Rada školy

Navigácia

 • Bernolákov siláčik

  Krúžok Fitness ponúkol pre svojich členov ale aj žiakov II.stupňa (7.-9. roč.) zaujímavú súťaž. Zúčastnení si zmerali fyzické sily v dvoch disciplínach.

  1.disciplína- tlak na lavičke s činkou

  2.disciplína- zhyb na hrazde nadhmatom

  Obidve disciplíny boli hodnotené podľa počtu opakovaní. Chlapci prezentovali svoje silové schopnosti, ktoré získali počas pravidelnej účasti na hodinách krúžku, ale aj mimo neho. Výsledky naznačili, že popri vzdelávaní sa dajú zvládnuť aj aktivity, ktoré prispievajú nášmu zdraviu.

  Výsledky:  1.miesto- Šimon Frátrik 9.A.

                     2.miesto- Rado Hunčík 9.A.

                     3.miesto- Matúš Staňo 9.B.

 • PRIPOMÍNAME, ŽE RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE

  Do tejto stredy 17.apríla môžeme priniesť trvanlivé potraviny do pripravených krabíc pri zborovniach na 1. a 2. stupni. Zbierka je pre ľudí, ktorí žijú v sociálnom zariadení DOBRÝ PASTIER v Kláštore pod Znievom, o ktorých sa stará pán farár Vladimír Maslák. ZA VAŠU ŠTEDROSŤ VÁM ĎAKUJEME ;-).

 • Riaditeľské voľno

  Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

  dňa 24. apríla 2019 (streda)

  riaditeľské voľno žiakom základnej školy a deťom materskej školy.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté na Metodický deň pedagogických pracovníkov katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení Žilinskej diecézy.

  Zároveň vám oznamujeme, že uvedený deň nebude  v prevádzke školský klub detí  a CVČ  JM Centrum.

  Školské vyučovanie a prevádzka MŠ sa začne vo štvrtok 25. apríla 2019.

                                                                                                                                                                                                           Ing. Ján Chabada, riaditeľ

 • Aktuálny rebríček škôl podľa INEKO

   

  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)  zverejnil aktuálny rebríček škôl, ktorý zohľadňuje hlavne výsledky žiakov. Odborníci sa zamerali na základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá.

  Naša škola  v rámci svojich kategórií patrí medzi školy s najlepšími výsledkami žiakov:

  • V rámci okresu Martin sme obsadili 1. miesto
  • V rámci cirkevných škôl Žilinskej diecézy 1. miesto
  • V rámci Žilinského kraja sme dosiahli  2. miesto
  • V rámci SR sme dosiahli 10. miesto

  Podobne vynikajúce  výsledky sme dosiahli  aj v predchádzajúcich dvoch rokoch.

  Viac si pozrite  na: skoly.ineko.sk

  https://ineko.blog.sme.sk/c/506671/pozrite-si-aktualne-vysledky-ziakov-zakladnych-a-strednych-skol.html

 • Pozvánka

  Milí rodičia, milí žiaci,

  Srdečne Vás pozývame na tvorivé dielne s Jitkou Novákovou, ktoré sa uskutočnia zajtra, 16.4.2019 o 14:00 v JM Centre. Môžete si vyrobiť veľkonočné dekorácie či už na stôl, alebo venček na dvere (čokoľvek, čo súvisí s Veľkou Nocou).Treba si priniesť peniažky za materiál, ktorý použijete na daný výrobok. Dekoráciu Vám môže vyrobiť aj pani Nováková, ak si netrúfate sami. Tešíme sa na Vás. 

  Pracovníci centra :)

 • Florbalové nádeje získali cennú trofej

  Na Ďeň narcisov sa uskutočnil v telocvični katolíckej školy 7. ročník florbalového turnaja žiakov 1. stupňa o Pohár Slovenskej asociácie športu na školách . Naše mladé florbalové nádeje turnaj s prehľadom vyhrali a potvrdili, že sa florbalu na škole darí. Veď putovný pohár získala KZŠ s MŠ A. Bernoláka po tretí raz za sebou. Druhé miesto obsadili futbalisti z Hurbanky a tretí skončili hokejisti z Podhájskej (bývalá Gorkého).

  Katolícku školu reprezentovali: Tomáš Púpava, Ján Brincka, Oliver Botka, Richard Kralovanský, Jakub Veselka, Dávid Šimek, Radko Kucej, Matúš Maťovčík, Timotej Mačičák, Patrik Poliak, Andrej Thomka, Martin Miartan, tréner MilanChochula

                                                                                                                             -mil-

 • Zápis do 1. ročníka - poďakovanie

  Zápis do 1. ročníka - poďakovanie

  V dňoch 5. a 6. apríla 2019 sa v našej škole uskutočnil  zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020. Zápisom deti sprevádzala Spievanka a Zahrajko zo Spievankova. Deti plnili rôzne úlohy,  ukázali svoju  šikovnosť a usilovnosť, za ktorú  získali malú odmenu.  Zápisu sa zúčastnilo 66 detí. V budúcom školskom roku budeme mať 3 triedy prváčikov.

  Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru, a  rozhodli sa zapísať svoje dieťa na našu školu. Už teraz sa tešíme na budúcich prvákov.

   

 • Čo vieš o hviezdach

  26.32019 sa konala súťaž: Čo vieš o hviezdach. Zúčastnil sa jej Tomáš Ovsianka zo 6.B triedy, ktorý sa s veľkým náskokom umiestnil na krásnom prvom mieste. Postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať koncom apríla v Žiline.

 • O zlatú guľôčku 2019

    

     Už dlhé roky sa v Turci pravidelne raz za rok koná prehliadka detských spevákov a speváčok ľudových piesní pod názvom  O zlatú guľôčku. Tak to bolo aj v tomto školskom roku. Deti z prvého a druhého stupňa našej Katolíckej základnej školy zaspievali jednu rýchlu a jednu pomalú pieseň a ukázali aký majú talent.

  Cieľom tejto súťaže je okrem podpory talentov aj šírenie turčianskych ľudových piesní.

  6. apríla 2019 v CVČ Kamarát nás reprezentovali : Natália Žúborová  z  1.B, za DFS Buci spieval  Tomáš Danko zo 4.B a z II. stupňa postúpili Alexandra Kočanová z 8.A a za DFS Buci Kristína Gaššová  z  5. B.

  Súťaže sa zúčastnilo 21 spevákov a speváčok z okresov Martin a Turčianske Teplice. Z našej školy medzi  finalistov postúpili Tomáš Danko a Alexandra Kočanová.  Finalisti budú mať 2. júna 2019 spoločný koncert s ľudovou hudbou.

 • Zápis do 1.ročníka

  V dňoch 5. a 6. apríla 2019 prebehol na našej škole zápis detí do 1.ročníka ZŠ. Stretnutie učiteľov, budúcich prváčikov a ich rodičov sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére Spievankova. 

  Ďakujeme pánovi Jedinákovi za pohostenie a všetkým rodičom za prejavenú dôveru. Zápisu sa zúčastnilo spolu 66 detí. 

 • Výzva na 5. pôstny týždeň

  Naším posledným pôstnym predsavzatím, ktoré sa budeme snažiť plniť počas tohto týždňa, je usilovná príprava na vyučovanie a dôsledné plnenie si školských povinností.

  Posledné písmeno, ktoré budeme zapĺňať farebnými štvorčekmi, nám vytvorí slovo OBETA.

  Počas piatich týždňov sa nám darilo plniť naše predsavzatia niektorým viac, iným menej. Boh si cení aj našu snahu... Pamätajme na to, že u Boha sa nestratí žiaden dobrý skutok, ktorý urobíme. Boh si bude navždy pamätať každú, hoci aj malú obetu... Prajeme si, aby nám naše dobré skutky a naše malé obety, o ktoré sme sa počas pôstu snažili, pomohli viac prežiť a lepšie si uvedomiť tajomstvo veľkej Kristovej obety, ktorú si budeme pripomínať počas blížiacich sa Veľkonočných sviatkov.

 • Riaditeľské voľno - Testovanie 9

  Riaditeľské voľno - Testovanie 9

  Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

  dňa 3. apríla 2019 riaditeľské voľno žiakom 5. – 8. ročníka ZŠ z dôvodu plynulého zabezpečenia Testovania 9 - 2019.

  Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. – 4. ročníku a v ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu. Ing. Ján Chabada, riaditeľ

 • Výzva na 4. pôstny týždeň:

  Pôstne predsavzatie na nasledujúci týždeň je pomáhanie rodičom v domácnosti. Pomôcť môžeš napr. pri upratovaní, alebo strážení mladšieho súrodenca. Môžeš napr. vyniesť smeti, alebo pomôcť iným vhodným spôsobom. Za každý deň, v ktorom sa ti to podarí, si môžeš nalepiť štvorček farebného papiera na nové písmeno.

 • Zápis do 1. ročníka

 • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov


  Milí rodičia, milí žiaci,

  Oznamujeme Vám, že dňa 28.3.2019 (štvrtok) nebudú prebiehať krúžky v JM Centre (zdravotník 1.-4., mladý zdravotník 5.-9. a modelársky) z dôvodu posedenia pedagogických pracovníkov pri príležitosti Medzinárodného Dňa učiteľov. Taktiež bude skrátená družina pre (ŠKD II.stupeň) a to do 14:30 hod.

  Za pochopenie ďakuje vedúca centra Vencelová.

 • 1. svätá spoveď

  Do galérie 1. svätá spoveď boli pridané fotografie.

 • Volejbalistky prvé v okrese

  Aj tento rok si naše volejbalistky vybojovali prvenstvo v okrese žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo  spolu šesť škôl. Najťažším súperom bola tento rok ZŠ Podhájska, ktorá napokon skončila ako druhá. V tíme máme žiačky 9.ročníka, avšak aj 8., 6. či dokonca 5.ročníka. 

  Dievčatá okrem pohára získali aj postup do krajského kola volejbalovej súťaže žiačok ZŠ. Gratulujeme a držíme palce v ďalších zápasoch.

 • VÝZVA NA 3.PÔSTNY TÝŽDEŇ

  Počas nasledujúceho pôstneho týždňa sa budeme snažiť zriekať sa sladkostí. Toto odriekanie nám má pomôcť k tomu, aby sme sa učili ovládať svoje zmysly. Je tiež príležitosťou k tomu, aby sme si uvedomili, že nie všetci ľudia na svete majú dostatok jedla. Sladkosti, ktoré nezjeme a budú trvanlivé, môžeme priniesť do školy a odovzdať ich do pripravenej nádoby v triede. Budúci týždeň ich dáme deťom, ktoré majú sladkostí oveľa menej ako my. Za každý deň, v ktorom sa Ti podarí nejesť sladkosti, si môžeš nalepiť štvorček farebného papiera na ďalšie písmeno, ktoré nájdeš na chodbe. Prajeme si POŽEHNANÝ 3.PÔSTNY TÝŽDEŇ :-)...

 • Radosť rozdávaním rastie

  Od tohto týždňa vyhlasujeme ZBIERKU TRVANLIVÝCH POTRAVÍN pre ľudí, ktorí žijú v sociálnom zariadení DOBRÝ PASTIER v Kláštore pod Znievom, o ktorých sa stará pán farár Vladimír Maslák. Trvanlivé potraviny môžeme prinášať do konca pôstneho obdobia (do stredy 17.apríla) do pripravených krabíc pri zborovniach na 1. a 2. stupni. ZA VAŠU ŠTEDROSŤ VÁM ĎAKUJEME ;-)

 • Pôstny skutok lásky

  Stalo sa u nás dobrým zvykom, že v pôstnom čase - čase obiet a zriekaní - sa snažíme pomáhať kamarátom v ďalekých krajinách. Robíme to prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička. Tento rok je zameraný na deti z ďalekej Indie.

  Minulé leto v auguste zasiahli ničivé povodne oblasť Kéraly v Indii. Silné dažde rozvodnili rieky, ktoré sa začali vylievať zo svojich korýt. Vody bolo toľko, že väčšina vodných nádrží ju už nedokázala udržať. Voda sa vyliala zo všetkých strán a brala všetko, načo narazila. Domy, cesty, mosty, zvieratá aj ľudí. Trvalo to asi 2 týždne. Odhaduje sa, že  prišlo o život vyše 400 ľudí a mnohí ďalší sú doteraz nezvestní. Veľa domov bolo zrovnaných so zemou a mnohé sú zanesené bahnom. Voda vzala aj množstvo zvierat a zničila polia a záhrady. Cieľom tejto zbierky je opraviť povodňou zasiahnuté domy či nanovo postaviť tie úplne zničené a zároveň zabezpečiť spôsob živobytia pre najviac zasiahnuté chudobné rodiny.
  Projekt uprednostní rodiny, ktoré sú z ekonomicky slabších oblastí a žijú pod hranicou chudoby. Garantom zbierky je Občianske združenie SAVIO, ktoré spolupracuje s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí v Kérale pôsobia od začiatku 20. storočia.

  Máme jedinečnú šancu vykonať dobrý skutok lásky. Zakúpením Tehličky môžeme pomôcť kamarátom v Indii a ich rodinám. Minimálna hodnota Tehličky je 10 centov, no môžeme darovať aj viac. Dá sa zakúpiť vždy počas desiatovej prestávky v zborovni. Ak k tomu pridáme aj modlitbu, naša obeta nebude márna. Nezabudnime, že každý z nás je povolaný robiť skutky lásky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria