Navigácia

Navigácia

  Centrum voľného času Formy práce JM Centra AKTUALITY Rozvrh krúžkov

  JMCentrum - činnosť

  Centrum voľného času

  Zásluhou prvej riaditeľky pani Mgr. Magdalény Jelínkovej, škola od svojho vzniku venovala veľkú pozornosť okrem kvalitného vzdelávania, aj mimoškolskej výchovnej činnosti a voľno časovým aktivitám našich žiakov. Ľudia zapálení pre túto prácu spoločne organizovali mnoho podujatí v snahe prehlbovať jednotu vzájomnej výchovnej pôsobnosti školy, rodiny a verejnosti v kresťanskom duchu.  

  Po desaťročnej skúsenosti s touto prácou, vznikla potreba zriadiť školské stredisko záujmovej činnosti. 

  Dátum zriadenia : 01.01. 2004

  JM CENTRUM – nesie názov po pani riaditeľke Jelínkovej Magdaléne.

   

  Adresa: CVČ JM Centrum  pri KZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1,  036 01 Martin

  Tel.: 043/4304 711

  Číslo účtu:  IBAN SK55 0900 0000 0050 3776 2204

  Webová stránka: http://bernolaka.edupage.org

   

  Vedúca JMC: Mgr. Ľuboslava Vencelová

  email: lubka.vencelova@gmail.com

  tel. č.: 0948 143 966

   

  vychovávateľ: Bc. Milan Ďurica 

  email: millanek53@gmail.com

  tel.č.: 0918 539 456

   

   

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria