Navigácia

Navigácia

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Polročný školský šachový turnaj

   Dňa 26.1.2023 (štvrtok) sa v priestoroch CVČ JMC odohral polročný školský šachový turnaj našich žiakov. Prihlásiť sa mohli žiaci 1. - 8. ročníka, ktorí navštevujú šachový krúžok. Súťažiaci mohli praktizovať všetky svoje nadobudnuté skúsenosti, to čo sa naučili na krúžku a predviesť to svojim súperom. Pre viacerích žiakov to bola prvá skúsenosť vôbec so šachovým turnajom. Nikto však neodišiel smutný, pretože každý súťažiaci bol odmenený.

   Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií a podkategórií -do kategórií A s podkategóriou 6.- 8. ročník a s podkategóriou 3.- 4. ročník. A do kategórií B s podkategóriou 1.- 2. ročník a s podkategóriou 3.- 4. ročník. 

   Výhercovia:

   V kategórií A získali ocenenie za 1. miesto- Tomáš Danko z 8.B. 

                                                         2. miesto- Damián Milec z 3.A.

                                                         3. miesto- Ján Koniar zo 4.B.

   Tomáš Danko a Damián Milec boli zároveň najlepšími hráčmi svojích podkategórií. 

    

   V kategórií B získali ocenenie za 1. miesto- Martin Holboj zo 4.B.

                                                         2. miesto- Matúš Medla z 3.B.

                                                         3. miesto- Michal Franko zo 4.B.

   Martin Holboj bol zároveň najlepším hráčom vo svojej podkategórií 3.-4. ročník. Najlepšou hráčkou a zároveň jedinou súťažiacou vo svojej podkategórií 1.- 2. ročník sa stala Katarína Koniarová. 

    

   Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za odvahu a účasť na turnaji. 

  • 2%

   Milí rodičia, učitelia a priatelia školy!

    

   Aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aktivít nášho Rodičovského spoločenstva /RS/.

   Dovoľujeme si Vás požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov.  Vďaka Vám sme mohli minulý školský rok podporiť plavecký výcvik, vedomostné a športové súťaže, uskutočniť Bernolácku olympiádu, prispieť na odmeny žiakom na konci školského roka, finančne podporiť prímestský tábor, či skautov.

   Ďakujeme aj všetkým, ktorí zaplatili členský príspevok, a tak sa stali členmi nášho RS. Ak sa k vám informácia o poukázaní členského príspevku nedostala, bližšie informácie nájdete na www.rsbernolaka.sk v časti legislatíva a hospodárenie.

    

   Tlačivo na poukázanie 2%  nájdete na webovej stránke nášho spoločenstva alebo tlačivo v papierovej podobe v pergole školy.

                         

   Veľmi pekne ďakujeme.

    

    Za rodičovské spoločenstvo

    Hildegarda Turčeková, predsedníčka RS

  • Princezná so zlatou hviezdou na čele

   Vianočná besiedka žiakov 5.A sa pre vysokú chorobnosť pred Vianocami presunula na začiatok januára. S piatakmi sme nacvičili rozprávku Princezná so zlatou hviezdou na čele. Scenár bol napísaný na motív starej známej českej rozprávky od Boženy Němcovej. Žiaci sa svojich úloh, od postáv cez hudobníkov až po rekvizitárov zhostili naozaj bravúrne. Pripravili si aj rekvizity a kostýmy. Nacvičovanie rozprávky ich nadchlo a nechýbal im zodpovedný prístup a trpezlivosť. Počas nácvikov sme sa aj nasmiali, napríklad na dialógoch Kuchára a jeho pomocníka Varešku, ktorí „kuchtili“ samé dobroty v kráľovskej kuchyni. Spoznali sme pestúnku, ktorá dala múdre rady princeznej Rade aj myšací kožúšok, pod ktorým ukrývala svoju zlatú hviezdu na čele. Mali sme možnosť byť aj na „kráľovskom plese“ na zámku, kde spolu tancovali princezná Rada a kráľ zo Slnečnej krajiny. Rodičia v hľadisku spontánne ocenili nadšenie, elán aj herecké výkony žiakov. Aspoň na chvíľu sa dostali do čarovného rozprávkového sveta. Už teraz sa tešíme sa na ďalšie divadelné predstavenie.

                                                                                                                                          -bel-

  • Nový rok 2023

   Prajeme vám požehnaný a pokojný celý nový rok 2023!

    

   Milé deti a žiaci, tešíme sa na vás 9. januára 2023 (pondelok), kedy začne riadne vyučovanie po prázdninách v materskej i základnej škole. 

  • Opäť úspešní v Technickej olympiáde

   Naši žiaci boli opäť úspešní na okresnom kole Technickej olympiády. Oproti minulému roku bola súťaž ťažšia, lebo mala nielen teoretickú, ale aj praktickú časť. Súťaž prebiehala dňa 24.11.2022 v priestoroch Spojenej strednej školy a po teoretickom teste čakala  súťažiacich výroba výrobkov podľa technickej dokumentácie. Jakub Šichta (9.A) a Tomáš Révay (9.B) obsadili v kategórii A - v súťaži dvojíc krásne druhé miesto a Lenka Koniarová (7.A) sa ako jediná „deva“ umiestnila na stupni víťazov a obsadila v kategórii B tretie miesto. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 13.12.2022 v priestoroch CVČ Kamarát. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

  • Naši skauti roznášali Betlehemské svetlo

      V poslednú adventnú sobotu a nedeľu sa naši skauti vybrali do zariadení pre starších spoluobčanov a do kostolov, aby sem priniesli Betlehemské svetlo. Tradícia prinesenia Betlehemského svetla skautmi priamo z Baziliky narodenia v Betleheme a šírená osobným odovzdávaním zo sviece na sviecu trvá už 33 rokov. Obnovili ju rakúski skauti. Aj tento rok ju po celom Slovensku rozviezli skauti vlakom a odtiaľ ju iní skauti, aj tí naši, zaniesli všade, kde precítia radosť zo symbolického prinesenia Kristovho svetla. Fotografie sú z Domu sv. Margity a Anny vo Vrícku, kde sa posolstvu svetla všetci veľmi potešili. Vyprosujú nám požehnané sviatky.

  • Oznam o obnovení vyučovania v ZŠ a v MŠ

   Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že vyučovanie v ZŠ a MŠ sa od 19.12.2022 (pondelok) OBNOVUJE v plonom rozsahu. Tešíme sa na opätovné stretnutie v škole.

   V Martine 16.12.12022                            Ing. Ján Chabada, riaditeľ

  •  Oznam o prerušení vyučovania

   Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že riaditeľ KZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine na základe čl. 5, ods. 2 písmena c) Metodického usmernenia č. 15/2005-R, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre ZŠ, SŠ a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v SR a na základe  odporúčaní RÚVZ Martin z dôvodu vysokého výskytu respiračných ochorení u detí MŠ a žiakov ZŠ  (v našej MŠ – 55%  chorobnosť detí a ZŠ – 32% chorobnosť žiakov)

    

   PRERUŠUJE VYUČOVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE a ZÁKLADNEJ ŠKOLE

   od 13.12.2022 (utorok)  do  16.12.2022 (piatok).

    

   Prerušená bude aj prevádzka školskej jedálne (všetci stravníci budú z obedov na tieto dni automaticky odhlásení), ŠKD a krúžková činnosť CVČ JMC, ktorá sa realizuje v priestoroch školy.

   Vyučovanie v ZŠ a prevádzka v MŠ budú pokračovať od pondelka 19.12.2022.

   Rodičia detí a žiakov do 11 rokov môžu čerpať OČR.

   Ďalšie prípadné zmeny a informácie zverejníme v piatok 16.12.2022.

   V Martine 12.12.2022                           Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

  • Včera sv. Mikuláš navštívil aj nás

   Ráno sme si našli vo vyčistených čižmičkách rôzne dobroty od sv. Mikuláša. Neskôr do školy však prišiel aj osobne, aby obdaroval naše deti. Sv. Mikulášovi pomáhali priatelia z neba – anjeli a aj niektorí svätí. Deti sa odmenili pesničkami, básničkami a na druhom stupni riešili kvíz o sv. Mikulášovi. Veríme, že sme spoločne prežili pekný deň.

  • Vyhodnotenie zberu papiera

   Vyhodnotenie zberu papiera

   Milí aktivisti!

   Koncom novembra sa uskutočnil na našej škole zber papiera. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili – žiakom i dospelákom.

   Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 3010 kilogramov. Pozrime sa, ako sa nám darilo:

   Kategória najusilovnejšia trieda:

   1. miesto: 1.A - 548 kg.

   2. miesto: 8.B - 461kg

   3. miesto: 4.B - 399kg.

   Kategória jednotlivec:

   1. miesto: Anna Majdová z 1.A - 315 kg

   2. miesto: Alžbeta Matulová zo 4.B - 301kg

   3. miesto: Miriam Škumátová z 8.B - 197 kg

   Kategóriu rodina vyhrala rodina Kucejová, ktorá nazbierala 380 kg.

    

   A dodatočne ešte jedna štatistika z júna, kde boli najaktívnejší súrodenci Gomolovci – 506 kg, Fandákovci – 404 kg a Kucejovci – 400 kg. Medzi jednotlivcami bola naj Miška Kapustová – 201 kg.

   Ešte raz ďakujeme, pomohli Ste škole i prírode. 1 tona papiera zachráni 17 stromov, preto starý papier nevyhadzujte, ale odkladajte a na jar si opäť navzájom pomôžeme.

  • Učíme sa vonku, učíme sa inak

   V rámci vyučovania sa žiaci učia aj neformálne, na iných miestach, inými zaujímavými formami. Tato môžu zistiť, že učenie nie je iba proces, ktorý sa odohráva v škole v lavici, ale je to celoživotný zaujímavý proces poznávania a skúmania sveta okolo nás.

   5.A poznávala prírodu Turca v Múzeu A. Kmeťa
   Žiaci si so sprievodcom prezreli expozíciu PRÍRODA TURCA - neživá aj živá príroda. Veľmi sa im páčili unikátne a príťažlivé exponáty, ktoré boli doplnené množstvom zaujímavých interaktívnych prvkov, ako napríklad zvukmi zvierat, ktoré mali žiaci možnosť počúvať, či zbierkami herbárov rastlín, ktoré si mohli prelistovať. Do múzea sa určite ešte vrátime a ak budete mať niekedy cestu okolo, odporúčame vám ho navštíviť.

   5. B skúmala KRAJINU ZA OBRAZOM v  Turčianskej galérii
   Žiaci navštívili zaujímavú interaktívnu výstavu s názvom KRAJINA ZA OBRAZOM. Mohli si vyskúšať rôzne aktivity spojené so svetlom, obrazom, zvukom, líniou či abstrakciou.
   Spolupracovali pri skladaní puzzle, pri prekonávaní prekážok zo špagátov a lán. Najviac sa však piatakom páčilo šírenie zvuku prostredníctvom plastového potrubia. Toto všetko si môžete vyskúšať a zažiť aj vy. Výstava potrvá do 15.3.2023.

   Šiestaci poznávali historické centrum mesta a cestu ľanového semienka v skanzene
   Žiaci v centre mesta objavovali históriu svojho mesta: Prešli od Memorandového námestia až ku katolíckemu Kostolu sv. Martina. Vypĺňali pracovný list - hľadali rôzne pamätné tabule, budovy, sochy a erby. Zistili, že v centre mesta sú veci, ktoré si predtým nevšimli. Ak správne vyriešili pracovný list, zistili, že do roku 1951 sa naše mesto volalo Turčiansky Svätý Martin.
   Potom sa presunuli do skanzenu, kde mali tvorivé dielne o ceste ľanového semienka – od jeho siatia až po spracovanie. Vyskúšali si tkanie na malých krosnách, každý si mohol utkať malý koberček.

  • Úspech v dejepisnej súťaži: Viem, čo viem?

   Koncom októbra sa naši žiaci zúčastnili okresnej dejepisnej súťaže pod názvom Viem, čo viem? Každá súťažiaca škola mohla zaregistrovať maximálne dve družstvá s tromi súťažiacimi z 8. a 9. ročníka. My sme vyslali dve družstvá  zložené zo žiakov 8. ročníka.  Jedno družstvo tvorili žiaci z  8.A  -  Lucia Brandová, Tadeáš Gomola, Sofia Škutová a druhé družstvo žiaci z 8.B  - Michaela Kapustová, Viktória Sochuľáková, Sára Spišiaková.

   Súťaž sa skladala z niekoľkých rôznorodých kôl, v ktorých  si žiaci overili svoje vedomosti, ktoré majú o Turci, a to z pohľadu geografie, dejín, histórie, biológie či literatúry.

   V konkurencii siedmich  družstiev si obe naše počínali mimoriadne úspešne a vybojovali si 1. miesto-   žiaci z 8.A a 2. miesto -  žiaci 8.B.

   Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme.

  • Čaro Blatnice a jej okolia

   So žiakmi piateho ročníka sme mali opäť možnosť navštíviť a obdivovať živé aj neživé zložky prírody a nádherné farby jesene v čarovnom prostredí Blatnickej doliny. Prečo naše kroky viedli práve tam? Dôvodom bola environmentálna výchova a konkrétne jej jesenná časť zameraná na lesný ekosystém. Práve lesný ekosystém je témou aj našich vyučovacích hodín v škole, takže veľa informácií a vedomostí sme si už doniesli v hlavách so sebou. Tie ostatné sme získali práve tam. Teóriu sme spojili s praxou a s výsledkom sme boli všetci spokojní.  Žiaci mali možnosť zahrať sa, zasúťažiť si a zmerať si tak svoje „sily“ vo vedomostných úlohách. Práca v skupinách a tímová spolupráca boli pre nich skvelou skúsenosťou a príležitosťou aj na prehĺbenie vzájomných triednych vzťahov. Počas prechádzky smerom do doliny sme videli mnohé druhy rastlín a živočíchov.  Okrem iného sme zistili, že v Blatnici žije veľké množstvo domácich zvierat, hlavne mačiek, ktoré na nás zvedavo pozerali z dvorov a záhrad pred domami, keď sme prechádzali okolo. Objavili sme aj viaceré druhy listnatých či ihličnatých stromov, sledovali plávajúce rybky v potoku a podarilo sa nám nezmoknúť. Ďakujeme pánovi učiteľovi z Centra environmentálnej výchovy za sprevádzanie počas zaujímavej formy vyučovania, ktorá nás obohatila o nové vedomosti a praktické skúsenosti zo živej a neživej prírody. Na jar sa tam vrátime, aby sme si rozšírili svoje poznatky z vodného a lúčneho ekosystému.

                                                                                                               -bel-

  • Príroda Turca v múzeu

   S triedou 5.A sme navštívili Múzeum Andreja Kmeťa. Najprv nás pán sprievodca v múzeu previedol expozíciou „Kmetianum“, ktorá cennými zbierkami z rôznych vedných odborov pripomína históriu Slovenského národného múzea. Potom sme sa presunuli k expozícií „Príroda Turca“, ktorá sa delí na dve časti. Prvá časť je venovaná neživej prírode a sú v nej uložené ukážky hornín, minerálov a skamenelín typických pre jednotlivé geologické obdobia regiónu Turiec. Asi najviac zaujala žiakov časť expozície venovaná živej prírode, kde sa nachádzajú  rastlinné a živočíšne druhy z prostredia jednotlivých biotopov. Druhovú skladbu dopĺňajú vitríny s exponátmi stavovcov, bezstavovcov, húb a herbáre rastlín. Unikátne exponáty tvoria obsahovo aj výtvarne príťažlivé celky a dopĺňa ich množstvo zaujímavých interaktívnych prvkov, ako napríklad zvuky zvierat, ktoré mali žiaci možnosť počúvať či spomínaných herbárov rastlín, ktoré si mohli prelistovať.  Do múzea sa určite ešte vrátime a ak budete mať niekedy cestu okolo, odporúčame ho navštíviť aj vám.

                                                                                                                  -bel-

  • Krajina za obrazom

   Vo štvrtok 10.11. sa naša trieda 5.B  zúčastnila edukatívno-interaktívnej výstavy s názvom:  KRAJINA ZA OBRAZOM. Vyskúšali sme si rôzne aktivity spojené so svetlom, obrazom,  zvukom, líniou ,  či abstrakciou. Spolupracovali sme pri skladaní puzzle, pri prekonavaní prekážok zo špagátov a lán. Najviac sa však piatakom páčilo šírenie zvuku prostredníctvom plastového potrubia. Myslíme si, že všetko toto si môžete vyskúšať a zažiť aj vy. Výstava potrvá do 15.3.2023.

                                                                                                                                       -miš-

  • Poďakovanie

   ĎAKUJEME ZA VAŠU ŠTEDROSŤ PRI ZBIERKACH PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY ❤

  • Desatoro priateľstva očami piatakov

   V utorok dňa 8.11. mali piataci duchovnú obnovu v Centre Božej tváre na Severe s pánom kaplánom Danielom Balejom. Okrem rôznych zábavno - súťažných aktivít, písania listu priateľovi a svätej omše im pán kaplán pripravil aj prednášku na tému Priateľstvo a dôvera. Pre priateľstvo je veľmi dôležitá dôvera. Priateľstvo by sme mali chrániť a zaobchádzať s ním veľmi opatrne. Ak máme okolo seba ľudí, ktorým dôverujeme, dokážeme robiť veci, ktoré by sme inak nedokázali. Žiadny vzťah s ľuďmi však nejde bez odpustenia. Dôležité je vedieť sa dohodnúť, odpustiť si, tolerovať sa, byť si nablízku. Najdôležitejší je pre nás Pán Boh. Ak ho máme na prvom mieste, ak je nám priateľom, tak máme dobré priateľstvá aj v živote. Keď konáme dobre a my sme dobrí, dokážeme si nájsť dobrých priateľov. Kto je skutočný priateľ? Skutočný a verný priateľ je ako vzácny poklad, ktorý nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom. Si ty skutočným priateľom pre druhých? Zaznač si v kalendári meniny a narodeniny svojich kamarátov, aby si im nezabudol zagratulovať. Vlož do svojej modlitby prosbu aj za svojich kamarátov a ich problémy. Porozmýšľaj, čo dobré sa môžu naučiť tvoji priatelia od teba a ty od nich. Snaž sa čo najlepšie použiť v praxi desatoro priateľstva. Buď aj ty verným priateľom, všímaj si, dôveruj, odpúšťaj. Ak máme niečo pre nás vzácne od priateľa, mali by sme si to odložiť, aby nám to vždy pripomenulo, že máme niekoho, ku komu môžeme ísť, keď nám je ťažko, niekoho, kto je pre nás dôležitý, vzácny. V živote stretneš veľa ľudí, tak si vyber múdro. Vyber si skutočných priateľov. Nie takých, čo sú múdri ako kniha, ale ktorí sa správajú múdro. Od pána kaplána sme sa dozvedeli, že aj priateľstvo má svoje prikázania.

    

   Tu je desatoro priateľstva, aby ste preverili to svoje:

    

   1. Priateľovi sa predstav taký, aký si, tvoj obraz je pekný, ak sa prijmeš najprv ty sám.
   2. Aj ten najhorší nepriateľ má v sebe niečo dôležité a pozitívne: skús to objaviť.
   3. Nemíňaj svoje sily v súperení s priateľom: skús ich spojiť s jeho silami.
   4. Ak ťa tvoj priateľ nehľadá, hľadaj ho ty.
   5. Odpustenie je najväčšou skúškou lásky: ak odpúšťaš alebo prijímaš odpustenie, urob tak celým svojim srdcom.
   6. Ak máš chuť vyžalovať sa, smiať sa alebo plakať, pred svojim priateľom sa nehanbi.
   7. Tvoj priateľ má svoje meno: nezabudni na to!
   8. Si veľký, ak uznáš svoj omyl.
   9. Nečakaj, že s tvojim názorom budú všetci súhlasiť.
   10. Dlhá pamäť je nepriateľkou priateľstva. Ak zabudneš na sľuby, nie je to až také zlé. Dôležité je, že zabudneš na urážky.

    

                                                                                                                       -bel-

  • Jesenná brigáda

   Milí rodičia, učitelia a žiaci! 

   Pripomíname, že jesenná brigáda na našej škole sa uskutoční podľa stanoveného termínu už túto sobotu t.j. 12.11.2022 o 8.00 hod. Tešíme sa na Vás aj na Vašu spoluprácu. RS

  • Úspechy našich atlétov v  Turčianskej žiackej lige

   V dňoch 6.10. a 13.10.2022 sa v priestore Atletického štadióna Spojenej školy v Martine konal už 42. ročník Turčianskej žiackej ligy. Bol rozdelený na dve časti, v ktorých boli zastúpení aj žiaci našej školy a mohli sa tak uchádzať o víťazné priečky.

   V I. časti, ktorá sa konala 6.10.2022 našu školu reprezentovalo celkovo 20 atlétov v rozličných disciplínach. Ich húževnatosť priniesla aj niekoľko úspešných umiestnení a to nasledovných:

   - 5. miesto v behu starších žiakov získlal Lukáš Nagy spomedzi šestnástich súťažiacich, ako aj 5. miesto v skoku do diaľky ,
   - 5. miesto v behu na 800 m za staršie žiačky získala Sára Spišiaková,
   - 4. miesto v chôdzi mladších žiačok vybojovala Eva Repková,
   - 3. miesto v hode loptičkou sme za mladších žiakov získali zásluhou Vivien Siekelovej a Samuela Kováčika.

   Veľmi dobre si počínal Matúš Korínek v disciplíne beh na 60 m, ktorý bol rozdelený na štyri rozbehy a dve finálové kolá. Vo finále sa síce umiestnil na 6. mieste s časom 7,9 sekúnd, no v rozbehu mal čas lepší o jednu stotinu kde získal to najlepšie 1. miesto.

   Druhá časť ligy sa konala 13.10.2022 a  tu sme zožali o niečo viac úspechov ako v I. časti.

   - 3. miesto nám vybojovala Laura Melegová v behu na 150 m v rozbehu,
   - 2. miesto získala Lívia Nogová v disciplíne vrh guľou, ktorá na pomery našej školy nie je natoľko pestovaná a aj preto sa toto umiestnenie pre nás stalo veľkým prekvapením. Veď za víťazkou zaostávala len o 15 cm s výkonom vrhu 7,51 m.
   - 1. miesto tak ako aj v I. časti obhájil Matúš Korínek no v disciplíne behu na 150 m.

   Za najlepší výkon môžeme na záver poďakovať našej žiačke Sáre Spišiakovej, ktorá časom 1:58,6 získala vo svojej kategórii absolútne 1. miesto.


   Poďakovanie samozrejme patrí všetkým našim žiakom, ktorí sa podujali na reprezentovaní našej školy, čím takto povzbudzujú aj ďalších svojich rovesníkov k pohybu a zdatnosti.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria