Navigácia

Vitajte v našej škole

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

 

 

 

Pondelok 21. 1. 2019

VITAJTE U NÁS!

 • V aktuálnom školskom roku sa iBobra zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl. Medzi nimi nechýbala ani naša škola. Informatická súťaž obsahuje rôzne logické úlohy, ktoré žiaci riešili v obmedzenom časovom limite online cez internet. Jej hlavným cieľom je podporiť ich záujem o informačné a komunikačné technológie.

  Naši žiaci súťažili v troch kategóriach: Bobrík 4.-5. roč., Benjamín 6.-7. a Kadet 8.-9.

  Najúspešnejšími riešiteľmi v kategórii Bobrík boli s plným bodovým ziskom:

  Adam Köteleš a Samuel Gajdoš.

  • V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo už 40. ročníka tradičnej matematickej súťaže Pytagoriáda. Šikovní žiaci 3. až 8. ročníka mali 60 minút na vyriešenie 15 príkladov. Úspešnými riešiteľmi sa stali tí žiaci, ktorí správne vyriešili 10 príkladov. Celkový počet bodov si mohli vylepšiť za každé 4 celé minúty ušetrené do 60 minút.

  • Do okresného kola postupujú:

  Lucia Korineková 23b, Adam Cigánik 20b, Lukáš Hanzel 20b, Matej Sňahničan 20b, Eva Miškolciová 18b, Jakub Veselka 18b, Magdaléna Klimeková 16b a Anna Sýkorová 16b z 3. ročníka

 • Nakoľko sa dodávateľovi tepla podarilo odstrániť haváriu horúcovodu a dodávka tepla do školy bola obnovená, mohli sme začať s vykurovaním priestorov školy.

  Milé deti a žiaci, tešíme sa na vás 8. januára 2019 (utorok), kedy začne riadne vyučovanie po prázdninách v materskej i základnej škole

 • Rok 2019

  Požehnaný celý rok 2019 každému z vás.

  Milé deti a žiaci, tešíme sa na vás 8. januára 2019 (utorok). kedy začne riadne vyučovanie po prázdninách v materskej i základnej škole.

 • Ajhľa, Spasiteľ príde a jeho svätí všetci s ním. A bude veľké svetlo v jeho dňoch, aleluja.

  Požehnaný vianočný čas,

  pokoj a radosť

  Vám zo srdca prajú zamestnanci a žiaci KZŠ s MŠ A. Bernoláka

 • Ochotnícka divadelná spoločnosť žiakov 7.B nacvičila aj tento raz na vianočnú akadémiu divadelné predstavenie. Teraz sa predstavila v najznámejšom diele brazílskeho autora Joao Bethencourta Estevao Weinera - Deň, kedy uniesli pápeža. Je to situačná komédia s hlbším podtextom. Na prvý pohľad to vôbec nevyzeralo, že v hre pôjde o najveselšie dva dni, napriek tomu sa v nej odohral komediálny príbeh s mnohými zvratmi. Príbeh, ktorý hľadá silu v nádeji, že v každom z nás sa skrýva láskavosť i hlboká túžba po porozumení. Je to príbeh našich dní, a predsa naše dni presahuje.....

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria