Rada školy

Navigácia

 • Oznam o Testovaní 5

   

  Vážení rodičia,

  v stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční Testovanie 5  z MAT a SJL. Z tohto dôvodu budú mať žiaci 5. roč. v tento deň skrátené  vyučovanie. Predpokladaný koniec testovania je cca  11:10 hod., pri predĺženom čase písania o 11:40 hod. Po skončení testovania žiaci odchádzajú na obed, domov alebo do ŠKD. Žiaci  sú z obedu odhlásení, ak majú záujem o obed, musia sa prihlásiť.

 • Oznam

  15. 11. 2017

  Dňa 22. novembra 2017  (streda) udeľujem

  riaditeľské voľno žiakom 6., 7., 8. a 9. roč. ZŠ

   

  z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. roč. (Testovanie 5).

  Všetci žiaci 2. stupňa sú z obedu odhlásení, ak majú záujem o obed, musia sa prihlásiť.

  Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. – 4. ročníku a v ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu.  

                                                                                                                        Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

 • Jesenný zber papiera

  Koncom októbra sa naša škola zapojila do jesenného zberu papiera, ktorý vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. Podarilo sa nám vyzbierať 4 830 kg starého papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili – žiaci i dospeláci, a tak opäť pomohli našej planéte, pretože jedna tona papiera zachráni 17 stromov. Nám sa spoločnými silami podarilo zachrániť 82 stromov a 1 dospelý strom vyrába kyslík pre zhruba 70 ľudí. http://www.enviromagazin.sk/enviro2013/enviro2/24_niejepapier.pdf

  Najviac vyzbierali, s minimálnym rozdielom, triedy 2.A a 2. B. Tretie miesto získala 3. A.

  Kategóriu jednotlivec vyhrala Emka Čižmáriková z 2. A, ktorá priniesla 312 kg. Kategóriu rodina vyhrala rodina Zibolenová, ktorá nazbierala 456 kg. Aktívni žiaci sa za odmenu pôjdu zabaviť do Detského sna.

  Získané finančné prostriedky škola využije pri rekonštrukcii odborných učební.

 • Oznam

  Svätá omša v Kaplnke bl. sestry Zdenky v stredu ráno 15.11.2017 o 7.15 hod NEBUDE.


 • HODINA DEŤOM

  10. 11. 2017

  Aj my a naši žiaci sme sa zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom a v piatok sme trpezlivo obchádzali a oslovovali ľudí v okolí obchodného centra. Ďakujeme dobrovoľníkom - žiačkam a žiakom 8. ročníka, že prekročili zónu svojho komfortu a svojou obetavosťou prispeli do zbierky.  Vyzbierali sme 193,85 €.

 • KOMPARO - zmena režimu vyučovania na 2. stupni

  Oznam o zmene režimu vyučovania na 2. stupni dňa 16.11.2017

  Dňa 16.11.2017 sa v 8. a 9. roč. uskutoční  testovanie  žiakov KOMPARO zo SJL a MAT (9. roč.) a zo SJL, MAT, GEG, BIO a  všeobecných študijných predpokladov (8.roč.). Z tohto dôvodu budú mať žiaci týchto ročníkov skrátené vyučovanie do cca 11.15 hod.

  Žiaci 5., 6. a 7. roč. budú mať taktiež  upravený režim vyučovania. Majú pripravené náhradné vzdelávacie aktivity v škole alebo mimo areálu školy. Predpokladaný koniec vyučovanie pre tieto ročníky je o 12.30 hod.  

  Desiatu si budú môcť žiaci zakúpiť pred 1. hod. Obed sa vydáva od 11.30 hod.

 • Futbalisti v dobe bronzovej

  Druhý novembrový týždeň sa niesol v znamení športu. Naši futbalisti sa predstavili na dvoch turnajoch. Najskôr sa partia vedená Dušanom Stančíkom pobila o postup v okresnom kole vo futsale základných škôl. Chlapcom sa do cesty v skupine postavili neskorší víťazi z martinského Fomatu. A tak  v malom finále získala naša katolícka škola tretie miesto. O deň neskôr sa ďalšia partia futbalistov, vedená Milanom Chochulom, zúčastnila 1. ročníka o Putovný pohár Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Aj tu nás o postup do finále pripravil neskorší víťaz. Domáca škola, ktorá si tak v premiérovom ročníku siahla na cenný pohár. Našim chlapcom sa po víťaznom zápase o tretie miesto leskla na hrudi bronzová medaila. Oba turnaje potvrdili, že sa futbalu na našej škole darí. Vieme postaviť konkurencie schopný tím, ktorý vzorne reprezentuje Katolícku základnú školu s materskou školou A. Bernoláka.

  Okresné kolo vo futsale

  Reprezentovali: J. Frkáň, J. Okál, T. Olejár, S. Pekelský, P. Beniač, D. Tretina, R. Hunčík

  Diecézny turnaj vo futbale v Tepličke nad Váhom

  Reprezentovali: J. Novák, J. Mužila, Š. Frátrik, M. Pekelský, T. Olbert, F. Mareta, V. Brňák

 • TV Berny

  Hľadáme nových odberateľov na našom youtubom školskom kanáli. Nájdete nás na https://www.youtube.com/channel/UCDoybfYe_nm8dGtdMNoQPWA.

  Z našej dielne vám ponúkame:

  - Začiatok školského roka https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=BSJW1-M1F0Y

  - Výlet do Obrova https://www.youtube.com/watch?v=87wQv3tNcLY

  - Festival horských filmov https://www.youtube.com/watch?v=DBIIHC9Wu48

  - Jesenné trhy https://www.youtube.com/watch?v=twsL58pem1Y&t=2s

   

  Tešíme sa za vašu návštevu na youtube. Váš tím TV Berny.

   

 • 7. 11. 2017

  Piatačikovia  boli plní očakávania, keď sa dozvedeli, že v rámci biológie pôjdeme do Blatnice na environmentálnu výchovu, jesennú časť zameranú na lesný ekosystém. Vďaka jedinečnému prostrediu Blatnickej doliny tu majú žiaci možnosť vidieť mnohé druhy rastlín a živočíchov, taktiež pochopiť zložité vzťahy v rámci jednotlivých ekosystémov. Prínosom pre žiakov je skutočnosť, že svoje teoreticky získané informácie majú možnosť aplikovať priamo v praxi a to v teréne formou zaujímavých ekohier. Vďaka hravej forme učenia si formujú vzťah ku svojmu okoliu a prírode samotnej. Aj naši žiaci boli zvedaví na to, čo ich čaká a okrem iného sa tešili, že sa zoznámia s nebojácnym papagájom, ktorý sa volá Fiona. Najskôr mali zaujímavú vyučovaciu hodinu, kde boli podelení do tímov so svojim vlastným názvom a súťažili medzi sebou v rôznych úlohách. Keďže nám prialo aj počasie, mohli sme absolvovať vychádzku s viacerými zastávkami a stanovišťami. Na nich plnili ďalšie zaujímavé úlohy. Víťazné tímy získali na pamiatku obrázok Fiony s pierkom a keďže ostatné tímy za nimi veľmi nezaostávali, dostali nálepky zvieratiek. Sú to malí šikovníci, ktorí sa zaujímajú o prírodu, dôkazom čoho sú ich vedomosti. Naspäť sme sa vracali spokojní tešiac sa na jarnú časť zameranú na vodný a lúčny ekosystém. Ďakujeme pracovníkom Centra environmentálnej výchovy Turiec v Blatnici za zaujímavú formu vyučovania, ktorá nás obohatila o nové vedomosti a praktické skúsenosti zo živej prírody.

  Martina Beláková

 • Misijné trhy

  1. 11. 2017

  Tak ako každý rok na konci októbra  si naši žiaci, ich rodičia a učitelia vyhrnuli rukávy, pustili sa do práce a vyrobili všelijaké pekné vecičky  pre potešenie malých aj veľkých. Svoje originálne, netradičné,  ručne vyrábané výrobky a sladké pochúťky predávali žiaci v CVČ JMC za symbolickú cenu. Najprv  počas vyučovania svojim spolužiakom a popoludní aj rodičom.

  Deti sa tak učia poznávať hodnotu práce a hodnotu peňazí a sú zapojení do spoločnej práce v prospech iných bez nároku na odmenu. Radosť tak bola dvojnásobná: tešili sa výrobcovia a tešili sa aj kupujúci.

  Vyrobili a predali sme výrobky za 1090,75 €! Tento výťažok v zaokrúhlenej sume na 1100 € sme venovali občianskemu združeniu SPOSA-Turiec, ktoré práve v týchto dňoch  otvorilo nové priestory Rodinného centra pre rodiny s autistickým členom. Daru sa úprimne potešili a sú vďační všetkým, ktorí k nemu prispeli.

   

  Všetkým Vám,  ktorí  ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili

  do misijných trhov,  z celého srdca ďakujeme!

  Do galérie Misijné trhy boli pridané fotografie.

 • Iste všetci poznáme rozprávku O škaredom káčatku od dánskeho autora Hansa Christiana Andersena. V hniezde kačiek sa vyliahla malá labuť. Aj keď mama kačka ju prijala a starala sa o ňu ako o ostatné, práve tieto ostatné káčatká ju pre odlišnosť labute neprijímajú. „Škaredé káčatko“ sa teda vyberie do sveta, kde stretne aj labute a nakoniec zistí, že ono je vlastne tiež nádherná labuť. Táto rozprávka môže byť metaforou na odlišnosť každého jednotlivca nielen v čase svojho rastu ale i v dospelosti. Rozprávku v angličtine nacvičili žiaci 5. A, ktorí sa ocitli v pozícii rozprávačov a dej príbehu oživili formou prezentácie.

  Martina Beláková

 • V utorok si svet pripomenul Medzinárodný deň školských knižníc. Tento deň  vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  Aj prostredníctvom nášho školského rádia Berny sme sa snažili poukázať na význam knižníc a ako knihy pomáhajú  pri vzdelávaní detí.  V súvislosti s týmto dňom bola pre žiakov pripravená jedna súťaž. Týkala sa našej Knižnej zóny svätého Vavrinca, ktorá sa nachádza na prvom poschodí druhého stupňa. Na chodbe bol položený lístok s otázkami. Úlohou žiakov bolo nájsť ľubovoľnú literatúru a doplniť meno autora a názov diela v troch žánroch: náboženská literatúra, rozprávka a detektívka.  Pomocou kníh umiestnených v knižnej zóne tento lístok žiaci vyplnili a následne vyplnený a podpísaný lístok vhodili do pripravenej schránky.

  A ako to celé dopadlo? Zapojili sa žiaci prevažne z mladších ročníkov. Najlepšie a teda bez chybne odpovedali títo žiaci: z 5. A triedy to bol Matej Orlický, z 5. B triedy to boli: Emka Hunčíková a Matej Gajdoš, zo 6. B to boli dievčatá: Tamara Biringerová a Katka Kopčíková  no a zo 7. B triedy to bola Klára Kaššová.

  Všetkým ostatným žiakom ďakujeme za účasť  a zároveň  želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

  A. R

 •  V pondelok 23.októbra 2017 sme na 2 stupni našej školy privítali Paula Heighwaya v doprovode PaedDr.Mgr.Márie Véghovej, regionálnej zástupkyne EnglishOne pre Žilinský a Trenčiansky kraj.

   Paul, ktorý pôsobí na Slovensku ako lektor anglického jazyka už niekoĺko rokov, pochádza zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie, konkrétne z Walesu.  S trinástimi deviatakmi strávil dve vyučovacie hodiny, ďalšiu hodinu so 16  ôsmakmi a siedmakmi. Boli to vybraní žiaci,  ktorí počas septembra a októbra plnili online úlohy na portáli anglictina.iedu.sk. Toto stretnutie im bolo akousi milou odmenou za domáce úlohy navyše. Žiaci ho zasypávali otázkami rôzneho typu. Dozvedeli sa množstvo informácií o jeho domovine, o ňom a jeho záľubách, o jeho peknom vzťahu ku Slovensku, či vyhľadávači Ecosia.

        Celým stretnutím sa niesla dobrá nálada, humor, spev. Na záver pani učiteľka Hlúbiková pozvala  oboch hostí na ďalšiu návštevu k nám do školy. Odpovedali  s tým, že nás radi opätovne navštívia v decembri, kedy sa porozprávame na tému Vianoce.

  Ako sa žiakom stretnutie páčilo, si môžete prečítať v nasledovnom príspevku.

   

  Visit of the native speaker at the Catholic Comprehensive School with Nursery named after Anton Bernolák in Martin

   

  I liked Paul´s English lesson yesterday. He likes reading books, I like reading books too.

  He also likes walking to the mountains, he walked many times to Martinské hole.

  Paul doesn´t drink alcohol and he isn´t stupid. He doesn´t like watching TV. He doesn´t use  any social media. Paul was a very good speaker and a prankster person.

                       I am very happy for him. I wish he will come again to our school.

                                                                                                     Zuzana Babíková  class 9A

   

  I am very lucky for his visit. It was very interesting. I love his speaking about his home country Wales. He was very funny and crazy and I was smiling the whole time.

  He likes walking, reading and watching good films. He doesn ´t watch the television and he doesn ´t like Google. He uses the website Ecosia. He told us why he has come to Slovakia.

  We spent a good time with him. I liked his coming to our school.

                                                                                     Barbora Kopčíková, class 9B

   

   

  Yesterday we had our English lesson with a native speaker! We were sitting when Paul  came into the classroom. There were 9 students from class 8B and about 8 students from class 7. It was a very nice lesson because we learned some new words and we got new information about Wales and Paul´s life. We were very happy when we could speak with him . He answered  a lot of questions too. It was a good chance to learn better the English language. The lesson wasn´t long enough. But it was a good experience for us.

  We hope that he will come again another time.

                                                           Juraj Frkáň , Samuel Pekelský from class 8B

   

   

  Yesterday we had a lesson with  a native speaker. His name is Paul Heighway and he comes from Wales. His favourite sport is chess and he loves reading. He had 13 pets but now he has got 12 pets. He was born in Brecon Beacons. He has one daughter. her name is Zoe Elisabeth  He lived in 5 places in Slovakia. Now he lives in Žilina in a flat. He speaks a little Slovak. His favourite food is cheese on toast. It is the Welsh national food. He doesn´t like snow. His favourite season is spring. He never played ice hockey. He likes Swansea city. He likes the Slovak traditional food called halušky s bryndzou. He is an English teacher.He teaches private lessons too. He is a lecturer in the  project EnglishOne.

                                                                     Ján Mužila, Braňo Mačičák  from class 8B

   

   

   

  We had a visit at our school yesterday. His name is Paul Heighway. He doesn´t have a car and  a driving licence. He has one daughter. He was born in Wales. He came to Slovakia because his daughter goes to school here. He likes Slovak people and Slovak girls. He likes chess. He plays the guitar and teaches his daughter. He ate  the Slovak food halušky s bryndzou - dumplings with sheep cheese. He liked the food. He speaks English, Welsh, Spanish and little Slovak. His daughter goes to Alexandra Dubčeka Elementary school  in Martin. He was at Martinské hole mountains. In Britain it snows, but in Wales not.

   

                                                Leonora Yahyaouiová, Veronika Vadinová, class 8B

   

  Dear Paul Heighway,

      thank you for your signature and  the lesson with you. This lesson was the best lesson.

   I am very happy of the lesson . 

  Did you read Winnetou ? I did. Can you come to our school again please?

  We played ice hockey in Žilina last weekend. Are you on Facebook? I am. My name is Matúš Vnučák. I am on Instagram too.

                               Bye-bye. Your student Matúš Vnučák from class 7A.

   

   

  Dear Paul,

   we are very happy that you visited our school ! We all hope that you will come back again. Your interview was so interesting. We learnt some interesting  things or facts about Wales and about England and about you.

  It was great fun when you spelled the longest place name in Europe.  Or the Slovak word čučoriedka. It was nice  and great fun too, when you were speaking about Snowdonia and about snow in Wales  or the football match you have watched. We really like your dog´s name. We will be happy  if you try to spell this word: NAJVYRUKAVIČKOVANEJŠÍ.

                Thanks a lot.

                                     Tobiáš Kozman, Matúš Lepieš, Veronika Olasová, all class 8B

  Dear Sir,

  your visit  at our school was a great experience. We were able to use our English and we have learned a lot of new things. We were speaking about lots of things that I am interested in. For example what was the most interestig thing for me that you are counting your age by days. Your sense of humour is really nice .We were surprised  how many things you said about Slovakia. Your love for animals is amazing.

    We are thanful for your visit and we are looking forward to see you again.

                               Dominika Eliášová /class 9A / and  Karolína Hájková  /class 9B/

   

   

  Dear Mary and dear Paul,

     thanks for everything. It was really a good day with you. I hope you will come again.

                                      Dominika Fedorová class 9A

   

   

  Dear Mary,

  I think the visit of a native speaker was meaningful. We could learn a lot of news about Wales. I like Paul and his cheerfulness.We sang a song which was animated by Paul. Everybody became involved in this meeting. We could learn  a lot of new words, listen to a nice English pronunciation and maybe improve our English knowledge.

                                                            Samuel Onderčo from class 9A

   

  Dear Mr Paul Heighway,

  you were speaking about your stay in Slovakia. You told us why you have come to our country.  It was very interesting and also funny.

  We all  think it was a nice meeting.  We got to know new facts about Wales. We were surprised you are  a very optimistic person. Thank you very much. Thanks also for information about Ecosia website. We didn´t know about  it .

             Best wishes

                                     Laura Ťaptíková, Terézia Matejíčková, Júlia Petrovičová  9B class

   

  Dear Paul,

  Thanks for your visit. I think we had a very good time together. You are friendly and nice. Thanks for your speaking about the countryside in Wales, your life and your daughter Zoe Elisabeth.

  We are very happy of you. We like your humour and philosophy. It was very informative. We were also surprised of some information you have mentioned.

  We thank you for answering our questions. We liked your coming to our school.

        We wish you all the best. 

                  With love  Bianka Radačovská and Mária Rovňáková class 9A and 9B

 • Na biológii sme prešli od lesných drevín k lesným nekvitnúcim bylinám. Žiaci priniesli na ukážku ďalšiu zaujímavú zbierku rastlín, tentokrát machov, prasličiek a papradí ako aj kôru stromu so zeleným povlakom riasy drobnozrnka, ktoré sme pozorovali pod mikroskopom, keďže voľným okom ho nevidieť. Mali sme možnosť vidieť aj ukážku lišakníkov.

  Martina Beláková

 • 23. 10. 2017

  V stredu 18.10. 2017 sme boli my tretiaci v Múzeu Andeja Kmeťa. Cestou sme videli dom, kde býval. V múzeu nás privítala veľmi milá pani. Videli sme tam: medvede, diviaka, motýle, chrobáky, bociana bieleho aj čierneho, hada, huby, kosti niektorých zvierat a veľa ďalších zaujímavostí, ktoré sa nachádzajú v prírode. Na koniec sme boli tiež v miestnosti, v ktorej bolo veľa predmetov, ktoré používal Andrej Kmeť. BOLO NÁM TAM SUPER!

  Kristínka Sýkorová, 3.B

 • Šiestaci v Banskej Bystrici

     Termín triednych hodov sa blížil a chvíľu trvalo, než sme sa rozhodli, aký program tento náš triedny sviatok bude mať. Napokon zvíťazil návrh cestovať na hody do Banskej Bystrice. Triednym patrónom 6.A je pápež Ján Pavol II, sviatok má 16.októbra, pripravili sme o ňom pre náš školský rozhlas krátke vysielanie.

     Náš deň začal na vrútockej stanici. Rýchlik nás zahmlenou krajinou za poldruha hodiny doviezol do Banskej Bystrice. Hmla sa zatiaľ zdvihla a mesto nás privítalo v plnej kráse. Dakedy dávno sa tradovalo porekadlo:“ Za živa v Bystrici, po smrti v nebi.“ Dostali sme šancu utvoriť si naň vlastný pohľad. Mali sme v pláne navštíviť Múzeum Slovenského národného povstania. Sprievodca Jakub nám najprv premietol zaujímavý dokument o časoch 2. svetovej vojny. Videli sme, čo vtedy prežívali európske národy, ale aj ako ľahko nemecký národ podľahol Hitlerovej politike ohlupovania. V expozície sme zas uvideli veľa  pamiatok a dokladov toho, ako vojna zasiahla vojakov aj civilné obyvateľstvo. Skvelým lektorátom nás Jakub tak upútal, že sme sa ani nenazdali, ako ubehli skoro 2 hodiny. Potom sme sa vybrali na návštevu Rádia Lumen. Spočiatku sme neboli nadšení, že vidíme len miestnosti s počítačmi. Ale potom, ako sme vkročili do nahrávacieho štúdia, kde sme dostali možnosť pomodliť sa s celým Slovenskom poludňajšiu modlitbu Anjel Pána, nastal ten pravý zážitok. Slúchadlá, obrie mikrofóny, redaktori, kňazi, ktorí sa s nami modlili, počuli nás naši doma, v škole, všade ... čo k tomu dodať.

     Voľno, ktoré sme potom mali na krásnom námestí, sme si naozaj vychutnali. Prišiel čas niečo dobrého si zajesť, potúlať sa po“Európe“ a niečo pekné sebe aj domácim kúpiť. Cestou k vlakovej stanici sme objavili parádnu “posilku“ v parku. Tu sme sa dobre vyšantili a potom sme už zamierili, popri novom nákupnom centre Terminál, ktoré je aj autobusovou stanicou, na náš rýchlik do Vrútok. Farebný Šturec,  množstvo tunelov a pestrá jesenná príroda ubiehali pred nami veľmi rýchlo. Vďaka Bohu za tento pekný deň, plný zážitkov.

  Mgr. Monika Barabášová, TRU 6.A triedy

 • Detský čin roka

  V utorok, 17. 10. 2017, v našom školskom rádiu Berny odznela táto relácia: „Pozývame všetkých žiakov zapojiť sa do projektu Detský čin roka. Tento projekt sa zameriava na deti, ktoré vedia múdru a citlivo spracovať náročné výzvy a vedia sa postaviť na stranu dobra. Deti napíšu svoj príbeh, ktorý vykonali nezištne a s láskou pomohli iným deťom. Neskôr zasadá odborná komisia, ktorá nakoniec vyberie 35 najzaujímavejších príbehov v 7-mich kategóriách. Tento rok sa do tohto projektu zapojilo 100 škôl, medzi ktorými nechýbala ani naša. Katka Čechová, bývalá žiačka 9. A triedy, napísala list o tom, ako pomohli svojmu bývalému spolužiakovi.“

  Následne si žiaci vypočuli nominovaný príbeh. Ponúkame ho aj všetkým návštevníkom našej stránky:

  „Jakub bol náš spolužiak sedem rokov, až napokon prestúpil na inú základnú školu. V deviatej triede pred Vianocami prišiel za nami do školy kvôli tomu, aby sme sa modlili za jeho maminu, trpí vážnou chorobou, na ktorú sa zomiera. A naozaj jeho mamina zomrela chvíľu pred Vianocami. Niektorí z nás išli na jej pohreb. Bol to smutný pohľad na otca, ktorý zostal sám s piatimi malými deťmi. Keď sme sa vrátili domov, veľa sme si o tom písali na facebooku. Napokon spolužiak prišiel s nápadom, či by sme im aj my nejako nemohli pomôcť. Všetci súhlasili, a tak sme začali do pokladničky zbierať peniaze. Vyzbierali sme veľa peňazí, za ktoré sme pre nich deň pred Mikulášom nakúpili sladkosti a drobnosti. Zabalili sme ich do mikulášskych balíčkov a večer na Mikuláša sme cestovali k nim domov odovzdať im ich. Položili sme ich pred dvere, zazvonili sme a utekali sme sa skryť. Dvere otvoril ich ocino, ktorý sa poobzeral a zbadal balíčky na zemi. Tváril sa prekvapene, keď našiel odkaz, ktorý sme tam nechali. V odkaze bolo napísané: „Aspoň takto Vám chceme spríjemniť toto ťažké obdobie. Myslíme na Vás v modlitbách.“ I keď nikoho nevidel, zakričal: „Ďakujem, Mikuláš.“ My sme boli veľmi šťastní, že sme im aspoň takto mohli rozjasniť to smutné predvianočné obdobie. Keď si na to spomeniem, som na svojich spolužiakov hrdá, pretože sme sa dokázali spojiť kvôli nádhernej veci.“

  List napísala Katarína Čechová, v šk. roku 2016/2017 žiačka 9. triedy, skutok vykonal kolektív v šk. roku 2016/2017 žiaci 9. triedy, Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Tomášikova 1, Martin

  Bola to skutočne iniciatíva samotných žiakov a sme radi, že sa každý žiak školy rozhodol podporiť tento príbeh svojim hlasom. Pozývame všetkých návštevníkov stránky k hlasovaniu. Svoj hlas môžete odovzdať na stránke:

  http://www.detskycin.sk/sk/Projekt-DCR/Hlasovanie.html

  A.R

 • 20. 10. 2017

  Európsky deň jazykov sa oslavuje každoročne dňa 26. septembra už od roku 2001. Pri tejto príležitosti sme v rámci hodiny anglického jazyka vo ôsmom ročníku nacvičili a zahrali pre spolužiakov krátke divadelné predstavenie „Aladdin“ v angličtine.

  Martina Beláková

 • Mesiac úcty k starším - október

  V utorok popoludní 17.októbra 2017 mali svoje posedenie seniori z kresťanslého klubu dôchodcov v Martine. Naše folkloristky  /Kočanová, Tkáčová, Jurčíková, Šenkárová, Šušková, Jančiová, Celerínová, Uhrínová/ zaspievali a zatancovali

  3 ľudové tance,  Saška Kočanová recitovala svoje vlastné básne o dôležitosti starkého a starkej, o láske a  o jeseni. Program obohatili Peter Koyš hrou na akordeóne a Veronika Uhrínová a Ema Šušková recitácou básní o starkých.

  Starkí sa im poďakovali srdečným potleskom a aj malým občerstvením. Dievčence a Peter odchádzali s radostným pocitom , že starkých potešili. Program pripravili p.uč.Barabášová  a Hlúbiková, ktoré žiakom tiež ďakujú za vzornú reprezentáciu školy.

   

 • 18. 10. 2017

  Do galérie Festival horských filmov boli pridané fotografie.

  My TURISTI z našej školy nezaháľame... JEDENÁSTI sme boli tento víkend (14.-15.10.) v TATRÁCH. Viac uvidíte snáď ešte dnes v SUPER VIDEU, ktoré pre nás pripravujú naši filmári... 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria