Navigácia

Potvrdenia o návšteve školy aj cez Edupage

Návodu, ako si vytlačiť potvrdenie, nájdete na tomto odkaze:

https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

Vitajte v našej škole

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Pondelok 30. 1. 2023

Navigácia

  ZÁPIS do 1.ročníka 2018

  VITAJTE U NÁS!

  • Dňa 26.1.2023 (štvrtok) sa v priestoroch CVČ JMC odohral polročný školský šachový turnaj našich žiakov. Prihlásiť sa mohli žiaci 1. - 8. ročníka, ktorí navštevujú šachový krúžok. Súťažiaci mohli praktizovať všetky svoje nadobudnuté skúsenosti, to čo sa naučili na krúžku a predviesť to svojim súperom. Pre viacerích žiakov to bola prvá skúsenosť vôbec so šachovým turnajom. Nikto však neodišiel smutný, pretože každý súťažiaci bol odmenený.

   Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií a podkategórií -do kategórií A s podkategóriou 6.- 8. ročník a s podkategóriou 3.- 4. ročník. A do kategórií B s podkategóriou 1.- 2. ročník a s podkategóriou 3.- 4. ročník.

  • Milí rodičia, učitelia a priatelia školy!

   Aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aktivít nášho Rodičovského spoločenstva /RS/.

   Dovoľujeme si Vás požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Vďaka Vám sme mohli minulý školský rok podporiť plavecký výcvik, vedomostné a športové súťaže, uskutočniť Bernolácku olympiádu, prispieť na odmeny žiakom na konci školského roka, finančne podporiť prímestský tábor, či skautov.

   Ďakujeme aj všetkým, ktorí zaplatili členský príspevok, a tak sa stali členmi nášho RS. Ak sa k vám informácia o poukázaní členského príspevku nedostala, bližšie informácie nájdete na www.rsbernolaka.sk v časti legislatíva a hospodárenie.

  • Vianočná besiedka žiakov 5.A sa pre vysokú chorobnosť pred Vianocami presunula na začiatok januára. S piatakmi sme nacvičili rozprávku Princezná so zlatou hviezdou na čele. Scenár bol napísaný na motív starej známej českej rozprávky od Boženy Němcovej. Žiaci sa svojich úloh, od postáv cez hudobníkov až po rekvizitárov zhostili naozaj bravúrne. Pripravili si aj rekvizity a kostýmy. Nacvičovanie rozprávky ich nadchlo a nechýbal im zodpovedný prístup a trpezlivosť. Počas nácvikov sme sa aj nasmiali, napríklad na dialógoch Kuchára a jeho pomocníka Varešku, ktorí „kuchtili“ samé dobroty v kráľovskej kuchyni. Spoznali sme pestúnku, ktorá dala múdre rady princeznej Rade aj myšací kožúšok, pod ktorým ukrývala svoju zlatú hviezdu na čele. Mali sme možnosť byť aj na „kráľovskom plese“ na zámku, kde spolu tancovali princezná Rada a kráľ zo Slnečnej krajiny. Rodičia v hľadisku spontánne ocenili nadšenie, elán aj herecké výkony žiakov. Aspoň na chvíľu sa dostali do čarovného rozprávkového sveta. Už teraz sa tešíme sa na ďalšie divadelné predstavenie.

  • Prajeme vám požehnaný a pokojný celý nový rok 2023!

   Milé deti a žiaci, tešíme sa na vás 9. januára 2023 (pondelok), kedy začne riadne vyučovanie po prázdninách v materskej i základnej škole.

  • Naši žiaci boli opäť úspešní na okresnom kole Technickej olympiády. Oproti minulému roku bola súťaž ťažšia, lebo mala nielen teoretickú, ale aj praktickú časť. Súťaž prebiehala dňa 24.11.2022 v priestoroch Spojenej strednej školy a po teoretickom teste čakala súťažiacich výroba výrobkov podľa technickej dokumentácie. Jakub Šichta (9.A) a Tomáš Révay (9.B) obsadili v kategórii A - v súťaži dvojíc krásne druhé miesto a Lenka Koniarová (7.A) sa ako jediná „deva“ umiestnila na stupni víťazov a obsadila v kategórii B tretie miesto. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 13.12.2022 v priestoroch CVČ Kamarát. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

  • V poslednú adventnú sobotu a nedeľu sa naši skauti vybrali do zariadení pre starších spoluobčanov a do kostolov, aby sem priniesli Betlehemské svetlo. Tradícia prinesenia Betlehemského svetla skautmi priamo z Baziliky narodenia v Betleheme a šírená osobným odovzdávaním zo sviece na sviecu trvá už 33 rokov. Obnovili ju rakúski skauti. Aj tento rok ju po celom Slovensku rozviezli skauti vlakom a odtiaľ ju iní skauti, aj tí naši, zaniesli všade, kde precítia radosť zo symbolického prinesenia Kristovho svetla. Fotografie sú z Domu sv. Margity a Anny vo Vrícku, kde sa posolstvu svetla všetci veľmi potešili. Vyprosujú nám požehnané sviatky.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria