Rada školy

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Ján Chabada Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Marta Dubovcová Rozvrh
Zástupkyňa RŠ pre MŠ
Zástupca v triede: MŠ B
 
 
Mgr. Danka Kubičková Rozvrh
Zástupkyňa RŠ pre II. stupeň
 
 
PaedDr. Monika Ševčíková Rozvrh
Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Monika Barabášová Rozvrh
Výchovná poradkyňa
 
 
Ing. Martina Beláková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Jana Buchláková Učiteľka
 
 
Katarína Cigániková Rozvrh
Triedna učiteľka: MŠ D
 
 
Ing. Andrea Čechová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. B
 
 
Bc. Katarína Dibalová Triedna učiteľka: MŠ A
 
 
PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Bc. Jana Fireková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Slavomíra Gajňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. A
 
 
PaedDr. Andrea Gírethová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
 
 
Bc. Kristína Hanulová Rozvrh
Triedna učiteľka: MŠ C
 
 
Mgr. Dagmar Hanzelová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Mária Haverlová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Ing. Anna Hlúbiková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Hunčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Ing. Iveta Chabadová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Milan Chochula Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
 
 
Mgr. Martina Klimeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
PaedDr. Monika Klimeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Jana Krištofíková Triedna učiteľka: 2.B
Zástupca v triede: 2.A
 
 
Mgr. Viera Krištofíková Rozvrh
Špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Katarína Kružliaková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ C
 
 
Mgr. Zuzana Lobozová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Ľudmila Mihaliková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Mária Mištová Feková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Ing. Viera Mužilová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Michaela Olbertová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Katarína Olejárová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ A
 
 
Katarína Pečková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Katarína Rábeková Kováčová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Rypáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Roman Skolozdra Učiteľ
 
 
Mgr. Dušan Stančík Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
Miloslava Stašáková Rozvrh
Triedna učiteľka: MŠ B
 
 
Mgr. Mária Šmehýlová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. B
 
 
Mgr. Katarína Šugárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Ľuboslava Vencelová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Barbora Švecová Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zora Tóthová Petrovičová Rozvrh
Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2017.0.1036 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.05.2017

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria