Navigácia

Navigácia

  Aktuálne oznamy Zápis do materskej školy Žiadosť O nás Dokumenty Poplatky Udialo sa Zasmejte sa s nami Pre deti a rodičov Textová podstrana Textová podstrana

  Aktuálne oznamy

  Od  1.1.2023 sa zvyšujú  poplatky na stravovanie dieťaťa v našej školskej jedálni  nasledovne:

  • Dieťa v MŠ s celodennom stravou (D+Ob+Ol)    2,75 €
  • Dieťa v MŠ s poldennou stravou (D+Ob)             2,20 €

  .................................................................................................................................................

  Vážení rodičia,

  od utorka 13.12.2022 – 16.12.2022 bude materská škola

  ZATVORENÁ

  z dôvodu chrípkovej epidémie u detí aj zamestnancov.

  Vianočné besiedky sa prekladajú na január 2023. Divadielko, ktoré sa malo konať 13.12.2022 sa prekladá na mesiac marec.

  Ďakujeme za pochopenie.


  Zajtra 9.12.2022 nejdeme na svätú omšu. Stretneme sa všetci

  v škôlke. Ďakujeme


  Zajtra, t.j.2.12.2022 ideme do kostola na svätú omšu triedy

  C,D a P.  

  ĎAKUJEME


   

  OZNAM

  Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. Vám oznamujem, že udeľujem dňa 18. novembra 2022 (piatok) riaditeľské voľno žiakom základnej školy a deťom materskej školy podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov – duchovnej obnovy zamestnancov školy.
  Zároveň vám oznamujeme, že uvedený deň nebude v prevádzke školský klub detí a CVČ JM Centrum. Školské vyučovanie a prevádzka MŠ sa začne v pondelok 21. novembra 2022.

   


  OZNAM

  V piatok 4.11.2022 pôjdeme do kostola triedy B,C,D a P. Prosíme, aby deti prišli do MŠ do 7.15.hod. alebo priamo do kostola.

  Ďakujeme


  OZNAM

  Oznamujeme rodičom,že počas jesenných prázdnin bude materská škola zatvorená ako základná škola od 28.10.- 1.11.2022. 

   

  Dňa 2.11.2022 (v stredu)bude materská škola otvorená v bežnom režime  od 6.30 do 16.30 hod.   

                                            Ďakujeme


  OZNAM

  Dňa 7.10.2022 triedy B. (SLIMÁČIKY), C. (SOVIČKY), D. (KVIETKY), P. (VČIELKY) pôjdeme do kostola. Prosíme, aby deti prišli do 7,15 hod. 

  do MŠ alebo priamo do kostola. Ďakujeme


  Oznam ohľadom stravovania detí MŠ

  od 12.9. 2022

   

  Všetky deti materskej školy sú  prihlásené na stravu.

  Kto nemá uhradenú stravu, prosíme nech tak ihneď urobí!

  Strava sa odhlasuje tiež už cez edupage.

  Odhlášky na stravu na pondelok 12.9.  je potrebné urobiť do nedele do 14 hod. , výnimočne sa dá do 16.00 hod. sms-kou do jedálne, alebo mailom do ŠJ.

                                                          Ďakujeme


  Informácie ohľadom úhrady platby za stravu na september sú na stránke školy v kolónke ŠJ- info.


  OZNAM

         Prevádzka materskej školy začne 5.9. 2022 od 6.30 hod. do 16.30 hod.

  Deti z materskej školy do kostola na svätú omšu nepôjdu.

  Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ treba vypísať Prehlásenie o bezpríznakovosti, priniesť prezúvky, pyžamo a náhradné oblečenie do skrinky.

  Prehlásenie o bezpríznakovosti môžu rodičia vyplniť cez edupage. Rodičia, ktorí ešte nemajú prístup na edupage, môžu toto prehlásenie vyplniť fyzicky v triede.

  Platby a ostatné náležitosti ohľadom pobytu dieťaťa v materskej škole budú konzultované  s rodičmi osobne počas týždňa pri nástupe dieťaťa.

  Ďakujeme a tešíme sa na vás.

  Kolektív materskej školysmiley


  OZNAM

  Dňa 29.6.2022 bude prevádzka  DO 12.30 h  z dôvodu KONCOROČNEJ PORADY zamestnancov.

  Dňa 30.6.2022 bude materská škola otvorená v bežnom režime

  OD 6.30 do 16.00 hod.

   

  Ďakujeme za pochopenie.


  Prevádzka materskej školy

  Oznamujeme rodičom, že počas letných prázdnin bude  materská škola v prevádzke 

  do 15.7.2022

  Po tomto dátume budeme maľovať a meniť koberce v materskej škole.

  Prosíme nahlásiť deti, ktoré budú v tomto čase chodiť do MŠ.

  Poplatok za MŠ, školné, v tomto mesiaci bude znížený na 15a treba ho uhradiť do 30.6.cez účet s prideleným  variabilným symbolom.

   

  Deti, ktoré nebudú chodiť do MŠ a ani predškoláci neplatia.

   

                                                                                        Ďakujeme


  OZNAM

  Na základe uvoľnenia opatrení je umožnený vstup rodičov do šatne.

  Nech sa páči, môžete ísť do šatne a dieťa odovzdať

  v triede pani učiteľke.smiley


   


  OZNAM

  Počas veľkonočných prázdnin

  dňa 14.4. a 19.4.2022 bude materská škola zatvorená.

  Ďakujeme


  Oznam

  Oznamujeme rodičom, že v pondelok treba priniesť buď vypísané, alebo elektronicky odoslané tlačivo o bezpríznakovosti. Dôrazne Vás žiadame o príchod do MŠ do 8.00 hod. Ak nenastúpite, nezabudnite si odhlásiť stravu.

  Ďakujemesmiley
  Oznam

  Materská škola bude počas vianočných prázdnin zatvorená ako základná škola.

  OD 20.12.2021 DO 7.1.2022. Prevádzka MŠ začne 10.1.2022.

  Ďakujeme


  Oznam

  Oznamujeme rodičom, že v MŠ sa vyskytli

  kiahne

  v A triede a v D triede.

  Ďakujeme


  OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že Angličtina - krúžok nebude do odvolania prebiehať, nakoľko sme v bordovom okrese.

                                                            Ďakujeme


  OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že materská škola bude počas JESENNÝCH PRÁZDNIN 28.10 a 29.10.  zatvorená ako základná škola.


  Vážení rodičia, od pondelka 20.9.2021 bude  okres  Martin v 1.stupni ohrozenia (v červenej farbe). Podmienkou nástupu každého žiaka je preukázať sa  Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti každých 7 dní alebo po prerušení dochádzky na 3 a viac dní po sebe. Vyhlásenie môžete poslať elektronicky cez edupage alebo osobne doniesť ráno do materskej školy.

  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1)_(1).docx


  Upozornenie

  Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie – oranžový okres, upozorňujeme rodičov, že od pondelka 13.9. bude umožnený vstup do šatne iba rodičom detí z malej triedy – trieda A, aj to iba 3 rodičia, z jedenej rodiny iba jeden člen.

  V pondelok je nutné vypísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti, rodič  ho môže podať aj elektronicky cez edupage.

                                                         Ďakujeme


  Upozorňujeme rodičov na dôležité informácie ohľadom stravovania v priečinku ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ. Prečítajte si.

  Ďakujeme


                                           

  OZNAM

  Materská škola od 2.9.2021 bude otvorená

  od 6.00 - do 16.30 hod.

  VSTUP DO ŠATNE MŠ bude umožnený rodičom

  novoprijatých detí iba na nevyhnutný čas,

  maximálne 3 rodičia v šatni.

  Ďakujeme


    Poplatky za materskú školu

  Všetky poplatky uhradiť do 31.8.2021!!

  30 €    -  na mesiac – na príspevok čiastočnú úhradu výdavkov  MŠ

                    -  uhrádza na účet v Slovenskej sporiteľni

  Sk4109000000005035954958

  Variabilný symbol:  bude pridelený v triede pani učiteľkou, platbu na september uvádzať iba s menom dieťaťa a napísať MŠ. Od októbra až aj s prideleným VS.

  Do správy pre prijímateľa napísať meno dieťaťa a  mesiac (mesiace), za ktorý sa platí.

  Pozor!

  Tento príspevok neplatia    -   predškoláci  

                                               -  deti s odloženou školskou dochádzkou   

                                               -  deti, ktoré nenavštevovali MŠ z dôvodu choroby 30 po sebe  nasledujúcich dní                                                                                 

  Stravné

   Pozor zmena čísla účtu školskej jedálne!!!

  45€ -  na september 2021 -  (2,10 €  celodenná strava)

  IBAN: SK43 0900 0000 0051 7638 5023

       s uvedením: meno stravníka, priezvisko a MŠ, trieda

                                         Uhradiť do 31.8.2021!

             ŠJ od 1.9. 2021 prechádza pod našu školu.


  Čo treba priniesť do materskej školy

  - prezuvky (musia spĺňať bezpečnostné kritéria, podpísať)

  - pyžamo (viditeľne podpísať)

  - 4 kusy  toaletného papiera

  - 10 kusy  hygienických vreckoviek

  - papierové utierky 2 rolky XXL (nariadené hygienou)

  -  mokré vlhčené utierky 1 balík

  - tekuté mydlo, môže byť aj náplň

  - hrebeň

  5 € - darovací príspevok do triedy


  Prehľad opatrení školského semaforu 2021/2022

  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

   

          

    

  Najcastejsie_kladene_otazky(1).pdf

  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1)_(1).docx           OZNAM   

  Oznamujeme rodičom, že v stredu 30.6.2021 bude prevádzka MŠ otvorená iba do 12.30 hod.

  z dôvodu koncoročnej školskej porady.

  Od 1.7. do 16.7. 2021 bude otvorená od 6.30 hod. do  16.00 hod.                                                     

                                                                         Ďakujeme 


                     OZNAM     

  Materská škola v mesiaci júl bude otvorená do 16.7. 2021

  Deti, ktoré budú v tomto čase chodiť do MŠ, prosíme nahlásiť vo svojej triede.

                                                                                           Ďakujeme


   

  MŠ a 1. stupeň od 10.5.2021

  Materská škola a  1. stupeň ZŠ  - pokračuje prezenčná forma vzdelávania a prevádzka ŠKD za takých istých podmienok  ako  doteraz.


  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka v týždni od 3.5. 2021 do 7.5. 2021

  Vážení rodičia a žiaci..

  Oznamujeme vám, že v zmysle rozhodnutí ministerstva školstva a školského covid automatu  bude výchovno-vzdelávacia činnosť v škole v týždni od 3. 5. 2021 do 7.5 .2021 prebiehať nasledovne:

   

  Materská škola a  1. stupeň ZŠ  - pokračuje prezenčná forma vzdelávania a prevádzka za takých istých podmienok  ako  doteraz.

   

  Triedy 2.A a 2.C ostávajú v povinnej karanténe do 7.5.2021.

   

  Žiaci 8.–9. ročníka ZŠ – pokračujú v prezenčnej forme  vyučovania podľa upraveného rozvrhu. (Rozvrh dostanú od triednych učiteľov.)

                                   

  Žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ pokračujú  v dištančnej forme vzdelávania z domu tak ako doteraz.

   

  Žiaci 2. stupňa (5.,6.,7. roč.) učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -pokračujú vo vzdelávaní podľa dohody s asistentmi.

   

  Podmienky vstupu do školy

  Pre všetkých žiakov platia rovnaké pravidlá: každých 7 dní povinnosť preukázať sa čestným vyhlásením o bezifekčnosti.

  Nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom.

   

  Čestné vyhlásenie pre MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ:

  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiakla o bezinfekčnosti

   

  Všetky ostatné pravidlá a podmienky fungovania zostávajú v platnosti ako doteraz.

  V Martine 30.4.2021                             Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy


  Režim prevádzky KZŠ s MŠ v týždni od 26.4.2021 do 30.4.2021

  Vážení rodičia a žiaci.

  Oznamujeme vám, že v zmysle rozhodnutí ministerstva školstva a školského covid automatu  bude výchovno-vzdelávacia činnosť v škole v týždni od 26.4. 2021 do 30.4.2021 prebiehať nasledovne:

  Materská škola a  1. stupeň ZŠ – pokračuje prezenčná forma vzdelávania a prevádzka za takých istých podmienok  ako  v týždni od 19.4.2021.

   

  Žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ – pokračujú v prezenčnej forme  vyučovania podľa upraveného rozvrhu.

   

  Žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ pokračujú  v dištančnej forme vzdelávania z domu tak ako doteraz.

  Žiaci 2. stupňa (5.,6.,7. roč.) učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) – pokračujú vo vzdelávaní podľa dohody s asistentmi.

  Podmienky vstupu do školy

  Platia rovnaké pravidlá, ako boli nastavené v týždni od 19.4.2021.

   

   

  Čestné vyhlásenie pre MŠ a 1. stupeň ZŠ - Príloha č. 11a

  Čestné vyhlásenie pre 2. stupeň ZŠ - Príloha č.8a

  Pripomíname, že z dôvodu nízkeho záujmu o Ag testovanie v škole, sa AG testovanie v sobotu v škole NEUSKUTOČNÍ.

  Všetky ostatné pravidlá a podmienky fungovania zostávajú v platnosti ako v týždni od 19.4.2021

  V Martine 23.4.2021                            Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy


  Oznam - zrušenie Ag testovania

  Z dôvodu nízkeho záujmu o Ag testovanie  RUŠIÍME sobotňajšie testovanie na našej škole. 


   

  Upozornenie na najnovšie UZNESENIE VLÁDY SR č. 203 zo 16.4. 2021


   

  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka od 19.4.2021 v MŠ a na 1. stupni ZŠ

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám,

  že od pondelka 19.4.2021 pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ pre všetky deti a žiakov za takých istých podmienok  ako  v týždni od 12.4.2021.

  Školy a školské zariadenia prechádzajú na prezenčnú formu a riadia sa podľa „Covid školského semaforu“ – uvedeného v manuáloch pre jednotlivé typy škôl, zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia.

  Fungovanie:

  Materská škola bude pre všetky deti  otvorená  v čase od 6.30 hod do 16.00 hod.

  Stravu dieťaťa je nutné nahlásiť elektronicky.

  Príloha č.11a - Čestné vyhlásenie.docx 

  ZŠ 1. stupeň bude  fungovať v čase od 6.30 hod do 16.00 hod

  Prezenčné vyučovanie je povinné pre všetkých žiakov 1. stupňa.

  Popoludňajšia ŠKD bude  fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 hod do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole. 

  Príloha č.11a - Čestné vyhlásenie.docx 

  Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si čestné vyhlásenie, dostanú ho v pondelok ráno pri vstupe do školy na rannom filtri.

  Stravovanie:

  Na obed je nutné sa prihlásiť elektronicky. V prípade problémov pri elektronickom prihlasovaní môžete obed prihlásiť aj telefonicky na číslo 0940 748 268 alebo 0905 243 508.

   

  UPOZORŇUJEME rodičov, že je opäť možnosť AG testovania na našej škole. Pred nástupom do materskej školy a základnej školy budeme vyžadovať vyplnené čestné vyhlásenie a zároveň sa preukázať negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní.

  Hygienické a protiepidemiologické  opatrenia zostávajú nezmenené a riadia sa príslušnými dokumentmi: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

   V Martine 16.4.2021                            Ing. Ján Chabada, riaditeľ


  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka od 12.4.2021

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám,

  že od pondelka 12.4.2021 pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ už pre všetky deti a žiakov za takých istých podmienok  ako  v týždni od 7.4.2021.

  Školy a školské zariadenia prechádzajú na prezenčnú formu a riadia sa podľa „Covid školského semaforu“ – uvedeného v manuáloch pre jednotlivé typy škôl, zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia.

  Fungovanie:

  Materská škola bude pre všetky deti  otvorená  v čase od 6.30 hod do 16.00 hod.

  Stravu dieťaťa je nutné nahlásiť elektronicky.

  Príloha č.11a - Čestné vyhlásenie.docx 

  ZŠ 1. stupeň bude  fungovať v čase od 6.30 hod do 16.00 hod

  Prezenčné vyučovanie je povinné pre všetkých žiakov 1. stupňa.

  Popoludňajšia ŠKD bude  fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 hod do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole. 

  Príloha č.11a - Čestné vyhlásenie.docx 

  Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si čestné vyhlásenie, dostanú ho v pondelok ráno pri vstupe do školy na rannom filtri.

  2. stupeň ZŠ – pokračuje naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa aktualizovaného rozvrhu.

  2. stupeň ZŠ – žiaci učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -  prezenčná forma v škole.

  Špeciálni pedagógovia a asistenti sa  s konkrétnymi žiakmi presne dohodnú. Títo žiaci môžu nastúpiť do školy iba po pretestovaní žiaka, jedného zákonného zástupcu  a predložení čestného vyhlásenia  s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.

  Príloha č. 8a - Čestné vyhlásenie.docx

  Stravovanie:

  Na obed je nutné sa prihlásiť elektronicky. V prípade problémov pri elektronickom prihlasovaní môžete obed prihlásiť aj telefonicky na číslo 0940 748 268 alebo 0905 243 508.

  UPOZORŇUJEME rodičov, že AG testovanie na našej škole firmou UVEA skončilo. Zákonný zástupca si bude musieť zabezpečiť testovanie na inom testovacom mieste, aby sa mohol preukázať negatívnym testom.

  Od soboty 17.4.2021 bude možnosť Ag-testovania v telocvični našej školy. Budú upravené pravidlá pre testovanie.Testovania sa môžu zúčastniť zamestnanci, žiaci a zákonní zástupcovia detí a žiakov našej KZŠ s MŠ a ďalej aj zamestnanci a žiaci iných ZŠ ,SŠ, VŠ a školských zariadení .Prihlasovanie bude spustené od pondelka 12.4.2021 na stránke školy tak, ako doteraz.

  Pred nástupom do materskej školy a základnej školy budeme vyžadovať vyplnené čestné vyhlásenie a preukázanie sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní.

  Hygienické a protiepidemiologické  opatrenia zostávajú nezmenené a riadia sa príslušnými dokumentmi: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

   V Martine 9.4.2021                            Ing. Ján Chabada, riaditeľ


  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka od 7.4.2021 do 9.4.2021

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od stredy 7.4.2021 pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ pre všetky triedy za takých istých podmienok  ako  v týždni od 29.3.2021, okrem tried 1.B a 3.A, ktoré ostávajú v karanténe do piatku 9.4.2021.

  Popoludňajšia ŠKD bude  fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 hod do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole. 

  Príloha č.11a - Čestné vyhlásenie.docx 

  alebo Príloha č.11c - Čestné vyhlásenie.docx.

   

  2. stupeň ZŠ – pokračuje naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu.

  2. stupeň ZŠ – žiaci učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -  prezenčná forma v škole. Títo žiaci môžu nastúpiť do školy iba po pretestovaní žiaka, jedného zákonného zástupcu  a predložení čestného vyhlásenia  s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.  Čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním údajov - žiak a zákonný zástupca.docx

  UPOZORŇUJEME rodičov, že AG testovanie na našej škole firmou UVEA skončilo. Zákonný zástupca si bude musieť zabezpečiť testovanie na inom testovacom mieste, aby sa mohol preukázať negatívnym testom.

  Pred nástupom do materskej školy a základnej školy budeme vyžadovať vyplnené čestné vyhlásenie a preukázanie sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní.

  Hygienické a protiepidemiologické  opatrenia zostávajú nezmenené a riadia sa príslušnými dokumentmi: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

   

  V Martine 6.4.2021


  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka od 29.3.2021 do 31.3.2021

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka 29.3.2021 pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ pre všetky triedy za takých istých podmienok  ako  v týždni od 22.3.2021.

  Popoludňajšia ŠKD bude  fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole. 

  Príloha č.11a - Čestné vyhlasenie.docx 

  alebo Príloha č.11c - Čestné vyhlásenie.docx.

   

  2. stupeň ZŠ – pokračuje naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu.

  2. stupeň ZŠ – žiaci učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -  prezenčná forma v škole. Títo žiaci môžu nastúpiť do školy iba po pretestovaní žiaka, jedného zákonného zástupcu  a predložení čestného vyhlásenia  s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.  Čestné prehlásene a súhlas so spracovaním údajov - žiak a zákonný zástupca.docx

   Od štvrtka 1.4.2021 do 6.4.2021 budú veľkonočné prázdniny, počas ktorých bude zatvorená aj materská školaPrevádzka MŠ a vyučovanie v ZŠ by mala začať 7.4. 2021 (streda). O forme vyučovania vás budeme informovať najneskôr v utorok 6.4.2021 na stránke školy.

  UPOZORŇUJEME rodičov, že AG testovanie na našej škole firmou UVEA končí dňom 27.3.2021. Zákonný zástupca si bude musieť zabezpečiť testovanie na inom testovacom mieste.

  Pred nástupom do materskej školy a základnej školy budeme vyžadovať negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

  Hygienické a protiepidemické  opatrenia zostávajú nezmenené a riadia sa príslušnými dokumentmi: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

  V Martine 26.3.2021


  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka od 22.3.2021 do 26.3.2021

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka 22.3.2021 pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ pre všetky triedy za takých istých podmienok  ako  v týždni od 15.3.2021.

  Popoludňajšia ŠKD bude  fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole. 

  Príloha č.11a - Čestné vyhlasenie.docx 

  alebo Príloha č.11c - Čestné vyhlásenie.docx.

   

  2. stupeň ZŠ – pokračuje naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu.

  2. stupeň ZŠ – žiaci učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -  prezenčná forma v škole. Títo žiaci môžu nastúpiť do školy iba po pretestovaní žiaka, jedného zákonného zástupcu  a predložení čestného vyhlásenia  s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.  Čestné prehlásene a súhlas so spracovaním údajov - žiak a zákonný zástupca.docx

   

  Možnosť testovania:

  Zamestnanci školy, zákonný zástupca žiaka a žiak  školy majú možnosť sa dať otestovať Ag testami v telocvični školy v sobotu dňa 20.3.2021 od 8.00  do 14.00 hod. (Elektronická registrácia je k dispozícii na stránke školy.)

  Hygienické a protiepidemické  opatrenia zostávajú nezmenené a riadia sa príslušnými dokumentmi: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

  V Martine 19.3.2021


   

  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka od 15.3. do 19.3.2021

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka 15.3.2021 pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ pre všetky triedy za takých istých podmienok  ako  v týždni od 8.3.2021.

  Popoludňajšia ŠKD bude  fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole. 

  Príloha č.11a - Čestné vyhlasenie.docx 

  alebo Príloha č.11c - Čestné vyhlásenie.docx.

   

  2. stupeň ZŠ – pokračuje naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu.

  2. stupeň ZŠ – žiaci učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -  prezenčná forma v škole. Títo žiaci môžu nastúpiť do školy iba po pretestovaní žiaka, jedného zákonného zástupcu  a predložení čestného vyhlásenia  s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.  Čestné prehlásene a súhlas so spracovaním údajov - žiak a zákonný zástupca.docx

   

  Možnosť testovania:

  Zamestnanci školy, zákonný zástupca žiaka a žiak  školy majú možnosť sa dať otestovať Ag testami v telocvični školy v sobotu dňa 13.3.2021 od 8.00  do 14.00 hod. (Elektronická registrácia je k dispozícii na stránke školy.) Ospravedlňujeme sa za dlhšie čakacie doby v sobotu 6.3.2021.

  Hygienické a protiepidemické  opatrenia zostávajú nezmenené a riadia sa príslušnými dokumentmi: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

  Martin 11.3.2021         


  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka                                od 8.3. – 12.3.2021

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že

  od pondelka 8.3.2021

  pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ

  ako v uplynulom týždni, s jednou zmenou,  ktorú nariadil minister školstva svojim Rozhodnutím č. 2021/10079:2-A1810 s účinnosťou 8.3.2021 a na základe nového manuálu Návrat do škôl k 8.3.2021 https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

  je povinnosťou zákonného zástupcu odovzdať pri rannom filtri  pred nástupom dieťaťa do MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ do školy aktualizované čestné vyhlásenie - Príloha č.11a - Čestné vyhlasenie.docx alebo Príloha č.11c - Čestné vyhlásenie.docx.

  Prevádzka MŠ od 8.3.2021

  - prednostne pre  deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce – priniesť čestné prehlásenie Príloha č.11c - Čestné vyhlásenie.docx

  - rodičia, ktorí nevyhnutne potrebujú umiestniť dieťa v MŠ, nech sa kontaktujú so svojimi triednymi učiteľkami – priniesť čestné prehlásenie Príloha č. 11a - Čestné vyhlásenie.docx

  Prevádzka 1. stupeň ZŠ od 8.3.2021

  Triedy:

  Prípravný ročník a 4.A ostávajú v karanténe do 10.3. 2021 s nástupom do školy 11.3.2021 za splnenia obvyklých protiepidemických opatrení    

  Triedy:

  1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A,3.B a 4.B – prezenčné vzdelávanie.

  Potrebné je priniesť čestné prehlásenie podľa podmienok, ktoré zákonný zástupca spĺňa:  Príloha č. 11c  - Čestné vyhlásenie.docx   alebo Príloha č. 11a - Čestné vyhlásenie.docx (pozorne si prezrite text prílohy č. 11c a prílohy č. 11a).

  Popoludňajšia ŠKD bude  fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole. 

           

  2. stupeň ZŠ – pokračuje naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu.

  2. stupeň ZŠ – žiaci učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -  prezenčná forma v škole. Títo žiaci môžu nastúpiť do školy iba po pretestovaní žiaka, jedného zákonného zástupcu  a predložení čestného vyhlásenia  s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.  Čestné prehlásene a súhlas so spracovaním údajov - žiak a zákonný zástupca.docx

  Možnosť testovania:

  Zamestnanci školy, zákonný zástupca žiaka a žiak  školy majú možnosť sa dať otestovať Ag testami v telocvični školy v sobotu dňa 6.3.2021 od 8.00  do 14.00 hod. (Elektronická registrácia je k dispozícii na stránke školy.)

  Hygienické a protiepidemické  opatrenia zostávajú nezmenené a riadia sa príslušnými dokumentmi: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

  Martin 4.3.2021         


  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka                                od 1.3. – 5.3.2021

   

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že od pondelka 1.3.2021

  pokračuje prevádzka materskej školy a prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni ZŠ

  ako v uplynulom týždni, za obvyklých podmienok  -  testovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu dieťaťa a predloženie čestného vyhlásenia s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní. 

   

  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovanim údajov.docx

  Dve triedy 1. stupňa – PRR a 4.A – v ktorých bol pozitívne testovaný žiak, budú od piatku 26.2.2021 v 14-dňovej karanténe. Triedni učitelia z týchto tried dajú rodičom ďalšie pokyny a informácie. Na RÚVZ Martin posiela škola zoznamy žiakov z týchto tried.

  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovanim údajov.docx

  Popoludňajšia ŠKD bude  fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole.

  2. stupeň ZŠ – pokračuje naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu.

  2. stupeň ZŠ – žiaci učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -  prezenčná forma v škole. Títo žiaci môžu nastúpiť do školy iba po pretestovaní žiaka, jedného zákonného zástupcu  a predložení čestného vyhlásenia  s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.  Čestné prehlásene a súhlas so spracovaním údajov - žiak a zákonný zástupca.docx

  Možnosť testovania:

  Zamestnanci školy, zákonný zástupca žiaka a žiak  školy majú možnosť sa dať otestovať Ag testami v telocvični školy v sobotu dňa 27.2.2021 od 8.00  do 14.00 hod. (Elektronická registrácia je k dispozícii na stránke školy.)

  Hygienické a protiepidemické  opatrenia zostávajú nezmenené a riadia sa príslušnými dokumentmi: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

  Martin 25.2.2021                                          Ing. Ján Chabada, riaditeľ


  Režim prevádzky KZŠ s MŠ A. Bernoláka                                od 22.2. – 26.2.2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že  po konzultácii so zriaďovateľom a s RÚVZ v Martine sme sa rozhodli 

  od pondelka 22.2.2021 otvoriť prevádzku materskej školy a

  prezenčnú formu vzdelávania na 1. stupni ZŠ

  za obvyklých podmienok  -  testovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu dieťaťa a predloženie čestného vyhlásenia s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.

  Odôvodnenie:

  Od 22.2.2021 je okres Martin v čiernej zóne – IV. stupeň varovania. COVID automat odporúča mať zatvorené školy. Ide o odporúčanie v súvislosti s rizikom šírenia sa nového kmeňa koronavírusu na Slovensku. Súčasne COVID automat v prípade čiernych okresov povoľuje otvorenie materských škôl, základných škôl 1. stupňa prezenčne. Práve kvôli otvoreniu škôl aj v IV. stupni varovania Ministerstvo zdravotníctva SR pristúpilo k úprave očkovacej stratégie a priorizovalo učiteľov.

  Fungovanie:

   bude pre všetky deti  otvorená  v čase od 6.30 hod do 16.00 hod

  Stravu dieťaťa je nutné nahlásiť elektronicky.

  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním udajov.docx

   

   ZŠ 1. stupeň bude  fungovať v čase od 6.30 hod do 16.00 hod

   Prezenčné vyučovanie je povinné pre všetkých žiakov 1. stupňa.

  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním udajov.docx

  Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si čestné vyhlásenie, dostanú ho v pondelok ráno pri vstupe do školy na rannom filtri.

  Popoludňajšia ŠKD bude  fungovať do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa v čase od 13.30 do 16.00 hod bude naďalej prebiehať prostredníctvom služby pri plastových dverách v pergole.

   

  2. stupeň ZŠ – pokračuje naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa aktualizovaného rozvrhu.

  2. stupeň ZŠ – žiaci učiaci sa s asistentmi v malých skupinách (max. 5 žiakov na jedného asistenta) -  prezenčná forma v škole.

  Špeciálni pedagógovia a asistenti sa  s konkrétnymi žiakmi presne dohodnú. Títo žiaci môžu nastúpiť do školy iba po pretestovaní žiaka, jedného zákonného zástupcu  a predložení čestného vyhlásenia  s preukázaním negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.

  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov.docx

   

  Stravovanie:

  Na obed je nutné sa prihlásiť elektronicky. V prípade problémov pri elektronickom prihlasovaní môžete obed prihlásiť aj telefonicky na číslo 0940 748 268 alebo 0905 243 508.

  Možnosť testovania:

  Zamestnanci školy, zákonný zástupca žiaka a žiak  školy majú možnosť sa dať otestovať Ag testami v telocvični školy v sobotu dňa 20.2.2021 od 8.00  do 14.00 hod. (Elektronická registrácia je k dispozícii na stránke školy.)

  Hygienické a protiepidemické  opatrenia zostávajú nezmenené a riadia sa príslušnými dokumentmi: https://www.minedu.sk/data/att/18182.pdf

  Martin 18.2.2021                                                                  Ing. Ján Chabada, riaditeľ


  Milí rodičia,

  MATERSKÁ ŠKOLA bude v čase jarných prázdnin OTVORENÁ pre prihlásené deti v čase od 6.30 do 16.00 hod.

  Rodičia MŠ predkladajú tlačivá: 

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti   Čestné vyhlásenie o dezinfekčnosti- príloha 11a

  Informácie pre dotknutej osoby   Informácie pre dotknuté osoby

   

  Žiaci 1. a 2. stupňa majú v tom čase JARNÉ PRÁZDNINY.

  Prezenčná forma vyučovania pre žiakov 1. stupni ZŠ začne  po jarných prázdninách v pondelok 22.2.2021. (Ak to epidemická situácia a pokyny z ministerstva školstva, resp. RÚVZ nezmenia.)

  Vyučovania pre žiakov 2. stupňa bude od 22.2. 2021 prebiehať  podľa vývoja aktuálnej epidemickej situácie.

  Testovanie zamestnancov školy a zákonných zástupcov detí a žiakov bude prebiehať v telocvični dňa 13.2.2021 a 20.2.2021 v čase od 8.00 do 14.00 hod. Elektronická prihláška je na hlavnej stránke školy.

  Pri opätovnom nástupe detí do MŠ a žiakov do ZŠ po prázdninách  žiadame každých 7 dní doniesť  Čestné vyhlásenie, a preukázať sa  negatívnym  testom na covid-19  aspoň od jedného zákonného zástupcu. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si vyhlásenie, dostanú ho v pondelok ráno pri vstupe do školy na rannom filtri.

  V Martine 11.2.2021                                          Ing. Ján Chabada, riaditeľ

  AG TESTOVANIE

  Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci školy.

  Oznamujeme Vám, že testovanie AG testami sa uskutoční v sobotu 13.2.2021 opäť aj v priestoroch telocvične našej školy od 8.00 do 14.00 hod.

  Takáto frekvencia testovania bude poskytovaná každú sobotu (pokiaľ to epidemická situácia bude vyžadovať).

  Na testovanie sa môžete prihlásiť cez odkaz „AG TESTOVANIE – registrácia“ na pravej lište hlavnej stránky školy.

  Do testovania sa môžete prihlásiť zamestnanci školy a ich rodinní príslušníci, žiaci 2. stupňa, zákonní zástupcovia žiakov našej školy a ich rodinní príslušníci, priatelia a sponzori školy.

  Prihlásiť sa môžete do piatku 12.2.2021 do 18.00 hod.

  Poznámka: Prihlásiť sa môžu 2 účastníci v jednom okienku

  UPOZORŇUJEME RODIČOV NA ZMENU V PRIHLASOVANÍ SA NA STRAVU

  Doteraz systém fungoval tak, že dieťa malo automaticky stravu prihlásenú. Zmena nastáva v tom, že keď dieťa príde do MŠ, VY  MU MUSÍTE PRIHLÁSIŤ STRAVU.

  Oznamujeme rodičom, že otvárame prevádzku MŠ pre všetky deti v čase od 6.30 hod do 16.00 hod. Podmienkou je testovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu dieťaťa a predloženie čestného vyhlásenia.

  Stravu dieťaťa je nutné prihlásiť si elektronicky.

  Čestné vyhlásenie rodiča.docx

   

  Dištančná forma výučby žiakov 1. stupňa ZŠ končí 5.2.2021. Všetci žiaci 1. stupňa  nastúpia do školy  v pondelok 8.2.2021 na prezenčnú formu výučby. Podmienkou je testovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka a predloženie čestného vyhlásenia (negatívny test zákonného zástupcu nesmie byť starší ako 7 dní).

  Čestné vyhlásenie rodiča.docx

  Info ohľadne nástupu do školy:

  https://www.ta3.com/clanok/1202210/tb-ministra-skolstva-b-grohlinga-o-otvoreni-skol.html

                                                                       ĎAKUJEMEsmiley


  Informácie k úhrade poplatku za materskú školu:

  Poplatok za MŠ 30€ , za mesiac január, platia iba tí rodičia, ktorých deti chodia v tomto mesiaci do materskej školy
  (deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu), okrem predškolákov. 

  Žiadame rodičov, aby si skontrolovali úhradu platieb od septembra do decembra, prípadné nedoplatky doplatili.( v mesiaci október bola platba iba 10€).

  Deti, ktoré nechodili do MŠ v období  október, november, december, teda  celý mesiac (30 alebo 31 kalendárnych dní) poplatok neplatia.

  Je potrebné neprítomnosť dieťaťa dokladovať lekárskym potvrdením za mesiac, keď dieťa nebolo celý mesiac. 

  Za mesiac január tento doklad netreba.

                                                                                                                                                                                              Ďakujeme


   

  Režim fungovania školy od 11.1. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Prihováram sa vám na začiatku nového roku so želaním zdravia, lásky a spokojnosti v kruhu najbližších a súčasne  s nádejou, že aj napriek prekážkam, problémom a obmedzeniam, ktoré sa dajú očakávať,  môže byť tento rok dobrým rokom, rokom využitých a naplnených príležitostí pre nás všetkých.

  Dovoľte mi, aby som vám oznámil základné informácie o podmienkach fungovania školy, ktoré sme vytvorili na základe usmernení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Chcem vás ubezpečiť, že  robíme všetko pre to, aby  sme mohli obnoviť prezenčné  vyučovanie v škole pre všetky deti a pri tom dodržali stanovené hygienické a protiepidemické opatrenia.

  Predbežný plán otvorenia a fungovania školy:

  Materská škola:

  • od 11.1. do 15.1.2021 – bude otvorená iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre* a pre deti zákonných zástupcov, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Z dôvodu zabezpečenia stravy, žiadame rodičov, aby sa telefonicky prihlásili na č.t. 0911 964 929 dňa 7.1. 2021 do 16.00 hod a 8.1.2021 od 8.00 - 11.00 hod.

  Ministerstvo školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov, my budeme požadovať od zákonného zástupcu čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_z_30.12.2020.pdf).

  • od 18.1. 2021 -  bude materská škola otvorená pre všetky deti. Ministerstvo školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov, my budeme požadovať od zákonného zástupcu čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_z_30.12.2020.pdf).
  • od 25. 1. 2021 - budú otvorené materské školy v štandardnom režime. Ministerstvo školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov, my budeme požadovať od zákonného zástupcu čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_z_30.12.2020.pdf).

   

  Poznámka:

  *Zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre).P

   

  Prosím pozorne si prečítajte aj nové Vyhlásenie o bezinfekčnosti, (je tam link),ku ktorému je nutné priložiť aj doklad o negatívnom teste rodiča, alebo doklad o výnimke. Je to tam všetko vypísané. Bez podpísaného vyhlásenia a priloženej kópie o negatívnom teste alebo výnimky, nemôže prísť dieťa do MŠ. 

  Deti, ktoré 11.1. 2020 nenastúpia do materskej školy, si odhláste zo stravy, inak ostanú prihlásené. Materská škola je otvorená od 7.00 - 16.00 hod.

   

  1. stupeň ZŠ

  • od 11.1. do 15.1.2021  – dištančná forma vyučovania
  • od 11.1. do 15.1.2021  – ŠKD bude otvorený iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre* a pre deti zákonných zástupcov, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. ŠKD bude fungovať v čase od 7.00 – 16.00 hod.  

  Z dôvodu zabezpečenia stravy, žiadame rodičov, aby sa telefonicky prihlásili na č.t. 0911 964 929 dňa 7.1. 2021 do 16.00 hod a 8.1.2021 od 8.00 - 11.00 hod.

  Deti, ktoré budú navštevovať ŠKD nebudú mať on-line vyučovanie, ale učivo si doberú doma podľa zadaných pokynov vyučujúcich. Ministerstvo školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov, my budeme požadovať od zákonného zástupcu čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_z_30.12.2020.pdf).

  • Od 18. 1. 2021 -  obnova prezenčného vyučovania v škole aj v ŠKD.   Ministerstvo školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov, my budeme požadovať od zákonného zástupcu čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_z_30.12.2020.pdf).
  • Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe.  
  • Od 11. do 18. januára 2021 bude vyplácaná pandemická OČR pre rodičov detí, ktoré nenastúpia do školy.

   

  Poznámka:

  *Zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre).

  Príloha – Manual_pre_ziakov_1stupna.pdf

   

   2. stupeň ZŠ

  • od 11.1. do 22.1.2021  – pokračuje  dištančná forma vyučovania
  • Od 25. 1. 2021 -  obnova prezenčného vyučovania v škole, ktorému bude predchádzať povinné pretestovanie žiakov 2. stupňa, jedného zákonného zástupcu a zamestnancov školy.

   

  CVČ JMC

  • od 11.1.2021 do odvolania -  bude prerušená prevádzka

  Keďže od 11.1.2021 bol pôvodne plánovaný nástup všetkých detí a žiakov na prezenčné vyučovanie do školy, pripravovali sme pre našich  zamestnancov, žiakov 2. stupňa a jedného zo zákonných zástupcov zriadenie mobilného odberového miesta (MOM) v areáli školy.

  V súčinnosti s termínmi, ktoré sme získali z ministerstva školstva, očakávame, že plánované školské testovanie sa uskutoční 22. a 23. 1.  2021 na MOM v areáli školy. O podrobnostiach vás budeme včas informovať. Dovtedy vám odporúčame, aby ste využili verejné mobilné odberné miesta.

   

  Podľa momentálne platných predpisov sa musí každý zamestnanec  pred nástupom do školy preukázať negatívnym testom.

  Všetky tieto termíny sú zatiaľ predbežné. Budeme ich aktualizovať a potvrdzovať  tak, ako nám budú potvrdené z ministerstva školstva, prípadne z RÚVZ v Martine.

  Ak už v tomto čase nemôžeme byť poslami dobrých správ, buďme poslami pokoja. To vyprosujem  nám všetkým.

   

  S úctou

  Ing. Ján Chabada, RŠ

  Podrobné  informácie nájdete: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/


  Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľa školy oznamujeme rodičom detí a žiakov KZŠ s MŠ A. Bernoláka, že

  VIANOČNÉ PRÁZDNINY sa uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

  Rohodnutie MŠVVaS - 11.12.2020.pdf


   

  Predĺženie dištančného vzdelávania žiakov 1. stupňa ZŠ

  Na základe veľkého počtu pozitívne testovaných žiakov rozhodol RÚVZ Martin po dohode  s vedením školy o pokračovaní dištančného vzdelávania do štvrtka 3.12.2020.

  Nástup na prezenčnú výučbu žiakov 1. stupňa bude v piatok 4.12.2020.

  Žiaci z tried, ktoré neboli testované, budú RÚVZ vyzvaní na pretestovanie v utorok a v stredu. 

   

  Karanténa v materskej škole končí 29.11.2020. Nástup na prezenčnú výučbu detí v MŠ je v pondelok 30.11.2020. Rodič dieťaťa je povinný doniesť pred nástupom Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Vyhlasenie_-_rodic(1).pdf. Rodič, ktorý nemá možnosť si ho vytlačiť, môže si ho vypísať pri vstupe do školy.

  Pre deti v MŠ bude zabezpečená celodenná strava (desiata, teplý obed, olovrant) pretestovanými kuchárkami  ŠJ.

  Vzhľadom na karanténu pracovníkov  školskej jedálne sa nebudú vydávať obedy v školskej jedálni do 3.12.2020.  Stravovanie v školskej jedálni bude obnovené od piatku 4.12.2020.

  V Martine 29.11.2020

                                                                          Ing. Ján Chabada, riadite


  Oznam o ZRUŠENÍ testovania a NÁSTUPE detí MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ

  Oznamujeme vám, že z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov detí v MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ o celoškolské testovanie PCR testami sa toto testovanie, plánované v tomto týždni, ruší.

  Žiaci z tried MŠ a 1. stupňa ZŠ, v ktorých bol pozitívne testovaný žiak, budú RÚVZ Martin vyzvaní na pretestovanie.

  Karanténa v materskej škole a na 1. stupni ZŠ sa končí 29.11.2020. Nástup na prezenčnú výučbu detí v MŠ a žiakov  1. stupňa ZŠ je v pondelok 30.11.2020. Žiak je povinný doniesť pred nástupom Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Vyhlasenie_-_rodic(1).pdf

  Vzhľadom na karanténu pracovníkov  školskej jedálne sa nebudú vydávať obedy v školskej jedálni do 3.12.2020.  Prosíme rodičov, aby žiakom 1. stupňa pribalili okrem desiaty aj suchý obed. Stravovanie v školskej jedálni bude obnovené od piatku 4.12.2020.

  Pre deti v MŠ bude zabezpečená celodenná strava (desiata, teplý obed, olovrant) kuchárkami  MŠ, ktorým sa končí karanténa  29.11.2020.

  Veríme, že do piatku 27.11.2020 nám ministerstvo školstva oznámi , akým spôsobom bude prebiehať výučba pre žiakov 2. stupňa.  Následne vás budeme o tom cez našu stránku informovať.

  V Martine 25.11.2020

                                                                          Ing. Ján Chabada, riaditeľ


  Oznam

  Vážení rodičia,

  stále nemáme vyjadrenie RÚVZ Martin ohľadom dátumu, dokedy bude nariadená karanténu pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ. Podľa toho sa rozhodne o dátume testovania pre detí a žiakov našej školy. Keď sa dozvieme stanovisko hygieny, ihneď Vás budeme informovať.

   

   

  Ďakujeme za trpezlivosť.

  Ing. Ján Chabada, riaditeľ


  OZNAM

  Vážení rodičia,
  vzhľadom na to, že situácia ohľadne COVID-19 je na našej škole stále veľmi zlá, dohodli sme sa s RÚVZ Martin, že by bolo potrebné pretestovať všetkých žiakov a zamestnancov našej KZŠ s MŠ A. Bernoláka (PCR testy). Testovanie 1. stupňa ZŠ a MŠ by bolo v priestoroch našej školy na budúci týždeň v dňoch 25. a 26.11.2020. K testovaniu je potrebný súhlas zákonného zástupcu s testovaním dieťaťa. Žia

  dame žiakov 1. stupňa, aby súhlas zákonného zástupcu priniesli do školy v pondelok 23.11.2020. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ prinesie súhlas spolu s dieťaťom na testovanie. Predbežný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa MŠ zistia triedne učiteľky.
  V piatok 20.11.2020 budú všetky priestory MŠ, 1. stupňa ZŠ a školskej jedálne dezinfikované Dobrovoľným hasičským zborom Martin.

  Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy


  Vážení rodičia detí materskej školy,

  oznamujeme vám, že z dôvodu pozitívne testovaných  zamestnancov materskej školy na Covid-19 a po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine, v snahe predísť rozšíreniu prenosu ochorenia a z dôvodu ochrany zdravia vašich detí a zamestnancov

   

  prerušujem prevádzku materskej školy

  od piatku  20.11.2020.

  Deti, ktoré chodili do MŠ sú v karanténe do 29.11.2020.

  Všetky deti sú automaticky odhlásené zo školského stravovania. O ďalšom postupe a opätovnom začatí prevádzky materskej školy Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy alebo sms.

  Ing. Ján Chabada


  Úhrada poplatku  30€ za mesiac október je v sume 10€, kto už uhradil 30€, tak v mesiaci november prosím uhradiť len 10€.

  Ďakujeme


   

  Prosíme rodičov, aby si deti, ktoré neprídu od 10.11. do materskej školy odhlásili zo stravy.

   

          Deti, ktoré prídu 10.11.  do materskej školy, musia mať vyplnené

         Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

          Tlačivo si môžu rodičia stiahnúť tu na stránke MŠ v priečinku  Dokumenty.

   

  Oznam

  Oznamujeme rodičom, že materská škola bude otvorená od 3.11. 2020.

  Prevádzka bude od 6.30 hod. do 16.00 hod. 

  MŠ bude počas mimoriadnych jesenných prázdnin zatvorená ako škola.

   

  Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

  V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti.

  Žiadame  rodičov, aby svojim triednym učiteľkám nahláslili deti, ktoré do materskej školy  neprídu.

  Pokyny k organizácii a prevádzke:

     Rodič privedie dieťa do materskej školy v čase od 6.30 hod do 7.45 hod. vchodom od telocvične, cez   

        biele plastové dvere.

  -     Rodič predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie

        zákonného  zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678

         z 22. októbra  2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

  -     Rodič nosí rúško, dodržiava odstupy a dezinfikuje si ruky.

  -     Rodič privedie dieťa hore schodmi pred vstup  do MŠ, kde zazvoní na zvonček a po otvorení dverí odovzdá svoje

        dieťa zamestnancovi MŠ. Dieťa má na tvári rúško a druhé rúško má v igelitovom vrecúšku. (dieťa musí mať

        2 rúška)

  -     Do šatne rodičia nevstupujú.

  -     Zamestnanec MŠ zmeria teplotu dieťaťu a urobí záver ranného filtra.

  -     Dieťaťu nedáva do MŠ žiadne hračky a iné predmety z domáceho prostredia ani vlastné pitie a sladkosti.

  -     Rodič si vyzdvihne dieťa z MŠ  do 16.00 hod. nasledovne:

  • v prípade priaznivého počasia zo školského dvora
  • v prípade nepriaznivého počasia pri dverách do MŠ, svoj príchod oznámi zvončekom

   

   

  OZNAM O PREDLŽENÍ DIŠTANČNEJ FORMY VZDELÁVANIA

   

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že z dôvodu viacerých pozitívne testovaných  žiakov a zamestnancov  školy na Covid-19 a po dohode s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine, v snahe predísť rozšíreniu prenosu ochorenia a z dôvodu ochrany zdravia našich žiakov a zamestnancov

   

  predlžujem dištančnú formu vzdelávania pre základnú školu a materskú školu

  do 30.10.2020.

   

  Vyučovanie bude pre žiakov ZŠ prebiehať prostredníctvom edupage a podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich (bude k tomu pripravený samostatný oznam).

  Predpokladaný nástup na prezenčnú formu vzdelávania v ZŠ a MŠ je 2.11. 2020.

  Prosíme vás, aby ste sledovali aktuálne informácie na stránke školy a na edupage, kde vás budeme priebežne informovať o prípadných zmenách daného stavu.

  Odporúčame vám, aby ste aj naďalej sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktujte lekára pre deti a dorast, prípadne RÚVZ Martin na t.č. 0902740766, 0910 185 754.

   

  Ak má žiak akýkoľvek problém s dištančným vzdelávaním, príp. iné súvisiace problémy, môže sa s dôverou obrátiť na príslušného učiteľa, prípadne na triedneho učiteľa alebo špeciálneho pedagóga  prostredníctvom edupage, mailu, príp. telefonicky.

   

  Ospravedlňujeme sa za komplikácie, ktoré vám z toho vyplynú a ďakujeme vám za to, že znovu preberiete na seba časť zodpovednosti za vzdelávanie vašich detí a našich žiakov.

  Keďže s dištančným vzdelávaním už väčšina z nás má  bohaté skúsenosti, veríme, že to spolu zvládneme a čoskoro sa uvidíme so žiakmi v škole. Do tej doby vám prajeme veľa zdravia.  Ďakujeme vám za súčinnosť a za pochopenie.

   

  Ostávajme spojení v modlitbe a v nádeji, že to všetko zvládneme.

   

   

                                            

                                                         Ing. Ján Chabada, riaditeľ KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin


  Oznam o karanténnych opatreniach

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že z dôvodu pozitívne testovaných  pedagogických zamestnancov na Covid-19 bola Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine od 13.10.2020 našej základnej škole a materskej škole nariadená karanténa 

  do 18.10.2020.

  Všetci žiaci a deti materskej školy sa v dňoch 13.10. – 16.10. nezúčastnia vyučovania a výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Karanténne opatrenia pre žiakov a detí materskej školy trvajú do 18.10.2020 (nedeľa). V pondelok 19.10. 2020 žiaci a deti materskej školy môžu nastúpiť a musia doniesť rodičmi podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (dostupné na stránke školy).

  V čase karantény sledujte zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktujte lekára pre deti a dorast, prípadne RÚVZ Martin na t.č. 0902740766, 0908 664538, 0910 185 754.

  Karanténa sa netýka rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti.

  Prosíme vás, aby ste si sledovali aktuálne informácie na stránke školy, kde vás budeme priebežne informovať o prípadných zmenách daného stavu.

  V čase karantény sú žiaci a deti materskej školy zo stravy odhlásení.

                                                Za pochopenie ďakujeme


   

   

  Prevádzka materskej školy od 2.9.2020

  Prevádzka materskej školy bude naďalej spĺňať všetky usmernenia a nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

                                                     

  1. MŠ bude otvorená od 6. 00 hod. do 16.30 hod. 

  2. Vchod do MŠ pre rodičov a deti  bude cez biele plastové dvere od telocvične.

      Parkovať autom môžete na ulici Zvolenská.

  3. Podrobnejšie informácie sú uverejnené v priečinku Dokumenty na na tejto stránke.

      Prosíme rodičov o dôkladné preštudovanie týchto pokynov a ich následné dodržiavanie.

  4. Všetky deti sú k 2.9. 2020 prihlásené na celodennú stravu.

       Deti, ktoré už chodia do materskej školy v prípade neprítomnosti odhlasujú rodičia zaužívaným   

       spôsobom.

       Deti, ktoré nastupujú do materskej školy od 2.9. (novoprijaté deti) a v ten deň neprídu, prosíme

       odhásiť do 7.15 hod. do MŠ telefonicky na čísle 043 4304 710. Odhlásia ich pani učiteľky.

       Prístupové heslá pre novovprijaté deti dostanú rodičia v triede od pani učiteliek.

  5.  Naďalej platí dezinfekcia rúk, nosenie rúška dospelí v priestore školy - schodište a vstupný vestibul

        pri dverách  do šatne MŠ, kde deti preberú pani učiteľky od rodičov. Rodičia nevstupujú do šatne.

  6.  Rodičom novoprijatých detí z triedy A - malé deti, v rámci adaptácie, bude umožnený vstup do

       šatne do 11.9. len  na nevyhnutný čas.

  7. Čo všetko treba priniesť do MŠ a spôsob úhrady platieb sa dozviete priamo v triede u pani

      učiteľky a informácie budú aj na dverách, najdôležitejšie sú prezúvky a pyžamko, prosíme podpísať

      a  do skrinky nachystať, rúško  a náhradné oblečenie.    

                                                                                                Ďakujeme a tešíme sa na vás smiley

   

   

       

   

   

  Dňa 30.6. 2020, t. j. v utorok, bude z dôvodu ukončenia šk. roka

  prevádzka MŠ do 12.00 hod.

                                                                                  Ďakujeme

   

   

  Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin 

  od 1.7. 2020 do 17.7.2020

  od 7.00 do 16.00 hod.

   

   

   

  Prevádzka materskej školy od 15.6.2020

                                                                                Od 7.00 hod. do 16.00 hod.

  Vážení rodičia,

  prosíme Vás, obratom kontaktovať triedne pani učiteľky, ak máte záujem dať dieťa od 15.6. 2020 do MŠ.

  Záujem je potrebné nahlásiť do 12.6.  2020 svojej triednej pani učiteľke.

  Tento oznam platí pre deti, ktoré nenavštevovali materskú školu od 1.6. 2020.

  Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR sa pristupuje z rozšíreniu kapacity tried (viac ako 15) a k uvoľňovaniu niektorých opatrení.

   

   

   

   

  Prevádzka MŠ od 1. 6. 2020

  1. MŠ bude otvorená od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

  2. Vchod do MŠ pre rodičov a deti  bude cez biele plastové dvere od telocvične.

      Parkovať autom môžete na ulici Zvolenská.

  3. Podrobnejšie informácie sú uverejnené v priečinku Dokumenty na na tejto stránke.

  4. Prosíme rodičov o dôkladné preštudovanie týchto pokynov a ich následné dodržiavanie.

  Ďakujeme

  5. Odhlasovanie- prihlasovanie stravy.

  Systém automaticky prihlasuje na celodennú stravu všetky deti. Odhlasovať dieťa zo stravy sa dá iba v kronkrétnom týždni. Deti, ktoré nebudú chodiť do MŠ v mesiaci JÚN- JÚL, budú odhlasované týždenne pani učiteľkami. Deti, ktoré chodia do MŠ si rodičia v prípade potreby odhlasujú ako zvyčajne.

   

  Informácie k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ - pre deti, ktoré chodia do našej MŠ

         Prosíme rodičov, ktorí chcú dať svojmu dieťaťu Odklad školskej dochádzky, alebo chcú aby dieťa nastúpilo do Prípravného ročníka v ZŠ, aby túto skutočnosť oznámili aj pani zástupkyni materskej školy Mgr. Marte Dubovcovej.

  Ďakujeme

  Vyjadrenie CPPPaP - posudzovanie školskej zrelosti.

         Chceme Vás opakovane ubezpečiť, že všetky odborné činnosti stihneme zrealizovaťv znení usmernení Minedu a VÚDPaP-u (ktorý nás metodicky a odborne riadi, všetky informácie a formulár nájdete tu: https://bit.ly/2VhiEWY).

  Všetkým deťom, ktorých rodičia požiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky,predčasné zaškolenie, prípadne prijatie do triedy pre deti s intelektovým nadaním,poskytneme tak ako vždy, metódy a postupy, ktoré spĺňajú kritériá štandardizovanej odbornejdiagnostiky. Termín je stanovený na interval štyroch týždňov po skončení aktuálne prijatých karanténnych opatrení.

  V Martine sú dve:

  1) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - štátne

  Ul. Kollárova č. 49, 036 01 Martin

  č. t. 043/430 20 20, 430 20 21, 423 91 11, 0948 070 412, 0948 447 065,

  e-mail: cpppapmartin@gaya.sk, www.cpppapmartin.sk

  2) Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

  alokované pracovisko Martin 

  M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin
  tel. 0948/833 430
  e-mail: scsppmt@gmail.com, www. scsppza.sk

   

  Vzdelávanie detí materskej školy počas prerušenia prevádzky MŠ

  - vzdelávanie detí sa uskutočňuje na stránke Facebook, uzatvorená skupina Katolícka materská škola pri KZŠ A.Bernoláka

  - aktivity, činnosti, námety pridávajú pani učiteľky

  - je možnosť spätnej väzby, komunikácia s pani učiteľkami

  - informácie pani zástupkyne

  Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

  dávame Vám do pozornosti webovú stránku so sústredenými informáciami týkajúcimi sa školských otázok (termíny, usmernenia, formy vyučovania...otázky)

  https://www.ucimenadialku.sk/  

          V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.
  Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

   

  Onamujeme vám, že v čase jarných prázdnin, od 24.2. - 28.2.2020 bude materská škola ZATVORENÁ

  z dôvovdu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí.


  Dňa 18.2.- 19.2.2020 /t.j v utorok a stredu/ do materskej školy prídu vzácni hostia- medici- študenti, ktorí sa s  deťmi hrajú na lekárov, pričom pacientmi sú plyšové medvedíky. Študenti imitujú deťom rôzne situácie ako na reálnych oddeleniach v rámci nemocníc, ilustrujú rôzne vyšetrovacie a liečebné postupy. Cieľom aktivít je zníženie až eliminácia pocitu strachu z bieleho plášťa a lekárov.


   

  Dňa 18.2.2020 deti tried B a C navštívia Hvezdáreň v Martine. Deti pôjdu v dopoludňajších hodinách v rámci MŠ s učiteľkami.


   

  Zajtra,t.j 7.2.2020 sa deti z tried B,CaD zúčastnia prvopiatkovej sv.omše. Deti môžete priniesť do MŠ do 7,15hod.- alebo priamo do kostola.

   Ďakujemesmiley


  Z dôvodu  veľmi nízkeho počtu nahlásených detí do MŠ počas POLROČNÝCH PRÁZDNIN       dňa 3.2.2020, (t.j. v pondelok)  bude materská škola zatvorená.

  ​​​​​​ Ďakujeme


  Pozývame Vás na karneval do JMC centra dňa 10.02.2020 o 15.30hod. Karnevalom nás bude sprevádzať zabávač a bruchomluvec zo " Srandy Bandy"- Wolfi. Prosíme rodičov, aby z kapacitných dôvodov prišlo len dieťa + rodina(max.2). Vstupné 3€/osoba. Ďakujeme


  Pokyny na lyžiarsky výcvik

  20.1.-24.1.2020

  Predškoláci- triedy C. a D.

  Pokyny na lyžiarsky výcvik

  Ak máte vlastnú výstroj, treba ju podpísať ( všetko, vrátane prilby, kukly do prilby, lyžiarok a lyží). Palice nepotrebujú - nedávať. Lyžiarska výstroj ostáva počas celého výcviku v lyžiarskom stredisku vo Valči. Deti majú mať vhodné oblečenie na pobyt na snehu, vrátane rukavíc - vhodné na lyžovanie.

  Za deti zodpovedajú inštruktori, ktorí si deti podelia do skupín podľa toho, ako vedia lyžovať. Pitný režim bude zabezpečený- čaj zo škôlky. Prosíme rodičov, aby deťom nedávali žiadne pitie a ani žiadne jedenie (sladkosť, džús, ovocie...)

  Režim dňa počas lyžiarskeho výcviku:

  DESIATA:  V MŠ od 7.30hod. do 8.00 hod.

                     8.30 hod. - odchod autobusom do Valče.

                     Príchod do školy medzi 12.00 hod. do 12.30 hod.

                     Pokračujeme obedom a odpočinkom.


   

   

  Zajtra,t.j. dňa 6.12.2019  deti nepôjdu na spoločnú svätú omšu. Prosíme Vás,aby ste doniesli deti do materskej školy.


  Dňa 19.12.2019 bude prevádzka materskej školy do 15.30.hod. 

  Deti v dopoludňajších hodinách sa zúčastnia predstavenia v CVČ JMC, kde im žiaci našej školy zahrajú predstavenie o  Perinbabe.


  Svätý Mikuláš

  Dňa 6.12.2019 si žiaci 9.B triedy pripravia program pre naše deti a oslávia spolu sviatok sv. Mikuláša v CVČ JMC o 10.30 hod.


  Advetné obdobie

  Advetné obdobie je čas prípravy, očakávania a radosti z blízkeho príchodu Pána. Pán prichádza v podobe malého Ježiška. Pripravujeme sa na advetné obdobie omšami v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe o 8.hodine. Sväté omše budú v  piatok-  6.12, 13.12., 20.12.2019.

  V advetnom období organizujeme:

  - mikulášsku zbierku sladkostí a šatstva pre Ukrajinu

  - zbierku šatstva (vianočných darčekov) pre Ukrajinu


  Hody svätého Martina

  Dňa 11.11.2019 sa v materskej škole budú konať v dopoludňajších hodinách HODY. O 9.hod. odchádzajú deti na svätú omšu do Kostola svätého Martina v Martine,objednaným autobusom. Po omši sa vrátia do škôlky,kde budú pokračovať hody.

  Prosíme rodičov o malé občerstvenie pre deti podľa vášho rozhodnutia. Potešíte nás aj ovocím.

  Vďaka


   

  Dňa 22.10.2019 o 9.hod.  sa bude konať v JMC hudobno- divadelné predstavenie TALENTÍNO.


   

   

  Oznamujeme rodičom, že materská škola bude počas jesenných prázdnin zatvorená ako základná škola

  od 30.10 a 31.10 2019.

  Prevádzka začne v PONDELOK 4.11.2019.    


         

  Dňa 05.11.2019 o 10.20hod. k nám príde divadielko zo Žiliny. Divadielko bude O KOCÚROVI A PYŠNEJ HVIEZDE.

   


  Výňatok zo zápisnice Rodičovského spoločenstva MŠ ohľadom stravovania detí v materskej škole.

   6.  Stravné:  2,10 €  celodenná strava            

  Platba: na účet ŠJ s prideleným variabilným  symbolom. Rozpis platieb je zverejnený pri jedálnom lístku v šatni. Prípadný problém ohľadom platieb treba riešiť s pánom Jedinákom.

       Pán Jedinák vysvetlil rodičom celú metodiku štátnej dotácie na stravu pre predškolákov, ktorá je vo výške 1,20€.  V našej MŠ je  suma za celodennú stravu 3,53€.  Rodičia platia 2,10€, škola platí 1,43€. Rodičia predškolákov, platia iba 0,90€, pretože majú dotáciu 1,20€.           

  Dotácia štátu na predškolákov sa uplatní iba ak:

   -  dieťa je prihlásené na stravu

   -  je fyzicky prítomné v MŠ

   -  a odoberie stravu – teda konzumuje         

        Je nevyhnutné,  aby dochádzka detí v triede bola totožná s počtom uvarených porcií pre deti. Ak nie je splnený čo len jeden bod, z týchto troch, dieťa – predškolák, nemá nárok na dotáciu 1,20€.  Za nedôsledné odhlasovanie detí zo stravy dopláca aj samotná škola, ktorá musí zaplatiť sumu 1,43€ , (pretože dieťa nebolo v materskej škole a rodič stravu neodhlásil).

  Z tohto dôvodu škola prijala nasledovné opatrenie.

  Do 8.00 hod. ak dieťa nepríde do materskej školy a nemá odhlásenú stravu a pani učiteľka nevie o jeho prípadnom neskoršom príchode z dôvodu lekárskeho vyšetrenia, choroby a pod., strava sa mu neposkytne, pretože stravu odhlási pani učiteľka a rodič bude znášať finančnú ťarchu 1,43€, ktorú zaplatí škole. Toto opatrenie slúži na: - zodpovedné odhlasovanie detí zo stravy - na možnosť uplatnenia si  finančnej dotácie 1,20€ na predškolákov - efektívne vynakladanie finančných prostriedkov Odhlasovanie zo stravy  sa naďalej  robí cez internet – elektronické  do 6.45 hod. Ak sa stane neočakávaná udalosť, problém, treba zavolať do MŠ pani učiteľke a tá stravu konkrétneho dieťaťa na konkrétny deň odhlási.

                                  

   

   

                                                 Milí rodičia a deti!

                                                                      Máme pre vás dôležité informácie :-)

   

         -  v pondelok 2.9. 2019 bude materská škola otvorená už od 6.00 hod.

         -  na svätú omšu do kostola nepôjdeme, až na prvý piatok -  triedy predškolákov C,D

         -  ak sa rozhodnete, že dieťa zoberiete do kostola a potom ho chcete priviesť do MŠ, treba zatelefonovať do MŠ, že

            prídete neskôr

         - čo všetko treba priniesť do MŠ sa dozviete priamo v triede u pani učiteľky a info bude aj na nástenkách

         - najdôležitejšie sú prezúvky a pyžamko, prosíme podpísať a  do skrinky dať náhradné oblečenie

         - pri vstupe do triedy prosím vypíšte a podpíšte  Čestné prehlásenie, že dieťa je zdravé, tento papier  dostanete   

           od pani učiteľky v triede

         

                                                                                     Strava

       - všetky deti sú na celodennú stravu prihlásené už 2.9., v pondelok

          -  ak dieťa nepríde v tento deň do MŠ, je potrebné ho zo stravy odhlásiť

                                              Systém odhlasovania detí  (na celý deň alebo olovrant)

          1. Rodičia, ktorých detí už chodia do našej  MŠ  ostáva sytém odhlasovania ten istý, cez internet, s tými istými

            prihlasovacími údajmi, ak systém nepôjde alebo sa nebude dať odhlásiť, treba zatelefonovať do MŠ do 7.00 h.

          2. Rodičia novoprijatých detí (od  2.9 2019) majú deti prihlásené na stravu, preto ak potrebujú odhlásiť dieťa   

             zo  stravy (na celý deň, alebo olovrant), môžu zatelefonovať do MŠ do 7.00 hod. na t. č. 043 4304710,      

          deti odhlásia ich pani učiteľky 

          -  prihlasovacie údaje na odhlasovanie stravy od 3.9 cez internet dostanú rodičia novoprijatých detí v triede 

             pri nástupe dieťaťa do materskej školy 

   

            Ďakujeme  a tešíme sa na Vás :-)

  .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Oznamujeme rodičom, že dňa 28.6.2019 bude prevádzka MŠ iba do 12.00 hod. z dôvodu záverečnej hodnotiacej porady všetkých zamestnancov.

  Za pochopenie ďakujeme.smiley


  Prevádzka materskej školy v mesiaci JÚL bude od 1.7. do 19.7.2019 (3 týždne) od 6.30 hod. do 16.00hod. V tomto čase budú prebiehať stavebné práce na oprave nového hygienického zariadenia z dôvodu reklamácie.


  Vo štvrtok, na sviatok BOŽIEHO TELA A KRVI, svätá omša ráno o 8.00hod. na Severe NEBUDE. Všetci ste srdečne pozvaní aj s deťmi na svätú omšu o 17.00hod.


  Hudobný koncert

  Dňa 17.6. 2019 sa uskutoční koncert pre deti. 


   


  Týždeň detských radostí        10.6.-14.6.2019

  Počas celého týždňa sú pre deti pripravené akcie: 

  V pondelok je pre deti pripravené fotenie.

  V utorok navštívia TURČIANSKY DVOR v Tur. Kľačanoch - deti môžu doniesť pre zvieratá zeleninu. Prosíme rodičov, aby deťom na výlet nachystali: šiltovky, (klobúky), vhodnú obuv tenisky (nie sandále) a do batohu vodu na pitie. Deti budú desiatovať v škôlke, autobusom od školy odchádzajú do Kľačian a na obed sa vrátia do materskej školy.

  V stredu divadelné predstavenie "Klauniáda"- povolania.

  Vo štvrtok hudobné predstavenie Veselo s gitarou

  V piatok VEĽKÍ- MALÝM- špotrovo- zábavné dopoludnie, ktoré pripravujú naši žiaci deviateho ročníka najmenším škôlkarom.


  Oznamujeme rodičom, že počas veľkonočných sviatkov bude MŠ zatvorená od 18.04. - 23.04.2019.

  Dňa 24.04. 2019 bude prevádzka zatvorená z dôvodu Metodickédo dňa učiteľov. (Riaditeľské voľno).

  Prevádzka MŠ začne dňa 25.04.2019


  Dňa 5.4.2019  deti z tried C a D nepôjdu na prvopiatkovú  svätú omšu na Sever. Stretneme sa v materskej škole.


  Zápis do materkej školy bude 15.4.- 16.4.2019 od 8.00 do 16.00 hod.


  Výsledky testov školskej zrelosti,

  ktoré absolvovalo Vaše dieťa, si môžete v písomnej forme prevziať a súčasne konzultovať dňa 1.4.2019.

  Rozpis konzultácií je na nástenke pri triede C.


  Dňa 3.4.2019 o 9hod.si pozrieme divadelné predstavenie: Pinokio


  21.3.-fotenie detí. Informácie na nástenkách pri triedach


  Zajtra, to je 1.3.2019 sa deti z materskej školy nezúčastnia prvopiatkovej svätej omše na Severe. Poprosíme deti doviesť priamo do materskej školy. Ďakujeme


  Divadelné predstavenie: Zlatá rybka

  Dňa 11.3.2019 o 10.20 hod. v MŠ bude divadelné predstavenie pre deti.


  Jarné prázdniny

  Materská škola počas jarných prázdnin  od 4.3 - 8.3.2019 bude otvorená pre prihlásené deti. Oznam o prihlásení svojho dieťaťa na prázdniny bol vyvesený na nástenkách pri triedach. Odhlásené deti si nezabudnite odhlásiť aj zo stravy.


  Veselo s gitarou

  Dňa 28.2.2019  od 9.-10 hod. sa bude konať hudobné predstavenie pre deti materskej školy.


   Karneval v materskej škole

  Náhradný termín karnevalu bol 27.2.2019  v triedach materskej školy.V ten deň prebiehali aj testy školskej zrelosti.


  Karneval v materskej škole

  Z dôvodu chrípkovej epidémie a zníženého počtu detí sa karneval, plánovaný 22.2.2019 v materskej škole ruší.


  Upratovanie kostola 

  Dňa 26.1. 2019 má naša materská škola službu pri upratovaní kostola na Severe. Bližšie informácie budú na nástenkach v MŠ a u pani učiteliek.


  Lyžiarsky výcvik

  od 21.1. - 25.1.2019 bude lyžiarsky výcvik vo Valči, bližšie info bude na nástenkách a priamo u pani učiteliek


  Vianočné prázdniny

  od 22.12. do 7.1. 2019 bude MŠ zatvorená, prevádzka začne 8.1. 2019


  Mikuláš príde do MŠ

  6.12. - do MŠ príde Mikuláš v dopoludňajších hodinách.


  Oslava sviatku sv.Martina

     8.11. -  pozrieme si s predškolákmi v JMC o 8.00 hod. ľudové pásmo ,,Spievajže si spievaj"

    9.11. - v dopoludňajších hodinách  oslávime sviatok sv. Martina - podrobnejší program je na plagáte v MŠ.


  12.11. -   bude  vianočné fotografovanie - informácie sú na nástenkách pri triedach

  27.11. -   príde k nám divadlo Príbeh zo Žiliny s predstavením ,,Cesta okolo sveta"


  Jesenné prázdniny

  Dňa 31.10. a 2.11. 2018 bude materská škola zatvorená. Dňa 30.10. je štátny sviatok. Prevádzka materskej školy začne

  v pondelok 5.11. 2018.


  Zahrajko zo Spievankova

  18.10. o 10.00 hdo. v JMC - Zahrajko v materskej škole


  Divadelné predstavenie

  9.10. o 10.00 hod. v JMC - Divadlo Príbeh ZA - O psíčkovi a mačičke


  Svätá omša

  5.10. 2018 na 8.00 hod.  - idú do kostola na Sever  predškoláci

  deti odchádzajú z MŠ o 7.15 hod., deti môžete priviesť po tomto čase už do kostola

   

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria