Rada školy

Navigácia

 • Pomôcky do 5. ročníka

  SJL - 3 ks    zošit č. 544 (SJL, LIT., Diktáty)

  ANJ - 2 ks   zošit č. 544

  BIO - 1 ks   zošit č. 540

  DEJ - 1 ks   zošit č. 544

  GEG - 1 ks   zošit č. 560 + podložka + pastelky

  KNB (katolícke náboženstvo) - 1 ks    zošit č. 544

  MAT - 1 ks   zošit č. 460   +   1 ks č. 420 + kružidlo, pravítko s ryskou, dlhé pravítko

  INF - 1 ks   zošit č. 544

  VYV - 30 ks výkresov A3, temperové a vodové farby, štetce (okrúhly, plochý), ceruzky č. 1 (alebo B), igelitový obrus na lavicu, nádoba na vodu

  HUV - 1 ks   zošit č. 524    

  TSV úbor (tričko, tepláky, krátke nohavice)v plátennom vrecúšku  + tenisky s bledou podrážkou  

  THD (technika) - 1 ks   zošit č. 524

  Písacie potreby, ceruzky, pastelky, guma, strúhadlo, prezuvky, hygienické potreby

 • Pomôcky na 1.stupeň

  Pomôcky do 1. ročníka

  • Zošit 511 - 2 ks,zošit 513 - 2  ks, zošit 624 - 1 ks, skicár A4 - 1 ks,výkresy A4 - 20 ks,výkresy A3 - 20  ks, farebné papiere - 1 sada, farby anilínové, štetce 1 ks guľatý, 1 ks plochý, väčšia plastová nádoba na vodu, handrička na výtvarnú výchovu, igelit na výtvarnú výchovu, lepidlo - tyčinkové 1 ks, voskovky, 1 tenká čierna centrofixka - všetko vložiť do podpísanej igelitke
  • pravítko 20 cm, zastrúhané ceruzky č.2 - 2 ks, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice s tupým hrotom, plniace atramentové pero s pierkom - 2 ks, bombičky do plniaceho pera – 1 sada - všetko to vložiť do peračníka
  • dosky na zošity
  • prezúvky, plátené vrecúško na prezúvky
  • uterák, obrúsok na desiatu, toaletný papier 4 ks, tekuté mydlo 1ks, papierové vreckovky - 20 balíčkov
  • úbor na telesnú výchovu v plátennom vrecku: tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou

   

  Pomôcky do 2. ročníka

  • zošit 512 - 5 ks, zošit 510 - 1 ks, zošit 5110 - 1 ks, zošit 513 – 1 ks, zošit 624 - 1 ks, farebný papier - 1 sada, výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 20 ks,
  • igelitovú tašku a do nej vložiť: voskovky, farby anilínové farby, nádoba na vodu (väčšia, nie sklenená), štetec guľatý a plochý, lepidlo - 1 tyčinkové, igelit na lavicu, tenká čierna centrofixka
  • pravítko 30 cm, plniace  pero - 2 ks, náhradné bombičky do pera, zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice s tupým hrotom, ceruzky č. 2 - 2 ks, dosky na zošity
  • uterák, prezuvky v plátennom vrecku, obrúsok na desiatu, papierové vreckovky - 20 balíčkov
  • úbor na TV - tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou v plátennom vrecúšku

   

  Pomôcky do 3. ročníka

  • zošit 513 - 3 ks, zošit 523 - 5 ks,  zošit 624 - 1 ks, zošit 510 - 1ks, farebný papier - 2 sady, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 20 ks
  • opraté textílne vrecúško na VV, voskovky, farby anilínové a temperové, paleta, nádoba na vodu (väčšia), obrúsok,  štetec guľatý a plochý, lepidlo -1 tyčinkové, 1 tekuté biele, 1  tenké čierne centrofixky, plastelína,  
  • pravítka: 1 dlhé 30 cm, trojuholníkové s ryskou, atramentové pero, zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, 2 ceruzky, nožnice
  • dosky na zošity
  • uterák, prezuvky v plátennom vrecku, obrúsok na desiatu, toaletný papier - 1 ks, papierové vreckovky - 20 balíčkov
  • úbor na TV - tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou v plátennom vrecúšku

   

  Pomôcky do 4. ročníka

  • zošit 523 – 10 ks,  zošit 524 – 2 ks, zošit 420 – 2 ks, zošit 624 (slovníček) – 1 ks 

  • farebný papier – 2 sady, výkresy A4 – 20 ks, výkresy A3 – 20 ks

  • voskovky, farby anilínové a temperové, paleta, nádoba na vodu (väčšia), igelitový obrus na lavicu, handričku, štetec

  • guľatý a plochý, lepidlo – 1 tyčinkové a 1 tekuté biele, tenká čierna centrofixka, nožnice, opraté vrecúško na pomôcky(pri lavici)

  • pravítka: 1 dlhé 30 cm, trojuholníkové s ryskou, pero – 2 ks atramentové, zelená prepisovačka, kružidlo, guma, strúhadlo, pastelky, ceruzky č.2 – 2 ks, dosky na zošity

  • uterák, obrúsok na desiatu, prezuvky, toaletný papier - 4 ks, papierové vreckovky – 20 balíčkov

  • úbor na TV – tričko, tepláky, ponožky, tenisky s bielou podrážkou v plátennom vrecúšku

 • Rozlúčka s Mariankou

  6. 7. 2017

  S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 6.7.2017 odišla k Pánovi naša milovaná kolegyňa z materskej školy

  Marianka TRNKOVÁ.

  Posledná rozlúčka bude v pondelok 10. júla 2017 o 13.00 hod v Dome smútku v Martine.

  Ďakujeme všetkým za modlitby.

 • 4. 7. 2017

  Na sviatok sv. Petra a Pavla sa žiaci a učitelia našej školy poslednýkrát v tomto školskom roku zišli v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe, aby sa poďakovali za uplynulý rok. Po svätej omši sa žiakom, učiteľom a prítomným rodičom prihovoril pán riaditeľ Ing. Ján Chabada, pripomenul najdôležitejšie udalosti zo života školy, poďakoval a poprial všetkým požehnané prázdniny. Nasledovalo oceňovanie úspešných žiakov riaditeľom školy a rozlúčka deviatakov so školou.

  Po skončení svätej omše sa žiaci  a učitelia ešte naposledy stretli v škole, kde žiaci dostali ocenenie výsledkov svojho celoročného snaženia vo forme vysvedčenia. A nakoniec zazvonil zvonec a... žiaci sa rozutekali na prázdniny.

  Všetkým, ktorí nám v tomto roku akýmkoľvek spôsobom pomohli a spolupodieľali sa na aktivitách školy, modlili sa za nás, povzbudzovali nás a dôverovali nám, ďakujeme!

  Požehnané leto všetkým!

  Do galérie Záver školského roka boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. 12. 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

  dňa 30. júna 2017

  riaditeľské voľno

  žiakom základnej školy.

  Zároveň oznamujem, že prevádzka materskej školy bude v tento deň len do 12.00 hod.

   

  Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

 • Oznam o organizácii ukončenia školského roka

  29. 6. 2017 (štvrtok) 

  • 8.00 hod -- ďakovná  svätá omša v Kostole Sedembolestnej Márie  v Martine
  • záverečné vyhodnotenie šk. roka a oceňovanie žiakov
  • odovzdávanie vysvedčení v triedach (predpokladaný koniec o 11.30 hod.)
  • MŠ a ŠKD v normálnej prevádzke

   

  30.602016 (piatok)

  • riaditeľské voľno
  • MŠ v prevádzke do 12.00 hod. z dôvodu záverečnej porady

                         

 • 27. 6. 2017

  Mesto Martin v závere školského roka ocenilo  žiakov základných škôl, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach alebo sa inak vyznamenali.

  Ocenenia vo forme diplomu a malého daru im v úvode zasadnutia Mestského zastupiteľstva za mesto udelil viceprimátor Imrich Žigo, ktorý sa žiakom poďakoval za reprezentáciu mesta.

  Za našu školu bol nominovaný a ocenený Benjamín Haverla, ktorý dosiahol mimoriadne úspechy vo viacerých súťažiach zameraných na digitálne technológie a filmovú tvorbu, je snaživým  žiakom a dobrým človekom.

  Gratulujeme!                                                                                                    

  DK

  Do galérie Oceňovanie žiakov v meste Martin boli pridané fotografie.

 •    15.júna 2017, na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, mali naši piataci namierené na Považie. Tu v obci Beckov našich žiakov v starobylom františkánskom kostole privítal vdp. Leopold Jablonský. Zažili sme tu veľmi peknú sviatočnú svätú omšu. Potom sme sa vybrali na Beckovský hrad. Mladý sprievodca nám porozprával o histórii hradu, ale aj povesť o šašovi Beckovi a hradnom pánovi Stiborovi. Potom sme sa dostali na druhú stranu Váhu do obce Čachtice. Po krátkej ceste (2,5 km) sme prišli na Čachtický hrad, tu sme sa dozvedeli nielen o hrdinskom bojovníkovi proti Turkom, Františkovi Nádašdym, ale aj o jeho manželke, zlopovestnej Alžbete Bátoriovej. Po návrate do Čachtíc sme sa občerstvili a vrátili sa po pekne prežitom dni opäť domov.

 • Vysoké Tatry sa aj tento šk. rok stali miestom koncoročných výletov. 12.6. sa žiaci 7.B. vybrali „zubačkou“ na Štrbské pleso a odtiaľ na vodopád Skok.

  16.6. cestovali tretiaci do Starého Smokovca, odkiaľ išli peši na Hrebienok. Počasie nebolo v ten deň ideálne, ale neodradilo ich od toho, aby po dobrom obede pokračovali na Dlhý vodopád a Reinerovu chatu. Na záver navštívili galériu trick artu a optických ilúzií Tricklandia, kde sa po túre výborne zabavili.

  20. a 21. 6. žiaci 6.B.  strávili príjemné chvíle na chate pri Zelenom plese. Odtiaľ vystúpili na Belasé pleso, kde sa v jeho vode osviežili a verte alebo nie, aj guľovali zvyškami snehu. Dvojdňové putovanie v horách plných zážitkov ukončili v Tatranskej kotline, kde si dievčatá overili svoje lezecké schopnosti v lanovom parku.

 • 22. 6. 2017

  Dňa 19.6.2017 sme sa pod záštitou Červeného kríža zúčastnili súťaže družstiev „Mladých zdravotníkov“ z 1.stupňa a 2.stupňa. Preverenie vedomostí a zručností sa konalo v športovej hale na Podháji.
  Gratulujeme našim víťazom v obidvoch kategóriach:


  1.stupeň (1. - 5.roč.) pod vedením MATEJA SÚKENÍKA

  Kristína Sýkorová, Jakub Veloch, Sofia Malčáková, Dárius Rábek, Filip Fojtík

  2.stupeň (6. - 9.roč.) pod vedením MGR. ANNY HUNČÍKOVEJ
  Dominika Zjavková,Katarína Čechová,Terézia Rajcigelová,Michal Čech,Peter Valášek

  Mgr. Katarína Rábeková Kováčová

  Do galérie Mladý zdravotník boli pridané fotografie.

 • Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

  Testovanie 9-2017

  5. apríla 2017 sa na 1 437 základných školách uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9-2017 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Test z matematiky riešilo 37 356 deviatakov s priemernou úspešnosťou  56,4%.  Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo v tomto roku 34 930 žiakov s priemernou úspešnosťou  61,2%.

  V našej škole Testovanie písalo 28 žiakov a v obidvoch predmetoch  dosiahli výrazne nadpriemerné výsledky:

   

   

  MATEMATIKA

   

  SLOVENSKÝ JAZYK

   

  Priemerná percentuálna úspešnosť školy

   

  80,0%

   

  72,3%

  Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer)

   

  56,4%

   

  61,2%

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:

   

  + 23,6%

   

  + 11,1%

   

  V porovnaní s ostatnými školami sme dosiahli nasledovné poradie:

  Matematika

  1. miesto medzi všetkými školami v  okrese Martin

  2. miesto medzi všetkými školami Žilinského kraja

  4. miesto medzi všetkými cirkevnými školami  na Slovensku

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  2. miesto medzi všetkými školami v  okrese Martin

  2. miesto medzi cirkevnými  školami Žilinskej diecézy

  9. miesto medzi všetkými školami Žilinského kraja

  Dosiahnuté nadpriemerné výsledky nie sú náhodné, ale sú odrazom dobrej prípravy a motivácie zo strany  pedagógov daných predmetov,  ale aj zodpovedného prístupu žiakov 9. ročníka. 

  Tešíme sa z výsledkov, ktoré našim žiakom pomohli sa dostať na vysnívané stredné školy, a veríme, že nadobudnuté vedomosti budú vo svojom živote využívať aj v budúcnosti.

  Podrobnosti sa dozviete  na: http://vysledky.nucem.sk/

  DK

 • Bernolácka olympiáda 2017

  Bernolácka olympiáda priniesla mnoho príbehov, spokojné úsmevy i spontánnu radosť detí z víťazstva

  Aj v tomto školskom sa uskutočnil najväčší športový sviatok na Katolíckej základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka – Bernolácka olympiáda. Žiaci prvého aj druhého stupňa bojovali o Putovný pohár, medaily i vecné ceny. Každá olympiáda, teda aj Bernolácka má svoju vlajku i hymnu. A tiež olympijský sľub, ktorý odštartoval súťaže na oboch stupňoch. Žiaci prvého stupňa putovali po rôznych stanovištiach a plnili úlohy podľa predlohy knižných príbehov Danky a Janky. Žiaci druhého stupňa začali svoj olympijský program už deň  pred hlavnou súťažou. Odohrala sa kvalifikácia vo futbale, prehadzovanej dievčat a v stolnom tenise. Prvé štyri triedy sa prebojovali do boja o medaily. Všetkých desať tried druhého stupňa putovalo po desiatich stanovištiach. Žiaci si vyskúšali hod šípkami, hod na basketbalový kôš, ľah-sed za 30 sekúnd, preskok cez švihadlo za 30 sekúnd, streľbu z pištole, lukostreľbu, streľbu na presnosť do florbalovej bránky, kolky, hod kriketkou na cieľ a športový kvíz. Každá trieda usilovne zbierala body a výsledný súčet bodov stanovil konečné poradie:

  1.    8.B

  2.    7. A

  3.    9. A

  4.    9. B

  5.    8. A

  6.    6. A

  7.    6. B

  8.    7. B

  9.    5. A

  10.  5. B

                                                                                                                                   -mil-

  Foto z Bernoláckej olympiády 1. stupeň

  Foto z Bernoláckej olympiády 2. stupeň

  Foto z BO v pietok - kvalifikácia vo futbale, prehadzovanej dievčat a v stolnom tenise

 •    Už viac ako 35 rokov sa pravidelne stretajú deti – žiaci základných  a umeleckých škôl a tiež členovia detských folklórnych súborov na súťaži detských spevákov ľudových piesní O zlatú guľôčku.   

     Tí, ktorí postúpia z výberového kola sa potom venujú príprave spoločného koncertu spolu z muzikou a tento koncert už roky tvorí súčasť Turčianskych slávností folklóru. Cieľom podujatia je budovať vzťah k ľudovej piesni a zvlášť prehlbovať poznanie turčianskej piesne.   

     Tohtoročný koncert sa veľmi vydaril. V CVČ Kamarát sa stretli výborne disponovaní speváci, deti z celého Turca. Naša škola mala kvalitné zastúpenie. Z muzikou Mariána Kramára, ktorá bola skvelou podporou ich výkonom, sa predstavili štvrták Jakub Veloch a dve piatačky  Lenka Klencová a Sára Kozmanová. Vybrali si veľmi pekné piesne a patrili k ozdobám koncertu. Výkony všetkých detí boli mimoriadne vydarené a celé podujatie malo príjemnú atmosféru. Deti, rodičia a učitelia, ktorí sa príprave detí venovali si zaslúžia našu vďaku a ich zverenci náš obdiv.

 • 15. 6. 2017

  Gratulujeme nášmu žiakovi Jakubovi Murínovi /4.A) k 1.mstuie vo výtvarnej súťaží TURIEC MAĽOVANÝ 2017. Na výtvarnú súťaž sa pripravoval počas vyučovacích hodín výtvarnej výchovy v našej škole pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej.

  V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 hod. v objekte vozárne Moškovec v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov a cien oceneným deťom materských škôl a žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl. Organizátorom tejto literárno-výtvarnej súťaže bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja .

  Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v  SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2017.

  Mgr. Katarína Rábeková Kováčová

  Do galérie Maľovaný Turiec boli pridané fotografie.

 • Akadémia pri príležitosti Dňa rodiny

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na Akadémiu pri príležitosti Dňa rodiny, ktorá sa uskutoční dňa 16.6.2017 o 16:00 v JM Centre. V programe vystúpia deti z MŠ a žiaci prvého stupňa. V podaní žiakov druhého stupňa uvidíte divadelné predstavenie Tik Tak.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • 12. 6. 2017

  „Vzrastom malý, ale duchom veľký obor“ -- takto charakterizoval pápež Pius XI. Dominika Savia, ktorý je patrónom ZŠ s MŠ v Dubnici nad Váhom. Pri príležitosti jeho sviatku sa každoročne koná športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu. Na tohoročnom XXIV. ročníku konanom 5. mája 2017 organizujúca dubnická cirkevná škola privítala 250 chlapcov a dievčat z 11 škôl, ktorí si na mestskom štadióne TJ Spartak zmerali svoje sily v atletických  disciplínach: beh na 60, 600, 800 a 1 000 m, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, skok do diaľky, skok do výšky.

  V silnej konkurencii sa reprezentanti našej školy nestratili a obsadili nasledovné miesta:

  Marek Lazar               – 1. miesto beh na 60 m

                                        3. miesto skok do diaľky

  Dominik Tretina          – 3. miesto beh na 60 m

                                        3. miesto skok do diaľky

  Martin Knor                – 1. miesto  beh na 1000 m

  Slávka Holubjaková  – 1. miesto vrh guľou

  Barbora Súkeníková – 2. miesto skok do diaľky

  Martina Chabadová  – 3. miesto vrh guľou

  Alžbeta Baľová          – 3. miesto skok do diaľky

   

  Našim športovcom blahoželáme  a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

  DK

  Do galérie Športová olympiáda CZŚ Źilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu boli pridané fotografie.

 • 12. 6. 2017

  V stredu  31. mája 2017, v predvečer Dňa detí,  sa naši žiaci   9. ročníka   zúčastnili  na odmeňovaní žiakov cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy za školský rok 2016/2017.

  Program sa začal o 9.30 hod. slávnostnou svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Následne otec biskup odovzdával ocenenia úspešným žiakom jednotlivých cirkevných škôl.

  Za našu školu boli nominované a ocenené dve úspešné žiačky 9. roč:

  Katarína Čechová a Martina Chabadová.

  Na ocenenie boli nominované za vynikajúce študijné výsledky, reprezentáciu školy a za osobný vklad do budovania triedneho a školského spoločenstva školy. Oceňovania sa zúčastnili spolužiaci, triedni učitelia, riaditelia a aj rodičia ocenených žiakov. Vo svojom príhovore otec biskup poďakoval rodičom za dobrú výchovu  svojich detí a učiteľom za správnu podporu a rozvoj talentov ocenených žiakov.

  Aj my im ďakujeme za výbornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy.

  DK

  Do galérie Oceňovanie žiakov Źilinskej diecézy boli pridané fotografie.

 • BERNOLÁCKA OLYMPIÁDA

  8. 6. 2017

  Pozývame všetkých na každoročnú BERNOLÁCKU OLYMPIÁDU

  KEDY: kvalifikačné kolá začínajú už v piatok 9.6.2017

             finálové kolá a ostatné disciplíny v SOBOTU 10.6.2017 o 8.45 hod

  KDE:   areál školy 

  HLAVNÉ DISCIPLÍNY: prehadzovaná - dievčatá

                                     futbal - chlapci

                                     stolný tenis 

 • 8. 6. 2017

  31. mája 2017 sa v Žiline  uskutočnili   Krajské majstrovstvá Žilinského kraja v orientačnom behu žiakov ZŠ a SŠ.

  Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo chlapcov, ktorí súťažili aj ako jednotlivci.

  V konečnom poradí dosiahli  takéto vynikajúce výsledky:

  2. miesto  v súťaži družstiev získalo družstvo  v tomto zložení: Martin Knor, Marek Lazar, Filip Konček, Peter Beniač

  2. miesto v súťaži jednotlivcov v kategórii žiaci ZŠ s postupom do celoslovenského kola získal Martin Knor

  Našim „zorientovaným“ žiakom gratulujeme a Martinovi želáme veľa šťastia v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční koncom júna v Piešťanoch.

  DK

  Do galérie Orientačný beh boli pridané fotografie.

 • Nový zábavný program Ročník spoznáva ročník mal druhé pokračovanie. Po úspešnej premiére, keď deviataci zabávali ôsmakov, tentoraz pripravili ôsmaci program, ktorým chceli zabaviť siedmakov. „ Chceme, aby si žiaci uvedomili, aký majú talent. Čo vedia a čo môžu predviesť svojim mladším spolužiakom. Dali sme našim žiakom príležitosť sa spoznať aj inak než sa poznajú z vyučovacieho procesu. To je podstata nášho projektu“ vysvetlila Ľudmila Miháliková, ktorá je hlavným spúšťačom nového podujatia na škole. Najskôr sa predviedli niektorí ôsmaci so svojim programom v JM centre. Odvahu vystúpiť pred zaplneným „Jéemkom“ našli Peter Koyš, Richard Dibala, Patrik Kubatka, Terézia Matejíčková  a Filip Konček. Potom moderátori Bianka Radačovská a Samuel Onderčo vyspovedali ôsmacké triedne učiteľky Martinu Klimekovú a Katarínu Šugárovú, ktoré si sadli do horúceho kresla. „ Je príjemné, že sa takto spoznávajú spolužiaci a spoznávajú aj svoje učiteľky. Som rada, že sme videli v akcii aj žiakov, ktorí ukázali kus zo svojho umenia,“ povedala Katarína Šugárová. „ Oceňujem nielen odvahu detí, ktoré ukázali, čo vedia ale aj ostatných, ktorí sa zapojili do organizovania stanovíšť pre mladšie ročníky,“ doplnila Martina Klimeková. Nakoniec pripravili ôsmaci pre siedmakov zábavné hry na rôznych stanovištiach v areáli školy.

  Na organizácii celého podujatia sa podieľali: Ľudmila Miháliková, Martina Beláková, Milan Chochula.

                                                                                                                                         -mil-

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria