Navigácia

Potvrdenia o návšteve školy aj cez Edupage

Návodu, ako si vytlačiť potvrdenie, nájdete na tomto odkaze:

https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

Vitajte v našej škole

 

 

TV Berny

Nájdete nás na https://www.youtube.com/watch?v=_q-ilXoq-oY

A keď nás navštívite, nezabudnite kliknúť na červenú ikonku . ĎAKUEJEME!

   

 

 

Piatok 24. 9. 2021

Navigácia

  ZÁPIS do 1.ročníka 2018

  VITAJTE U NÁS!

  • 20. 9. 2021

   Na pripomenutie tradície DOŽINIEK a poďakovania za úrodu počas jesenných kátrových dní sme v rámci hodín techniky inštalovali v pergole jedlú výstavu s názvom PLODY JESENE. Takto môžeme všetkým ukázať, čo sme počas roka v našich záhradách a na balkónoch dopestovali a poďakovať sa za úrodu.

   Výstava potrvá počas mesiaca september a neustále ju dopĺňame. Čo nezjeme, to budeme spracovávať v kuchynke počas hodín techniky.

   Zároveň hľadáme meno pre nášho strašiaka, ktorý stráži výstavu. Svoje návrhy na meno strašiaka vhoďte do schránky v pergole do pondelka 27.9.2021. Nezabudnite sa podpísať, aby mohla víťazný návrh odborná porota odmeniť.

  • V pondelok ráno sme sa s deviatakmi vybrali do Centra Božej tváre na Severe na duchovnú obnovu. Pod vedením pána kaplána Daniela Baleja sme prežili dva nádherné a hodnotné dni, ktoré nás duchovne posilnili. Na fare nás privítali pán kaplán spolu s pánom farárom a s animátorkou. Na začiatku nás pozvali na malé občerstvenie v podobe chutných koláčikov. Keďže vonku bolo chladné a veterné počasie, príjemne nás zahrial teplý čaj. V rámci programu boli pre nás pripravené prednášky, film a aj rôzne aktivitky. Film „Medzi riadkami“ je pútavý príbeh študentov stredoškolskej triedy, ktorých životy sa snaží zmeniť svojim originálnym pedagogickým prístupom učiteľka Erin Gruwellová. Jedna z prednášok bola o premenení a o tom, aká je premena v živote každého človeka dôležitá. Ďalšia prednáška bola o svätosti a tiež o tom, že naše plány do budúcnosti by mali zahŕňať aj plánovanie svätosti tak, aby náš život k nej smeroval. Jednou z aktivít bolo nacvičiť si v skupinách príbeh zo svätého písma „O márnotratnom synovi“ na vopred určený dramatický žáner. Ostatní mali hádať, či ide o komédiu, balet, akčný príbeh či pantomímu. Počas prestávok sme sa mohli zahrať hry ako kalčeto alebo stolný tenis. Na záver sme mali svätú omšu v kostole Sedembolestnej Panny Márie. Počas adorácie bola možnosť prijať aj sviatosť zmierenia. Pri odchode nám pán kaplán rozdal lízanky a modlitbu z apoštolského listu. Naše veľké ďakujem ešte raz patrí pánovi kaplánovi a tiež pánovi farárovi za skvelý program v rámci duc

  • Milí rodičia,

   oznamujeme Vám, že krúžky Nauč sa po rusky 7. ročník, Nauč sa po rusky 8. ročník, Fitness- zdravá výživa chlapci, Futbal 5. ročník, Mladý zdravotník 4. ročník, Mladý zdravotník 5. ročník, Mladý zdravotník 6. ročník, Mladý zdravotník 7. ročník, Šach 5. ročník, Šach 6. ročník, Šach 7. ročník sa neotvárajú z dôvodu nízského záujmu žiakov.

   Skauting pre prvé ročníky sa neotvára z kapacitných a organizačných dôvodov.

   Ponúkame Vám možnosť prihlásiť druhákov na futbal v pondelok od 15:30 - 16:30 (náhrada za piatakov), len osobne u vedúcej CVČ JMC Vencelovej.

  • Vážení rodičia, od pondelka 20.9.2021 bude okres Martin v 1.stupni ohrozenia (v červenej farbe). Podmienkou nástupu každého žiaka je preukázať sa Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti každých 7 dní alebo po prerušení dochádzky na 3 a viac dní po sebe. Vyhlásenie môžete poslať elektronicky cez edupage alebo osobne doniesť ráno triednemu učiteľovi (p.vychovávateľke v rannom ŠKD).

   Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1)-1.docx

  • Plenárna schôdza Rodičovského spoločenstva

   Vážení a milí rodičia,

   pozývame Vás na plenárnu schôdzu RODIČOVSKÉHO SPOLOČENSTVA, ktorá sa bude konať 22.09.2021 v stredu o 16,00 hod. vo vonkajších priestoroch školy. Tento rok budeme schvaľovať nových zástupcov tried na najbližšie 2 roky, predsedníctvo rodičovského spoločenstva a voliť členov do rady školy. Na plenárnu schôdzu budú pozvaní aj členovia vedenia školy.

   Program:

   1. Otvorenie plenárnej schôdze, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie programu.
   2. Informácie riadite
  • V šk. roku 2021/2022 sa súčasťou vyučovania na našej škole stali ranné kruhy – ranné stíšenia. Z tohto dôvodu začína vyučovanie vo všetkých ročníkoch v pondelok o 7.40 hod.

   Posledné roky sa komunikácia značne preniesla do online priestoru, preto vnímame čoraz väčšiu potrebu povýšiť medziľudské vzťahy a reflexiu do centra pozornosti školského vyučovania.

   Ranné kruhy sú pravidelné stretnutia triedy s triednym učiteľom. Tieto stretnutia napomáhajú vzťahom v triede, pravidlám, správaniu i učeniu. Je to nenásilné preladenie detí na vyučovanie.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk  Fotogaléria