Navigácia

Navigácia

  • Odmeňovanie žiakov cirkevných škôl Žilinskej diecézy

   Každoročne sa v závere školského roka v našej  diecéze uskutoční slávnosť morálneho oceňovania  najlepších žiakov katolíckych základných škôl. Tak tomu bolo aj tento rok.  

   Slávnosť sa uskutočnila 2. júna 2021 v  Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Slávnostnú svätú omšu celebroval diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Po nej nasledovalo predstavenie jednotlivých navrhnutých žiakov 9. ročníka - z každej cirkevnej ZŠ jedného.   Všetci ocenení žiaci počas štúdia vynikli nielen úspechmi vo vzdelávacej, umeleckej či športovej oblasti, ale zároveň dokázali tvoriť spoločenstvo a svojím správaním, životom boli počas vzdelávania nápomocní spolužiakom a celému spoločenstvu školy.

   Za našu školu  si  ocenenie z rúk otca biskupa prebrala naša výborná žiačka Veronika Oravcová.

   Na slávnosti odzneli z úst diecéznej pani riaditeľky Miriam Janegovej tieto slová:  Chceme poďakovať Bohu za dar viery a možnosť slobodne ju vyznávať, za dar katolíckych rodín, katolíckych škôl a mládež, ktorá sa v nich môže rozvíjať a rásť v poznaní, viere, delení sa so zverenými talentami.“

   Aj my sa s vďakou k týmto slovám pripájame.

  • Rozlúčka 9.A, alebo „ Ako šlo vajce na vandrovku.“

      V 9.A triede je na stole v kalendári ružovým orámovaný dátum 24.6.2021 a k nemu  je zeleným pripísané slovo „Vianoce“ a dokreslený stromček. Nepochopiteľné...   Alebo nie?

      Tak si naši deviataci označili deň svojej rozlúčky so školou, učiteľmi i so spolužiakmi. Na svoj večierok si pripravili predstavenie o vajci, čo šlo na vandrovku. Predstavenie spojili s prezentáciou o svojom vandrovaní od škôlky až po 9.ročník. Zdatní moderátori Viky Bošanská a Peter Siget previedli divákov aj hercov celým predstavením. Prezentáciu výborne pripravila a premietala Danka Nagyová. Obrázky vandrujúcich zvierat a pekné piesne výborne doplnili predstavenie.  Zvieratká premohli ježibabu, zbojníkov a hoci vajce troška puklo, patrí mu trikrát: „Sláva!“

   Tak aj našim deviatakom. Ich trieda sa počas školy rozrastala, aj scvrkávala. Raz si rozumeli lepšie, inokedy horšie, raz sa im nedarilo, raz zasa darilo, ale nakoniec všetci došli šťastne do cieľa.

   Tu už ich púť kútmi našej školy končí a začína im nová cesta životom stredoškolákov. Tak im držme palce! A zaspievajme si s nimi:  „Skús sa gúľať a nie váľať, to je návod, ako žiť!“

  • Rozlúčkový súťažný deň štvrtákov

   Pondelok 21. 6. 2021 bol pre žiakov 4.A a 4.B tak trochu netradičný. Po rannej modlitbe, raňajkách v triede a rozdelení do skupín sa odobrali do areálu školy, kde bolo pre nich pripravených desať stanovíšť s názvami vyučovacích predmetov. Na jednotlivých stanovištiach plnili rôzne súťažné úlohy. Po skončení súťaží na žiakov už čakala grilovačka. Žiaci vyčerpaní teplom, súťažením i hladom si pochutnali na grilovaných klobáskach. Povzbudení jedlom i pitím sa už nevedeli dočkať vyhodnotenia súťaží. Prvé tri víťazné družstvá si mohli vybrať vecné odmeny a všetci dostali za usilovnosť a snahu sladkú odmenu. 

  • Jerusalema dance v 5.B

   Jerusalema ikhaya lami

   Ngilondoloze

   Uhambe nami

   Zungangishiyi lana...

   Slová z piesne, ktorá spolu s tancom obletela v čase pandémie celý svet.

   Do Jerusalema dance challenge - globálnej tanečnej výzvy - sa zapojili policajti, hasiči, záchranári, zdravotné sestry, lekári, pracovníci domovov sociálnych služieb, členovia odberných tímov počas testovaní, učitelia, deti...

   A prečo? Pretože Covid, žiaľ, zasiahol do života mnohým ... a takýmto spôsobom chceli ľudia v najrôznejších kútoch sveta ukázať, že držia spolu ... že myslia na tých, ktorí trpia, ale aj tých, ktorí pomáhajú...Aj my v 5.B sme sa tento tanec naučili ... a bolo to výborné.

  • Naši  veľkí našim malým

   Mladí  „majstri“ zo 7.A dokázali, že majú nielen šikovné ruky, ale aj dobré srdce. Na technike trénovali viaceré pracovné postupy obrábania dreva ako napr.  rezanie, dlabanie, brúsenie. Získané zručnosti obrábania dreva zrealizovali na výrobku  - hra hádzanie krúžkov podľa technického výkresu. Dokončený výrobok venovali našej ŠKD – oddeleniu  1.B a 4.B, aby deťom spríjemnili pobyt na školskom dvore. Samozrejmosťou je, že na výrobok poskytujú dvojročnú záruku a budú zabezpečovať záručný i pozáručný servis. 

  • Plenárna schôdza rodičovského  spoločenstva

   Milí rodičia, členovia rodičovského spoločenstva.

   Srdečne vás pozývam na plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 17.6.2021 vo štvrtok v

   JM centre našej školy od 16 hodiny.

   Hlavnými témami tejto schôdze bude: 1. voľba zástupcov rodičov do Rady školy

   2. informácia o voľbe nového predsedu rodičovského spoločenstva

   3. zhodnotenie čerpania financií v tomto školskom roku 2020/2021

   4. Informácie o voľbe zástupcov tried do rodičovskej rady v budúcom školskom roku

   5. rôzne

   Na plenárnu schôdzu prijal pozvanie aj pán riaditeľ školy Ing. Ján Chabada.

   Keďže podľa stanov máme zorganizovať plenárnu schôdzu aspoň jedenkrát ročne a mala by sa jej zúčastniť nadpolovičná väčšina členov, prosím vás o účasť na tejto schôdzi.

   Prajem pekný deň

   MUDr. Lenka Jurečeková

    predsedníčka rodičovského  spoločenstva

  • Byť zeleným je "in"

   Pri každej ľudskej činnosti sa vytvára nejaký druh odpadu. Smeti, zvyšky jedál, továrenské splodiny, staré stroje.

   Čo sa s týmito odpadkami deje, ako ovplyvňujú naše životné prostredie a ako je potrebné riešiť problém s ich neustálym pribúdaním?

   Mnohí z nás čítali knihy so "zelenými" návodmi a nápadmi, počuli o ekologických hrdinoch, ktorí svojimi aktivitami upozorňujú na problémy globálneho otepľovania, či znečisťovania. O ekológii sa učíme v škole a je medzi nami veľa takých, ktorí svojím dielom dennodenne prispievajú k tomu, aby sa z našej planéty stalo čistejšie, krajšie a lepšie miesto pre život.

   Niekoľko tipov ponúkajú aj chlapci a dievčatá z 8.B, ktorí o tejto téme diskutovali na hodine anglického jazyka. In English, of course.

  • Deň detí na ferrate - Martinské hole

   V utorok sme sa s ôsmakmi vybrali na prechádzku na náučný chodník popri Pivovarskom potoku a úspešne sme absolvovali spodný úsek ferraty hneď v 1. deň otvorenia počas letnej sezóny. Trasa celý čas kopíruje koryto potoka, je tu viacero drevených mostíkov a krásne horské scenérie, tiež malé jazierka na potoku či vodopády. V prvej polovici chodníka sme išli aj okolo banských vozíkov, ktoré sú rozmiestnené po okolí. Chodník v jednom mieste prechádza cez starú výhybku koľajníc, ktoré sa používali pre vozíky do bane. Je tu krátky skalnatý úsek, po ktorom teba ísť hore. Nie je to ale nič náročné, len to trochu spestrí klasickú trasu výstupu. Ďalej chodník pokračuje ako bežná turistická trasa (lesný chodník) až na začiatok ferraty. Počasie nám prialo, slnko hrialo, potôčik zurčal, všade okolo stromy sfarbené do sýtych odtieňov zelenej farby. Nadýchali sme sa sviežeho a čerstvého vzduchu, „vyvetrali si“ hlavy, rozhýbali všetky svaly tela a zistili sme, kto má akú výdrž a kondičku. Bola to dobrá skúsenosť, pekné zážitky a počas celej cesty nás sprevádzali aj Sandy a Amy, Katkine psy. Na čele skupiny bol skúsený sprievodca Oli a vzadu to istili pani učiteľky. Sladkou „bodkou“ našej výpravy a Dňa detí bola chutná a osviežujúca zmrzlina.  

                                                                                                                        -bel-

  • Spomienka na pani učiteľku Evu Jurákovú

   Evka pôsobila na našej škole od jej založenia v roku 1991 ako učiteľka matematiky. Bolo to v tej dobe veľmi odvážne rozhodnutie, pretože naša cirkevná škola sa rozbiehala takpovediac na zelenej lúke – v prenajatých obmedzených priestoroch, so žiakmi pozbieranými zo škôl z celého blízkeho okolia Martina a s nejasnou budúcnosťou. Sama Eva nám to opisovala ako silnú túžbu deti nielen vzdelávať, ale aj vychovávať v kresťanskom duchu.

   Ako učiteľka matematiky bola náročná hlavne na seba – vždy neúnavne vymýšľala spôsoby, ako žiakom priblížiť krásu matematiky. Mala  prirodzený pedagogický talent a cit – vedela inšpirovať a posúvať žiakov nadaných na matematiku, ale vedela trpezlivo pracovať aj so žiakmi, pre ktorých bola matematika nie veľmi obľúbeným predmetom. Svojím majstrovstvom, prísnym, ale spravodlivým prístupom dokázala, že pre každého jej žiaka sa matematika stala ak nie obľúbeným tak aspoň dobre zvládnutým predmetom. Aj vďaka nej si Bernoláčka postupne získala dobré meno medzi  martinskými školami aj tým, že jej  žiaci pravidelne dosahovali v matematických súťažiach v rámci okresu výborné výsledky.

   Hneď v prvom roku bola aj triednou učiteľkou  a počas celého svojho pôsobenia  mala pod svojimi ochrannými krídlami vždy nejakých zverencov.  Ako triedna učiteľka sa predovšetkým usilovala, aby jej žiaci boli dobrí ľudia a kresťania. Zaujímala sa o svojich žiakov, o ich problémy a starosti a bola im láskavou sprievodkyňou a dobrosrdečnou mamou.  Svojou láskavosťou a záujmom sa dokázala dotknúť duše dospievajúcich – a to je u učiteľa znak profesionálneho majstrovstva.

   Eva však mohla  s prehľadom učiť aj katolícke náboženstvo. Jej živú vieru, lásku a úctu k Bohu a Panne Márii bolo cítiť nielen z jej slov, ale hlavne z jej skutkov: bola neúnavnou evanjelizátorkou a katechétkou nielen medzi žiakmi, ale aj medzi učiteľmi. Často nám požičiavala vlastné knihy s duchovnou a náboženskou tematikou, o ktorých sme potom v zborovni vášnivo diskutovali. Bola to láskavá a inšpiratívna kolegyňa, ktorá nás vedela usmerniť, poradiť a mala mimoriadny dar Ducha Svätého -  povedať zložité pravdy zrozumiteľnými slovami. Bola veľmi sčítaná a ochotná  podeliť sa s nami o svoje myšlienky.

   Všetky svoje osobné aj pracovné problémy riešila s dôverou v Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu a modlitbou. Eva často hovorila o nebi a o tom, ako si ho predstavuje a ako sa naň teší. Máme nádej, že Evička dosiahla nebo, po ktorom tak túžila.

   Evka odišla do domu Pána v 30. roku existencie školy a z toho ju sama  20 rokov pomáhala budovať a formovať. V mene všetkých kolegov a žiakov našej školy, ktorí ju poznali, vyslovujeme poďakovanie za jej službu a povolanie, za to, že škole odovzdala veľký kus svojho života, svojich talentov  a lásky. Veríme, že dobrotivý Boh odmení jej obetavú službu pre nás všetkých.

   S úctou a vďakou kolektív zamestnancov KZŠ s MŠ A. Bernoláka

  • Ostáva v našich srdciach

  • Dôležitý oznam o činnosti CVČ JMC !

   Milí rodičia,

   oznamujem Vám, že od 24.5. 2021 (pondelok) sa otvára ŠKD pre piatakov. 

   Činnosť krúžkov sa v posledný mesiac šk.r. 2020/2021 neotvára z organizačných a protiepidemiologických dôvodov

   Ďakujeme za pochopenie. 

  • Zvykáme si na školu

   Adaptačné obdobie uľahčilo žiakom návrat do školy. S ôsmakmi sme v rámci triednických hodín venovali čas aj aktivitám spojenými s priateľstvom a sebapoznávaním. Cieľom bolo uvedomiť si, prečo sú oni dobrými kamarátmi pre druhých a naopak, ako by sa mal ku nim správať dobrý kamarát a ak takého majú, čo si na ňom vážia. V jednej z aktivít mal každý žiak napísať do prázdneho „kufra“ spolužiaka nejakú pozitívnu vec o ňom. Keď sa im „kufor“ vrátil, bol plný pozitívnych vlastností. Niektorí boli prekvapení, ako ich vnímajú druhí a potešilo ich to. Zaujímavou aktivitou bolo vymyslieť a predstaviť ostatným reklamu na vlastné sily, schopnosti a zručnosti. Vytvorili si aj vlastný erb triedy zložený zo štyroch častí, kde v rámci menších skupín vyjadrili kresbou či slovom to, čo ich triedu najviac vystihuje.

                                                                                                                                -bel-

  • „Skutky sú silnejšie ako slová.“

   V mesiaci apríl sme sa počas dištančných hodín Techniky venovali ochrane životného prostredia. Na výzvu: „Ako pomôžeš prírode“ reagovali žiaci aj takto:

   „S Betkou Mojžišovou a Miškou Kötelešovou sme boli zbierať odpad vo Vrútkach. Boli sme tri dievčatá a každá zbierala do jedného vreca. Rozdelili sme si to tak, že každá z nás bude zbierať iný druh odpadu. Odpad, ktorý sme zbierali sme zároveň aj triedili do 3 vriec. 1.vrece = plasty, 2.vrece = sklo a 3.vrece = komunálny odpad. Cestou ako sme zbierali sme stretli aj hada - vretenicu. Aj sme toho hada odfotili, fotky prikladám. Anetka Krištofíková

  • Režim prevádzky MŠ a 1. stupeň od 10.5.2021

   Materská škola a  1. stupeň ZŠ  - pokračuje prezenčná forma vzdelávania za takých istých podmienok  ako  doteraz.

  • Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka od 10.5. - 14.5.2021 na 2. stupni ZŠ

   Vážení rodičia a žiaci,

   v zmysle rozhodnutí ministerstva školstva a školského covid automatu vám s radosťou oznamujeme, že

   o10. mája 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie

   pre všetkých žiakov 2. stupňa ZŠ .

   Podmienka vstupu do školy

   Podmienky vstupu žiakov a zamestnancov sú dané dokumnetom Návrat do škôl 2021, ktorý vydalo ministerstvo školstva s aktualizáciou od 3.5.2021.

   Podmienkou nástupu každého žiaka je preukázať sa  Vyhlásením zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti každých 7 dní alebo po prerušení dochádzky na 3 a viac dní po sebe. Nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom.

   Čestné vyhlásenie môžete odovzdať  elektronicky cez EduPage cez rodičovské konto alebo v papierovej podobe pri vstupe do školy. V EduPage si v úvodnej obrazovke kliknite časť Žiadosti/Vyhlásenia a kliknite na tlačidlo  + v červenom kruhu. Vyberte si príslušný druh tlačiva, ktorý následne vyplníte a odošlete.  Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti

   Ak nemáte možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť, bude v pondelok k dispozícii na vrátnici školy.  Vložiť link.

   Pri vstupe do budovy bude vykonávaný ranný filter: kontrola rúška/respirátora, meranie teploty, dezinfekcia rúk.

   V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca informuje bezodkladne o tejto situácii triedneho učiteľa  a riaditeľa školy.

   Sprevádzajúcim osobám nie je vstup do vnútorných  priestorov školy povolený.

    

   Hygienické a protiepidemické opatrenia

   Tešíme, že sa so žiakmi znovu stretneme v škole a želali  by sme si, aby tento stav trval až do konca školského roka. Preto budeme v škole rešpektovať odporúčané hygienické opatrenia, ktoré sú detailne uvedené na webovej stránke ministerstva školstva. https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-askolske-zariadenia/

   Žiak aj vyučujúci  musia   v škole dodržiavať základné hygienické a protiepidemické opatrenia: Nosiť rúško alebo respirátor (nevyhnutné  je mať aspoň dva na deň), vetrať, umývať a dezinfikovať ruky, dodržiavať odstup, minimalizovať stretávanie  v skupinách mimo svoje „bubliny“. V prípade, že žiak patrí do výnimky z nosenia respirátora alebo rúška, musí o tom doniesť potvrdenie od lekára. Žiak si bude môcť rúško, resp. respirátor zakúpiť aj ráno v šatni za 0,50 €.

   Prosíme aj vás, milí rodičia, o spoluprácu a súčinnosť pri rešpektovaní protiepidemických opatrení, aby sme spoločným úsilím vytvorili pre deti bezpečné prostredie a minimalizovali riziko šírenia ochorenia COVID-19 medzi žiakmi a učiteľmi. Každý z nás môže k tomu prispieť svojím dielom.

    

   Organizácia vyučovania

   Škola bude pre žiakov 2. stupňa otvorená od 7.30 hod.

   Výchovno-vzdelávacia činnosť pre žiakov 5.--7. ročníka   trvá   od 8.00 do 12.30 hod. a prebieha v kmeňových triedach.

   Cieľom  prezenčného vyučovania v 1. týždni je poskytnúť žiakom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie. Preto je rozvrh pre žiakov 5. -7. ročníka upravený  tak, že okrem riadnych vyučovacích predmetov majú žiaci v rozvrhu zaradených niekoľko hodín s triednym učiteľom a s odbornými zamestnancami školy (sociálny pedagóg a psychológ) a aktivity, ktoré  majú žiakom pomôcť spracovať prežité obdobie pandémie a zvládnuť návrat k bežnému životu,  vyučovaniu a záťaži.

   Výchovno-vzdelávacia činnosť pre žiakov 8. a 9. ročníka   trvá  každý deň od 8.00 do 13.15 hod.

   Rozvrh na týždeň žiaci  dostanú od svojho triedneho učiteľa.

   Po skončení adaptačného obdobia sa budú žiaci učiť podľa pôvodného rozvrhu zo  septembra.

   ŠKD pre žiakov 2. stupňa nie je v prevádzke.

    

   Dochádzka  do školy

   Prezenčné vyučovanie je pre všetkých žiakov povinné.

   V prípade, ak žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania zo zdravotných alebo iných dôvodov, je zákonný zástupca povinný oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi a súčasne ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní najviac na 5 po sebe idúcich pracovných dní.

   Žiak, ktorý sa prezenčného vyučovania z rôznych dôvodov nezúčastní, bude od učiteľa daného premetu dostávať domáce úlohy na vypracovanie cez EduPage.

    

   Stravovanie

   Na obed sa musí každý žiak prihlásiť sám.

   Z dôvodu minimalizovania miešania skupín je režim vydávania obedov zmenený:

   Žiaci 5. -7. roč. budú chodiť na obed  počas prestávky po 3. hodine od 10.30 -11.00 hod.

   Žiaci 8. - 9. roč. budú chodiť na obed  po skončení 6. hodiny  o 13.15 hod.

    

   Milí rodičia, je v najlepšom záujme detí, aby sa vrátili do školy. Snažíme sa, aby sme vytvorili pre žiakov príjemné a bezpečné  prostredie a podmienky pre učenie, obnovili naše školské spoločenstvo a radosť zo života a vzájomnej prítomnosti. Tešíme sa na našich žiakov.

   Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu.

   V Martine 7.5.2021                              Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

  • ZÁPIS DETÍ do materskej školy

         Riaditeľstvo Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na budúci školský rok  2021/2022 sa uskutoční:

   26.5.2021 – 27.5.2021

   od 14.00 hod do 16.30 hod

   v priestoroch CVČ  JM CENTRUM.

   Žiadosti na prijatie detí do  materskej školy sa budú prijímať priamo v materskej škole alebo ju môžete poslať (riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od lekára) elektronicky na adresu: skola@bernolaka.sk. Na zápis je možné prísť  aj s dieťaťom.

   Zákonný zástupca dieťaťa predloží k žiadosti  aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o očkovaní dieťaťa a  jeho spôsobilosti navštevovať materskú školu.

   K žiadosti  zákonný zástupca predloží aj prefotený rodný list dieťaťa.

    

   Podmienky prijatia dieťaťa:

   Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku.

   Prednostne bude prijaté dieťa:

   -  ktoré dovŕši piaty rok do 31.8.2021;

   - súrodenec dieťaťa navštevuje našu materskú školu;

   - súrodenec dieťaťa navštevuje našu základnú školu.

                                                                                      Ing. Ján Chabada, riaditeľ

  • Prihlasovanie na stravu počas mimoriadnej situácie:

   Milí rodičia, keďže stále čelíme mimoriadnej situácii, nevieme, kto má záujem o stravovanie v našej ŠJ. PROSÍME VÁS O PRIHLÁSENIE VAŠICH DETÍ NA OBEDY.

   Prihlasovanie stále prebieha štandardným spôsobom:

   cez náš web portál Školskej jedálne

   príp. telefonicky či SMS (0940 748 268;  0905 243 508) 

   alebo e-mailom (sj.mito@marticonet.sk).

   Prosím, čítajte a prezerajte si našu webovú stránku sjtomašikova1.sk, najdete tam všetky informácie ohľadne stravovania žiakov.                                         

                                                     Tomáš Jedinák

  • Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka v týždni od 3.5. 2021 do 7.5. 2021

   Vážení rodičia a žiaci.

   Oznamujeme vám, že v zmysle rozhodnutí ministerstva školstva a školského covid automatu  bude výchovno-vzdelávacia činnosť v škole v týždni od 3. 5. 2021 do 7.5 .2021 prebiehať nasledovne:

    

   Materská škola a  1. stupeň ZŠ  - pokračuje prezenčná forma vzdelávania a prevádzka za takých istých podmienok  ako  doteraz.

    

   Triedy 2.A a 2.C ostávajú v povinnej karanténe do 7.5.2021.

    

   Žiaci 8.–9. ročníka ZŠ – pokračujú v prezenčnej forme  vyučovania podľa upraveného rozvrhu. (Rozvrh dostanú od triednych učiteľov.)

                                    

   Žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ pokračujú  v dištančnej forme vzdelávania z domu tak ako doteraz.

    

   Žiaci 2. stupňa (5.,6.,7. roč.) učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -pokračujú vo vzdelávaní podľa dohody s asistentmi.

    

   Podmienky vstupu do školy

   Pre všetkých žiakov platia rovnaké pravidlá: každých 7 dní povinnosť preukázať sa čestným vyhlásením o bezifekčnosti.

   Nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom.

   Čestné vyhlásenie pre MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ:

   Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiakla o bezinfekčnosti

    

   Všetky ostatné pravidlá a podmienky fungovania zostávajú v platnosti ako doteraz.

   V Martine 30.4.2021                             Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

  • Prijímacie konanie na stredné školy v šk. roku 2021

   Milí deviataci, ôsmaci a piataci ! Všetci, čo v týchto dňoch idete na prijímacie skúšky na stredné školy, prijmite pár organizačných pokynov a pár dobrých rád!

   V deň konania skúšky budú od vás, na vami vybratej škole požadovať, aby ste sa preukázali buď občianskym preukazom a pokiaľ ho ešte nemáte, tak preukazom poistenca, alebo pasom, či rodným listom. V niektorých pozvánkach na skúšky to máte presne určené. Druhá vec, ktorú budú požadovať je čestné prehlásenie, že ste covid – negatívni. Ak vaša pozvánka neurčuje bližšie spôsob, tak sa preukážte tak, ako robíte každý pondelok ráno v škole. (Stále patríme medzi “bordové“ okresy a vy idete medzi množstvo iných detí do cudzej školskej budovy.) V televízii sa síce objavila správa, že odo dnešného dňa 29.4.2021 sa nemusíte preukazovať, ale riaditelia stredných škôl nám telefonicky potvrdili, že to budú požadovať, lebo pri zhromažďovaní toľkých osôb ide o pandemicky nebezpečnú situáciu.

   Prvým úkonom na každej strednej škole bude registrácia:  prihlásite sa, škola si overí, či ste to vy a pridelí vám kód. Skúšky robíte pod svojim kódom, nie pod menom, aby to bolo objektívne. Kód si uschovajte, zapíšte, podľa neho budete v zozname hľadať, či ste skúšku urobili alebo nie!

   Určite si zapamätajte, kedy a ako škola zverejní výsledky prijímacieho konania! Veľmi dôležitý údaj je, či ste skúšky spravili alebo nie. Ak ste obstáli v skúške, ale ste pod čiarou počtu prijatých, môžu sa vaši rodičia proti rozhodnutiu školy odvolať!

   Deti nech si vezmú pero(radšej preskúšané 2 ks) a pomôcky podľa pokynov: niektoré školy žiadajú aj rysovacie potreby, kalkulačku, iné nie. Určite je užitočné mať so sebou pitie a pár kúskov čokolády, alebo dobošku. Určite sa treba pokúsiť dobre sa vyspať a, ak budete môcť, naraňajkujte sa! Ak nie, vezmite si niečo kalorické so sebou!

   Všetkým vám držíme palce!

  • Opäť v škole

   Konečne prišiel čas, keď sa žiaci 8. a 9 ročníka mohli vrátiť späť do školy, do svojich tried a po dlhom období opäť zasadnúť do školských lavíc. Celý týždeň prebiehal trochu inak ako obvykle prebieha v škole. Bol to adaptačný týždeň, počas ktorého žiaci okrem vyučovacích hodín absolvovali každý deň aj triednické hodiny, kde robili zaujímavé aktivity s triednymi učiteľkami v spolupráci so sociálnou pedagogičkou a psychologičkou. Cieľom jednotlivých aktivít bolo budovanie vzájomných vzťahov v triede a rozvoj komunikácie. Žiaci sa mohli porozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, udalostiach, ktoré prežili počas náročného obdobia, kedy nechodili do školy. V rámci aktivít mali možnosť napríklad napísať odkaz vďačnosti či list hrdinom týchto čias. I napriek tomu, že sa tešili do školy a na svojich spolužiakov, niektorí na začiatku týždňa pociťovali aj obavy z toho, ako to bude v škole prebiehať. Nakoniec i vďaka možnosti zúčastniť sa adaptačných aktivít to zvládli veľmi dobre a na konci týždňa odchádzali zo školy spokojní. Veríme, že budúci týždeň sa k nám budú môcť pridať aj žiaci 5. – 7. ročníka.

                                                                                                                                     -bel-

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk  Fotogaléria