Rada školy

Navigácia

Zoznam tried

Názov
PRR Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Janka Sygulová
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Švecová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Haverlová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Klimeková
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Hanzelová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Gajňáková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Šmehýlová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Gírethová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Krištofíková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šugárová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Sýkorová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Beláková
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Barabášová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Čechová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viera Mužilová
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Lobozová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milan Chochula
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Hunčíková
MŠ A Triedny učiteľ Ľubomíra Balážová
MŠ B Triedny učiteľ Katarína Cigániková
MŠ C Triedny učiteľ Bc.Kristína Hanulová
MŠ D Triedny učiteľ Mgr. Marta Dubovcová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria