Navigácia

1. stupeň Zápis do 1. a prípravného ročníka Pomôcky na 1.stupeň Tlačivá Prázdniny - školský rok 2019/2020

1. stupeň

​Učiteľský zbor 1. stupňa:

PaedDr. Monika Ševčíková - zástupkyňa 1. stupňa

PRR Bc. Janka Sygulová

1.A PaedDr. Andrea Gírethová

1.B Mgr. Jana Krištofíková

1.C Mgr. Zuzana Keratová

2.A Mgr. Andrea Kozmanová

2.B Mgr. Mária Haverlová

3.A PaedDr. Monika Klimeková

3.B Mgr. Dagmar Hanzelová 

4.A Mgr. Slavomíra Gajňáková

4.B Mgr. Mária Šmehýlová

Základné informácie:

 • Škola sa otvára o 7:40 hod. Treba prísť najneskôr do 7:55 hod. Prosíme o dochvíľnosť, aby sa dieťa v pokoji mohlo pripraviť na vyučovanie.
 • ŽIADAME VÁS, ABY STE DETI ODPREVÁDZALI LEN PO SKRINKY. Z HYGIENICKÝCH DÔVODOV PROSÍME, NEODPREVÁDZAJTE VAŠE DIEŤA KU TRIEDE. 
 • Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú hneď domov alebo do ŠKD. V areáli školy sa nesmú zdržiavať sami.
 • Sväté omše bývajú o 8:00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe vždy na 1. piatok v mesiaci a na sviatky. Na sväté omše je potrebné prichádzať včas, najneskôr do 7:55 hod. Sú súčasťou vyučovania. O svätých omšiach vás budeme vopred informovať.
 • V stredu o 7:15 hod. budeme mávať sväté omše v našej školskej kaplnke. Účasť na svätých omšiach je dobrovoľná. Niekoľkokrát do roka budeme mať službu na týchto svätých omšiach. Termín sv. omší si pozrite na nástenke pri kaplnke.
 • Na všetky školské sväté omše ste pozvaní aj vy.   

 

Pomôcky:

 • je potrebné priniesť čo najskôr (do konca tohto týždňa).
 • Úbor na telesnú výchovu treba mať v plátennom vrecku, nie v igelitke! Deti si úbor budú nechávať v šatni, každý druhý týždeň ho treba zobrať domov oprať.
 • Prezuvky s pevnou pätou si deti nechávajú v šatni v plátennom vrecku.
 • Všetky pomôcky, okrem tých, ktoré patria do peračníka, prosíme doniesť v podpísanej igelitovej taške.
 • Pomôcky a veci (OKREM ZOŠITOV) prosíme podpísať!!!
 • V stredu písomné domáce úlohy deti nebudú mávať,
 • Na komunikáciu s Vami budeme používať slovníček, papierovú žiacku knižku a elektornickú žiacku knižku, ktoré nosia deti každý deň do školy. Váš podpis je pre nás znakom, že ste oznam prečítali a beriete ho na vedomie. Preto Vás prosíme o každodennú kontrolu a podpisovanie slovníčka aj žiackej knižky. Prosíme Vás, v žiackej knižke vyplňte údaje na prvej strane.

 

Ospravedlnenie žiaka:

 • Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa 5 dní za štvrťrok. Ostatné ospravedlnenia musia byť od lekára. Chorobu dieťaťa je potrebné nahlásiť do 24 hodín (triednej učiteľke, alebo zavolať do školy). Je potrebné zabezpečiť , aby žiak prišiel po chorobe do školy pripravený, s dopísanými domácimi úlohami a mal dobraté učivo z každého predmetu. Prebraté učivo a domáce úlohy budú uverejnené na školskej stránke.
 • Ak chcete uvoľniť dieťa z vyučovania z iného dôvodu, ako je choroba, na jeden deň ho môže uvoľniť triedny učiteľ, na viac dní je potrebné podať písomnú žiadosť u riaditeľa školy.
 • Ak dieťa nemôže cvičiť na telesnej výchove, je potrebné poslať v slovníčku písomné ospravedlnenie. Nestačí, aby nám to dieťa oznámilo ústne.

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria