Rada školy

Navigácia

 • iBobor –medzinárodná informatická súťaž

  V aktuálnom školskom roku sa iBobra zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl. Medzi nimi nechýbala ani naša škola. Informatická súťaž obsahuje rôzne logické úlohy, ktoré žiaci riešili v obmedzenom časovom limite online cez internet. Jej hlavným cieľom je podporiť ich záujem o informačné a komunikačné technológie.

  Naši žiaci súťažili v troch kategóriach: Bobrík 4.-5. roč., Benjamín 6.-7. a Kadet 8.-9.

  Najúspešnejšími riešiteľmi v kategórii Bobrík boli s plným bodovým ziskom:

  Adam Köteleš a Samuel Gajdoš.

  V kategórii Kadet dosiahli plný počet bodov:

  Peter Beniač  a Slávka Holubjaková.

  Blahoželáme im, ale aj všetkým ostatným úspešným riešiteľom!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • PYTAGORIÁDA

  • V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo už 40. ročníka tradičnej matematickej súťaže Pytagoriáda. Šikovní žiaci 3. až 8. ročníka mali 60 minút na vyriešenie 15 príkladov. Úspešnými riešiteľmi sa stali tí žiaci, ktorí správne vyriešili 10 príkladov. Celkový počet bodov si mohli vylepšiť za každé 4 celé minúty ušetrené do 60 minút.

   

  •  Do okresného kola postupujú:

   

  Lucia Korineková 23b, Adam Cigánik 20b, Lukáš Hanzel 20b, Matej Sňahničan 20b, Eva Miškolciová 18b, Jakub Veselka 18b, Magdaléna Klimeková 16b a Anna Sýkorová 16b z 3. ročníka

   

  Sára Spišiaková 25b, Kristína Sýkorová 24b, Zuzana Súkeníková 23b, Oliver Botka 22b, Andrea Zibolenová 21b, Eva Repková 20b a Tomáš Púpava 20b zo 4.ročníka

   

  Filip Lacek 23b, Miriam Šichtová 23b, Šimon Sňahničan 21b, Branko Loboz 19b, Alexandra Uličná 18b, Patrícia Geročová 17b, Šimon Gomola 15b, Veronika Vilčeková 15b a Ema Zajasenská 14b z 5. ročníka

   

  Ema MališákováAnna Mária Bosini zo 6. ročníka

   

  Veronika Oravcová 22b, Jerguš Sňahničan 21b, Silvia Šichtová 18b, Martina Rusnáková 17b, Jakub Orlický 16b, Andrea Cuľbová 16b, Martin Gažo 15b a Katarína Kopčíková 14 b zo 7. ročníka

   

  Viktor Brňák 18b, Klára Kaššová 18b, Tomáš Olbert 17b, Jakub Švento 15b, Zuzana Beniačová 15b a Daniel Adamčák 15b z 8. ročníka

   

  Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.                                                   

 • OZNAM

  Nakoľko sa dodávateľovi tepla podarilo odstrániť haváriu horúcovodu a dodávka tepla do školy bola obnovená, mohli sme začať s vykurovaním priestorov školy.

  Milé deti a žiaci, tešíme sa na vás 8. januára 2019 (utorok), kedy začne riadne vyučovanie po prázdninách v materskej i základnej škole

 • Rok 2019

  Rok 2019

  Požehnaný celý rok 2019 každému z vás.

  Milé deti a žiaci, tešíme sa na vás 8. januára 2019 (utorok). kedy začne riadne vyučovanie po prázdninách v materskej i základnej škole.

 • VIANOCE

  Ajhľa, Spasiteľ príde a jeho svätí všetci s ním. A bude veľké svetlo v jeho dňoch, aleluja.

   

  Požehnaný vianočný čas,

  pokoj a radosť

  Vám zo srdca prajú zamestnanci a žiaci KZŠ s MŠ A. Bernoláka

 • Strhujúca vianočná besiedka žiakov 7.B

  Ochotnícka divadelná spoločnosť žiakov 7.B nacvičila aj tento raz na vianočnú akadémiu divadelné predstavenie. Teraz sa predstavila v najznámejšom diele brazílskeho autora Joao Bethencourta Estevao Weinera - Deň, kedy uniesli pápeža. Je to situačná komédia s hlbším podtextom. Na prvý pohľad to vôbec nevyzeralo, že v hre pôjde o najveselšie dva dni, napriek tomu sa v nej odohral komediálny príbeh s mnohými zvratmi. Príbeh, ktorý hľadá silu v nádeji, že v každom z nás sa skrýva láskavosť i hlboká túžba po porozumení. Je to príbeh našich dní, a predsa naše dni presahuje.....

  Americký Žid Samuel je už natoľko znechutený násilím vo svete, že sa rozhodne k bezradnému kroku: unesie pápeža počas jeho návštevy New Yorku a za jeho prepustenie požaduje, aby po celý jeden deň na celom svete nikto nikoho nezabil.

  Túto hru si žiaci 7. B pod vedením triednej učiteľky Andrey Čechovej vybrali a nacvičili v čase Vianoc preto, lebo Vianoce sú aj sviatkami pokoja a lásky. Na javisku v JM centre sme videli množstvo výborne stvárnených hereckých úloh. Režisérke i žiakom 7. B sa právom ušiel zaslúžený potlesk publika.

 • Mrázik

  V čase, keď sa kráti advent a Vianoce už klopú na dvere žiaci nahliadli do čarovného sveta rozprávok a zaspomínali si na legendárnu rozprávku o pracovitej Nastenke, statočnom, ale samoľúbom Ivanovi a láske, ktorá si poradí so zlom i mrazivým kúzlom...O čom je táto ruská rozprávka? Bolo nebolo, žil kedysi starček, ktorý mal krásnu a dobrosrdečnú dcéru Nastenku. No vzal si za ženu zlú macochu, ktorá mala rozmaznanú dcéru Marfu. A keďže Marfuša neoplývala krásou, o to viac macocha nemala rada pôvabnú Nastenku a premýšľala, ako sa jej zbaviť. Napokon ju počas krutej zimy vyhnala do lesa v nádeji, že tam zamrzne alebo ju zožerú vlci. V lese sa ale našťastie staral o zasnežené stromy čarovný Mrázik, strážca zimného lesa, cár metelice a búrky. A ten, pretože bol spravodlivý, pomohol Nastenke a postaral sa o ňu. V rovnaký čas, avšak na inom mieste zas, sa vydal do sveta smelý silák Ivan. Zbojníkov premohol, s ježibabou si poradil, ale trpaslíka urazil, takže sa stal „medveďom“ a musel konať dobré skutky, aby znovu získal späť svoju ľudskú tvár. Kultovú rozprávku Mrázik môžeme vždy počas Vianoc vidieť na televíznych obrazovkách. My sme trochu predbehli televíziu a už v predvianočný čas sme rozprávku sledovali v našom JM centre. Mrázika si pripravili a zahrali  žiaci 6.A triedy, ktorí podali skvelé herecké aj spevácke výkony. Svojim vystúpením všetkých naladili na vianočný čas pokoja a lásky.

                                                                                                                                          Martina Beláková  

 • Pozvánka - 3. adventná nedeľa

  Pozvánka - 3. adventná nedeľa

  Srdečne pozývame rodičov a celú našu školskú rodinu na svätú omšu  v 3. adventnú nedeľu 16.12.2018 o 10.30 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe, na ktorej budú asistovať učitelia a žiaci našej školy.

 • DARUJME VIANOCE

  Milí rodičia! Chceme Vám ponúknuť, možnosť DAROVAŤ VIANOCE deťom z chudobných rodín na Ukrajine, o ktoré sa stará grekokatolícky p. farár   Oleh Hryhoryk so svojou manželkou.

  Deti nám poslali listy, v ktorých vyjadrili svoje túžby. Ak by ste chceli potešiť ukrajinské dieťa, môžete si vziať niektorý z listov na nástenke pri zborovni na 1.stupni. Zabalený vianočný balík, označený príslušným číslom, je potrebné priniesť do piatku 21.12.2018 na 1. stupeň. Ak si dieťa želá viac vecí, Vy sa rozhodnite, čo z toho mu splníte.

  Za Vašu štedrosť Vám v mene detí z Ukrajiny VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME!

 • Ôsmaci siedmakom

  Aj tento školský rok sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v organizovaní podujatia Ročník poznáva ročník. Ako prví mali možnosť spojiť sily ôsmaci a predsviesť svoj talent siedmakom. Napriek všetkým prekážkám to dokázali a nacvičili program, ktorí pozostával z rôznych čísel, no najväčším prekvapením boli chlapci s folklórnym vystúpením. Na ukážku Vám prikladáme zopár záberov.

 • Predvianočné stretnutie s dôchodcami

     Stalo sa už dobrým zvykom, že deti z Katolíckej základnej školy chodievajú so svojím programom pozdraviť našich starších do Klubu kresťanských dôchodcov. Rovnako to bolo i 27.novembra 2018. Dievčatá Alexandra Kočanová, Natália Jurčíková, Klára Šenkárová a Barbora Tkáčová z 8.A triedy  a Jakub Veloch zo 6.B sa predstavili spoločným spevom aj sólovými piesňami. Zaspievali a zaspomínali si s dôchodcami na významné dni spred 100 rokov a osobnosti s nimi spojené. Spomienky sa krútili aj okolo Závodov ťažkého strojárenstva, ktoré mnohých obyvateľov susedných regiónov do Turca priviedli ponukou práce. Na záver sme si spoločne zaspievali starú turčiansku pieseň Letí, letí roj. Ďakujeme našim spevákom, ktorí program s p. učiteľkou Barabášovou pripravili a našu školu zase raz dobre reprezentovali.

 • Najväčší dar

  Pri príležitosti adventu si 30. novembra 2018 žiaci 8. B triedy pripravili pre svojich rodičov, priateľov a učiteľov program „Najväčší dar“ – adventné čítanie, spev a ozdobovanie Jesseho stromu. Stromu, pri ktorom možno čakať na Ježišov príchod a približovať sa k Vianociam prostredníctvom Jeho rodokmeňa.

  Advent je čas, kedy sa treba zastaviť, stíšiť, porozmýšľať a čakať. Vo svojom programe žiaci odovzdali všetkým prítomným nasledovné posolstvo: „Počas každého dňa adventu dostávame dar času, takže máme príležitosť stíšiť sa a čakať. Čakať na Boha, ktorý prichádza do maštale a pretvára sa na chlieb, po akom prahneme. Na Spasiteľa, ktorý nám, poškvrneným, prináša rúcho spásy.

  Vedieť čakať je umenie. Starostlivo zvažovať každý deň adventu a zostať bdelí, aby nám nič neuniklo. Veď prichádza On – náš výnimočný, zranený a zlomený Dar.“

 • Sväté omše počas ADVENTU

  Sväté omše v Kaplnke bl. sestry Zdenky v stredu počas adventu NEBUDÚ.

   

  Školské sväté omše:

  v piatok 7.12.2018 o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe;

  v piatok 14.12.2018 o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe;

  v piatok 21.12.2018 o 8.00 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe;

   

  v nedeľu 16.12.2017 o 10.30 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe.

   

  Dobrovoľné rorátne sväté omše každý utorok a stredu o 6.30 hod v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe

   

  Nech je tento Advent pre každého požehnaním.

 • MIKULÁŠSKA ZBIERKA

  Aj počas tohto ADVENTU by sme sa chceli podeliť s deťmi na Ukrajine. Od dnes do 13.12. je možné priniesť TRVANLIVÉ MŇAMKÁ  ;-) a odovzdať ich do pripravených krabíc na 1. a 2.stupni a tiež aj v MŠ. Za našu štedrosť nám už vopred ĎAKUJE pán farár Oleh Hryhoryk z Ukrajiny.

 • Divadelné predstavenie Pyšná princezná

 • Viem, čo viem?

  V utorok  20. 11. sa konal v poradí už 18. ročník okresnej dejepisnej súťaže „Viem, čo viem?“. Na tejto súťaži nechýbali ani naši žiaci z  ôsmeho a deviateho ročníka. Tento rok nás reprezentovali dve družstvá – chlapčenské a dievčenské.

  Za chlapcov súťažili z 8. B Jakub Hanzel a Jakub Švento a z 9. B to bol Tobiáš Kozman. Za dievčatá súťažili z 8. B Klára Kaššová, z 9. A Slávka Holubjaková a z 9.B Marta Veselková.

  Súťaž pozostávala zo siedmich kôl, ktoré preverili ich vedomosti z histórie mesta Martin a regiónu Turiec. Niektoré súťažné kolá boli zamerané i na vedomosti z geografie, biológie a literatúry. Jedno špeciálne kolo sa venovalo udalostiam osmičkových rokov, ktoré si tento rok pripomíname.

  Naša škola obstála výborne. Chlapci obsadili skvelé druhé miesto. Dievčatá nezaostali a skončili za nimi na treťom mieste.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Matematická súťaž ZAMAT

  16.novembra 2018 sme sa my štvrtáci zúčastnili matematickej súťaže ZAMAT. Štyria žiaci z našich tried riešili rôzne úlohy. Za každú správnu úlohu sme prešli na ďalšiu. Boli celkom ťažké, ale popasovali sme sa s nimi. Nakoniec sme vybojovali krásne 3. miesto. Súťaž sa nám páčila. 

  Napísala žiačka 4.B

  Naši piataci - Zamaťáci nás reprezentovali krásnym 1. miestom.  Blahoželáme.

 • Jesenná brigáda

  Ďakujeme všetkým, ktorí  v sobotu 17. novembra venovali svoj voľný sviatočný čas úprave okolia našej školy. Aj nádherné slnečné počasie pozitívne prispelo k pracovnej aktivite všetkých zúčastnených.

  Ďakujeme tiež p. Jedinákovi za výborné koláčiky ku káve a už tradične chutný guláš po ukončení práce.

 • Cesta ľanového semienka

  Šiestaci zavítali do Múzea slovenskej dediny v Martine. Pani sprievodkyňa nás zaviedla do tkáčskej dielne a ukázala nám, ako kedysi ľudia získavali z malého ľanového semienka plátno na obrusy či košele. Dozreté a vysušené ľanové stonky, ktoré vyrástli zo semienok, trepali na drevenej trlici. Potom sa ľan česal na kovovom hrebeni, aby sa vlákno urovnalo. Z vyčesaného ľanu robili kúdeľ, z ktorej na praslici vyťahovali vlákna a spriadali ich na niť. Tú namotali na vreteno alebo kolovrátok. Z nej potom tkali na tkáčskych krosnách ľanové plátno. Dozvedeli sme sa, že priadli už 14 ročné dievčatá. Tí, ktorí si to chceli vyskúšať, usúdili, že to bola naozaj ťažká práca. Škola v múzeu učarovala poniektorým tak veľmi, že by si vedeli predstaviť tam aj pracovať. Samozrejme najlepšie by to bolo namiesto učenia sa v škole. A konkrétnu prácu, ktorou boli nadšení, bolo tkanie na tkáčskych strojoch, ktoré sa používajú v dnešnej dobe namiesto krosien a tkať na nich je oveľa jednoduchšie a menej namáhavé. Naši žiaci mali možnosť utkať si malý „koberček“ z nastrihaných látok rôznych farieb i materiálov. Niektorí z nich majú záujem kúpiť si vlastný tkáčsky stroj a tkať aj doma. Všetci sa jednoznačne zhodli na tom, že tkanie je zaujímavá činnosť, pri ktorej si možno oddýchnuť i porozprávať sa.

                                                                                                                                Martina Beláková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria