Navigácia

Navigácia

  1. stupeň Zápis do 1. a prípravného ročníka Pomôcky na 1.stupeň Tlačivá

  1. stupeň

  1. stupeň

  Ako budeme fungovať na 1. stupni od 3.11.2020 ?

  Od 6.30 hod sa žiaci prípravného ročníka a 1. stupňa schádzajú vo svojej kmeňovej triede. Vyučovanie bude prebiehať pre prípravný ročník od 8.00 – 11.00 hod, 1. – 4. ročník podľa mierne upraveného rozvrhu. Máme upravené aj stravovanie žiakov, aby sa všetci prestriedali v menších skupinkách podľa rozpisu od 11.00 – 13.30 hod. Takto budeme zatiaľ fungovať do 27.11.2020. Jednotlivé triedy bližšie informácie o rozvrhu dostanú od svojich triednych učiteľov. Aktivity budú realizované prednostne tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho ak to počasie umožní. Rozvrh dostanú od triedneho učiteľa prostredníctvom edupage.

  Po skončení vyučovania ide žiak hneď domov alebo na obed s ŠKD oddelením. Každá trieda má svoje oddelenie ŠKD, aby sme sa vyhli premiešavaniu žiakov. Dieťa si môžete vyzdvihnúť z ŠKD v pergole (bude tu služba, ktorá ohlási p. vychovávateľku) alebo pred jedálňou od 12.30 hod. V prípade, že je žiak prihlásený v ŠKD, môže ostať v ŠKD popoludní  max. do 16.00 hod. ŠKD bude fungovať  v kmeňových triedach, v priestoroch ŠKD a na školskom dvore.

  Do priestorov školy, jedálne a ŠKD majú zákonní zástupcovia, sprevádzajúce osoby a cudzí ľudia vstup zakázaný z dôvodu protiepidemických opatrení.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria