Rada školy

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Ján Chabada CHAJ Riaditeľ
 
 
Mgr. Marta Dubovcová DUB Zástupkyňa RŠ pre MŠ
 
 
Mgr. Danka Kubičková KUB Zástupkyňa RŠ pre II. stupeň
 
 
PaedDr. Monika Ševčíková ŚEV Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Ľubomíra Balážová BAL Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Barabášová BAR Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Ing. Martina Beláková BEL Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Jana Buchláková BUCH Vychovávateľka
 
 
Katarína Cigániková CIG Učiteľka
 
 
Ing. Andrea Čechová ČECH Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Bc. Katarína Dibalová DIB Učiteľka
 
 
PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová ĎUR Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Slavomíra Gajňáková GAJ Triedna učiteľka: 3.A
 
 
PaedDr. Andrea Gírethová GIR Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
 
 
Bc. Kristína Hanulová HANK Učiteľka
 
 
Mgr. Dagmar Hanzelová HAN Triedna učiteľka: 2.B
Zástupca v triede: 2. A
 
 
Mgr. Mária Haštová HAŠ Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Haverlová HAV Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Ing. Anna Hlúbiková HLU Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Hunčíková HUN Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Ing. Iveta Chabadová CHAI Učiteľka
 
 
Ing. Milan Chochula CHO Triedny učiteľ: 9.A
 
 
Bc. Mária Romana Jurková JUR Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dagmar Kapustová KAP Vychovávateľka
 
 
Mgr. Barbora Kišová KIŠ Učiteľ
 
 
Mgr. Martina Klimeková KLIMA Učiteľka
 
 
PaedDr. Monika Klimeková KLIMO Triedna učiteľka: 2. A
Zástupca v triede: 2.B
 
 
Mgr. Jana Krištofíková KRIJ Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: 4.A
 
 
Mgr. Viera Krištofíková KRIV Špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Zuzana Lobozová LOB Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Ľudmila Mihaliková MIH Vychovávateľka
 
 
Ing. Viera Mužilová MUŽ Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Michaela Olbertová OLB Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dušan Pecko PEC Učiteľ
 
 
Ing., Mgr. Renáta Petrášová PET Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Pindurová PIN Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Puchelová PUCH Školský psychológ
 
 
Katarína Rybárová RYB Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Rypáková RYP Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Stančík STA Vychovávateľ
 
 
Miloslava Stašáková STA Učiteľka
 
 
Bc. Janka Sygulová SYG Triedna učiteľka: PRR
 
 
Mgr. Soňa Sýkorová SYK Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Šmehýlová ŠME Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Katarína Šugárová ŠUG Učiteľka
 
 
ICLic. Štefan Vančo VAN Učiteľ
 
 
Mgr. Ľuboslava Vencelová VEN Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michal Žiaran ŽIA Učiteľ
 
 
Mgr. Matúš Grigliak GRI Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Barbora Švecová ŠVE Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zora Tóthová Petrovičová TOTH Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria