Navigácia

Navigácia

  Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

  Prihlasovanie

  Na stravovanie je stravník prihlásený po odovzdaní vyplnenej prihlášky a zaplatení úhrady za stravné.

  Úhrady za obedy realizujte na účet školskej jedálne: 

   

  IBAN: SK43 0900 0000 0051 7638 5023

   

  Prihlásiť sa na stravu je možné kedykoľvek v priebehu mesiaca, najneskôr jeden deň pred začatím stravovania do 14.00 hodiny alebo cez mobilnú aplikáciu EduPage, alebo cez webovú stránku po prihlásení sa na www.bernolaka.edupage.org

  Odhlasovanie:

  Na základe vyhlášky MŠ SR 330/2009 z. z. v znení neskorších predpisov a Prevádzkového poriadku školskej jedálne obedy odhlasujeme 24 hodín vopred. 

  Žiadame rodičov, aby odhlasovanie z obeda na nasledujúci deň oznamovali najneskôr do 14:00 hod predošlého dňa.

  V prípade hromadných akcií ktorých sa zúčastňuje väčší počet stravníkov, je potrebné sa odhlásiť min. 3 dni vopred.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria