Navigácia

Projekt Západní Slovania

Spoločné stretnutie

                                               

V roku 2005 sme začali medzinárodnú spoluprácu s partnerskými školami z Poľska s cieľom spoznať, propagovať a zachovávať históriu, tradície, kultúru a kresťanstvo západných Slovanov v rámci Európy. Naše národy patria do skupiny západných Slovanov  a naše kresťanské, historické a kultúrne korene sú úzko späté. Projekt realizujeme pod názvom: ZÁPADNÍ SLOVANIA, VČERA, DNES A ZAJTRA.

          Projekt sa zameriava na skupiny žiakov, ich rodičov a učiteľov zúčastnených krajín. Počas trvania spolupráce realizujeme rôzne aktivity a programy. Jednou z hlavných aktivít je týždňová medzinárodná výmena žiakov a učiteľov z partnerských škôl.

          Okrem žiakov, učiteľov a rodičov našej školy sú do projektu zapojení aj žiaci, učitelia a rodičia z partnerských škôl z Poľska z mesta Kąty Wrocławskie:

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich

http://www.gimnazjum.katywroclawskie.com/

Szkoła Podstawowa nr 2

http://www.sp2katywroclawskie.szkolnastrona.pl/

 

7. spoločné stretnutie na Slovensku

 

            Krúžok Západní Slovania včera, dnes a zajtra prebiehal aj v šk. roku 2011/2012. Vyvrcholením práce v krúžku bolo stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na prelome mája a júna  2012 na Slovensku.

            Prvá časť pobytu sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách, kde sme sa venovali predovšetkým vzájomnému spoznávaniu sa a turistike. V druhej časti pobytu sme sa presunuli do Martina. Našich poľských priateľov hostili rodiny našich žiakov vo svojich domovoch. Nezabudnuteľnými zážitkom bola Bernolácka olympiáda – oslava Dňa detí, ktorú si pre nás pripravili rodičia detí z našej školy.

            Našich priateľov z Poľska sme vyprevadili domov v nádeji na ďalšie spoločné stretnutie.

            Ďakujeme vedeniu školy, mestu Martin, všetkým dobrodincom a sponzorom za podporu tohto projektu.

 

 

8. spoločné stretnutie v Poľsku

 

            Tento rok opäť ožil projekt Západní Slovania – včera, dnes a zajtra, ktorý vyvrcholil v máji 2014 výmenným pobytom v poľskom mestečku Glucholazy na česko-poľskom pohraničí. Výber 15 žiakov z našej školy hostili priatelia z poľských partnerských škôl Gymnázium Mikuláša Kopernika a Škola podstavová nr 2 v meste Katy Wroclawskie.

            Stretnutie sa uskutočnilo v príjemnom prostredí rekreačného zariadenia Banderoza. Tvorivé dielne, športové aktivity, oddych v soľnej jaskyni, turistika, grilovačka, kurz tancovania, nočný pochod lesom, ryžovanie zlata a mnoho ďalších pekných aktivít vytvárali veľmi dobré podmienky na vzájomné spoznávanie nielen seba, ale aj svojho jazyka, kultúry, tradícií a pod.

            Všetci sme si do svojich domovov odniesli veľa krásnych zážitkov, spomienok, nové priateľská a skúsenosti. Ďakujeme našim poľským priateľom za srdečné prijatie. Tešíme sa všetci na ďalšiu spoluprácu.

Do galérie Západní Slovania 2014 boli pridané fotografie.

 

Projekt Západní Slovania – včera, dnes a zajtra pokračuje v školskom roku 2014/2015, ktorý vyvrcholí stretnutím v júni 2015 na Slovensku

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria