Rada školy

Navigácia

Zoznam tried

Názov
PRR Triedny učiteľ Bc.Janka Sygulová
1.A Triedny učiteľ Mgr. Barbora Švecová
1.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Haverlová
2.A Triedny učiteľ PaedDr. Monika Klimeková
2.B Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Hanzelová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Gajňáková
3.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Šmehýlová
4.A Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Gírethová
4.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Krištofíková
5.A Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šugárová
5.B Triedny učiteľ Mgr. Soňa Sýkorová
6.A Triedny učiteľ Ing. Martina Beláková
6.B Triedny učiteľ PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová
7.A Triedny učiteľ Mgr. Monika Barabášová
7.B Triedny učiteľ Ing. Andrea Čechová
8.A Triedny učiteľ Ing. Viera Mužilová
8.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Lobozová
9.A Triedny učiteľ Ing. Milan Chochula
9.B Triedny učiteľ Mgr. Anna Hunčíková
MŠ A Triedny učiteľ Ľubomíra Balážová
MŠ B Triedny učiteľ Katarína Cigániková
MŠ C Triedny učiteľ Bc.Kristína Hanulová
MŠ D Triedny učiteľ Mgr. Marta Dubovcová

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2018

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria