepšie video triedy s názvom Zdravá rota. https://www.youtube.com/watch?v=Iz9LHfwBLcU&feature=youtu.be

  Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom ukončení kurzu.

                                                                                                                         Martina Beláková

 • PYTAGORIÁDA

  V utorok (13. 3.) a v stredu (14. 3.) sa zišli všetci matematiky chtiví žiaci na okresnom kole Pytagoriády.  V utorok bojovali žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Nakoľko sa ich do okresného kola prebojovalo cca. 180 žiakov z okresu, tak sa toto kolo konalo v priestoroch Mestského úradu vo Veľkej zasadačke. V stredu si zmerali sily žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. Zišlo sa ich cca. 60, tak sa táto súťaž konala v priestoroch ŠJ pri ZŠ P. Mudroňa. Úspešným riešiteľom sa stal ten žiak, ktorý správne vypočítal z 15-tich príkladov aspoň 10. Ak boli dostatočne rýchli, mohli získať aj body za čas (za každé ušetrené 4 minúty mohli získať 1 bod). Aj naša škola sa do tejto súťaže zapojila a máme tu týchto úspešných „Pytagorejcov“. Vo 4. ročníku je to Miriam Šichtová, ktorá správne vypočítala 11 príkladov a ešte získala 8 bodov za čas, takže vcelku mala 19 bodov. V piatom ročníku je to: Anna Jurečeková, ktorá správne vypočítala 14 príkladov a za čas získala 10 bodov – celkovo získala 24 bodov; Karolína Hanzelová, ktorá správne vypočítala všetkých 15 príkladov a navyše za čas získala 7 bodov, takže spolu dosiahla 22 bodov; Jakub Veloch, ktorý správne vypočítal 11 príkladov a za čas získal 7 bodov, takže celkovo dosiahol počet bodov 18; Ema Vengrínová, ktorá správne vypočítala 10 príkladov a za ušetrený čas získala 8 bodov – celkovo jej počet bodov je 18 a ešte máme úspešného riešiteľa Tomáša Ovsianku, ktorý správne vypočítal 13 príkladov a za čas nazbieral 4 body, takže jeho celkový počet bodov je 17.

  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa šťastia aj v iných súťažiach.

  AR

 • Deň otvorených dverí

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria