Rada školy

Navigácia

MŠ - tlačivo

OZNAM o zápise

ZÁPIS DETÍ

do  materskej školy

      

Riaditeľstvo Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na budúci školský rok  2018/2019 sa uskutoční:

 

16. 4. 2018  a 17. 4. 2018 v  čase od 8.00 do 16.00 hod.

 

Žiadosti na prijatie detí do  materskej školy sa budú prijímať priamo v  materskej škole.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží k žiadosti  aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o očkovaní dieťaťa a  jeho spôsobilosti navštevovať materskú školu.

K žiadosti  zákonný zástupca predloží aj  prefotený rodný list dieťaťa.

Na zápis je možné prísť  aj s dieťaťom.

 

Podmienky prijímania detí:

 

Prednostne budú prijímané deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy, sa prednostne príjmu deti, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:
- súrodenec dieťaťa navštevuje našu materskú školu

- súrodenec dieťaťa navštevuje našu základnú školu

 

 

V Martine 5.3. 2018                                                                             Ing. Ján Chabada

                                                                                                                     riaditeľ                       

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria