Rada školy

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Monika Boričová
 
 
Ing. Ján Chabada Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Marta Dubovcová Zástupkyňa RŠ pre MŠ
Triedna učiteľka: MŠ C
 
 
Mgr. Danka Kubičková Rozvrh
Zástupkyňa RŠ pre II. stupeň
 
 
PaedDr. Monika Ševčíková Rozvrh
Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň
Triedna učiteľka: 4. A
 
 
Ľubomíra Balážová Triedna učiteľka: MŠ B
 
 
Mgr. Monika Barabášová Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 6. A
 
 
Ing. Martina Beláková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
 
 
Mgr. Jana Buchláková Vychovávateľka
 
 
Katarína Cigániková Triedna učiteľka: MŠ A
 
 
Ing. Andrea Čechová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. B
 
 
Bc. Katarína Dibalová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ B
 
 
PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. B
 
 
Mgr. Slavomíra Gajňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. A
 
 
PaedDr. Andrea Gírethová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. A
Zástupca v triede: 3 B
 
 
Bc. Kristína Hanulová Triedna učiteľka: MŠ D
 
 
Mgr. Dagmar Hanzelová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. B
Zástupca v triede: 1. A
 
 
Mgr. Mária Haverlová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. B
 
 
Ing. Anna Hlúbiková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Hunčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. B
 
 
Ing. Iveta Chabadová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Milan Chochula Rozvrh
Triedny učiteľ: 8. A
 
 
Bc. Mária Romana Jurková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dagmar Kapustová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Klimeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. A
 
 
PaedDr. Monika Klimeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. A
Zástupca v triede: 1. B
 
 
Mgr. Jana Krištofíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3 B
Zástupca v triede: 3. A
 
 
Mgr. Jana Krištofíková Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Krištofíková Špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Zuzana Lobozová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. B
 
 
Ľudmila Mihaliková Vychovávateľka
 
 
Ing. Viera Mužilová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. A
 
 
Michaela Olbertová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dušan Pecko Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing., Mgr. Renáta Petrášová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ D
 
 
Mgr. Andrea Pindurová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ A
 
 
Katarína Rybárová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Rypáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Stančík Vychovávateľ
 
 
Miloslava Stašáková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ C
 
 
Bc. Janka Sygulová Rozvrh
Triedna učiteľka: PRR
 
 
Mgr. Soňa Sýkorová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Šmehýlová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. B
 
 
Mgr. Katarína Šugárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. B
 
 
ICLic. Štefan Vančo Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ľuboslava Vencelová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Silvia Zajacová Vychovávateľ
 
 
Mgr. Michal Žiaran Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Barbora Švecová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zora Tóthová Petrovičová Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2018.0.1084 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2018

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria