Rada školy

Navigácia

 • Pozvánka na nedeľnú svätú omšu

  Srdečne pozývame rodičov a celú našu školskú rodinu na svätú omšu v 3. pôstnú nedeľu 24.3.2019 o 10.30 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe, na ktorej budú asistovať učitelia a žiaci našej školy.

 • Deň otvorených dverí

 • Viem sa správať bezpečne?

  Taký bol názov branno-vedomostnej súťaže, ktorú organizovala Mestská polícia Martin pre štvorčlenné družstvá žiakov  7. a  8. ročníka v rámci prevencie kriminality. Žiaci si v nej vyskúšali svoju rýchlosť, presnosť, vytrvalosť, ale aj vedomosti o bezpečnom správaní  v rôznych situáciách. Napriek rannému dažďu a mrholeniu sa všetci účastníci šťastne prepracovali až do záveru, v ktorom naši reprezentanti – žiaci 8.A triedy v zložení Ema Rajničová, Natália Siekelová, Viktor Brňák a Daniel Adamčák – obsadili celkovo krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Spomienka na Svetové dni mládeže v Paname

  Panama je na opačnej strane sveta, ale v pondelok 11. marca sme ju navštívili. Teda len obrazne, pretože nám o nej a o Svetových dňoch mládeže, ktoré sa tam v januári uskutočnili, prišiel porozprávať otec Andrej Darmo (bývalý martinský kaplán) s dvoma mladými dievčinami – všetci traja boli účastníkmi SDM.

  Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom, ktoré organizuje Katolícka cirkev.

  Naši hostia – pútnici,  nám porozprávali  mnoho o krajine, jej obyvateľoch, kultúre, zvykoch, ale taktiež o zážitkoch, ktoré boli veselé i dramatické, ale hlavne duchovné. Hlavným posolstvom SDM bolo žiť život s Kristom podľa vzoru Panny Márie.

  Ďakujeme otcovi Andrejovi aj dievčatám, že sa  s nami podelili o svoje svedectvo a povzbudili nás všetkých k Láske, ktorá jediná môže zmeniť svet.

 • Karneval na 1. stupni

  Na konci fašiangov sa konal karneval našej školy. Súčasťou karnevalu 1. stupňa bola spevácka súťaž O zlatú guľôčku. 1. miesto získala Natália Žuborová z 1.A, 2.miesto si odniesol Tomáš Danko z 4.B a 3. miesto obsadila Eva Repková z 4. A Prinášame vám krátky zostrih z tejto veľmi milej a veselej zábavy: https://youtu.be/vzQgeoPq_pk

 • Vajanského Martin 2019

  Hneď po jarných prázdninách sa v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine uskutočnilo regionálne kolo postupovej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Vajanského Martin, ktorej sa zúčastnili aj víťazi nášho školského kola. A boli veľmi úspešní:

  I. kategória

  1. miesto próza: Simona Medlová

  1. miesto poézia:  Max Korbeľ

   

  II. kategória

  3. miesto próza: Jakub Veloch

   

  III. kategória

  Čestné uznanie próza: Andrea Cuľbová

   

  Ďakujeme našim úspešným reprezentantom a postupujúcim do krajského kola želáme veľa šťastia.

 • VÝZVA NA 2.PÔSTNY TÝŽDEŇ:

  Počas tohto týždňa sa pokúsime slušne sa zdraviť. Je veľa spôsobov, ako sa môžeme pozdraviť ... Za každý deň, v ktorom sa ti to podarí, si môžeš po dohode s triednou panu učiteľkou nalepiť štvorček farebného papiera na druhé písmeno, ktoré je na chodbe pred zborovňou.

 • Vyhodnotenie Karnevalu II.stupňa

  Dňa 1.3. 2019 sa uskutočnil karneval 2.stupňa. Žiaci sa stretli o 10:00 v telocvični na tému Cestovanie v čase. Ďakujeme naším deviatakom za zorganizovanie a prípravu programu na Karneval. Spolu s triednymi učiteľmi ale aj sami si žiaci pripravili masky, ktoré prezentovali. Tento rok si na tom dali veľmi záležať, pripravili si krásne a netradičné masky a my sme mali problém vybrať tie najlepšie. Svoje brušká si všetky masky posilnili výbornými šiškami s čajom, ktoré sme sponzorsky dostali od pána Jedináka začo mu srdečne ďakujeme. Medzi tanečnými kolami sa mohli žiaci zapojiť do hier a zasúťažiť si. Jednotlivé tanečné kolá boli zamerané na konkrétne obdobie a roky. Myslíme si, že žiaci sa perfektne bavili, čoho dôkazom bol úsmev na tvárach žiakov a spotené čelá. Vyhodnotili sa tie najkrajšie a najzaujímavejšie masky -individuálne, masky učiteliek, najaktívnejšiu triedu a triednu masku. Všetkým výhercom ale aj zúčastneným srdečne Ďakujeme.

  V prílohe je zopár fotiek na ukážku, ostatné foto bude zverejnené na nástenke v pergole. 

  Pracovníci centra Vencelová, Mihaliková a Stančík.

 • VÝZVA NA 1.PÔSTNY TÝŽDEŇ:

  Počas tohto týždňa sa pokús nepozerať TV, ani nehrať počítačové hry. Za každý deň v ktorom sa ti to podarí, si po dohode s triednou pani učiteľkou môžeš nalepiť štvorček farebného papiera na písmeno, ktoré nájdeš na chodbe pred zborovňou.

  Prajeme si navzájom, aby sme sa týmito našími pôstnymi obetami učili milovať Krista, iných a seba. 

  NECH SA NÁM V TOM DARÍ ;-)...

 • Vajanského Martin na 1.stupni

  Práve v deň sv.Valentína 14.2.2019 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy recitačnej  súťaže Vajanského Martin. Naši prednášajúci boli žiaci z 1. stupňa. Ich výkony boli obdivuhodné a fascinujúce. Porota mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, ale dopadlo to takto: Poézia: 1. miesto - Simonka Medlová (3.B),  2. miesto - Saška Jakubcová (2.B), 3. miesto - Evka Repková (4.A). Próza: 1. miesto - Max Korbeľ (3.A), 2. miesto - Lucka Mazúchová (4.A), 3. miesto - Lujza Frátriková (3.B). Víťazom srdečne blahoželáme, rodičom ďakujeme za skvelú prípravu  a držíme palce, aby sa im takto úžasne darilo aj v okresnom kole, ktoré sa bude konať čoskoro.

 • Pôstna výzva

  Dnes na Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. Je to čas, v ktorom sme pozvaní, aby sme sa učili správne žiť. Zriekaním sa vecí, ktoré sú dobré, sa učíme byť voči nim slobodní a nestať sa ich otrokmi.Počas nasledujúcich piatich týždňov sa budeme učiť byť slobodní voči pozeraniu TV a hraniu počítačových hier, budeme sa trénovať v slušnosti a úctivosti tým, že nebudeme zabúdať slušne sa pozdraviť, budeme sa snažiť pomáhať našim rodičom s domácimi prácami, zriekneme sa sladkostí a budeme sa snažiť poctivo sa pripravovať na vyučovanie.Každý týždeň sa budeme cvičiť v niečom inom...Čoskoro sa dozvieme VÝZVU NA 1.PÔSTNY TÝŽDEŇ 😉...

 • Oznamy Rodičovského spoločenstva

  Oznamy Rodičovského spoločenstva

  Milí rodičia, pedagógovia a priatelia školy

  Aj tento rok máte možnosť poukázať 2% z vašich daní na účet rodičovského spoločenstva a podporiť tak priamo seba, aktivity vašich detí ako aj školu, v ktorej vaše deti trávia 1/3 dňa. O použití týchto prostriedkov môžete rozhodovať priamo aj vy sami, pri schvaľovaní rozpočtu na plenárnej schôdzi.

  Minulý rok nám prišlo na účet okolo 5500 €, za čo všetkým darcom ďakujeme. Vďaka tomu môžeme aj tento zorganizovať naše najväčšie podujatie-Bernolácku olympiádu, podporíme prímestský  aj skautský tábor, plavecký výcvik a vzdelávacie exkurzie, chceme podporiť obnovu ľudových krojov našej školy a vďaka tejto vyššej sume môžeme realizovať aj nákup stoličiek, ktorý sme plánovali už niekoľko rokov. Takže vďaka tým, ktorí poskytli 2% sme zakúpili nové stoličky do JM centra, kuchynky na výučbu varenia a budeme sa spolupodieľať na nákupe nových stoličiek do školskej jedálne, ktoré sú už v katastrofálnom stave.

  Takže pri takejto finančnej podpore vieme, okrem štandardného využitia členského príspevku do rodičovského spoločenstva, o zaplatenie ktorého prosím všetkých, ktorí tak ešte neurobili, realizovať aj ďalšie projekty, ktoré budú škole a tým aj našim deťom slúžiť dlhšiu dobu.

  Identifikačné údaje a predvyplnené tlačivo nájdete na stránke školy pod hlavičkou Rodičovské spoločenstvo v kolónke 2%.

  Ešte by som vás rada oboznámila s najbližšími aktivitami nášho spoločenstva. Keďže na jeseň bola brigáda, pri ktorej bolo okolie školy naozaj veľmi dobre upratané, za čo účastníkom srdečne ďakujem, budeme na jar robiť  len údržbu pieskovísk v areáli školy a rozvoz piesku.

  Aj tento rok sme sa rozhodli zorganizovať spolu s farnosťou Sever spoločenskú zábavu. Tento rok to bude Majáles a uskutoční sa 10.5.2019 v areáli kaštieľa v Záturčí.

  Bernolácku olympiádu plánujeme na 8.6.2019. Dúfam, že podporíte svoje deti v účasti na tejto aktivite, aj keď si uvedomujeme, že ponuka rôznych iných organizácií, či zamestnávateľov bude lákavá. Na tejto aktivite nejde len o pasívnu zábavu detí, ale práve o zapojenie a spoluprácu detí ako kolektívu,  ale aj spoluprácu  s rodičmi a pedagógmi.

  Bližšie informácie o spomínaných aktivitách vám aktuálne zašleme.

  S pozdravom MUDr. Lenka Jurečeková

  predsedníčka rodičovského spoločenstva

   

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  14. 2. sa konal v priestoroch CVČ Kamarát 11. ročník  okresného kola Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov. Úlohy boli rozdelené do troch oblastí: učivo daného ročníka, monotematická časť pre kategóriu F, E: Územie Slovenska v prvých storočiach nášho letopočtu, pre kategóriu C, D: Československo v rokoch 1968 - 1989 a regionálna história.

   

  Naši žiaci obstáli výborne:

   

  Kategória F (6. ročník)           1. miesto - Oliver Korbeľ (6.A)

                                                 2. miesto - Tomáš Ovsianka (6.B)

   

  Kategória E (7. ročník)           2. miesto - Jakub Orlický (7.B) - postup do krajského kola

                                                 3./4. miesto - Jakub Mazúch (7.B)

   

  Kategória D (8. ročník)          1. miesto - Jakub Švento (8.B) - postup do krajského kola

                                                 3. miesto - Šimon Veselický (8.A)

   

  Okresné kolo úspešne zvládli v kategórii C aj Slávka Holubjaková a Marta Veselková.

   

  Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola, ktoré sa uskutoční 21. 3. 2019 prajeme veľa síl a trpezlivosti v náročnej príprave.

 • Tretiaci na environmentálnej výchove

   

  V tomto poslednom zimnom mesiaci sme my tretiaci boli na ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVE v Turčianskej Štiavnicke. Pozrite, ako nám bolo SUPER ;-)...

 • Turisti v Tatrách

  Túto sobotu sme sa my turisti vybrali do Tatier. Mali v pláne navštíviť Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. Keďze bolo krásne slnečné počasie, Ľadový dóm bol zavretý, aby sa neroztápal :-(. Nám to neprekážalo... Využili sme dostatok času a poriadne sme sa polopárovali ;-)... Poobede sme navštívili FANTASTICKÉ MÚZEUM TRICKLANDIA v Starom Smokovci. 

 • Filmovanie v Cinemaxe

  Dosť veľká partia sme boli v kine na filme NÁVRAT DOMOV. Film sa nám veľmi páčil . Keď budete mať príležitosť, určite si ho pozrite ... Prajeme vám PEKNÝ FILMOVÝ ZÁŽITOK .

 • Hviezdoslavov Kubín

  Štvrtok patril na druhom stupni prednesu  poézie a prózy. Vypočuli sme si veľa skvelých ukážok, ktoré vyprovokovali uvažovanie, zvedavosť, ale aj úsmev na tvári. Výber tých najlepších nebol jednoduchý, no porota rozhodla nasledovne:

  II. kategória prednes poézie

  1. miesto – Dávid Janči 6.A

  2. miesto – Šimon Sňahničan 5.A

  3. miesto – Ema Mališáková 6.A

   

  II. kategória prednes prózy

  1. miesto – Jakub Veloch 6.B

  2. miesto – Matej Gajdoš 6.B

   

  III. kategória prednes poézie

  1. miesto – Alžbeta Baľová 8.B

  2. miesto – Tamara Biringerová 7.B

  3. miesto – Anna Mária Jančiová 7.A

   

  III. kategória prednes prózy

  1. miesto – Andrea Cuľbová 7.B

  2. miesto – Jakub Mazúch 7.B

                     Martina Rusnáková 7.B

  3. miesto – Alexandra Kočanová  8.A

                     Sára Kozmanová 7.B

   

  Víťazom blahoželáme a postupujúcim do okresného kola držíme palce.

   

   

 • Lyžiarsky výcvik prváčikov

  Už od pondelka sme odštartovali pilotný výcvik našich prváčikov. Denne sa po 3 hodiny venujú lyžovaniu a už teraz vidno, že sa im tento druh zimného športu páči. Každým dňom zlepšujú svoje schopnosti a napredujú. K tomu sa pridáva krásne počasie, denný zdravý pohyb v prírode s nádychom už akoby jarnej lyžovačky bez pocitu chladu. 

  Prváčikom prajeme, aby získané lyžiarske schopnosti využívali v zimnom období čo najviac a upevňovali tak v sebe zdravie a imunitu. 

  " V zdravom tele zdravý duch! "

 • Opäť v Blatnici

  Hovorí sa „do tretice všetko dobré...“ V rámci environmentálnej výchovy sme navštívili Blatnicu už tretíkrát a zároveň aj poslednýkrát, no zakaždým nám bolo výborne. Ďakujeme za vyučovanie o prírode priamo v prírode. Program pozostával z prednášky spojenej s aktivitami zameranými na sídelný ekosystém a huby a následne z vychádzky po okolí Blatnice. Bola zima, snežilo, no nám to nezabránilo vybehnúť aj von do snehu a splniť niektoré zo súťažných disciplín. Počas našich návštev v Blatnici sme mali možnosť spoznať a vidieť mnohé druhy rastlín a živočíchov v rámci jednotlivých ekosystémov. Veľkým prínosom pre žiakov bolo to, že svoje teoreticky získané informácie konfrontovali priamo v praxi formou kreatívnych ekohier. Žiaci napríklad hľadali názvy zvierat pomocou dekódera, určovali jedlé a jedovaté huby, pomocou hmatu rozlišovali ovocie či zeleninu,... Dozvedeli sme sa aj to, že hľuzovka je výrazne aromatická huba, ktorá je cenená ako kulinárska pochúťka. Počas prechádzky sme zase našli hubu s názvom uchovec bazový. Vedeli ste, že je to huba plná vitamínov a Jej ľudový názov je judášovo ucho? 

                                                                                                                                        Martina Beláková

 • Vajanského Martin - školské kolo - 1. stupeň

  Na 1.stupni sme si spríjemnili 14. februára 2019 popoludnie školským kolom v prednese poézie a prózy. Žiaci recitovali v triednych kolách svoje ukážky, a tí najlepší z tried postúpili do školského kola. Malí recitátori boli úžasní, dokázali sa naučiť dlhé texty a zároveň ich veľmi dobre aj zarecitovať. Výsledky školského kola sú:

   

  Próza                                                              Poézia

  1. miesto Max Korbeľ  (3.A)                           1. miesto Simona Medlová (3.B)

  2. miesto Lucia Mazúchová  (4.A)                  2. miesto Alexandra Elena Jakubcová (2.A)

  3. miesto Lujza Frátriková  (3.B)                    3. miesto Eva Repková (4.A)

   

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a postupujúcim prajeme úspech v okresnom kole.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria