Navigácia

 • KARNEVAL

  Milí rodičia,opäť tu máme fašiangy a tak Vás srdečne pozývame na rodinný karneval pre deti prvého stupňa,ich rodičov a súrodencov dňa 20.2.2020 o 16,00 v telocvični.Príďte sa zabaviť spolu s nami a vašimi deťmi,rodinná maska nie je podmienka.Veľa zábavy,súťaží,tombola.Tešíme sa na vás.

 • Medzinárodný florbalový turnaj

  Tradičný decembrový termín diecézneho florbalového turnaja sa teraz presunul na začiatok februára. To preto, lebo po prvýkrát sa ho zúčastnila aj cirkevná škola mimo Žilinskej diecézy. Až spoza rieky Moravy k nám pricestovala početná výprava zo Zlína. „V rámci projektu Fondu malých projektov zo Źilinského samosprávneho kraja sme získali projekt cezhraničnej spolupráce. Sme radi, že si mohli školy z našej diecézy zmerať sily vo florbale  aj s florbalistami z Česka. Išlo nám predovšetkým o to, aby sa deti pohybovali a športom sa zabávali,“ uviedol riaditeľ KZŠ s MŠ A. Bernoláka Ján Chabada. Na turnaji, ktorý mal vysokú florbalovú úroveň hralo až 8 mužstiev. Dva najlepšie tímy sa stretli vo finále. Vyzývateľom domácich florbalistov boli chlapci z Gymnázia sv. Františka zo Žiliny. V dramatickom zápase rozhodovali o prvenstve  florbalových virtuózov s plastovými hokejkami z „Bernoláčky“ až samostatné nájazdy. Po poslednom nájazde, ktorý súperovi zneškodnila brankárka Lívia Nogová prepukla v telocvični obrovská radosť. Následné vyhlásenie víťazov a fotenie umiestnených mužstiev dalo bodku za vydareným športovým podujatím.

  Konečné poradie:

  1. KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin

  2. Gymnázium sv. Františka Žilina

  3. CZŠ R. Zaymusa Žilina

  4. SŠ Kráľovnej pokoja Žilina

  5. CZŠ s MŠ Zlín

  6. KSŠ Rajec

  7. CZŠ Ž. Bosniakovej Teplička/Váhom

  8. CZŠ sv. Augustína Považská Bystrica

  Najužitočnejší hráč: Daniel Chochula (Martin)

  Najlepší strelec: Alex Pokorný ( Zaymusa Žilina) 11 gólov

                               Daniel Chochula (Martin)   11 gólov

  Najlepší brankár: Michal Mišút (KP Žilina)

  All stars : Michal Mišút – Pavol Jonek (GSF Žilina), Daniel Chochula, Alex Pokorný, Tomáš         Púpava ( Martin)

                                                                                                                -mil-

 • OZNAM O ZMENE POPLATKOV V ŠKD A CVČ JM CENTRUM

  Vážení rodičia!

  Mesto Martin schválilo v decembri 2019 (s platnosťou od 1.1.2020) príspevok mesta na každého žiaka navštevujúceho školské zariadenie v meste Martin, ktorý je znížený oproti minulému roku v našom prípade v ŠKD o 5% a v CVČ JMC o 9%.

  Súčasne so znížením príspevku od mesta zvýšilo v mestských školských zariadeniach poplatok od rodičov (napr. v ŠKD o 5 €/žiak na mesiac).

  Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu zachovania plynulého fungovania našich školských zariadení sme aj my nútení pristúpiť od 1.2.2020 k zvýšeniu poplatku od rodičov a to nasledovným spôsobom:

   

  ŠKD 1. stupeň – 20 €/žiak na mesiac

  ŠKD 2. stupeň –  7 €/žiak na mesiac

  Číslo účtu pre poplatky ŠKD:  IBAN  SK55 0900 0000 0050 3731

  Klubová činnosť CVČ JMC – 15 €/žiak 2. polrok

  Krúžky – poplatok stanovený na začiatku školského roka je potrebné zaplatiť v rovnakej výške aj v 2. polroku.

  O presnej výške poplatku v CVČ JM Centre sa môžete informovať u vedúcej CVČ JM Centrum.

  Číslo účtu pre poplatky CVČ JM Centrm:  IBAN SK55 0900 0000 0050 3776 2204

  Pre plnohodnotné a plynulé fungovanie našich školských zariadení boli aj v minulosti stanovené príspevky od mesta a poplatky od rodičov na hranici udržateľnosti, ale za daných okolností by sme bez zmeny poplatkov plynulý chod školských zariadení nevedeli zabezpečiť.

  Ak by bol príspevok od mesta vyšší (rozhoduje o ňom mestské zastupiteľstvo), neboli by sme nútení chýbajúce prostriedky pýtať od  rodičov.

  Veríme, že uvedené opatrenia prijmete s pochopením. Ďakujeme.

                                                                                                                         Ing. Ján Chabada, riaditeľ

 • Výsledky Testovania 5-2019

  Aj v tomto školskom roku prebehlo v novembri vo všetkých základných školách celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka, ktoré je známe pod názvom Testovanie 5. Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň (testujú sa teda vedomosti z primárneho vzdelávania – 1. stupeň ZŠ).   Testové úlohy boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností či aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach.

  Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Testovanie 5-2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na všetkých  základných školách. Testy písali všetci piataci  z celého Slovenska.

  Naši žiaci v tomto certifikovanom celoslovenskom testovaní obstáli nasledovne:

  Matematika

  Priemerná úspešnosť žiakov v SR – národný priemer                               63,4% .

  Priemerná úspešnosť žiakov  našej školy                                          76,1%

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru           + 12,7%

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  Priemerná úspešnosť žiakov v SR                                                                64,4%

  Priemerná úspešnosť žiakov našej školy                                              73,4%

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru                + 8,6%

   

  Viac informácií nájdete na 

  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2019-2020

 • Aktuálny rebríček škôl podľa INEKO Školský rok 2018/19

   

  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)  zverejnil aktuálny rebríček škôl, ktorý zohľadňuje hlavne výsledky žiakov. Odborníci sa zamerali na základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá.

  Naša škola  v rámci svojich kategórií patrí medzi školy s najlepšími výsledkami žiakov:

  • V rámci okresu Martin sme obsadili 2. miesto
  • V rámci cirkevných škôl Žilinskej diecézy 1. miesto
  • V rámci Žilinského kraja sme dosiahli  3. miesto
  • V rámci SR sme dosiahli 16. miesto

  Podobne vynikajúce  výsledky sme dosiahli  aj v predchádzajúcich dvoch rokoch.

  Viac si pozrite  na:

  skoly.ineko.sk

 • Školské kolo Biblickej olympiády

  V stredu, 5. februára,  sme si trápili hlavičky biblickými knihami. Študovali sme knihu Exodus, Jonáša a Jánovo Evanjelium. Svoje vedomosti  sme si overili v testoch a v biblickej plastike – obraz z citátu Sv. písma. Súperili silné družstvá, o čom svedčia tesné bodové rozdiely na prvých miestach.

  A ako sme skončili?

  1. miesto – 9.B -  A. Baľová, M. Chlupová, K. Kaššová

  2. miesto – 7.A – K. Hanzelová, O. Korbeľ, M. Orlický

  3. miesto – 7.B -  M. Belan, T. Ovsianka, J. Šenkár

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dekanátnom kole.

 • Lyžiarsky výcvik siedmakov

  Lyžiarsky výcvik siedmakov

  Minulý týždeň sme absolvovali dlho-očakávaný lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. Žiaci sa v prvom rade tešili na to, že si spolu zalyžujú a zdokonalia svoje nadobudnuté lyžiarske zručnosti alebo sa naučia lyžovať, no aj na týždeň bez školy a učenia. Na počudovanie sa nám na začiatku prihlásilo viac nelyžiarov ako ich v skutočnosti bolo. Po ukážke svojej prvej jazdy sme spoločne zhodnotili, že žiaci zvládnu ísť na vlek hneď v prvý deň. Rozdelili sme ich do 4 družstiev, ktoré sa v priebehu 5 dní riadili našimi pokynmi. Ako jedna z inštruktoriek, môžem po skončení lyžiarskeho výcviku skonštatovať, že naši lyžiari boli naozaj poslušní. Niekedy dokonca viac ako na vyučovaní, čo je však prirodzené, vďaka okysličenému mozgu a celému telu. Čerstvého vzduchu sme sa mohli nadýchať dosýta. Počas vysvetľovania základného zjazdového postoja pri lyžovaní žiaci využili aj svoje nedávno získané vedomosti z biológie, z opornej sústavy. Nebolo potrebné im ukazovať, kde sa nachádza napríklad bedrový, kolenný a členkový kĺb, či oblasť panvy a lakeť. Na margo toho som počula výstižnú poznámku: „Pani učiteľka, teraz predsa nie sme na biológií...“ Počasie nám celkom prialo, i keď sme zažili sneženie, hmlu v kombinácií s dažďom, ale aj slnko. Napriek tomu, že v posledný deň nám počasie úplne nevyšlo, ani to nás neodradilo od absolvovania pretekov. Žiaci sa na preteky veľmi tešili a na svahu ukázali svoje lyžiarske umenie, keď sa spúšťali pomedzi slalomové bránky. Ako to pri športoch býva, nevyhli sme sa ani pádom, z ktorých našťastie nevznikli vážnejšie zranenia. Poďakovanie za trpezlivú prácu so žiakmi a odhodlanie na svahu patrí pani učiteľkám - inštruktorkám (Vierka Mužilová, Anička Hunčíková, Majka Haverlová, Maťka Beláková), ktoré sa snažili zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku.

  A na záver ešte najlepšie umiestnení žiaci s najlepšími časmi:

   

  1. družstvo:

  1.M. Orliclý – 27,58 s

  2. K. Sýkorová – 28,30 s

  3. M. Belan – 28,41 s

   

  2. družstvo:

  1. J. Veloch – 32,41 s

  2. S. Haverlová – 36,10 s

  3. E. Mališáková – 37,26 s

  3. družstvo:

  1. M. Minarovič­ - 36,63 s

  2. A. Jurečeková – 37,11 s

  3. J. Šenkár – 37,60 s

   

  4. družstvo:

  1. N. Zajasenská – 40,28 s

  2. E. Vargová – 41,4 s

  3. F. Fojtík – 42,35 s

   

                                                                                                                                   -bel-

 • Pečieme s Tinou

  Aj tento školský rok sme na škole rozbehli krúžok pečenia. V priebehu prvého polroka sme vyskúšali mnoho receptov na rôzne sladké či slané pochúťky ako napríklad hrnčekové muffiny, čokoládový chlebík s pomarančom, syrové pagáče, jablkové kocky, škoricové, kakaové a lekvárové osie hniezda alebo vianočné medovníčky. Dievčatá ukázali, že sú zručné aj pri príprave kysnutého cesta, palaciniek či donutiek. I keď nebolo vždy všetko dokonalé, už teraz je isté, že z nich budú skutočne šikovné pekárky. V druhom polroku budeme pokračovať, zdokonaľovať svoje zručnosti a vyskúšame ešte veľa zaujímavých receptov, z ktorých sa pokúsime vyčarovať ďalšie delikatesy.  

                                                                                                                                       -bel-

 • Turisti V a NAD Budatínom

  Prvé kroky v tomto kalendárnom roku 2020 si turisti namierili do Žiliny. Počas soboty 25. januára zdolali vrch Dubeň, kde je novootvorená vyhliadka. Dostať sa k nej nebolo až tak jednoduché, keďže turistický chodník bol celý zľadovatelý. Našťastie sa tento výlet zaobišiel bez úrazu. Druhou zastávkou bol Budatínsky zámok, avšak oficiálne je to hrad. Vypočuli si históriu tejto kultúrnej pamiatky, pochodili všetky sprístupnené miesta a mali sa teda na čo pozerať. Naplnení zážitkami a novými vedomosťami sa zdraví a šťastní vrátili domov.   

 • TV Berny

  Krúžok TV Berny sa môže pochváliť ďalšími správami. https://www.youtube.com/watch?v=3mguadL1UR0 Snáď sa vám budú páčiť a pomôžete nám k vyššej sledovanosti nášho youtube kanálu školy. 

 • 2020

  2020

  Požehnaný celý rok 2020 každému z vás.

  Milé deti a žiaci, tešíme sa na vás 8. januára 2020 (streda), kedy začne riadne vyučovanie po prázdninách v materskej i základnej škole. Pred vyučovaním bude tradičná svätá omša v Kaplnke bl. sestry Zdenky o 7.15 hod.

 • Vianoce

                   Ajhľa, Spasiteľ príde a jeho svätí všetci s ním. A bude veľké svetlo v jeho dňoch, aleluja.

   

  Požehnaný vianočný čas,

  pokoj a radosť

  Vám zo srdca prajú zamestnanci a žiaci KZŠ s MŠ A. Bernoláka

 • Perinbaba

  Prichádza čas Vianoc, na ktoré už všetci netrpezlivo čakáme. V tento predvianočný čas je dobrým zvykom na našej škole pripraviť vianočné besiedky. Žiaci 7. A nacvičili rozprávku o Perinbabe. Je to príbeh o boji dobra so zlom, ktorý je jedným zo symbolov Vianoc. Na začiatku zachráni Perinbaba malého Jakubka zo spáru smrti, lebo sa jej páči, že sa nebál ani samotnej Zubatej. Vezme ho k sebe, aby jej pomáhal natriasať veľkú perinu, ktorá robí na zemi sneh. Napriek šibalstvám, ktoré chlapec spôsobuje, má čarovná Perinbaba Jakuba rada a pomáha mu i potom, čo opustí jej sídlo a vydá sa medzi ľudí, kam ho ťahá láska ku krásnej Alžbetke. Než však budú môcť vystrojiť svadbu, čaká Jakuba a Alžbetku ešte nejedno trápenie so zlou Macochou a jej dcérou Dorou, a tiež so Zubatou, ktorá po Jakubovi stále „ide“. Rozprávkou sme potešili rodičov i starých rodičov, súrodencov, učiteľov, ale aj dôchodcov z Klubu Seniorov v Martine. Želáme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky, pohodu v kruhu svojich najbližších a do nového roka veľa zdravia, šťastia, pokoja a Božieho požehnania.

   

                                                                                           Martina Beláková

 • Vianočné besiedky

  Počas Adventu si každá trieda pod vedením triednych učiteľov pripravila pre rodičov vianočný program, divadelné predstavenie alebo krátke pásmo o Vianociach a o ich skutočnom zmysle. Deti predviedli svoje talenty a spoločne sa im podarilo vytvoriť krásne dielo. Bola to pre deti a rodičov výborná príležitosť na spoločné stretnutie a radosť, ktorú nám blížiace sa Vianoce  prinášajú.

   

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom, že dňa 20.12.2019 (piatok) bude upravený koniec vyučovania.

  PRR + 1. - 2. ročník - končia o 11.00 hod
             3. - 4. ročník - končia o 11.40 hod
             2. stupeň - končí o 12.30 hod

  Ráno začína vyučovanie svätou omšou o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe. Upozorňujeme, že v piatok sa nebude dať kúpiť desiata.

  ŠKD funguje ako v bežný školský deň.

   

 • Darujme Vianoce

  Tak ako minulý rok chceme urobiť radosť deťom na Ukrajine aj tieto Vianoce. Listy od detí z Ukrajiny si môžete vziať zajtra ráno na nástenke pri kaplnke, na ktorej budú aj bližšie informácie. ZA VAŠU ŠTEDROSŤ VÁM VOPRED ĎAKUJEME 🙂.

 • V Mikuláša veríme a láska je nad zlato ...

  Takýto bol leitmotív besiedky, ktorú si pripravili žiaci 9. B triedy pre svojich rodičov, starých rodičov a všetkých hostí, ktorí prijali ich pozvanie. V divadelno-hudobných predstaveniach predviedli svoj herecký talent a rozvinuli ústrednú myšlienku o tom, že Mikuláš prichádza všade tam, kde je čisté srdce a láska a akýkoľvek skutok urobený z lásky zanecháva v ľudských srdciach nezmazateľnú stopu.

 • Deň svätého Mikuláša

  Šiesteho decembra k nám do školy prišiel svätý Mikuláš. Žiaci prvého stupňa sa na neho veľmi tešili, napísali mu listy, prípadne nakreslili obrázky o svojich dobrých skutkoch a keď ich v piatok svätý Mikuláš v triedach navštívil, zaspievali mu a zarecitovali. Druhostupniari, ktorí mali záujem o stretnutie s Mikulášom, plnili rôzne úlohy. Piataci sa popasovali s tajničkou, šiestaci písali básničku, siedmaci modlitbu, ôsmaci cinquain a deviataci pripravovali program pre mladších spolužiakov. Škôlkari si v priestoroch JMC pozreli divadelno-hudobné predstavenie o tom, že Mikuláš prichádza všade tam, kde je čisté a láskavé srdce. Všetci tí, ktorí sa so svätým Mikulášom stretli, dostali od neho balíček plný sladkostí.

 • Ročník poznáva ročník

  V utorok 26.11.2019 prežili ôsmaci spolu so siedmakmi zaujímavé, netradičné posledné dve vyučovacie hodiny. Úlohou ôsmakov bolo prekonať svoj strach, trému, hanblivosť a ukázať nielen svojím spolužiakom, no najmä tým mladším, čo všetko dokážu, načo majú talent a čo ich baví robiť vo svojom voľnom čase. Túto nie ľahkú úlohu napriek problémom a strachu hravo zvládli a pripravili si krátky program, ktorý tvorili scénky zo života, piesne, hry, videá, ktoré žiaci natočili, a na záver aj spoločný tanec. Týmto sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim, ale aj tvorcom, ktorí prispeli akýmkoľvek dielom. Vďaka patrí aj triedným pani učiteľkám ôsmich ročníkov, ktoré sa tiež aktívne podieľali na tvorbe programu a pomáhali nám zvládať svojich žiakov.

  Na záver zopár záberov z ich programu :)

 • Mikulášska zbierka

  AJ JA MÔŽEM BYŤ MIKULÁŠOM ;-)Aj počas tohto ADVENTU by sme sa chceli podeliť s deťmi na Ukrajine. Od dnes do 14.12. je možné priniesť TRVANLIVÉ MŇAMKÁ ;-) a odovzdať ich do pripravených krabíc na 1. a 2. stupni a tiež aj v MŠ. Za našu štedrosť nám už vopred ĎAKUJE pán farár Oleh Hryhoryk z Ukrajiny.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria