Rada školy

Navigácia

 • Keď odvážnemu šťastie praje ...

  ... a navyše prekročí svoju komfortnú zónu, pretože sa na hodine prihlási, učiteľ ho veľmi rád vyvolá, odvážny žiak dostane jednotku a obe zúčastnené strany sú spokojné. Takto nejako to vyzeralo – hoci niektorí  predsa len potrebovali povzbudenie – na našich prvých tohtoročných prezentáciách.  Piataci po  prvýkrát na druhom stupni hovorili o sebe a svojich obľúbených veciach, šiestaci počas birthday party rozprávali o tom, ako slávia narodeniny a meniny, ôsmaci predstavovali svoje modely na módnej prehliadke a deviataci diskutovali na vážnejšiu tému šikanovania.  Udialo sa to na hodine anglického jazyka  a všetci to zvládli naozaj výborne. Povzbudzujeme preto všetkých viac i menej ustráchaných, aby prekonali všetko, čo im bráni v sebarealizácii. Vaše úsilie bude určite korunované úspechom. Good luck!

 • Oslava jazykov

  Dňa 26. a 28. októbra sme sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zúčastnili exkurzie do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a jazykového festivalu Lingvafest v Bratislave. Vďaka lektorom z mnohých krajín sme sa „zoznámili“ s rôznymi jazykmi, niektorí z nás absolvovali aj rýchlokurz jazyka podľa vlastného výberu, zahrali sme sa rôzne jazykové hry, ale predovšetkým sme sa presvedčili, že zámer Rady Európy sláviť tento deň je dobrý. Jazyk je prostriedok na dorozumievanie, vymieňanie si skúseností, získavanie nových poznatkov v oblasti kultúry, vedy a techniky a vďaka nemu môžeme ľahšie spoznať nových priateľov a porozprávať sa s nimi.

  Naučiť sa cudzí jazyk nie je ľahké. Nie je to však nemožné a na festivale nás o tom presvedčila pani, ktorá ovláda deväť jazykov. Pre mnohých z nás je táto polyglotka veľkou inšpiráciou a povzbudením, že silná vôľa všetko zdolá a myslím si, že my všetci sme odchádzali domov plní chuti a elánu do zdolávania jazykových prekážok. Štúdium cudzích jazykov je výzva. Nuž teda, veľa zdaru, priatelia!

 • Oznam o jesenných trhoch

  Milí rodičia,

   V prílohe tohto príspevku Vám poskytujeme doplňujúce informácie o jesenných trhoch. Prosíme Vás, aby ste si prečítali prílohu.

  Ďakujeme.

  oznam_trhy_1(2).docx​​​​​​​

 • Deň otvorených dverí v kasárňach na Severe

  Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky sme si to namierili rovno do neďalekých kasárni. Privítali nás vojaci, z ktorých jeden sa stal na pár hodín našim sprievodcom. Piataci a šiestaci mali možnosť oboznámiť sa s vojenskou technikou, dotknúť sa jej či nahliadnuť dovnútra a poznať jej ovládanie. Taktiež videli rôzne zbrane, ktorými disponuje naša armáda. Niektorí si nechali pomaľovať tvár a vyzerali ako skutoční, zamaskovaní vojaci, iní zatiaľ sledovali časť slávnostnej prísahy absolventov základného vojenského výcviku. Na ihrisku, kam sme sa premiestnili, nás čakala dynamická ukážka, pri ktorej sme videli prácu a schopnosti profesionálnych vojakov. Okrem armády sa nám predstavila v praxi aj Mestská polícia. Policajti nám ukázali, ako zneškodniť páchateľa. Z kasárni sme odchádzali bohatší o nové a nezvyčajné zážitky.     

                                                                                                                     Martina Beláková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Deň v košeli a v sukni

  Ani sme sa nenazdali a už máme prvý mesiac školského roka takmer za sebou. September bol plný letných dní. Rozhodli sme sa tento krásny slnečný čas využiť a v piatok 21. 9. sme si spestrili náš odev. Prostredníctvom školského rozhlasu bol vyhlásený Deň v košeli a v sukni. Čože to bolo? Nič mimoriadne – iba sme si trochu upravili náš outfit. Košeľa je top doplnkom v mužskom šatníku, tak súčasťou chlapčenského odevu bola košeľa akéhokoľvek typu či strihu. V dámskej garderóbe by mala mať sukňa svoje čestné miesto a preto súčasťou dievčenského oblečenia bola sukňa či šaty primeranej dĺžky. Aj takouto formou sme si oživili vyučovací deň.

  AR

 • Oznam pre rodičov

  Milí rodičia, 

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu veľkého počtu prihlásených detí na krúžok GYMNASTIKA, budú deti rozdelené do 4 skupín. Tieto skupiny sa budú striedať a krúžok budú mať každý druhý týždeň v stredu v čase od 13:30-14:30 jedna skupina a v čase od 14:30 - 15:30 druhá skupina. V párnom týždni budú chodiť na krúžok žiaci 2. a 4. ročníkov a v nepárnom týždni žiaci PPR,1. a 3. ročníkov. Podrobný rozpis nájdete v prílohe tohto príspevku a bude zverejnený aj na vstupných dverávh na 1.stupeň.

  ZOZNAM_DETI_NA_GYMNASTIKU.docx​​​​​​​


 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia, Milí žiaci,

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov sa nebudú otvárať tieto krúžky: Dramatický krúžok, Hravé hry pod basketbalovým košom, Fitness- zdravá výživa dievčatá, Futbal- dievčatá a chlapci, Paličkovaná čipka, Tancuj v rytme spoločenských tancov, Chceš vedieť nemecky?, Západní Slovania.

 • Pozvánka

  Pozvánka

  • Triedne rodičovské združenie (rodičia žiakov 4. až 9. ročníka)
  • Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva  (rodičia všetkých žiakov prípravného až 9. ročníka)

  Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie s triednym učiteľom  dňa 10.9.2018 (pondelok) o 16.00 hod v triedach. Po ich skončení sa uskutoční  Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva pri KZŠ s MŠ A. Bernoláka o 16.30 hod v CVČ JM Centrum.  Účasť všetkých rodičov je nutná. Prejednávať a schvaľovať sa bude plán činnosti, výška poplatku a rozpočet Rodičovského spoločenstva na školský rok 2018/2019.

  Riaditeľ školy bude informovať o termínoch a poplatkoch na školský rok 2018/2019.

 • Dokumenty - oznam

  Vážení rodičia, dnes donesie Vaše dieťa domov tieto dokumenty:

  - dotazník o osobných údajoch
  - zápisný lístok do ŠKD (žiaci PRR, 1. - 5. ročníka)
  - ponuku ZÚ CVČ JM Centrum
  - oznam o poplatkoch za ZÚ
  - prihlášky do ZÚ
  - čestné vyhlásenie
  - prihlášku za člena klubu

  Prosíme dodržať termíny návratu dokumentov do školy.

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom prípravného ročníka a 1. ročníka, že v utorok (4.9.2018) až piatok (7.9.2018) končia žiaci vyučovanie o 10.40 hod.

  Žiaci 2., 3. a 4. ročníka končia vyučovanie v utorok (4.9.2018) o 11.35 hod. Od stredy (5.9.2018) sa učia už podľa rozvrhu.

 • Aktuálna ponuka krúžkov na školský rok 2018/2019

  Milí rodičia, milí žiaci,

   

  Ponúkame Vám Zoznam krúžkov na školský rok 2018/2019. Máte možnosť vybrať si z rôznych oblastí napr. športových, kultúrnych, tvorivých, prírodovedno-environmentálnych, vedomostných a iných. Niektoré dni a časy kúžkov budú upresnené tak, ako to je uvedené v ponuke t.j. "po dohode" s prihlásenými žiakmi.

   

  Ponuku krúžkov nájdete v prílohe tohto príspevku :)

  Ponuka_zaujmovych_kruzkov_2018-2019(1).docx

 • Nový školský rok pred nami

 • Nový školský rok 2018/2019

  Nový školský rok 2018/2019

  Školský rok 2018/2019

  sa začína v pondelok 3. septembra 2018 o 9.00 hod

  slávnostnou svätou omšou v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe.

   

  Po skončení svätej omše žiaci odchádzajú domov alebo s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami na obed alebo  do ŠKD.

  Žiaci prípravného a 1. ročníka odchádzajú s triednymi učiteľkami a rodičmi do školy, kde rodičia dostanú ďalšie informácie.

  Školský klub detí bude otvorený 3.9.2018 po skončení svätej omše.

  MŠ začína prevádzku o 6.00 hod, do MŠ je potrebné deti priviesť do 8.00 hod.

  Vyučovanie začína v utorok 4.9.2018 o 8.00 hod. Informácie o režime vyučovania dostanú žiaci od triednych učiteľov v utorok.

   

 • Skautský tábor 2018

  Do galérie Skautský tábor 2018 boli pridané fotografie.

 • Skautský tábor 2018

  Skautský letný tábor oddielu sv. Františka sa konal v termíne od 15.7.-29.7.2018  v Podhradí v doline smerom na Kľak. Tábora sa zúčastnilo 30 žiakov našej školy a 27 bývalých žiakov školy. Pri tvorbe programu sme sa inšpirovali námetom z knihy Pán Prsteňov. Z tohto vychádzal aj výchovný cieľ- zbaviť sa „prsteňa zla“, ktorý nosíme každý pri sebe. Všetci starší aj mladší skauti zobrali túto tému s plnou vážnosťou. Napriek tomu, že pobyt v prírode bez akýchkoľvek civilizačných vymožeností je náročný, všetci účastníci tábora to úspešne zvládli ako sa na skautov patrí.

  Viac fotografií nájdete v priečinku Fotoalbum- skautský tábor 2018.

 • Vyhodnotenie denného letného tábora 2018

  Tak ako každý rok, aj tieto letné prázdniny mali žiaci našej školy možnosť začať denným letným táborom, ktorý prebiehal v termíne od ( 2.7. – 13.7. 2018) t.j. prvé dva týždne letných prázdnin. Denný letný tábor pripravili pracovníci CVČ JMC v spolupráci s učiteľmi druhého stupňa. Tento školský rok sa prihlásil rekordný počet detí/žiakov, viac ako 60 nielen z našej ale aj iných škôl. Žiaci boli v starostlivosti vedúcich od 7:00 do 16:00 hod. niekedy aj celý deň pri výletoch. Mali možnosť vidieť krásy Slovenska pri rôznych výletoch, spoznať nových kamarátov, nadviazať nové vzťahy a priateľstvá pri hrách, zažiť nezabudnuteľné chvíle, veľa srandy a dobrodružstva, no tiež mali možnosť preveriť si svoje pohybové zručnosti v športových disciplínach. Celý deň mali žiaci zabezpečený program a stravu. Tento tábor hodnotím pozitívne na základe ohlasov od rodičov ale aj samotných detí, ktoré boli nadšené, šťastné a veľakrát  vyčerpané a unavené. Verím, že aj budúci školský rok bude takýto záujem o denný tábor, ak nie väčší zo strany detí, už teraz sa na Vás tešíme, vaši vedúci tábora :)

  Viac foto z tábora nájdete v sekcii fotoalbum-letný tábor.

 • Pomôcky do prípravného ročníka

  • zošit 624 (slovníček) - 1 ks, skicár A4 - 1 ks, výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 10  ks, farebné papiere - 2 sady, farby anilínové, štetce 1 ks guľatý, 1 ks plochý, väčšia plastová nádoba na vodu, handrička na výtvarnú výchovu, igelit na výtvarnú výchovu, lepidlo - tyčinkové 1 ks, voskovky, 1 tenká čierna centrofixka - všetko vložiť do podpísanej igelitke
  • zastrúhané ceruzky č.2 - 2 ks, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice s tupým hrotom- všetko to vložiť do peračníka
  • prezuvky, plátené vrecúško na prezuvky
  • uterák, obrúsok na desiatu, toaletný papier 4 ks, tekuté mydlo 1ks, papierové vreckovky - 20 balíčkov
  • úbor na telesnú výchovu v plátennom vrecku: tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou
  • školskú tašku deti nepotrebujú, stačí im menší ruksačik, do školy budú nosiť len peračník a desiatu
 • Krásne a požehnané letné prázdniny

 • Pomôcky na nový školský rok 2018/2019

  Pomôcky do 1. ročníka

  • Zošit 511 - 2 ks,zošit 513 - 2  ks, zošit 624 - 1 ks, skicár A4 - 1 ks,výkresy A4 - 20 ks,výkresy A3 - 20  ks, farebné papiere - 1 sada, farby anilínové, štetce 1 ks guľatý, 1 ks plochý, väčšia plastová nádoba na vodu, handrička na výtvarnú výchovu, igelit na výtvarnú výchovu, lepidlo - tyčinkové 1 ks, voskovky, 1 tenká čierna centrofixka - všetko vložiť do podpísanej igelitke
  • pravítko 20 cm, zastrúhané ceruzky č.2 - 2 ks, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice s tupým hrotom, plniace atramentové pero s pierkom - 2 ks, bombičky do plniaceho pera – 1 sada - všetko to vložiť do peračníka
  • dosky na zošity
  • prezúvky, plátené vrecúško na prezúvky
  • uterák, obrúsok na desiatu, toaletný papier 4 ks, tekuté mydlo 1ks, papierové vreckovky - 20 balíčkov
  • úbor na telesnú výchovu v plátennom vrecku: tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou

   

  Pomôcky do 2. ročníka

  • ZOŠITY: zošit 512 - 7 ks, zošit 510 - 1 ks, zošit 624 (slovníček) - 1 ks
  • VYV: farebný papier - 1 sada (podpísaná), výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 20 ks, v opratom textilnom vrecúšku z 1.ročníka vložené voskovky, anilínové farby, nádoba na vodu (väčšia, nie sklenená), štetec guľatý a plochý, 1 tyčinkové lepidlo, igelit na lavicu, tenká čierna centrofixka
  • OSTATNÉ: pravítko 30 cm, plniace pero - 2 ks, náhradné bombičky do pera, zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice s tupým hrotom, ceruzky č. 2 - 2 ks, dosky na zošity, prezuvky v plátennom vrecku
  • HYGIENICKÉ: uterák, obrúsok na desiatu, papierové vreckovky - 20 balíčkov, 4 rolky toaletného papiera
  • TSV: úbor na TV - tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou v plátennom vrecúšku

   

  Pomôcky do 3. ročníka

  • zošit 513 - 3 ks, zošit 523 - 7 ks,  zošit 624 - 1 ks, zošit 510 - 1ks, farebný papier - 2 sady, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 20 ks
  • voskovky, farby anilínové a temperové, paleta, nádoba na vodu (väčšia), obrúsok,  štetec guľatý a plochý, lepidlo -1 tyčinkové, 1 tekuté biele, 1  tenké čierne centrofixky,  
  • pravítka: 1 dlhé 30 cm, trojuholníkové s ryskou, atramentové pero, zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, 2 ceruzky, nožnice
  • dosky na zošity
  • uterák, prezuvky v plátennom vrecku, obrúsok na desiatu, toaletný papier - 1 ks, papierové vreckovky - 20 balíčkov
  • úbor na TV - tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou v plátennom vrecúšku

   

  Pomôcky do 4. ročníka

  • zošit 523 - 3 ks, zošit 524-  5 ks, zošit 420-  1 ks, zošit 624 - 1 ks, farebný papier - 2 sady, výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 20 ks
  • opraté textilné vrecúško na VV, voskovky, farby anilínové a temperové, paleta, nádoba na vodu (väčšia), obrúsok,  štetec širší guľatý a plochý, lepidlo -1 tyčinkové, 1 tekuté biele, 1 čierna centrofixka
  • pravítka: 1 dlhé 30 cm, trojuholníkové s ryskou, modré pero- 2 ks (nie prepisovačka), zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, 2 ceruzky, nožnice
  • uterák, prezuvky, obrúsok na desiatu, toaletný papier - 4 ks, papierové vreckovky - 20 balíčkov
  • úbor na TV - tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou v plátennom vrecúšku
strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria