Rada školy

Navigácia

 • Prvenstvo po penaltovom rozstrele...

  Začal sa ďalší ročník populárnej celoročnej minifutbalovej ligy mladších žiakov a žiačok, ktorý prebieha na ZŠ Hurbanova.

  Za účasti družstiev -  Hurbanova, Turany, Mudroňova

                                        Evanjelická, Priekopa, a Bernoláka

  sa rozbehol počet siedmych turnajov, ktoré určia celkového

  víťaza korunovaného - Pohárom víťaza okresu-

  a zlatými medailami. Turnaje budú prebiehať každý mesiac.

  Už máme 1. turnaj za sebou. Potešiteľné je že s úspešným

  koncom pre našu školu. S novým zložením družstva, ktoré

  prekvapilo prvenstvom pred Evanjelikmi a Hurbankou!

  Oživenie priniesli do kolektívu chalani - Púpava,Danko,Botka.


       Výsledky našich:      Bernoláka   -    Turany     2  :  0


                                           Priekopa    - Bernoláka   0  :   6


                                                    Finále:


                                   Bernoláka  -  Evanjelická        0  :  0


                   Na  pokutové  kopy -                                2 :  1


        

     Mená našich víťazov -    T. Púpava, J. Veselka, F. Poláček, A. Koteleš

                                                O. Botka, T. Danko, A Krištofíková, J. Brincka © ​​​​​​​

 • Účelové cvičenie

  Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

  V piatok 19.10.2018 mali  žiaci 2. stupňa  celodenné účelové cvičenie, ktoré je zamerané na vzdelávanie a rozvoj zručností a návykov potrebných na ochranu života a zdravia.  ÚC prebiehalo v dvoch častiach: teoretickej, ktorá sme realizovali v škole, a praktickej, ktorá prebiehala   v športovom areáli JLF.

  Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali vzdelávanie na tému prevencia požiarnej ochrany, kde sa naučili základné zásady, ako sa správať pri vzniku požiaru, čo robiť, keď vypukne požiar doma, v nákupnom centre, v prírode a zásady prevencie, aby požiar vôbec nevznikol.

  Žiaci 7. roč. mali témy zamerané na témy orientáciu v teréne a dopravnú výchovu, kde si utvrdili rôzne pravidlá pohybu po cestnej komunikácii hlavne na ich obľúbených dopravných prostriedkoch: kolobežkách, korčuliach, bicykloch a skejtbordoch a longboardoch.

  Najstarší žiaci 8. --  9. roč. nacvičovali, ako postupovať pri záchrane života pri bezvedomí, pri zlomeninách, pri infarkte, epileptickom záchvate, pri šoku atď. Táto časť prebiehala v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi z SČK a pomohli nám aj naši bývalí žiaci, ktorí sú taktiež členmi SČK.

  Veríme, že tieto dôležité vedomosti a zručnosti, ktoré si žiaci počas ÚC osvojili, budú schopní využiť a použiť tak, aby ochránili svoj život alebo aj život iných ľudí.

  Krásny slnečný jesenný deň sme si užili  a zavŕšili turistickou vychádzkou a športovými aktivitami v športovom areáli JLF.

  Danka Kubičková

 • Celoslovenská súťaž Expert je tu opäť.

  Na tejto súťaži je dobré to, že si žiaci rozširujú všeobecný prehľad a  v deň súťaže  si môžu vybrať 2 témy z ponúkaných.

  Súťaž sa bude konať vo štvrtok až 29. novembra dopoludnia na našej škole, zúčastnia sa jej prihlásení žiaci.

  POZOR: Prihlásiť sa treba do budúceho  piatku 26.októbra 2018 u pani učiteľky Hlúbikovej, školskej koordinátorky pre súťaž EXPERT a to spolu so štartovným 4 Eurá.

  Pre piatakov a šiestakov,  ktorí doteraz riešili Všetkovedka   sú  ponúkané 2 témy z oblastí prírodovedy, geografie, biológie, matematiky, slovenského jazyka, dejepisu, výtvarnej a hudobnej výchovy.

  Siedmaci, ôsmaci a deviataci si v deň súťaže vyberajú spomedzi šiestich ponúkaných  tém:

  Dejiny, udalosti, umenie,  Svetobežník,  Mozgolamy,  Do you speak English? Tajomstvá prírody, Góly, body sekundy.

  Ďalšie informácie o súťaži nájdeš aj a ponúkanom letáčiku v každej triede, kompletné informácie nájdeš na webovej stránke www.sutazexpert.sk, kde si môžeš aj online vyskúšať vlaňajšie  testy. najlepší experti budú ocenení peknými vecnými cenami, prípadne získajú ako spomienku Diplom účastníka  a získavaš body aj na prihlášku na ďalšie  štúdium  na strednej škole.

 • Duchovné cvičenia deviatakov na Malinom Brde

  Naša katolícka škola má svoje pevné základy, tradície i svoj program. V ňom majú pevné miesto duchovné cvičenia žiakov deviateho ročníka. Aj teraz sa obe deviatacké  triedy so svojimi triednymi vybrali na „ducháče“. Ich miestom boli chaty na Malinom Brde. V tomto eldoráde zimných športov sme počas vrcholiaceho babieho leta, strávili tri dni a dve noci. Cestovali sme v piatok ráno vlakom do Ružomberka, odtiaľ sme prešli peši do Hrabova. Tam sme nastúpili do osemmiestnej lanovky, ktorá nás vyviezla do lyžiarskeho strediska. Spolu s nami cestovali aj deviataci z Katolíckej školy Dobrého Pastiera zo žilinského sídliska Solinky. Obe školy boli ubytované v dvoch neďalekých chatách. Duchovnú obnovu viedol Dušan Pecko – farár farnosti na Solinkách. Bývalý martinský kaplán spustil pilotný projekt duchovnej obnovy dvoch katolíckych škôl. Z Martina a zo Žiliny. Sám bol zvedavý, ako to celé dopadne. Cvičenia boli pod drobnohľadom aj nášho diecézneho biskupa Tomáša Galisa. „ Otcovi biskupovi sa veľmi páčila táto myšlienka a túto snahu požehnal. Povedal, že sa bude za nás všetkých modliť,“ hovoril Dušan Pecko, ktorý ocenil priateľskú atmosféru medzi oboma školami počas duchovnej obnovy. „ Žiaci boli počas programu pozorní a veľmi ich obohatila v sobotu večer modlitba príhovoru,“ poznamenal duchovný vodca podujatia. Naozaj, v šere útulnej miestnosti, zazneli v intímnej chvíli slová povzbudenia od mladých animátorov. Mnohých žiakov zasiahli až tak, že sa po ich tvárach kotúľali nefalšované slzy dojatia. Na záver Dušan Pecko všetkým poďakoval a okrem iného počas nedeľnej svätej omše deviatakom povedal . „ Je na vás čo si odtiaľto odnesiete. Nemusíte si zobrať nič, ale môžete sa domov vrátiť iní.“

                                                                                                                                         -mil-

 • Riaditeľské voľno žiakov 1. stupňa

  Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

  dňa 19. októbra 2018 (piatok)

  riaditeľské voľno

  žiakom 1. stupňa ZŠ

   

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov – celoplošné školenie pedagógov 1. stupňa – Hejného matematika   v dňoch 19. – 21.10.2018.

  Zároveň vám oznamujeme, že uvedený deň nebude  v prevádzke ani školský klub detí.

   

  Školské vyučovanie  sa začne v pondelok 22. októbra 2018.

                                                                                                                                    Ing. Ján Chabada, riaditeľ

 • Keď odvážnemu šťastie praje ...

  ... a navyše prekročí svoju komfortnú zónu, pretože sa na hodine prihlási, učiteľ ho veľmi rád vyvolá, odvážny žiak dostane jednotku a obe zúčastnené strany sú spokojné. Takto nejako to vyzeralo – hoci niektorí  predsa len potrebovali povzbudenie – na našich prvých tohtoročných prezentáciách.  Piataci po  prvýkrát na druhom stupni hovorili o sebe a svojich obľúbených veciach, šiestaci počas birthday party rozprávali o tom, ako slávia narodeniny a meniny, ôsmaci predstavovali svoje modely na módnej prehliadke a deviataci diskutovali na vážnejšiu tému šikanovania.  Udialo sa to na hodine anglického jazyka  a všetci to zvládli naozaj výborne. Povzbudzujeme preto všetkých viac i menej ustráchaných, aby prekonali všetko, čo im bráni v sebarealizácii. Vaše úsilie bude určite korunované úspechom. Good luck!

 • Oslava jazykov

  Dňa 26. a 28. októbra sme sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zúčastnili exkurzie do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a jazykového festivalu Lingvafest v Bratislave. Vďaka lektorom z mnohých krajín sme sa „zoznámili“ s rôznymi jazykmi, niektorí z nás absolvovali aj rýchlokurz jazyka podľa vlastného výberu, zahrali sme sa rôzne jazykové hry, ale predovšetkým sme sa presvedčili, že zámer Rady Európy sláviť tento deň je dobrý. Jazyk je prostriedok na dorozumievanie, vymieňanie si skúseností, získavanie nových poznatkov v oblasti kultúry, vedy a techniky a vďaka nemu môžeme ľahšie spoznať nových priateľov a porozprávať sa s nimi.

  Naučiť sa cudzí jazyk nie je ľahké. Nie je to však nemožné a na festivale nás o tom presvedčila pani, ktorá ovláda deväť jazykov. Pre mnohých z nás je táto polyglotka veľkou inšpiráciou a povzbudením, že silná vôľa všetko zdolá a myslím si, že my všetci sme odchádzali domov plní chuti a elánu do zdolávania jazykových prekážok. Štúdium cudzích jazykov je výzva. Nuž teda, veľa zdaru, priatelia!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam o jesenných trhoch

  Milí rodičia,

   V prílohe tohto príspevku Vám poskytujeme doplňujúce informácie o jesenných trhoch. Prosíme Vás, aby ste si prečítali prílohu.

  Ďakujeme.

  oznam_trhy_1(2).docx​​​​​​​

 • Deň otvorených dverí v kasárňach na Severe

  Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky sme si to namierili rovno do neďalekých kasárni. Privítali nás vojaci, z ktorých jeden sa stal na pár hodín našim sprievodcom. Piataci a šiestaci mali možnosť oboznámiť sa s vojenskou technikou, dotknúť sa jej či nahliadnuť dovnútra a poznať jej ovládanie. Taktiež videli rôzne zbrane, ktorými disponuje naša armáda. Niektorí si nechali pomaľovať tvár a vyzerali ako skutoční, zamaskovaní vojaci, iní zatiaľ sledovali časť slávnostnej prísahy absolventov základného vojenského výcviku. Na ihrisku, kam sme sa premiestnili, nás čakala dynamická ukážka, pri ktorej sme videli prácu a schopnosti profesionálnych vojakov. Okrem armády sa nám predstavila v praxi aj Mestská polícia. Policajti nám ukázali, ako zneškodniť páchateľa. Z kasárni sme odchádzali bohatší o nové a nezvyčajné zážitky.     

                                                                                                                     Martina Beláková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Deň v košeli a v sukni

  Ani sme sa nenazdali a už máme prvý mesiac školského roka takmer za sebou. September bol plný letných dní. Rozhodli sme sa tento krásny slnečný čas využiť a v piatok 21. 9. sme si spestrili náš odev. Prostredníctvom školského rozhlasu bol vyhlásený Deň v košeli a v sukni. Čože to bolo? Nič mimoriadne – iba sme si trochu upravili náš outfit. Košeľa je top doplnkom v mužskom šatníku, tak súčasťou chlapčenského odevu bola košeľa akéhokoľvek typu či strihu. V dámskej garderóbe by mala mať sukňa svoje čestné miesto a preto súčasťou dievčenského oblečenia bola sukňa či šaty primeranej dĺžky. Aj takouto formou sme si oživili vyučovací deň.

  AR

 • Oznam pre rodičov

  Milí rodičia, 

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu veľkého počtu prihlásených detí na krúžok GYMNASTIKA, budú deti rozdelené do 4 skupín. Tieto skupiny sa budú striedať a krúžok budú mať každý druhý týždeň v stredu v čase od 13:30-14:30 jedna skupina a v čase od 14:30 - 15:30 druhá skupina. V párnom týždni budú chodiť na krúžok žiaci 2. a 4. ročníkov a v nepárnom týždni žiaci PPR,1. a 3. ročníkov. Podrobný rozpis nájdete v prílohe tohto príspevku a bude zverejnený aj na vstupných dverávh na 1.stupeň.

  ZOZNAM_DETI_NA_GYMNASTIKU.docx​​​​​​​


 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia, Milí žiaci,

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov sa nebudú otvárať tieto krúžky: Dramatický krúžok, Hravé hry pod basketbalovým košom, Fitness- zdravá výživa dievčatá, Futbal- dievčatá a chlapci, Paličkovaná čipka, Tancuj v rytme spoločenských tancov, Chceš vedieť nemecky?, Západní Slovania.

 • Pozvánka

  Pozvánka

  • Triedne rodičovské združenie (rodičia žiakov 4. až 9. ročníka)
  • Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva  (rodičia všetkých žiakov prípravného až 9. ročníka)

  Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie s triednym učiteľom  dňa 10.9.2018 (pondelok) o 16.00 hod v triedach. Po ich skončení sa uskutoční  Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva pri KZŠ s MŠ A. Bernoláka o 16.30 hod v CVČ JM Centrum.  Účasť všetkých rodičov je nutná. Prejednávať a schvaľovať sa bude plán činnosti, výška poplatku a rozpočet Rodičovského spoločenstva na školský rok 2018/2019.

  Riaditeľ školy bude informovať o termínoch a poplatkoch na školský rok 2018/2019.

 • Dokumenty - oznam

  Vážení rodičia, dnes donesie Vaše dieťa domov tieto dokumenty:

  - dotazník o osobných údajoch
  - zápisný lístok do ŠKD (žiaci PRR, 1. - 5. ročníka)
  - ponuku ZÚ CVČ JM Centrum
  - oznam o poplatkoch za ZÚ
  - prihlášky do ZÚ
  - čestné vyhlásenie
  - prihlášku za člena klubu

  Prosíme dodržať termíny návratu dokumentov do školy.

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom prípravného ročníka a 1. ročníka, že v utorok (4.9.2018) až piatok (7.9.2018) končia žiaci vyučovanie o 10.40 hod.

  Žiaci 2., 3. a 4. ročníka končia vyučovanie v utorok (4.9.2018) o 11.35 hod. Od stredy (5.9.2018) sa učia už podľa rozvrhu.

 • Aktuálna ponuka krúžkov na školský rok 2018/2019

  Milí rodičia, milí žiaci,

   

  Ponúkame Vám Zoznam krúžkov na školský rok 2018/2019. Máte možnosť vybrať si z rôznych oblastí napr. športových, kultúrnych, tvorivých, prírodovedno-environmentálnych, vedomostných a iných. Niektoré dni a časy kúžkov budú upresnené tak, ako to je uvedené v ponuke t.j. "po dohode" s prihlásenými žiakmi.

   

  Ponuku krúžkov nájdete v prílohe tohto príspevku :)

  Ponuka_zaujmovych_kruzkov_2018-2019(1).docx

 • Nový školský rok pred nami

 • Nový školský rok 2018/2019

  Nový školský rok 2018/2019

  Školský rok 2018/2019

  sa začína v pondelok 3. septembra 2018 o 9.00 hod

  slávnostnou svätou omšou v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe.

   

  Po skončení svätej omše žiaci odchádzajú domov alebo s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami na obed alebo  do ŠKD.

  Žiaci prípravného a 1. ročníka odchádzajú s triednymi učiteľkami a rodičmi do školy, kde rodičia dostanú ďalšie informácie.

  Školský klub detí bude otvorený 3.9.2018 po skončení svätej omše.

  MŠ začína prevádzku o 6.00 hod, do MŠ je potrebné deti priviesť do 8.00 hod.

  Vyučovanie začína v utorok 4.9.2018 o 8.00 hod. Informácie o režime vyučovania dostanú žiaci od triednych učiteľov v utorok.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria