Navigácia

Navigácia

  • Vyhodnotenie jesenných misijných trhov

   Milí rodičia, učitelia, žiaci,

    

   dňa 26.10.2022 sa uskutočnili jesenné misijné trhy v dopoludňajších hodinách pre žiakov školy a popoludní pre rodičov. 

   Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom, žiakom, ktorí akýmkoľvek spôsom pomohli pri organizácií, prispeli výrobkami, sladkými dobrotami a kúpou výrobkov tak pomohli vyzbierať nádhernú sumu 2900 €.

   Vďaka Vám sme nakŕmili 158 detí na celý rok. 

    

   Spolu s Charitatívnym behom sa vyzbieralo 4400€. Vďaka Vašej pomoci sa nám podarí zabezpečiť stravu pre 240 detí z najchudobnejších krajín sveta na celý rok.

    

   Prosíme všetkých rodičov, ktorí priniesli zákusky, aby si vyzdvihli plastové nádoby a iné obaly, ktoré sa nachádzajú v JMC v kuchynke v čase od 9:00 - 16:00 hod. 

    

   VEĽKÉ ĎAKUJEME :)

    

    

  • Deviataci sa duchovne obnovovali na Donovaloch

   Pán kaplán Miloš Kadaš pre nás pripravil dvojdňovku  v duchu:  Márnotratný syn či milosrdný Otec? Mohli sme sa zamýšľať nad týmto úryvkom z Evanjelia a snažiť sa pochopiť, ako konali synovia i Otec. Vyvrcholením malo byť uvedomenie si: Kto som v Kristovi? Pripravené prednášky, homílie, čas na sv. spoveď či rozhovor nás pozývali hlbšie si uvedomiť náš vzťah k Bohu i ľuďom. Večernou modlitbou nás sprevádzal pán kaplán Daniel, s ktorým sme si aj zaspievali. Pán dekan P. Gera nám pripravil netradičné prekvapenie, a to hodinu na bobovej dráhe. Mohli sme tak otestovať aj našu odvahu.

   Pán dekan, páni kapláni, z celého srdca ďakujeme za prežitý čas, ktorý, veríme, prinesie ovocie.

  • Jesenná brigáda

   Milí rodičia, učitelia a priatelia školy!

   Radi by sme Vás pozvali na jesennú brigádu, ktorá sa uskutoční 12.11.2022 o 8,00 hod.

   Budeme upratovať okolie školy /hrabanie listov, strihanie kríkov/. Ak máte možnosť prineste si so sebou
   hrable, alebo záhradné nožnice na kríky.

   V prípade zlého počasia brigádu presunieme o týždeň.
   Po brigáde Vás pozývame k stolu na guľáš do školskej jedálne.

   Tešíme sa na Vás! RS

  • Jesenné misijné trhy

   Milí rodičia, milí žiaci,

   pripomíname Vám, že v pondelok (24.10.2022) je posledný termín, kedy môžete odovzdať výrobky

   (od 9:00-16:00 hod. do JMC), okrem koláčov, ktoré môžete priniesť v stredu ráno v čase od 6:30-7:30 hod. 

   Výrobky musia byť označené menom, priezviskom, triedou (stačí na krabici, taške, v ktorej výrobky prinesiete) a taktiež nacenené!

   Jesenné misijné trhy sa uskutočnia v stredu 26.10.2022 doobeda pre žiakov a poobede od 13:30 pre rodičov a starých rodičov. Všetci Ste srdečne vítaní. 

    

   " Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýtiť aspoň jedného."

   Matka Tereza

   Pomôžme spolu chodobným deťom naplniť ich misku jedlom :)

   Za všetky výrobky, iniciatívu a akúkoľvek podporu Vám zo srdca ďakujeme.

  • Katechézy Dobrého pastiera

   „Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám.“

                                                            Sofia Cavalletti

    

   Aj v našej škole sme sa zapojili do realizácie metódy  Katechéz  Dobrého pastiera a už v tomto školskom roku sme otvorili naše Átrium v JMC.  Na sviatok sv. Matúša nám pán kaplán Daniel Balej posvätil Átrium  a tak postupne po skupinkách deti z materskej školy a žiaci z 1. stupňa ZŠ (3. ročník) začali navštevovať toto miesto ticha, modlitby,  objavovania  a poznávania Boha. Deti sa na každé stretnutie tešia a s nadšením prijímajú nové poznatky.

  • Charitatívny beh

   Dovoľte nám pozvať vás dňa 12.10.2022 na charitatívny beh pre organizáciu Mary´s meals (Máriine pokrmy), ktoré sa zameriavajú na poskytnutie stravy pre deti v Afrike. Iba 18,30 € sú náklady na stravovanie 1 dieťaťa po celý školský rok. To je 9 centov na deň. Na tento beh môžete prispieť ľubovoľnou sumou, výťažok z behu spočítame a pošleme na túto organizáciu. Zapojiť sa môže každý. Vytýčili sme trasu 6 km okolo plota nášho školského areálu (12 koliečok), avšak vy si môžete zvoliť trasu, akú uvládzete odbehnúť, odkráčať. Prečo práve 6 km? Je to trasa, ktorú prejde jedno dieťa každý deň do školy pešo. 

   Začíname registráciou na mieste kvôli diplomom a štatistike pre vlastnú potrebu už od 15:30 pred hlavným vchodom do školy a oficiálny začiatok behu je naplánovaný na 16:00. Prestať bežať/kráčať môžete hocikedy, avšak najvytrvalejší pobežia 6 km. 

   Ďakujeme za vašu spoluprácu a za zdieľanie tejto milej športovej aktivity. Tešíme sa na vás!

   PLAGAT_BEH_FINAL_na_tlac.pdf

  • Jesenné misijné trhy

   Jesenné misijné trhy

   Vážení rodičia, milí žiaci!

   Na konci mesiaca október sa v škole uskutoční 11. ročník jesenných misijných trhov, výťažok z ktorých bude tento rok  použitý na podporu  MARY’S  MEALS, projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete poskytuje jedno jedlo denne pre viac ako 2 milióny  detí žijúcich v extrémnej chudobe v 20 krajinách sveta, a to v mieste ich vzdelávania, teda v škole. Dáva im tak šancu na lepší život a lepšiu budúcnosť.

   Jedna porcia jedla pre jedno dieťa aktuálne stojí iba 9 centov. Jedlo pre jedno dieťa na celý rok stojí 18,30 €.

    Podrobnosti o projekte  MARY’S  MEALS  si môžete pozrieť na:  https://marysmeals.sk/index.php

    Pozývame vás všetkých, aby ste  sa zapojili a spolu  doma zhotovili jednoduché estetické výrobky, ktoré by mohli niekoho potešiť, napr. pohľadnice, medovníky, rámiky, dekorácie, ozdoby, záložky, šperky, svietniky, praktické darčeky, omaľovánky, lízanky...), ktoré sa budú predávať za symbolickú cenu 26.10.2022 v JMC (streda) - doobeda pre žiakov, poobede pre rodičov.

   Výrobky môžete nosiť do JMC v čase od  9.00 - 16:00 najneskôr do 24.10.2022 (pondelok) do 16:00 hod. (okrem zákuskov, ktoré môžete priniesť v stredu 26.10. 2022 ráno od 6.30 – 7:40).

   Za hladných sa máme modliť, ale ak máme možnosť, máme ich aj sýtiť. Pomôžme  spolu chudobným deťom vo svete naplniť ich misku jedlom.

   Misijné trhy môžete podporiť dvojako: prvýkrát tak, že vyrobíte výrobky  a donesiete ich na predaj, a druhýkrát tak, že prídete na trhy a nejaký výrobok si kúpite.

   Za všetky výrobky, iniciatívu a akúkoľvek podporu   vám všetkým zo srdca ďakujeme!

  • Oznam o krúžkovej činnosti

   Milí rodičia,

   oznamujeme Vám, že od 3.10.2022 sa začína krúžková činnosť na našej škole. Krúžky budú prebiehať podľa rozpisu v Rozvrhu týždennej krúžkovej činnosti. Ten nájdete v priečinku CVČ- Rozvrh krúžkov a zároveň ho pridávam ako prílohu.

   Krúžky, ktoré sa neotvárajú pre nedostatočný počet prihlásených žiakov:

   Fitness-zdravá výživa

   Robot Edison

   Základy folklórneho tanca

   Školská televízia

   Zároveň Vám oznamuje, že Základy futblovej zručnosti pre všetky ročníky sa začne až od 17.10.2022 (pondelok), z dôvodu odcestovania vedúceho krúžku.

   Po pochopenie ďakuje, vedúca CVČ JMC Vencelová.

   ROZVRH__TYZDENNEJ__CINNOSTI__ZaUJMOVYCH__UTVAROV_2022-2023.docx

  • Deň jazykov

  • Mesto v učebniciach alebo deviataci v Liptovskom Mikuláši

   Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš pripravilo pre žiakov prehliadkovú trasu s názvom Mesto v učebniciach. Na prehliadke nám pripomenuli historické udalosti a slávne osobnosti na miestach, kde sa stali a kde významné osobnosti pôsobili. Deviataci po prejdení trasy vyplnili pracovný list, ktorým si overili, či pozorne počúvali.  Za správne odpovede boli odmenení pečiatkou. Napriek dažďu a chladu sme si prevetrali vedomosti z histórie, jazyka aj geografie a získali iný pohľad na  mesto Liptovský Mikuláš.

  • Vďačný človek je zdravší, pokojnejší a šťastnejší

   Dnes je 21. september. Vedeli ste, že v tento deň sa každoročne na celom oslavuje Deň vďačnosti? A vedeli ste, že vďačnosť je prospešná aj pre naše zdravie? Vďačnosťou môžete napríklad posilniť svoj imunitný systém, znížiť hladinu stresu a zlepšiť spánok.

   Každý z nás má byť za čo vďačný. To, že žijeme, nie je samozrejmosť. Aj to, že máme čo jesť a piť, že máme zdravie, rodinu, že máme kde bývať, slnko, ktoré nám svieti, kamarátov, že máme možnosť chodiť do školy.  Za to všetko môžeme byť vďační. 

   Tento deň je ideálny na to, aby sme porozmýšľali  o tom, za čo a komu sme v našich životoch vďační. Môžete symbolicky do srdiečok, ktoré si vyrobíte z papiera, vyjadriť svoju vďačnosť rodičom, starým rodičom, súrodencom, kamarátom či spolužiakom a učiteľom.  Vďačnosť môžete vyjadriť aj láskavými slovami, pekným gestom, milým úsmevom. Niekedy stačí jedno čarovné slovo, ktorým potešíte druhých. Viete, aké je to slovo? Je to slovo ďakujem. Samozrejme, že ďakovať nestačí len jedenkrát v roku. Každý deň máme za čo ďakovať.  A nezabudnime byť vďační aj Pánu Bohu za všetko, čo pre nás robí.  

                                                                                                                             -bel-

  • Pozvánka RODIČOVSKÉHO SPOLOČENSTVA

   Vážení a milí rodičia,

   pozývame Vás na plenárnu schôdzu RODIČOVSKÉHO SPOLOČENSTVA, ktorá sa bude konať 12.9.2022 v pondelok o 16,30 hod. v JM centre.
   Na plenárnu schôdzu budú pozvaní aj členovia vedenia školy.

   Program:

   1. Otvorenie plenárnej schôdze, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie programu.
   2. Informácie riaditeľa školy.
   3. Schválenie nových členov rodičovskej rady pre 1. ročník.
   4. Správa o hospodárení rodičovského spoločenstva v školskom roku 2021/2022.
   5. Schválenie výšky rodičovského príspevku na školský rok 2022/2023.
   6. Schválenie rozpočtu rodičovského spoločenstva na školský rok 2022/2023 a účelu použitia finančných príspevkov získaných z 2%.
   7. Schválenie plánu činností rodičovského spoločenstva v školskom roku 2022/2023.
   8. Rôzne , diskusia, záver.

    

                                                                                                                             Za rodičovské spoločenstvo Hildegarda Turčeková

  • Bližšie informácie o krúžku Veselá veda

   Milí rodičia,

   v tomto školskom roku sme sa rozhodli ponúknuť žiakom 1. - 5. ročníka nový krúžok s názvom Veselá veda. Prebiehať bude pravidelne - 1x v týždni podľa rozpisu v ponuke krúžkov. Pri vyššom počte prihlásených detí/žiakov budú rozdelení do dvoch skupín a bude im pridelený další deň v týždni spolu s termínom. Maximálny počet detí v skupine 12.

   Krúžok je zameraný na realizáciu vedeckých pokusov experimentovaním, bádaním a zisťovaním ako veci fungujú a to zábavnou formou. 

   Deti jednotlivých ročníkov (1.-5.r.) dostanú v priebehu tohto týždňa letáčik, na ktorom je uvedená stránka, kde si môžete pozrieť všetky bližšie informácie o krúžku: 

   https://www.veselaveda.sk/kruzky/


   Na udenej stránke je potrebné prihlásiť Vaše dieťa na krúžok a zároveň uhradiť poplatok 60€/pol rok za  pomôcky potrebné na realizáciu vedeckých pokusov. 


   Za krúžok Veselá veda sa povinný poplatok 30€ škole (CVČ JMC) už neplatí !!!


   eduresized_1662383890633.jpg


   S pozdravom, vedúca CVČ JMC, Vencelová


  • Informácie k otvoreniu a organizácii školského roka 2022/2023 pre ZŠ

   Vážení rodičia   a milí žiaci!

   Školský rok 2022/23  začneme spoločne  slávnostnou sv. omšou

   v pondelok 5. septembra 2022 o 8.00 hod.

   v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe.

    

   • Po skončení sv. omše odchádzajú žiaci 2. stupňa  domov.
   • Do školy odchádzajú s pani učiteľkami  iba  žiaci 1. ročníka, kde dostanú základné informácie.  Rodičia žiakov 1. ročníka majú po sv. omši spoločné stretnutie s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami v priestoroch CVČ JM Centra.
   • Do školy odchádzajú s pani vychovávateľkami  aj žiaci, ktorí ostávajú v ŠKD.

   Protipandemické opatrenia

   • Pred prvým nástupom do školy a pri prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 5 dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predloží zákonný zástupca Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  (Písomné vyhlasenie)  buď v elektronickej podobe cez edupage (sekcia žiadosti/vyhlásenia)  alebo vytlačené v papierovej podobe (žiaci 1. ročníka). V prípade, že rodič nepredloží písomné vyhlásenie, sa žiak považuje za príznakového a nebude mu umožnené vstúpiť do školy.
   • Izolácia  a karanténa bude platiť len pre žiakov  a učiteľov, ktorí budú pozitívni na Covid 19. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch, bezpríznakoví nosia ešte 5 dní respirátor, resp. rúško. Príznakoví aj po 5 dňoch konzultujú koniec karantény s lekárom.
   • Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.  Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej  žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.
   • Z dôvodu udržania bezpečného prostredia v škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 chceme naďalej poskytovať žiakom a zamestnancom papierové utierky na zabezpečenie hygieny rúk. Na ich zakúpenie už nie sú škole poskytované finančné prostriedky od štátu. Preto Vás, milí rodičia, prosíme, aby ste prispeli sumou 10 € na žiaka na školský rok. Príspevok budú zbierať triedni učitelia na začiatku šk. roka.

   Organizácia vyučovania  6. 9. 2022

   • Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. v kmeňových triedach s tr. učiteľmi.
   • Žiaci 1. roč. majú 3 vyučovacie hodiny (koniec 10.40 hod.). Po skončení odchádzajú domov alebo do ŠKD.
   • Žiaci 2 .- 4. roč. majú 4 vyučovacie hodiny (koniec 11.35 hod.). Po skončení odchádzajú domov alebo do ŠKD.
   • Žiaci 5. - 9. roč. majú 5 vyučovacích hodín  (koniec  12.30 hod.). Po skončení odchádzajú domov alebo do ŠKD.
   • V 1. deň nech si žiaci donesú: prezuvky, písacie potreby, zápisník, desiatu a suchý obed.

   Organizácia vyučovania  od stredy 7. 9. 2022

   • vyučuje sa podľa  podľa riadneho  rozvrhu okrem 1. roč.
   • žiaci 1. roč. majú  do konca  týždňa  iba 4 vyučovacie hodiny

   Školský klub detí

   • ŠKD  funguje popoludní v riadnom režime (do 16.30 hod.) – prevzatie  dieťaťa bude po telefonickom kontakte s p. vychovávateľkou, ktorá pošle žiaka ku šatňovej skrinke.
   • Podrobnejšie informácie o prihlásení a fungovaní ŠKD nájdete v priečinku ŠKD na stránke školy.

   Školská jedáleň

   • Veľmi nás mrzí, že z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie školskej kuchyne sa žiakom ZŠ počas 1. týždňa nebude poskytovať obed. Preto Vás prosíme, aby ste v tom čase svojim deťom nachytali okrem desiaty aj suchý obed.
   • Obedy sa v školskej jedálni začnú vydávať od 12.9.2022. Bližšie informácie o šk. jedálni  nájdete   na stránke školy v priečinku školská jedáleň.

    

   Centrum voľného času  JMC

   • Podrobnejšie informácie o CVČ JMC budeme postupne zverejňovať v priebehu budúceho týždňa.

   Ďalšie dôležité oznamy:

   • Každý pondelok sa bude vyučovanie pre všetkých žiakov začínať o 7.40 hod., kde budú mať žiaci so svojim triednym učiteľom 15-minútový  ranný kruh.  Vyučovanie bude ďalej od 8.00 pokračovať podľa riadneho rozvrhu.
   • Pre žiakov 2. stupňa je zmenený režim prestávok a režim stravovania v školskej jedálni. Podrobné informácie dostanú žiaci v škole.
   • Pre všetkých žiakov 2. stupňa sa z dôvodu obedovej prestávky

   posúva koniec 5. hodiny na 12.40 a koniec 6. hodiny na 13.30 hod.

   • Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní z dôvodu ochorenia musí predložiť potvrdenie o chorobe od lekára. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania alebo nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
   • Spoločné triedne rodičovské stretnutia sú naplánované na september.

   Podmienky vstupu do školy a pobyt v škole

   • Sprevádzajúce osoby do vnútorných priestorov školy nevstupujú s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka v prvý týždeň  šk. roka.
   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19  ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

   V Martine 31.8.2022

   Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

  • Duchovná obnova učiteľov na Donovaloch s Pavlom Gerom

   Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci sa stretli na Donovaloch na duchovnej obnove. V areáli chaty Zornička viedol obnovu martinský dekan Pavol Gera. Duchovná obnova pre učiteľov je špecifická ale Pavol Gera  ňou bohaté skúsenosti. Ako školský kaplán pôsobil v Rajci aj na cirkevných školách v Žiline. Bol duchovným správcom školy vo Zvolene. Učiteľská profesia je mu preto blízka. Duchovnú obnovu rozdelil na tri okruhy.

   Prvou témou bol vzťah JA a BOH. Prečo je pre človeka dôležitý tento vzťah?

   „ Je to najdôležitejší vzťah v našom živote. Je dobré, keď ho máme vytvorený stále ho zdokonaľujeme. Niekedy sa stáva, že v našom živote príde kríza a ten vzťah sa pokazí. Vtedy je dôležité to prekonať a vrátiť sa na cestu k Bohu a nadviazať s ním opäť pevný vzťah. Pekný vzťah s Bohom nám pomôževytvárať si pekné vzťahy aj s našimi blížnymi.“

   Potom nasledoval vzťah JA a KOLEGA. O čom vypovedá toto spojenie?

   „ Pracovné vzťahy sú veľmi dôležité. Ak fungujú, tak potom je kolektív súdržný, ľudia si v ňom nepodrývajú autoritu. Preto je kľúčové vytvoriť na pracovisku pevné spoločenstvo. Odzrkadľuje sa to aj pri výchove detí. Súdržný a pevný kolektív, ktorý je založený na čistých kamarátskych vzťahoch lepšie pôsobí na výchovu detí.“

   No a treťou časťou duchovnej obnovy bol vzťah JA a ŽIAK. Môže byť niekedy aj našim najťažším vzťahom?

   „ Áno častokrát to tak je. Sú žiaci, ktorí nám robia radosť, ale sú aj takí, ktorí nás hnevajú. Tu je dôležité im odpustiť, ale ich aj povzbudiť a pomôcť. Tak ako nám dáva Boh ďalšiu šancu, musíme aj my dať ďalšiu šancu problémovým žiakom. Mali by sme si vytvoriť osobný vzťah nielen so žiakmi ale aj s ich rodičmi. Na pozadí rodinnej atmosféry sa mnohokrát vysvetlí príčina komplikovaného správania dieťaťa.“

   Stojíme na prahu nového školského roka. Čo by ste chceli odkázať učiteľom a ich zverencom?

   „ Učitelia, majte pevné nervy, zdravie, buďte súdržní, navzájom si pomáhajte aj sa počúvajte. Takto budete lepšie vplývať na svojich žiakov. Žiakom prajem aby robili radosť svojim rodičom, učiteľom a aby nebrali školu ako nutnú inštitúciu, ale zariadenie, ktoré ich chce niečo naučiť a chce im dať aj niečo do života.“

                                                                                                                                      -mil-

  • Pomôcky pre 1.stupeň

   Pomôcky do 1. ročníka

   • Výkresy A4 - 20 ks,výkresy A3 - 20  ks, farebné papiere - 2 sady, farby anilínové, štetce 2 ks ( tenší a hrubší) , väčšia plastová nádoba na vodu, handrička na výtvarnú výchovu, igelit na výtvarnú výchovu, lepidlo - tyčinkové 1 ks, voskovky, plastelína, 1 tenká čierna centrofixka - všetko vložiť do podpísanej igelitky
   • zastrúhané ceruzky č.2 - 2 ks, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice s tupým hrotom, plniace atramentové pero s pierkom - 2 ks, bombičky do plniaceho pera – 1 sada - všetko to vložiť do peračníka
   • dosky na zošity veľkosti A4
   • prezúvky ( nie šľapky)
   • podložka (obrúsok) na desiatu, toaletný papier 2 ks, tekuté mydlo 1ks, papierové vreckovky - 10 balíčkov, papierové utierky - 2 ks, vlhčené obrúsky
   • úbor na telesnú výchovu v plátennom vrecku: tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou

    

   Pomôcky do 2. ročníka

   • Zošity:  č. 512 - 3 ks

   • VYV: Do OPRATÉHO VRECÚŠKA z 1. ročníka treba vložiť (môžu byť aj zachovalé veci z 1. ročníka): voskovky, anilínové farby, temperové farby, paleta, nádobu na vodu, štetec guľatý a plochý, lepidlo - 1 tyčinkové, igelit na lavicu, tenkú čiernu centrofixku, plastelínu, farebný papier - 2 sady (PODPÍSAŤ), výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 10 ks.

   • Peračník: plniace pero (s hrotom) - 2ks, náhradné bombičky do pera, zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice, ceruzky - 2ks 

   • Iné: dosky na zošity, pravítko dlhé 30 cm, prezuvky, obrúsok na desiatu, prívesok na kľúč s čipom (kľúčik od skrinky žiaci dostanú v septembri), papierové utierky - 2 ks, vlhčené obrúsky, toaletný papier - 2 ks

   • TSV:  úbor - tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou v plátennom vrecúšku

    

   Pomôcky do 3. ročníka

   • v PODPÍSANEJ igelitovej taške treba mať (môžu byť aj zachovalé veci z 2. ročníka):  voskovky, farby anilínové a temperové, paletu, nádobu na vodu ( väčšiu, nie sklenenú ), obrúsok, štetec guľatý č.á a plochý č.10, tyčinkové lepidlo,  plastelínu, 2 čierne centrofixky – tenká aj hrubšia
   • V peračníku: atramentové pero, náhradné bombičky do pera, zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, 2 ceruzy, nožnice
   • Ešte budú deti potrebovať: pravítko 30 cm, prezuvky, obrúsok na desiatu, úbor a tenisky so svetlou podrážkou na TSV
   • Ostatné pomôcky ( zošity, výkresy, farebné papiere, ... ) im kúpime my. Prosíme poslať 5 eur.

   Pomôcky do 4. ročníka

   • atramentové pero ( môže byť aj gumovacie ), zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, 2 ceruzy, nožnice, pravítka ( 1x dlhé 30 cm, 1x trojuholníkové s ryskou ), kružidlo
   • prezuvky ( s pevnou pätou, nie šľapky )
   • VYV : voskovky, farby anilínové a temperové, paleta, nádoba na vodu, igelitový obrus na lavicu, handrička, štetec guľatý a plochý ( hrubší ), tyčinkové lepidlo - všetko vložiť do pláteného vrecúška
   • TSV : tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou v plátenom vrecúšku
   • 2 balenia hygienických vreckoviek, 4 ks toaletný papier
   • Ostatné pomôcky ( zošity, far. papiere, výkresy, čiernu centrofixku...) zakúpia tr. učiteľky. Prosíme poslať 10 eur.

    

  • Bližšie informácie k táboru (11.7.2022)

   Milí rodičia,

   posielame Vám bližšie informácie k začiatku druhého týždňa letného tábora (11.7.2022). Ďalšie dni budú dostávať deti oznamy na papieri!!!! 

    

   DINOPARK TERCHOVÁ

   • zraz  v JMC od 7:00 – 7:30  hod.,
   • 7:45 - Odchod autobusu od hlavného vchodu školy

   -doniesť:  - preukaz poistenca

                   - pitie, desiatu (sladkosť, ovocie a iné)

                   -  kinedryl pre deti, ktorým býva zle v autobuse, igelitový sáčok

                   - vreckové na nákup vody (suvenírov)

                   - pevná obuv, mikina, šiltovka (iná pokrývka hlavy)

                   - pršiplášť 

                   - obed je zabezpečený

   - predpokladaný návrat o 16:00 pred školou

    

   Nakoľko sa zhoršuje pandemická situácia prosíme deťom pribaliť rúško každý deň. 

    

   Ďakujeme, s pozdravom organizátori tábora.

  • Bernolácka olympiáda

   Po dvoch rokoch sa nám podarilo 4.6.2022 opäť uskutočniť našu Bernolácku olympiádu. O počasie a ochotných ľudí sa postaral náš dobrý Boh. Chceme sa však poďakovať aj všetkým sponzorom, ktorí finančne, alebo aj vecne prispeli na toto naše spoločné dielo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe programu, organizácii, občerstvení, hudobného sprievodu a aj pri upratovaní po skončení olympiády.

   Veríme, že ste prežili príjemný radosťou a zábavou naplnený deň s priateľmi a tešíme sa na ďalší rok.

   Všetci ste tiež pozvaní k tomu, aby ste sa podieľali na príprave ďalšieho ročníka, prispeli svojimi nápadmi a vylepšeniami.

   http://rsbernolaka.sk/category/bernolacka-olympiada/

    

    

  • Bližšie informácie k dennému letnému táboru

   Milí rodičia,

   Posielame Vám bližšie informácie k prvému dňu letného tábora (ŽILINA). Ďalšie dni budú dostávať deti oznamy na papieri!!!! 

    

   • zraz  v JMC od 7:00 – 7:30  hod.,
   • 7:45 - Odchod autobusu od hlavného vchodu školy

   -doniesť:   - preukaz poistenca

                   - pitie, desiatu (sladkosť, ovocie a iné)

                   -  kinedryl pre deti, ktorým býva zle v autobuse, igelitový sáčok

                   - vreckové na nákup vody (suvenírov)

                   - pevná obuv, mikina, šiltovka (iná pokrývka hlavy)

                   - pršiplášť (dáždnik)

                   - obed je zabezpečený

   - predpokladaný návrat o 16:00 pred školou

    

   Nakoľko sa zhoršuje pandemická situácia prosíme deťom pribaliť rúško každý deň. 

    

   Ďakujeme, s pozdravom organizátori tábora.

  • O siedmich kozliatkach

   Žiaci 9.A sa rozlúčili s rodičmi, učiteľmi aj so školou trochu netradične. Okrem zaujímavého programu popretkávaného básničkami, vtipmi či scénkami nacvičili aj hudobnú rozprávku o opernej hviezde mame koze a jej siedmich malých kozliatkach, vtipnú rozprávku s poučným obsahom. Aj oni boli niekedy ako tie neposedné kozliatka, no nakoniec si uvedomili, že počúvať múdre rady sa vždy oplatí. Rozprávku zahrali aj pre žiakov 1. – 3. ročníka, čím potešili aj mladších spolužiakov a pani učiteľky či vychovávateľky. Bola to „divadelná triedička“, ktorá počas svojho pôsobenia na našej škole predviedla aj iné divadelné predstavenia, ako napríklad O dvanástich mesiačikoch, Mrázika alebo Perinbabu. Ďakujeme im za pekný umelecký zážitok z ich divadielok. A keďže bol tento školský rok pre nich posledným rokom pôsobenia na našej škole, želáme im veľa úspechov na ďalšej ceste životom, ktorá sa pre nich ešte len začína. A možno to bude začiatok inej rozprávky...

                                                                                                                           -bel-

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria