Navigácia

Vitajte v našej škole

ZÁPIS do 1.ročníka 2018

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

 

 

 

Sobota 20. 10. 2018

VITAJTE U NÁS!

 • Začal sa ďalší ročník populárnej celoročnej minifutbalovej ligy mladších žiakov a žiačok, ktorý prebieha na ZŠ Hurbanova.

  Za účasti družstiev - Hurbanova, Turany, Mudroňova

  Evanjelická, Priekopa, a Bernoláka

  sa rozbehol počet siedmych turnajov, ktoré určia celkového

  víťaza korunovaného - Pohárom víťaza okresu-

  a zlatými medailami. Turnaje budú prebiehať každý mesiac.

  Už máme 1. turnaj za sebou. Potešiteľné je že s úspešným

  koncom pre našu školu. S novým zložením družstva, ktoré

  prekvapilo prvenstvom pred Evanjelikmi a Hurbankou!

 • Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

  V piatok 19.10.2018 mali žiaci 2. stupňa celodenné účelové cvičenie, ktoré je zamerané na vzdelávanie a rozvoj zručností a návykov potrebných na ochranu života a zdravia. ÚC prebiehalo v dvoch častiach: teoretickej, ktorá sme realizovali v škole, a praktickej, ktorá prebiehala v športovom areáli JLF.

  Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali vzdelávanie na tému prevencia požiarnej ochrany, kde sa naučili základné zásady, ako sa správať pri vzniku požiaru, čo robiť, keď vypukne požiar doma, v nákupnom centre, v prírode a zásady prevencie, aby požiar vôbec nevznikol.

 • Na tejto súťaži je dobré to, že si žiaci rozširujú všeobecný prehľad a v deň súťaže si môžu vybrať 2 témy z ponúkaných.

  Súťaž sa bude konať vo štvrtok až 29. novembra dopoludnia na našej škole, zúčastnia sa jej prihlásení žiaci.

  POZOR: Prihlásiť sa treba do budúceho piatku 26.októbra 2018 u pani učiteľky Hlúbikovej, školskej koordinátorky pre súťaž EXPERT a to spolu so štartovným 4 Eurá.

  Pre piatakov a šiestakov, ktorí doteraz riešili Všetkovedka sú ponúkané 2 témy z oblastí prírodovedy, geografie, biológie, matematiky, slovenského jazyka, dejepisu, výtvarnej a hudobnej výchovy.

 • Naša katolícka škola má svoje pevné základy, tradície i svoj program. V ňom majú pevné miesto duchovné cvičenia žiakov deviateho ročníka. Aj teraz sa obe deviatacké triedy so svojimi triednymi vybrali na „ducháče“. Ich miestom boli chaty na Malinom Brde. V tomto eldoráde zimných športov sme počas vrcholiaceho babieho leta, strávili tri dni a dve noci. Cestovali sme v piatok ráno vlakom do Ružomberka, odtiaľ sme prešli peši do Hrabova. Tam sme nastúpili do osemmiestnej lanovky, ktorá nás vyviezla do lyžiarskeho strediska. Spolu s nami cestovali aj deviataci z Katolíckej školy Dobrého Pastiera zo žilinského sídliska Solinky. Obe školy boli ubytované v dvoch neďalekých chatách. Duchovnú obnovu viedol Dušan Pecko – farár farnosti na Solinkách. Bývalý martinský kaplán spustil pilotný projekt duchovnej obnovy dvoch katolíckych škôl. Z Martina a zo Žiliny. Sám bol zvedavý, ako to celé dopadne. Cvičenia boli pod drobnohľadom aj nášho diecézneho biskupa Tomáša Galisa. „ Otcovi biskupovi sa veľmi páčila táto myšlienka a túto snahu požehnal. Povedal, že sa bude za nás všetkých modliť,“ hovoril Dušan Pecko, ktorý ocenil priateľskú atmosféru medzi oboma školami počas duchovnej obnovy. „ Žiaci boli počas programu pozorní a veľmi ich obohatila v sobotu večer modlitba príhovoru,“ poznamenal duchovný vodca podujatia. Naozaj, v šere útulnej miestnosti, zazneli v intímnej chvíli slová povzbudenia od mladých animátorov. Mnohých žiakov zasiahli až tak, že sa po ich tvárach kotúľali nefalšované s

 • Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že udeľujem

  dňa 19. októbra 2018 (piatok)

  riaditeľské voľno

  žiakom 1. stupňa ZŠ

 • ... a navyše prekročí svoju komfortnú zónu, pretože sa na hodine prihlási, učiteľ ho veľmi rád vyvolá, odvážny žiak dostane jednotku a obe zúčastnené strany sú spokojné. Takto nejako to vyzeralo – hoci niektorí predsa len potrebovali povzbudenie – na našich prvých tohtoročných prezentáciách. Piataci po prvýkrát na druhom stupni hovorili o sebe a svojich obľúbených veciach, šiestaci počas birthday party rozprávali o tom, ako slávia narodeniny a meniny, ôsmaci predstavovali svoje modely na módnej prehliadke a deviataci diskutovali na vážnejšiu tému šikanovania. Udialo sa to na hodine anglického jazyka a všetci to zvládli naozaj výborne. Povzbudzujeme preto všetkých viac i menej ustráchaných, aby prekonali všetko, čo im bráni v sebarealizácii. Vaše úsilie bude určite korunované úspechom. Good luck!

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria