Navigácia

Navigácia

  Sväté omše v pôste sa konajú len v Kaplnke bl. sr. Zdenky  o 7.15 hod!!!

    Pravidelné sväté omše sa konajú:

  • každú stredu o 7.15 hod (pred vyučovaním) – v šk. Kaplnke bl. Sr. Zdenky
  • v 1. piatok, prikázaný sviatok o 8.00 hod (počas vyučovania) – v Kostole SedembolestnejPanny Márie na Severe (následne sú skrátené hodiny)

   

  Sv. omše v Kostole Sedembolestnej Panny Márie

  v šk. roku 2018/2019

    

     3. 9.  Otvorenie šk. roka – učitelia

      7. 9.  Prvý piatok september – 9. B

    5. 10.  Prvý piatok október – 9. A

    7. 12.  Prvý piatok december – 8. B

  14. 12. Adventná sv. omša – 8. A        Kostol!

  21. 12. Adventná sv. omša – 7. B        Kostol!

      8. 2. Prvý piatok február – 7. A

      1. 3. Prvý piatok marec – 6. B

    15. 3. Pôstna sv. omša – 6. A             Kaplnka!

    22. 3. Pôstna sv. omša – 5. B             Kaplnka!

    29. 3. Pôstna sv. omša – 5. A             Kaplnka!

    15. 3. Pôstna sv. omša – 8. B             Kaplnka!

      5. 4. Pôstna sv. omša – 8. A             Kaplnka!

    12. 4. Pôstna sv. omša – 7. B             Kaplnka!

      5. 4. Prvý piatok apríl – 7. A

      3. 5. Prvý piatok máj – 6. B

    30. 5. Nanebovstúpenie Pána – 6. A    Šk. púť!

      7. 6. Prvý piatok jún – 8. A + 8. B

    20. 6. Najsvätejšie Kristovo telo a krv – 3. A + 3. B

    28. 6. Ukončenie šk. roka  – 9. A + 9. B

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria