Navigácia

Aktuálne oznamy Zápis do materskej školy Žiadosť O nás Dokumenty Poplatky Udialo sa Zasmejte sa s nami Pre deti a rodičov

Aktuálne oznamy

Dňa 30.6. 2020, t. j. v utorok, bude z dôvodu ukončenia šk. roka

prevádzka MŠ do 12.00 hod.

                                                                                Ďakujeme

 

 

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin 

od 1.7. 2020 do 17.7.2020

od 7.00 do 16.00 hod.

 

 

 

Prevádzka materskej školy od 15.6.2020

                                                                              Od 7.00 hod. do 16.00 hod.

Vážení rodičia,

prosíme Vás, obratom kontaktovať triedne pani učiteľky, ak máte záujem dať dieťa od 15.6. 2020 do MŠ.

Záujem je potrebné nahlásiť do 12.6.  2020 svojej triednej pani učiteľke.

Tento oznam platí pre deti, ktoré nenavštevovali materskú školu od 1.6. 2020.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR sa pristupuje z rozšíreniu kapacity tried (viac ako 15) a k uvoľňovaniu niektorých opatrení.

Prevádzka materskej školy bude na ďalej spĺňať všetky usmernenia a nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

Naďalej platí vchod do MŠ od telocvične, dezinfekcia rúk, nosenie rúška dospelí v priestore školy - schodište a vstupný vestibul pri dverách  do šatne MŠ, kde deti preberú pani učiteľky od rodičov. Rodičia nevstupujú do šatne.

 

 

Prevádzka MŠ od 1. 6. 2020

1. MŠ bude otvorená od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

2. Vchod do MŠ pre rodičov a deti  bude cez biele plastové dvere od telocvične.

    Parkovať autom môžete na ulici Zvolenská.

3. Podrobnejšie informácie sú uverejnené v priečinku Dokumenty na na tejto stránke.

4. Prosíme rodičov o dôkladné preštudovanie týchto pokynov a ich následné dodržiavanie.

Ďakujeme

5. Odhlasovanie- prihlasovanie stravy.

Systém automaticky prihlasuje na celodennú stravu všetky deti. Odhlasovať dieťa zo stravy sa dá iba v kronkrétnom týždni. Deti, ktoré nebudú chodiť do MŠ v mesiaci JÚN- JÚL, budú odhlasované týždenne pani učiteľkami. Deti, ktoré chodia do MŠ si rodičia v prípade potreby odhlasujú ako zvyčajne.

 

Informácie k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ - pre deti, ktoré chodia do našej MŠ

       Prosíme rodičov, ktorí chcú dať svojmu dieťaťu Odklad školskej dochádzky, alebo chcú aby dieťa nastúpilo do Prípravného ročníka v ZŠ, aby túto skutočnosť oznámili aj pani zástupkyni materskej školy Mgr. Marte Dubovcovej.

Ďakujeme

Vyjadrenie CPPPaP - posudzovanie školskej zrelosti.

       Chceme Vás opakovane ubezpečiť, že všetky odborné činnosti stihneme zrealizovaťv znení usmernení Minedu a VÚDPaP-u (ktorý nás metodicky a odborne riadi, všetky informácie a formulár nájdete tu: https://bit.ly/2VhiEWY).

Všetkým deťom, ktorých rodičia požiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky,predčasné zaškolenie, prípadne prijatie do triedy pre deti s intelektovým nadaním,poskytneme tak ako vždy, metódy a postupy, ktoré spĺňajú kritériá štandardizovanej odbornejdiagnostiky. Termín je stanovený na interval štyroch týždňov po skončení aktuálne prijatých karanténnych opatrení.

V Martine sú dve:

1) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - štátne

Ul. Kollárova č. 49, 036 01 Martin

č. t. 043/430 20 20, 430 20 21, 423 91 11, 0948 070 412, 0948 447 065,

e-mail: cpppapmartin@gaya.sk, www.cpppapmartin.sk

2) Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

alokované pracovisko Martin 

M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin
tel. 0948/833 430
e-mail: scsppmt@gmail.com, www. scsppza.sk

 

Vzdelávanie detí materskej školy počas prerušenia prevádzky MŠ

- vzdelávanie detí sa uskutočňuje na stránke Facebook, uzatvorená skupina Katolícka materská škola pri KZŠ A.Bernoláka

- aktivity, činnosti, námety pridávajú pani učiteľky

- je možnosť spätnej väzby, komunikácia s pani učiteľkami

- informácie pani zástupkyne

Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

dávame Vám do pozornosti webovú stránku so sústredenými informáciami týkajúcimi sa školských otázok (termíny, usmernenia, formy vyučovania...otázky)

https://www.ucimenadialku.sk/  

        V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.
Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

 

Onamujeme vám, že v čase jarných prázdnin, od 24.2. - 28.2.2020 bude materská škola ZATVORENÁ

z dôvovdu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí.


Dňa 18.2.- 19.2.2020 /t.j v utorok a stredu/ do materskej školy prídu vzácni hostia- medici- študenti, ktorí sa s  deťmi hrajú na lekárov, pričom pacientmi sú plyšové medvedíky. Študenti imitujú deťom rôzne situácie ako na reálnych oddeleniach v rámci nemocníc, ilustrujú rôzne vyšetrovacie a liečebné postupy. Cieľom aktivít je zníženie až eliminácia pocitu strachu z bieleho plášťa a lekárov.


 

Dňa 18.2.2020 deti tried B a C navštívia Hvezdáreň v Martine. Deti pôjdu v dopoludňajších hodinách v rámci MŠ s učiteľkami.


 

Zajtra,t.j 7.2.2020 sa deti z tried B,CaD zúčastnia prvopiatkovej sv.omše. Deti môžete priniesť do MŠ do 7,15hod.- alebo priamo do kostola.

 Ďakujemesmiley


Z dôvodu  veľmi nízkeho počtu nahlásených detí do MŠ počas POLROČNÝCH PRÁZDNIN       dňa 3.2.2020, (t.j. v pondelok)  bude materská škola zatvorená.

​​​​​​ Ďakujeme


Pozývame Vás na karneval do JMC centra dňa 10.02.2020 o 15.30hod. Karnevalom nás bude sprevádzať zabávač a bruchomluvec zo " Srandy Bandy"- Wolfi. Prosíme rodičov, aby z kapacitných dôvodov prišlo len dieťa + rodina(max.2). Vstupné 3€/osoba. Ďakujeme


Pokyny na lyžiarsky výcvik

20.1.-24.1.2020

Predškoláci- triedy C. a D.

Pokyny na lyžiarsky výcvik

Ak máte vlastnú výstroj, treba ju podpísať ( všetko, vrátane prilby, kukly do prilby, lyžiarok a lyží). Palice nepotrebujú - nedávať. Lyžiarska výstroj ostáva počas celého výcviku v lyžiarskom stredisku vo Valči. Deti majú mať vhodné oblečenie na pobyt na snehu, vrátane rukavíc - vhodné na lyžovanie.

Za deti zodpovedajú inštruktori, ktorí si deti podelia do skupín podľa toho, ako vedia lyžovať. Pitný režim bude zabezpečený- čaj zo škôlky. Prosíme rodičov, aby deťom nedávali žiadne pitie a ani žiadne jedenie (sladkosť, džús, ovocie...)

Režim dňa počas lyžiarskeho výcviku:

DESIATA:  V MŠ od 7.30hod. do 8.00 hod.

                   8.30 hod. - odchod autobusom do Valče.

                   Príchod do školy medzi 12.00 hod. do 12.30 hod.

                   Pokračujeme obedom a odpočinkom.


 

 

Zajtra,t.j. dňa 6.12.2019  deti nepôjdu na spoločnú svätú omšu. Prosíme Vás,aby ste doniesli deti do materskej školy.


Dňa 19.12.2019 bude prevádzka materskej školy do 15.30.hod. 

Deti v dopoludňajších hodinách sa zúčastnia predstavenia v CVČ JMC, kde im žiaci našej školy zahrajú predstavenie o  Perinbabe.


Svätý Mikuláš

Dňa 6.12.2019 si žiaci 9.B triedy pripravia program pre naše deti a oslávia spolu sviatok sv. Mikuláša v CVČ JMC o 10.30 hod.


Advetné obdobie

Advetné obdobie je čas prípravy, očakávania a radosti z blízkeho príchodu Pána. Pán prichádza v podobe malého Ježiška. Pripravujeme sa na advetné obdobie omšami v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe o 8.hodine. Sväté omše budú v  piatok-  6.12, 13.12., 20.12.2019.

V advetnom období organizujeme:

- mikulášsku zbierku sladkostí a šatstva pre Ukrajinu

- zbierku šatstva (vianočných darčekov) pre Ukrajinu


Hody svätého Martina

Dňa 11.11.2019 sa v materskej škole budú konať v dopoludňajších hodinách HODY. O 9.hod. odchádzajú deti na svätú omšu do Kostola svätého Martina v Martine,objednaným autobusom. Po omši sa vrátia do škôlky,kde budú pokračovať hody.

Prosíme rodičov o malé občerstvenie pre deti podľa vášho rozhodnutia. Potešíte nás aj ovocím.

Vďaka


 

Dňa 22.10.2019 o 9.hod.  sa bude konať v JMC hudobno- divadelné predstavenie TALENTÍNO.


 

 

Oznamujeme rodičom, že materská škola bude počas jesenných prázdnin zatvorená ako základná škola

od 30.10 a 31.10 2019.

Prevádzka začne v PONDELOK 4.11.2019.    


       

Dňa 05.11.2019 o 10.20hod. k nám príde divadielko zo Žiliny. Divadielko bude O KOCÚROVI A PYŠNEJ HVIEZDE.

 


Výňatok zo zápisnice Rodičovského spoločenstva MŠ ohľadom stravovania detí v materskej škole.

 6.  Stravné:  2,10 €  celodenná strava            

Platba: na účet ŠJ s prideleným variabilným  symbolom. Rozpis platieb je zverejnený pri jedálnom lístku v šatni. Prípadný problém ohľadom platieb treba riešiť s pánom Jedinákom.

     Pán Jedinák vysvetlil rodičom celú metodiku štátnej dotácie na stravu pre predškolákov, ktorá je vo výške 1,20€.  V našej MŠ je  suma za celodennú stravu 3,53€.  Rodičia platia 2,10€, škola platí 1,43€. Rodičia predškolákov, platia iba 0,90€, pretože majú dotáciu 1,20€.           

Dotácia štátu na predškolákov sa uplatní iba ak:

 -  dieťa je prihlásené na stravu

 -  je fyzicky prítomné v MŠ

 -  a odoberie stravu – teda konzumuje         

      Je nevyhnutné,  aby dochádzka detí v triede bola totožná s počtom uvarených porcií pre deti. Ak nie je splnený čo len jeden bod, z týchto troch, dieťa – predškolák, nemá nárok na dotáciu 1,20€.  Za nedôsledné odhlasovanie detí zo stravy dopláca aj samotná škola, ktorá musí zaplatiť sumu 1,43€ , (pretože dieťa nebolo v materskej škole a rodič stravu neodhlásil).

Z tohto dôvodu škola prijala nasledovné opatrenie.

Do 8.00 hod. ak dieťa nepríde do materskej školy a nemá odhlásenú stravu a pani učiteľka nevie o jeho prípadnom neskoršom príchode z dôvodu lekárskeho vyšetrenia, choroby a pod., strava sa mu neposkytne, pretože stravu odhlási pani učiteľka a rodič bude znášať finančnú ťarchu 1,43€, ktorú zaplatí škole. Toto opatrenie slúži na: - zodpovedné odhlasovanie detí zo stravy - na možnosť uplatnenia si  finančnej dotácie 1,20€ na predškolákov - efektívne vynakladanie finančných prostriedkov Odhlasovanie zo stravy  sa naďalej  robí cez internet – elektronické  do 6.45 hod. Ak sa stane neočakávaná udalosť, problém, treba zavolať do MŠ pani učiteľke a tá stravu konkrétneho dieťaťa na konkrétny deň odhlási.

                                

 

 

                                               Milí rodičia a deti!

                                                                    Máme pre vás dôležité informácie :-)

 

       -  v pondelok 2.9. 2019 bude materská škola otvorená už od 6.00 hod.

       -  na svätú omšu do kostola nepôjdeme, až na prvý piatok -  triedy predškolákov C,D

       -  ak sa rozhodnete, že dieťa zoberiete do kostola a potom ho chcete priviesť do MŠ, treba zatelefonovať do MŠ, že

          prídete neskôr

       - čo všetko treba priniesť do MŠ sa dozviete priamo v triede u pani učiteľky a info bude aj na nástenkách

       - najdôležitejšie sú prezúvky a pyžamko, prosíme podpísať a  do skrinky dať náhradné oblečenie

       - pri vstupe do triedy prosím vypíšte a podpíšte  Čestné prehlásenie, že dieťa je zdravé, tento papier  dostanete   

         od pani učiteľky v triede

       

                                                                                   Strava

     - všetky deti sú na celodennú stravu prihlásené už 2.9., v pondelok

        -  ak dieťa nepríde v tento deň do MŠ, je potrebné ho zo stravy odhlásiť

                                            Systém odhlasovania detí  (na celý deň alebo olovrant)

        1. Rodičia, ktorých detí už chodia do našej  MŠ  ostáva sytém odhlasovania ten istý, cez internet, s tými istými

          prihlasovacími údajmi, ak systém nepôjde alebo sa nebude dať odhlásiť, treba zatelefonovať do MŠ do 7.00 h.

        2. Rodičia novoprijatých detí (od  2.9 2019) majú deti prihlásené na stravu, preto ak potrebujú odhlásiť dieťa   

           zo  stravy (na celý deň, alebo olovrant), môžu zatelefonovať do MŠ do 7.00 hod. na t. č. 043 4304710,      

        deti odhlásia ich pani učiteľky 

        -  prihlasovacie údaje na odhlasovanie stravy od 3.9 cez internet dostanú rodičia novoprijatých detí v triede 

           pri nástupe dieťaťa do materskej školy 

 

          Ďakujeme  a tešíme sa na Vás :-)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 28.6.2019 bude prevádzka MŠ iba do 12.00 hod. z dôvodu záverečnej hodnotiacej porady všetkých zamestnancov.

Za pochopenie ďakujeme.smiley


Prevádzka materskej školy v mesiaci JÚL bude od 1.7. do 19.7.2019 (3 týždne) od 6.30 hod. do 16.00hod. V tomto čase budú prebiehať stavebné práce na oprave nového hygienického zariadenia z dôvodu reklamácie.


Vo štvrtok, na sviatok BOŽIEHO TELA A KRVI, svätá omša ráno o 8.00hod. na Severe NEBUDE. Všetci ste srdečne pozvaní aj s deťmi na svätú omšu o 17.00hod.


Hudobný koncert

Dňa 17.6. 2019 sa uskutoční koncert pre deti. 


 


Týždeň detských radostí        10.6.-14.6.2019

Počas celého týždňa sú pre deti pripravené akcie: 

V pondelok je pre deti pripravené fotenie.

V utorok navštívia TURČIANSKY DVOR v Tur. Kľačanoch - deti môžu doniesť pre zvieratá zeleninu. Prosíme rodičov, aby deťom na výlet nachystali: šiltovky, (klobúky), vhodnú obuv tenisky (nie sandále) a do batohu vodu na pitie. Deti budú desiatovať v škôlke, autobusom od školy odchádzajú do Kľačian a na obed sa vrátia do materskej školy.

V stredu divadelné predstavenie "Klauniáda"- povolania.

Vo štvrtok hudobné predstavenie Veselo s gitarou

V piatok VEĽKÍ- MALÝM- špotrovo- zábavné dopoludnie, ktoré pripravujú naši žiaci deviateho ročníka najmenším škôlkarom.


Oznamujeme rodičom, že počas veľkonočných sviatkov bude MŠ zatvorená od 18.04. - 23.04.2019.

Dňa 24.04. 2019 bude prevádzka zatvorená z dôvodu Metodickédo dňa učiteľov. (Riaditeľské voľno).

Prevádzka MŠ začne dňa 25.04.2019


Dňa 5.4.2019  deti z tried C a D nepôjdu na prvopiatkovú  svätú omšu na Sever. Stretneme sa v materskej škole.


Zápis do materkej školy bude 15.4.- 16.4.2019 od 8.00 do 16.00 hod.


Výsledky testov školskej zrelosti,

ktoré absolvovalo Vaše dieťa, si môžete v písomnej forme prevziať a súčasne konzultovať dňa 1.4.2019.

Rozpis konzultácií je na nástenke pri triede C.


Dňa 3.4.2019 o 9hod.si pozrieme divadelné predstavenie: Pinokio


21.3.-fotenie detí. Informácie na nástenkách pri triedach


Zajtra, to je 1.3.2019 sa deti z materskej školy nezúčastnia prvopiatkovej svätej omše na Severe. Poprosíme deti doviesť priamo do materskej školy. Ďakujeme


Divadelné predstavenie: Zlatá rybka

Dňa 11.3.2019 o 10.20 hod. v MŠ bude divadelné predstavenie pre deti.


Jarné prázdniny

Materská škola počas jarných prázdnin  od 4.3 - 8.3.2019 bude otvorená pre prihlásené deti. Oznam o prihlásení svojho dieťaťa na prázdniny bol vyvesený na nástenkách pri triedach. Odhlásené deti si nezabudnite odhlásiť aj zo stravy.


Veselo s gitarou

Dňa 28.2.2019  od 9.-10 hod. sa bude konať hudobné predstavenie pre deti materskej školy.


 Karneval v materskej škole

Náhradný termín karnevalu bol 27.2.2019  v triedach materskej školy.V ten deň prebiehali aj testy školskej zrelosti.


Karneval v materskej škole

Z dôvodu chrípkovej epidémie a zníženého počtu detí sa karneval, plánovaný 22.2.2019 v materskej škole ruší.


Upratovanie kostola 

Dňa 26.1. 2019 má naša materská škola službu pri upratovaní kostola na Severe. Bližšie informácie budú na nástenkach v MŠ a u pani učiteliek.


Lyžiarsky výcvik

od 21.1. - 25.1.2019 bude lyžiarsky výcvik vo Valči, bližšie info bude na nástenkách a priamo u pani učiteliek


Vianočné prázdniny

od 22.12. do 7.1. 2019 bude MŠ zatvorená, prevádzka začne 8.1. 2019


Mikuláš príde do MŠ

6.12. - do MŠ príde Mikuláš v dopoludňajších hodinách.


Oslava sviatku sv.Martina

   8.11. -  pozrieme si s predškolákmi v JMC o 8.00 hod. ľudové pásmo ,,Spievajže si spievaj"

  9.11. - v dopoludňajších hodinách  oslávime sviatok sv. Martina - podrobnejší program je na plagáte v MŠ.


12.11. -   bude  vianočné fotografovanie - informácie sú na nástenkách pri triedach

27.11. -   príde k nám divadlo Príbeh zo Žiliny s predstavením ,,Cesta okolo sveta"


Jesenné prázdniny

Dňa 31.10. a 2.11. 2018 bude materská škola zatvorená. Dňa 30.10. je štátny sviatok. Prevádzka materskej školy začne

v pondelok 5.11. 2018.


Zahrajko zo Spievankova

18.10. o 10.00 hdo. v JMC - Zahrajko v materskej škole


Divadelné predstavenie

9.10. o 10.00 hod. v JMC - Divadlo Príbeh ZA - O psíčkovi a mačičke


Svätá omša

5.10. 2018 na 8.00 hod.  - idú do kostola na Sever  predškoláci

deti odchádzajú z MŠ o 7.15 hod., deti môžete priviesť po tomto čase už do kostola

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria