Navigácia

 • OZNAM o spôsobe hodnotenia žiakov na 2. stupni ZŠ v čase mimoriadnej situácie od mája 2020

  Milí rodičia a žiaci 2. stupňa ZŠ,

  oznamujeme Vám spôsob hodnotenia žiakov na 2. stupni ZŠ od mája 2020. Dozviete sa o tom na tomto linku: OZNAM o spôsobe hodnotenia.docx

 • Zápis do 1. ročníka a MŠ

  Milí rodičia,

  tento rok sa zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/21 neuskutoční v daný termín 3. a  4. apríla 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude zápis prebiehať mimoriadne bez prítomnosti dieťaťa a zákonného zástupcu len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Viac informácií k zápisu a aktuálne tlačivá nájdete na hornej lište hlavnej stránky školy pod názvom ZŠ – ZÁPIS a TLAČIVÁ.

  Môžete tak urobiť do 28. apríla 2020. Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované.

   

  Zápis do materskej školy sa uskutoční mimoriadne bez prítomnosti zákonného zástupcu len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Viac informácií k zápisu a aktuálne tlačivá nájdete na hornej lište hlavnej stránky školy pod názvom MŠ – ZÁPIS a ŽIADOSTI.

  Môžete tak urobiť do 19. mája 2020. Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované.

  Keďže v tejto chvíli minister školstva neposkytol školám podrobnejšie usmernenia k realizovaniu zápisov, prijímame iba elektronické prihlášky. Ďalšie podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisov budú priebežne doplnené.

 • Pozvánka na svätú omšu pre žiakov katolíckych škôl

  Pozývame Vás na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z Kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave

  v stredu 29. apríla 2020 o 16.00 hod

  celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

  Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

  Môžete sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

 • Informácie

  Milí rodičia, učitelia, žiaci,

  situácia, ktorú momentálne prežívame je nová v živote nás všetkých. Svet, ako ho poznáme, sa zo dňa na deň zmenil. Vírus nás prinútil spomaliť, stiahnuť sa do seba a zmeniť svoje bežné zvyky. Je prirodzené, že to všetko v nás vyvoláva nové emócie, myšlienky a predstavy. Každý z nás sa s tým musí nejako popasovať. Možno aj rozhovorom so známym, priateľom či odborníkom - aspoň online. Najmä deti sú v tomto čase mimoriadne zraniteľné. Aj oni sa ocitli v izolácii a nemeniacom sa prostredí.

  Možno aj v našom okolí žijú ľudia, ktorí sú prinútení situáciou zostávať v prostredí, ktoré ich neprijíma (v horšom prípade im ubližuje...). Je teda mimoriadne dôležité, aby sme boli vnímaví voči volaniu o pomoc. Práve my môžeme byť tí jediní, ktorí vedia identifikovať, čo sa deje v našom blízkom okolí.

  Poradenské zariadenia nám v tomto čase tiež chcú podať pomocnú ruku. Kontakty pomoci môžete vyhľadať na stránke: www. detstvobeznasilia.gov.sk a v pripojených súboroch TU:

  Leták - Kontakty a linky pomoci pre deti.pdf   

  Bezpecný plán pre obete domáceho násilia.png

  A nezabúdajme: „Každý deň je nová príležitosť urobiť veci lepšie ako včera.“

 • OZNAM - Konzultácie s odbornými zamestnancami školy

  Milí rodičia, 

  v čase mimoriadnej situácie sú vám každú stredu od 8.00 - 15.00 k dispozícii odborní zamestnanci KZŠ s MŠ A.Bernoláka. V prípade potreby ich môžete kontaktovať prostredníctvom mailovej komunikácie, edupage správ alebo telefonicky.

  Školský psychológ :

  Mgr.Slavomíra Orgovánová Matisová, 0911204730, matisova@zshurbanova.sk

  Školskí špecialni pedagógovia:

  Phdr.Viera Krištofíková, 0948496120, vkristofikova@gmail.com

  a Mgr.Barbora Švecová, barbora.svecova@gmail.com

  Školský logopéd:

  Mgr.Klaudia Zacharová, zacharowa.claudia@gmail.com

 • UŽITOČNÉ ODKAZY

  Milí rodičia a žiaci,
  zverejňujeme užitočné odkazy, ktoré vám môžu pomôcť pri terajšej forme vyučovania:

  http://www.ucimenadialku.sk/

   

  Pripravujeme:

  MS Office 365 - licencie pre učiteľov a žiakov - bližšie informácie včas zverejníme:

  https://education.microsoft.com/sk-sk/resource/3665a4a9

   

  Pomôcka na EduPage:
  pre rodičov   http://help.edupage.sk/?p=u38&lang_id=2

  pre žiakov   http://help.edupage.info/?p=u42&lang_id=2

   

  Zvýšenie bezpečnosti ZOOM:

  https://www.youtube.com/watch?v=lJjB9hC26Mo 

  https://www.youtube.com/watch?v=2EHPXV5OggA  


  Prípadné ďalšie otázky adresujte na email
  chabadova@bernolaka.sk

  Spolu to zvládneme!

 • Na stiahnutie

  Pani vychovávateľka Rybárová pre nás všetkých pripravila pexeso a stolovú hru na stiahnutie. Nech sa páči. IMG_20200416_0002_NEW.pdf

 • Ostáva v našich srdciach

 • Požehnané dni veľkonočného tajomstva

 • 2%

  Milí rodičia.

  Podľa dostupných informácií by mali byť 2% poukázané žiadateľom aj v prípade, že podanie daňového priznania bolo odložené na neskôr. Tak ak chcete poukázať 2% a týka sa vás odklad, predvyplnené tlačivo  si  môžete stiahnuť zo stránky rodičovského spoločenstva –  http://rsbernolaka.sk/

   Aj v budúcom roku by sme radi podporili naše pravidelné aktivity ako brigády, vianočné besiedky, karneval, Bernolácka olympiáda ako aj vzdelávacie a športové aktivity našich detí - dúfame, že sa deti opäť vrátia do normálneho školského života...

  Prajem vám všetkým požehnané Veľkonočné sviatky a veľa zdravia.

  Lenka Jurečeková

 • Omaľovánky

  Od našej pani vychovávateľky Rybárovej si tu môžete stiahnuť omaľovánky pre detičky: IMG_20200405_0001_NEW.pdf​​​​​​​

 • Oznam - poplatky

  Oznamujeme rodičom, že poplatok za MŠ a ŠKD za mesiac apríl 2020 netreba platiť.

  Kto už zaplatil, poplatok sa mu započíta do ďalšieho obdobia.

  Nové informácie o poplatkoch uverejníme po rozhodnutí mesta Martin, ktoré má stanoviť novú výšku normatívu na MŠ a ŠKD počas obdobia uzatvorenia škôl a školských zariadení.

  Ďakujeme za dôveru a pochopenie.

 • Nový režim vyučovania

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Keďže karanténne opatrenia vedúce k prerušeniu vyučovania v škole pokračujú do odvolania, výučba ďalej prebieha v domácom prostredí.

  Uvedomujeme si, aké náročné obdobie všetci prežívame.

  Uvedomujeme si, že vy rodičia máte svoje povinnosti v práci i v domácnosti a k tomu vám pribudli aj starosti s vyučovaním – čo je predovšetkým naša úloha. A rovnako aj vaše deti musia čeliť novým skutočnostiam, skúsenostiam a záťaži.

  Uvedomujeme si, že domáca výučba je odkázaná na zariadenia v on-line režime, ktoré nie všetci máme v dostatočnom technickom vybavení a musíme sa prispôsobiť ich možnostiam.

  Uvedomujeme si, že nie je možné pokračovať s výučbou tak, akoby sme boli plnohodnotne v škole. Tieto skutočnosti kladú na nás nové nároky a vyžadujú si nové riešenia.

  Po troch týždňoch od začatia domáceho vzdelávania sme zhodnotili naše a vaše možnosti, vypočuli vaše pripomienky a usmernenia z ministerstva školstva a rozhodli sme sa nastaviť režim domáceho vyučovania, v ktorom budú platiť nové pravidlá.

  Týka sa to 2. stupňa. Nový režim pre 2. stupeň začne platiť od 6. apríla 2020.

   

  1. Pre 1. stupeň majú pani učiteľky vytvorený svoj režim zadávania úloh, následnej kontroly a komunikácie s rodičmi a deťmi a budú v ňom pokračovať ďalej.

  2. Pre 2. stupeň sme vypracovali nový rozvrh s novou časovou dotáciou pre jednotlivé predmety.  Kliknite na: Nový rozvrh.pdf

  3. Hodina v rozvrhu znamená, že v deň, v ktorom je daná hodina, budú učitelia zadávať úlohy a súčasne to je termín na dokončenie a odovzdanie zadaných úloh (aby sa žiakom neprekrývali viaceré termíny odovzdania). Komunikácia mimo tohto času sa bude týkať iných vecí ako zadávania úloh.                        Prosíme žiakov, aby dodržiavali učiteľmi stanovené termíny.

  4. Učiteľ môže zadávať zadania na každú hodinu samostatne (týka sa to hlavne MAT, SJL, ANJ) alebo môže zadať úlohu na dve hodiny alebo na celý týždeň.

  5. Učitelia budú prideľovať úlohy prednostne v čase medzi 8.00 a 14.00. Ak to z rôznych dôvodov nie je pre učiteľa možné (aj učitelia majú doma manželov, deti, rodičov – tí tiež potrebujú pracovať a zdieľať PC), môžu ich zadávať aj popoludní. Platí, že úlohy nebudeme zadávať v neskorých večerných hodinách (po18.00 hod.) a ani cez víkend.

  6. Komunikácia medzi žiakom a učiteľom prebieha prostredníctvom edupage, mailom, prípadne tak, ako určil konkrétny učiteľ, pričom sa berú do úvahy možnosti konkrétneho žiaka.

  7. Ak má žiak akýkoľvek problém s domácim vzdelávaním, príp. iné súvisiace problémy, môže sa s dôverou obrátiť na príslušného učiteľa, prípadne na triedneho učiteľa (prostredníctvom edupage, mailu, príp. telefonicky).

  Ďakujem vám za pochopenie a veríme, že nový režim prinesie do domáceho vzdelávania pokoj a poriadok. Snažíme sa najlepšie ako vieme, aby sme vašim deťom zabezpečili vzdelávanie aj v domácich podmienkach.  Ani pre nás to nie je jednoduché, preto vás v prípade akýchkoľvek komplikácií prosíme o zhovievavosť a pochopenie. Veríme, že to spolu zvládneme a po karanténe sa znovu stretneme o trochu múdrejší a snáď aj trochu lepší.

  S Pánom Bohom!

 • Príhovor riaditeľa

  Milí rodičia, kolegovia, žiaci a priatelia školy.


       Chcem Vás všetkých pozdraviť a povedať sebe i Vám spolu so sv. Jánom Pavlom II. : „Nebojte sa!“ Cítim potrebu prihovoriť sa k Vám v týchto pre nás všetkých zvláštnych a nepoznaných časoch. Boh vstúpil do našich životov iným, zvláštnym spôsobom. On vlastne väčšinou takto navštevuje človeka, ale teraz je to viac vidieť. Je to bolestná a náročná skúsenosť. Pre nás všetkých.
  Ale je tu aj možnosť, ako naplniť pozvanie otcov biskupov Slovenska, ktorí vyhlásili v 1. adventnú nedeľu  rok 2020 za rok Božieho Slova. A táto možnosť sa nám teraz priam ponúka. Akú zvláštnu pedagogiku má Boh pripravenú pre človeka...

  V tejto dobe sme odkázaní na spoločenstvo s našimi najbližšími. Máme viac času na seba, sv. omše, aj keď iba cez televíziu a rozhlas, prípadne fungujeme cez sociálne siete – zvláštna Božia réžia ako nám pomôcť... Nechceme zúfať. Chceme iste všetci s nádejou pozerať do budúcna, veď náš Boh je Boh nádeje.

  Tento čas je aj pre našu školu a jej aktérov – žiakov, rodičov, učiteľov aj nepedagogických pracovníkov akýsi iný. Nastali pre nás všetkých nové situácie, úplne originálne, jedinečné, ktoré chceme s plnou vážnosťou a zodpovednosťou riešiť.

  Už sa končí tretí týždeň, keď pracujeme v inom režime a hľadáme aj nové riešenia. Tieto riešenia robíme za pochodu a chceme, aby boli čo najosožnejšie pre nás všetkých. Keďže sa predlžuje čas iného režimu a nevieme, ako dlho bude „koronaobdobie“ ešte trvať, chceme nájsť čo najúčinnejší spôsob, ako pracovať v takýchto podmienkach.

  V priebehu tohto týždňa zhodnotíme doterajšiu prácu z domu a chceme dohodnúť, ako bude prebiehať „online výučba“ ďalej. Privítame aj vaše pripomienky a názory, pretože teraz ste učiteľmi aj Vy, rodičia.
     Ak viete o niekom, kto nemá možnosť ísť na internet, prípadne slabšom spolužiakovi – pomôžte si navzájom, dajte si informáciu. Je to čas aj o spolupráci a spolupatričnosti aj v tejto oblasti. Samozrejme, so zreteľom na zdravie. Život je v tomto prípade najvyššia priorita. Verím, že aj toto obdobie prejde a my budeme posilnení o ďalšiu novú skúsenosť viery a dôvery.
   

  Nech sme všetci zodpovední, plní nádeje a dôvery, že všetko toto už má v rukách náš hlavný Učiteľ... a ten nás má predsa všetkých veľmi rád.

  Postupne Vám budeme dávať cez našu web stránku ďalšie info.

  Všetkých pozdravujem a prajem pevné zdravie – v tejto dobe asi najvzácnejšie prianie.

   

  Váš p. riaditeľ Ján Chabada

 • Oznam

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. 

  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

  Podrobnejšie informácie ohľadom zápisov do ZŠ i MŠ budú zverejnené 3.4.2020 na stránke školy.

 • Zamyslenie

  Milí rodičia,prežívame obdobie, keď sme všetci vystavení nezvyčajnej situácii spojenej s určitým napätím, frustráciou, či strachom. Pocity, ktoré sú pre nás nepríjemné, rovnako alebo intenzívnejšie prežívajú aj naše deti. Táto nová situácia nás prinútila zmeniť zaužívané žitie, prehodnotiť priority, zamyslieť sa......Prinútila nás spomaliť a priniesla nám čas......čas, ktorý môžeme venovať rodine i Bohu. Deti v týchto dňoch potrebujú vo väčšej miere pocit prijatia, otvorený rozhovor primeraný veku, bezprostrednú pozornosť a hru s rodičmi. Potrebujú istotu, pocit bezpečia a nádej.Každá epidémia raz skončí. Koronavírus pre väčšinu populácie neznamená ohrozenie života.Je potrebné prispôsobiť sa situácii a dodržiavať zdravotníkmi odporúčané opatrenia.Zároveň je potrebné oslobodiť sa od strachu a naladiť sa optimisticky. Strach a úzkosť oslabujú imunitu.Vo Svätom písme nachádzame 365 krát slová „Nebojte sa!“ Sme milovanými Božími deťmi. Verme prisľúbeniu, ktoré nám dal Pán Ježiš – „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“A na záver by som chcela na povzbudenie pripojiť príspevok o. Ľuboša Václavka:“Jedno osemročné dievčatko vstúpi do lietadla, ukáže cestovný lístok a usadí sa na svoje miesto.Vyzerá si istá, inteligentná, a v istom momente vytiahne omaľovánku.Let nie je moc pokojný, je veľmi silný vietor a turbulencia... až v istom momente nastane silný otras a všetci cestujúci sa vystrašia a znervóznia. Dievčatko spokojne pokračuje v maľovaní v úplnom pokoji. Žena, ktorá sedí vedľa sa jej prekvapujúco pýta: „Ako to robíš, že si tak pokojná?“Dievčatko odpovie: „Môj otecko je pilotom tohto lietadla“. 😉Priatelia, v tomto momente môžeme prežívať chvíle skúšky, neistoty, nepokoja a zmätku..., chvíle keď nevieš kde sa obrátiť, kde ísť a hľadať pomoc...Avšak ak sme Pánovi prenechali miesto pre pilota, nemusíme sa báť! Dôveruj! Otecko vie, kde ťa vedie...😇

  Verím, že sa čoskoro opäť stretneme zdraví a radostne naladení.V prípade potreby ma môžete kontaktovať na matisova@zshurbanova.sk alebo telefonicky na 0911204730.Mgr.Slavomíra Orgovánová Matisová,školská psychologička

 • UPOZORNENIE

  Upozorňujeme zamestnancov školy, že v prípade nevyhnutnosti návštevy školy musia informovať svojho vedúce.

  Upozorňujeme rodičov, ktorí potrebujú zobrať zo školy nejaké pomôcky pre žiakov, nech kontaktujú telefonicky učiteľov v stredu od 8.00 do 10.00 hod.

  Prosíme všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov a priateľov školy, aby sme sa spojili v spoločnej modlitbe.

 • Predĺženie prerušenia vyučovania

  Vzhľadom na mimoriadny stav a na prísne preventívne opatrenia, ktoré dňa 12.3.2020 prijalÚstredný krízový štáb SR a týkajú sa celého Slovenska, oznamujem žiakom, rodičom a zamestnancom KZŠ s MŠ A. Bernoláka, že prerušujem vyučovanie  v škole a vo svojich  školských zariadeniach (MŠ, ŠKD, JMC) v období od pondelka 16.3.2020 na  ďalších 14 dní, t.j. do 27.3. 2020 vrátane.O ďalšom postupe a opätovnom začatí vyučovania Vás budeme informovaťprostredníctvom mailu a webovej stránky školy www.bernolaka.edupage.org/.

                                                                  Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

 • Prerušenie vyučovania

  Na základe nariadenia zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina

  dočasne prerušujem vyučovanie

  na našej Katolíckej ZŠ s MŠ aj vo všetkých školských zariadeniach, t. j. Materská škola, Školský klub detí, CVČ JM Centrum od stredy 11.3.2020.(viď Nariadenie zriaďovateľa.pdf)

  Toto prerušenie vyučovania sa vydáva aj na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Krízového štábu mesta Martin, ktorý vydal k tomu stanovisko na webovej stránke: https://martin.sk/martin-prijima-nove-opatrenia-s-ohladom-na-koronavirus-covid-19/d-70465/p1=1049

  Všetky deti a žiaci sú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

  O ďalšom postupe a opätovnom začatí vyučovania Vás budeme informovať prostredníctvom mailu a webovej stránsky školy www.bernolaka.edupage.org/.

  Prosíme rodičov o spoluprácu a súčinnosť s vyučujúcimi, ktorí budú žiakom posielať pokyny a študijné materiály prostredníctvom edupage, aby dohliadli na ich vypracovanie. V prípade potreby môžete kontaktovať vyučujúcich počas pracovných dní v čase od 8.00 do 12.00 cez edupage. Žiaci, ktorí majú potrebné učebné pomôcky v škole, si ich môžu vyzdvihnúť v škole 11.3.2020 od 7.30 do 10.00 hod.

                                                                       Ing. Ján Chabada, riaditeľ

 • DOD

  Deň otvorených dverí, ktorý sa mal uskutočniť 18.3.2020 sa z dôvodu vyhlásenej karantény RUŠÍ.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria