Navigácia

 • TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV

  V októbri sa uskutočnilo testovanie našich prváčikov a prípravkárov v pohybových predpokladoch. Podľa zákona o športe je povinné pre všetky deti, ktorých vek zodpovedá veku bežného prváka. Zámerom je zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v SR, priviesť ich k športu a zároveň identifikovať športovo nadané deti.  

  Ku koncoročnému vysvedčeniu dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať odporúčanie vhodných športov pre žiaka na základe dosiahnutých výsledkov. Je to dobrá rada pre rodičov, aby boli viac motivovaní k podpore dieťaťa v športovej aktivite. 

 • Vyhodnotenie jesenných misijných trhov

  Milí učitelia, milí žiaci,

   

  Tento školský rok sa jesenné misijné trhy uskutočnili v organizácií pracovníčiek JMC dňa 24.10.2019 v dopoludňajších hodinách pre žiakov školy a popoludní pre rodičov.

   

  • Týmto by sme sa chceli srdečne poďakovať všetkým učiteľom, žiakom, ktorí sa zapojili do výroby dekoračných a iných výrobkov, zákuskov, mafín a iných dobrôt v spolupráci s rodičmi- úprimné ĎAKUJEME

   

  • Osobitnú pochvalu udeľuje vedúca centra Vencelová žiakom, ktorí dobrovoľne pomáhali triediť výrobky, baliť ich a oceňovať žiakovi zo 4.A. Lukášovi Hanzelovi, žiakovi z 5.A. Samuelovi Matejíkovi a žiačkam zo 6.A. Patrícií Géročovej, Magdaléne Adamčákovej, Eme Zajasenskej, Laure Pindurovej, Kristíne Urbanovej a Miške Gémešovej -úprimné ĎAKUJEME

   

  • Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom školy, ktorí predávali výrobky v popoludňajších hodinách, deviatačkám predávajúcim koláče, najmä však žiakom II.stupňa, ktorí dobrovoľne predávali poobede a to (Samuelovi Matejíkovi a Filipovi Poláčkovi z 5.A., Miriam Škumátovej, Tomášovi Dankovi, Jánovi Brinckovi, Diane Kucejovej, Matejovi Kalinčákovi z 5.B., Miške Gémešovej zo 6.A., Filipovi Valjaškovi zo 7.A., Wanese Toráčovej zo 7.B., Antónii Romančíkovej a Sáre Kozmanovej z 8.B., a iným, na ktorých sme zabudli- úprimné ĎAKUJEME

  Ďakujeme aj učiteľkám, ktoré pomohli či už s predávaním alebo upratovaním poobede

  • Veľké ďakujem patrí triedam, ktoré sa zapojili najväčším počtom výrobkov a tak prispeli ku krásnej sume, ktorú sa podarilo vyzbierať a to žiakom zo 4.B. a 7.A.

   

  Prosíme všetkých žiakov, ktorí priniesli zákusky, aby si vyzdvihli plastové nádoby a iné obaly, ktoré sa nachádzajú v JMC a tiež predávajúcich, ktorí si zabudli kalkulačky a pokladničky.

   

  Suma, ktorú sa podarilo vyzbierať vďaka Vám je najvyššia za posledných 5 rokov a to 1807,90 €. Tento výťažok bude použitý na podporu OZ Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom.

  Srdečne ďakujeme všetkým za podporu.

  S pozdravom pracovníčky JM Centra.

 • Dôležitý oznam o florbale

  Milí rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že florbalový krúžok nebude prebiehať pravidelne, z dôvodu práce neschopnosti pána učiteľa Ing. Milana Chochulu. Zastupovať ho bude Rudolf Kralovanský -  spolutréner vo florbale.

   

  Termíny, kedy krúžok nebude: 

  17.10.- (štvrtok)- 7.- 9. ročník

  25.10.- (piatok)- 5.- 6. ročník

  29.10.- (utorok)- 1. - 2. a 3. - 4. ročník

  31.10.- (štvrtok)- 7.- 9. ročník - PRÁZDNINY

  1.11.- (piatok)- 5. - 6. ročník - PRÁZDNINY

  14.11.- (štvrtok)- 7. - 9. ročník

  22.11.- (piatok)- 5. -6. ročník

  26.11.- (utorok)- 1. - 2. a 3. - 4. ročník 

   

   

 • TV Berny verzus TV Turiec

  V utorok 1. októbra záujmový krúžok TV Berny navštívil TV Turiec. MIestni redaktori, kameramani a technici žiakom ukázali ich prácu, naučili ich mnoho nových vecí a zároveň si žiaci mohli vyskúšať samotnú kameru a moderovanie správ. O týždeň neskôr prišla TV Turiec do školy na návštevu a vyrobili krásnu reportáž o našej školskej televízii. V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť celú reportáž.

 • Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

  Pod týmto názvom učitelia cudzích jazykov so svojimi žiakmi pripravili program o cudzích jazykoch. Rodičia a všetci tí, ktorí prijali pozvanie si pozreli  známe kreslené filmy v ruskom jazyku, naučili sa modlitbu Otče náš v angličtine, zistili, čo všetko vedia alebo aj nevedia o anglicky hovoriacich krajinách a či rozpoznajú  jazyk v rôznych pesničkách, videli rozprávku o Červenej Čiapočke a boli aj na narodeninovej oslave.  Tí, ktorí si chceli preveriť svoju slovnú zásobu, mali možnosť zahrať si Scrabble.   Ponúkalo sa  chutné občerstvenie, ktoré uvarili a upiekli  žiaci na hodinách techniky. Ďakujeme všetkým, ktorí si 25. septembra 2019 našli čas a prišli sa presvedčiť, že štúdium jazykov  - hoci si vyžaduje veľa námahy - nie je len drina, ale možno sa pri tom zabaviť a stráviť  príjemné chvíle.

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že ranná svätá omša v Kaplnke bl. sestry Zdenky dňa 9.10.2019 o 7.15 hod NEBUDE.

 • Duchovné cvičenia deviatakov

  30.september – 2. október 2019. Charitný dom v Dolnom Smokovci.  Svätá omša.  Sviatosť zmierenia. Odpustenie. Povolanie. Podobenstvo o márnotratnom synovi. The  Freedom Writers. Starý Smokovec. Hrebienok. Zamkovského Chata.  Žmurkaná. Rehoľné sestričky. Pán kaplán Miroslav. Pani učiteľky triedne. Ďakujeme.

 • Európsky deň jazykov v našej škole

  26. a 27. septembra 2019 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov  žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  a na jazykový festival Lingvafest v Bratislave. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o anglickom a ruskom jazyku, mali možnosť absolvovať rýchlokurzy rôznych európskych jazykov, vypočuli si prednášky o tom, ako čo najlepšie a najrýchlejšie zvládnuť cudzí jazyk a vedieť ho používať v praxi, ako a či sa treba učiť slovíčka a gramatiku, naučili sa piesne, pozreli si filmy a aktívne sa zapojili do workshopov, ktoré pre nich organizátori pripravili. Naučiť sa cudzí jazyk nie je jednoduché, ale vďaka nemu sa v cudzine nemusíme cítiť stratení a bezradne, pretože s jazykmi sme doma všade.

 • Jesenné misijné trhy

  Milí rodičia, milí žiaci,

  pozývame Vás na 10. ročník jesenných misijných trhov, ktorý sa uskutoční dňa  24.10. 2019 v JMC (štvrtok), výťažok z ktorých bude tento školský rok použitý na podporu Občianskeho združenia Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom. Pozývame vás všetkých, aby ste  sa zapojili a sami, alebo doma s rodičmi zhotovili jednoduché estetické výrobky vhodné na predaj (darčeky, pohľadnice, medovníky, rámiky, dekorácie, ozdoby, záložky, šperky, svietniky, praktické darčeky...), ktoré sa budú predávať za symbolickú cenu. Prosíme všetkých, aby si svoje výrobky označili menom a triedou! Trhy budú prebiehať podľa harmonogramu, dopoludnia pre žiakov, popoludní pre rodičov.

  Výrobky noste do JMC v čase od 9:00 - 16:00 najneskôr do 23.10. 2019 do 12:00 hod. Výrobky odovzdané po termíne nebudú prijaté!!! (okrem zákuskov, ktoré môžete priniesť vo štvrtok ráno od 7:00 – 7:30)

  Za všetky výrobky, iniciatívu a snahu podporiť OZ Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom Vám všetkým zo srdca ďakujeme :)

   

   

 • Rozdelenie detí na gymnastiku

  Rozdelenie detí na gymnastiku do skupín nájdete v oddelení CVČ JM Centrum v priečinku Rozvrh krúžkov.

 • Jesenná šarkaniáda

  Dňa 21.9.2019 sa naši turisti prvýkrát vybrali na spoločný výlet na Martinské hole. Keďže im minulý rok nevyšlo počasie, tak tentokrát im to Pán Boh stonásobne vrátil. Hoci v kotline sa črtalo ledva 6 stupňov, so zvyšovaním nadmorskej výšky teplota mierne stúpala. Detí spolu s niektorými rodičmi sa za 2 a pol hodiny dostali ku chate, kde sa občerstvili a nabrali sily na hľadanie vetra. Prečo vetra? Lebo hlavným cieľom bola jesenná šarkaniáda na Martinských holiach. Vystúpať museli až na vrchol, kde sa domnievali, že bude vietor. Ktorý ovšem nebol. Počkať  si naň museli dlhšie, ale to vôbec neuberalo na dobrej nálade. Podaktorým sa podarilo svojich šarkanov dostať pomerne dosť vysoko, z čoho mali všetci velikánsku radosť. Boh im naozaj doprial krásny deň v milej spoločnosti, za čo veľmi ďakujú a už teraz sa tešia na ďalšie turisticko-poznávacie dobrodružstvá.   

 • Sviatok Matky Terezy

  Hoci sviatok svätej Matky Terezy pripadá na začiatok školského roka 5.9.2019, patrónky triedy 4.A, podarilo sa nám vybaviť stretnutie so sestrami z tejto kongregácie až o týždeň neskôr. Pridali sa k nám štvrtáci z B triedy, s ktorými oslavujeme mnoho vecí spoločne. Sestry nás so srdečnosťou prijali, pán farár Peter Jurčík nám odslúžil svätú omšu u nich v kaplnke a po jej skončení nám sestry porozprávali viac o Matke Tereze a o ich misii tu na Slovensku a vo svete. Ich spôsob života nás veľmi povzbudil a snáď pritiahol viac k Bohu. Nakonci nám každému dali medialón s Matkou Terezou a obrázok s modlitbou. Tento deň sme nielen duchovne a materiálne niečo dostali, ale sme sa vďaka našim rodičom aj s niečim podelili. Priniesli sme rôzne trvanlivé potraviny a pár drobných peňazí. Týmto sme pomohli nielen sestrám, ale hlavne ľuďom, o ktoré sa sestry Matky Terezy - misionárky lásky starajú. Bol to hlboký duchovný zážitok. Ďakujeme!   

 • Rozvrh krúžkov

  Rozvrh týždennej činnosti záujmových útvarov na školský rok 2019/2020 nájdete v oddelení CVČ JM Centrum v priečinku rozvrh krúžkov.

 • Duchovná   obnova pre   žiakov

  Počas týždňa pred sviatkom patrónky nášho farského kostola Sedembolestnej Panny Márie pán farár Štefan Vančo pozval do farnosti slovenské kresťanské spoločenstvo mladých študujúcich a pracujúcich v BrneJakubčatá. Táto veľmi aktívna a početná skupinka mladých dobrovoľníkov navštívila aj našu školu s duchovným programom pre našich žiakov na rôzne aktuálne témy, ktoré zasahujú do života dnešných dospievajúcich. Pre žiakov 2. stupňa mali pripravené témy o šikane, poruchách príjmu potravy, moderných technológiách, o ekologickejšom prístupe k životu, ale dotkli sa aj duchovných tém na biblickom stretku a témy, ako žiť život mladého kresťana a nebáť sa robiť aj ťažké veci (podľa knihy Robiť ťažké veci). Okrem toho nám vypomohli na hodinách telesnej výchovy a informatiky.

  Na 1. stupni sa zahrali rôzne hry rozprávali sa o dôležitosti hrdinských činov v každodennom živote.

  Ďakujeme za toto radostné a tvorivé spoločenstvo mladých kresťanov, ktoré  bolo pre nás povzbudením

  a dôkazom, že  aj dnešní mladí ľudia dokážu robiť ťažké veci.

 • Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

  Dňa 25. septembra (streda) si v našej škole pripomenieme Európsky deň jazykov. Pripravený je zaujímavý program v cudzích jazykoch – známe kreslené filmy v ruskom jazyku, myšlienky na zamyslenie  v nemeckom jazyku, dramatizované čítanie, modlitby, hádanky, kvízy, hry a narodeninová oslava v angličtine. Ponúkať sa bude aj chutné občerstvenie a pre každého hosťa je pripravené prekvapenie. Pozývame všetkých učiteľov a žiakov našej školy, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Začíname o 16.30 v budove 2. stupňa na 1. poschodí (pri knižnici). Tešíme sa na Vás.

                                                                                                                    Tím učiteľov cudzích jazykov

 • Dôležitý oznam

  Milí rodičia, 

  oznamujeme Vám, že krúžky budú začínať od 16.9.2019. Všetky krúžky budú prebiehať v stanovený deň a čas podľa ponuky krúžkov, ktorú Ste mali k dispozícií. Krúžok, ktorý sa neotvára pre nedostatočný počet prihlásených žiakov je Tancuj v rytme spoločenských tancov. Ostatné krúžky sa otvárajú. 

  Šachový krúžok a háčkovanie začnú až v Októbri. 

  vedúca JMC- Vencelová

 • Pozvánka

  • Triedne rodičovské združenie (rodičia žiakov 2. až 9. ročníka)
  • Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva  (rodičia všetkých žiakov prípravného až 9. ročníka)

  Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie s triednym učiteľom  dňa 10.9.2019 (utorok) o 16.00 hod v triedach. Po ich skončení sa uskutoční o 16.30 hod Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva pri KZŠ s MŠ A. Bernoláka v CVČ JM Centrum.  Účasť všetkých rodičov je nutná. Prejednávať a schvaľovať sa bude plán činnosti, výška poplatku a rozpočet Rodičovského spoločenstva na školský rok 2019/20209.

  Riaditeľ školy bude informovať o termínoch a poplatkoch na školský rok 2019/2020.

 • Aktuálna ponuka krúžkov na školský rok 2019/2020

  Milí rodičia,

  v prílohe Vám posielame aktuálnu ponuku krúžkov na tento školský rok.

  Ponuka_zaujmovych_kruzkov_CVC_JM_Centrum(2).docx​​​​​​​


 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

                                                                   Školský rok 2019/2020

                                          sa začína v pondelok 2. septembra 2019 o 9.00 hod

                    slávnostnou svätou omšou v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe.

   

  Po skončení svätej omše žiaci odchádzajú domov alebo s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami na obed alebo  do ŠKD.

  Žiaci prípravného a 1. ročníka odchádzajú s triednymi učiteľkami a rodičmi do školy, kde rodičia dostanú ďalšie informácie.

  Školský klub detí bude otvorený 2.9.2019 po skončení svätej omše.

  MŠ začína prevádzku o 6.00 hod, do MŠ je potrebné deti priviesť do 8.00 hod.

  Vyučovanie začína v utorok 3.9.2019 o 8.00 hod. Informácie o režime vyučovania dostanú žiaci od triednych učiteľov v utorok.

 • Duchovná obnova pre učiteľov

  Andrej Darmo: Stretol som ľudí, ktorých mám rád

  Andrej Darmo, farár z farnosti Trnavá Hora, strávil v auguste18 dní v kanadskom Vancouvri v slovenskej farnosti svätého Cyrila a Metoda. Po návrate na Slovensko splnil svoj sľub, ktorý dal riaditeľovi našej katolíckej školy Jánovi Chabadovi a prišiel 22. augusta do Dolného Smokovca viesť duchovné cvičenia pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Uprostred tatranských štítov, v tichu kaplnky v Charitnom dome v Dolnom Smokovci odznelo z jeho úst Božie slovo. Netradične, spontánne. S rozžiarenými očami a širokým úsmevom. Tak, ako to vie iba Andrej Darmo. Pred odchodom sme sa porozprávali.

  Duchovné cvičenia si viedol pre túto komunitu aj pred jedenástimi rokmi. Bola atmosféra „ducháčov“ iná ako vtedy  alebo to bolo podobné?

  „Celkom to neviem porovnať, lebo 11rokov je dlhá doba. Stretol som tu ľudí, ktorých mám rád,  s ktorými som prežil pekné veci. Bolo to ako opäť sa vrátiť do spoločenstva priateľov a spolu s nimi sa stretnúť s Ježišom. Samozrejme, iné je to v tom, že aj my sme trochu iní a niečo sme za tú dobu prežili. Ale myslím si, že teraz to bolo pre mňa bohatšie ako minule.“

  S akým zámerom alebo cieľom si prišiel na duchovné cvičenia a čo si chcel týmto ľuďom povedať?

  „Chcel som, aby moji priatelia mali šancu stretnúť sa s Bohom, lebo on je dôležitý. Ja som iba jeho sprostredkovateľ. Azda sa mi podarilo dostať všetkých do kontaktu s Bohom. Chcel som im priblížiť aj rozhovor s ním a tým je naša modlitba. Verím, že sa mi to podarilo.“

  Hovorí sa, že človek nezabudne na svoju prvú lásku. Ty si začínal ako novokňaz vo farnosti svätého Martina a učil si aj náboženstvo na katolíckej škole. Nezabudol si ani ty na svoje prvé pôsobisko?

  „Na to sa nedá zabudnúť! Do Martina som prišiel v roku 2001 a strávil som tu 18 mesiacov. Rád spomínam na spoločenstvo, na učiteľov i na tú atmosféru, ktorú sme mohli aj my kňazi zažívať. Táto škola i celá martinská farnosť je mi blízka. Aj toto bol dôvod, prečo som prišiel viesť do Tatier duchovné cvičenia, hoci som mal veľa iných povinností a navyše som sa ešte spamätával z 9 hodinového časového posunu. Ale povedal som si, že toto sú ľudia, ktorých mám rád. Preto sa stali tieto veci  skutočnosťou.“

  Charitný dom v Dolnom Smokovci bol ideálnym útočiskom pre všetkých, ktorí chceli nasať Božie  slovo. Aj ty si to tak vnímal?

  „Áno, je to presne tak. Sestričky sa o nás výborne postarali, a aj ja som mal všetko pripravené. Sestričky sú zlaté v tom, že na nič nezabudnú.“

                                                                                                                                    -mil-

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria