Navigácia

Centrum voľného času Formy práce JM Centra AKTUALITY Rozvrh krúžkov

JMCentrum - činnosť

Centrum voľného času

Zásluhou prvej riaditeľky pani Mgr. Magdalény Jelínkovej, škola od svojho vzniku venovala veľkú pozornosť okrem kvalitného vzdelávania, aj mimoškolskej výchovnej činnosti a voľno časovým aktivitám našich žiakov. Ľudia zapálení pre túto prácu spoločne organizovali mnoho podujatí v snahe prehlbovať jednotu vzájomnej výchovnej pôsobnosti školy, rodiny a verejnosti v kresťanskom duchu.  

Po desaťročnej skúsenosti s touto prácou, vznikla potreba zriadiť školské stredisko záujmovej činnosti. 

Dátum zriadenia : 01.01. 2004

JM CENTRUM – nesie názov po pani riaditeľke Jelínkovej Magdaléne.

 

Adresa: CVČ JM Centrum  pri ZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1,  036 01 Martin

Tel.: 043/4304 711

Číslo účtu:  IBAN SK55 0900 0000 0050 3776 2204

Webová stránka: http://bernolaka.edupage.org

 

Vedúca JMC: Mgr. Ľuboslava Vencelová

email: lubka.vencelova@gmail.com

tel. č.: 0948 143 966

 

vychovávateľka: Ľudmila Mihaliková

email: peggy.mihalikova@gmail.com

tel.č.: 0918 058 913

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria