Navigácia

Deň otvorených dverí

Utorok 21. 11. 2017

Vitajte v našej škole

VITAJTE U NÁS!

 • Vážení rodičia,

  v stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční Testovanie 5 z MAT a SJL. Z tohto dôvodu budú mať žiaci 5. roč. v tento deň skrátené vyučovanie. Predpokladaný koniec testovania je cca 11:10 hod., pri predĺženom čase písania o 11:40 hod. Po skončení testovania žiaci odchádzajú na obed, domov alebo do ŠKD. Žiaci sú z obedu odhlásení, ak majú záujem o obed, musia sa prihlásiť.

 • 15. 11. 2017

  Dňa 22. novembra 2017 (streda) udeľujem

  riaditeľské voľno žiakom 6., 7., 8. a 9. roč. ZŠ

  z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. roč. (Testovanie 5).

  Všetci žiaci 2. stupňa sú z obedu odhlásení, ak majú záujem o obed, musia sa prihlásiť.

  Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. – 4. ročníku a v ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu.

  Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

 • Koncom októbra sa naša škola zapojila do jesenného zberu papiera, ktorý vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. Podarilo sa nám vyzbierať 4 830 kg starého papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili – žiaci i dospeláci, a tak opäť pomohli našej planéte, pretože jedna tona papiera zachráni 17 stromov. Nám sa spoločnými silami podarilo zachrániť 82 stromov a 1 dospelý strom vyrába kyslík pre zhruba 70 ľudí. http://www.enviromagazin.sk/enviro2013/enviro2/24_niejepapier.pdf

  Najviac vyzbierali, s minimálnym rozdielom, triedy 2.A a 2. B. Tretie miesto získala 3. A.

 • Svätá omša v Kaplnke bl. sestry Zdenky v stredu ráno 15.11.2017 o 7.15 hod NEBUDE.


 • 10. 11. 2017

  Aj my a naši žiaci sme sa zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom a v piatok sme trpezlivo obchádzali a oslovovali ľudí v okolí obchodného centra. Ďakujeme dobrovoľníkom - žiačkam a žiakom 8. ročníka, že prekročili zónu svojho komfortu a svojou obetavosťou prispeli do zbierky. Vyzbierali sme 193,85 €.

 • Oznam o zmene režimu vyučovania na 2. stupni dňa 16.11.2017

  Dňa 16.11.2017 sa v 8. a 9. roč. uskutoční testovanie žiakov KOMPARO zo SJL a MAT (9. roč.) a zo SJL, MAT, GEG, BIO a všeobecných študijných predpokladov (8.roč.). Z tohto dôvodu budú mať žiaci týchto ročníkov skrátené vyučovanie do cca 11.15 hod.

  Žiaci 5., 6. a 7. roč. budú mať taktiež upravený režim vyučovania. Majú pripravené náhradné vzdelávacie aktivity v škole alebo mimo areálu školy. Predpokladaný koniec vyučovanie pre tieto ročníky je o 12.30 hod.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria